De Slinger

De Slinger is een beweging. We stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid in Nederland. Ons doel is mensen aanzetten tot het leveren van een zinvolle bijdrage aan een hechtere en mooiere samenleving. Iedereen, wie je ook bent, wat je ook doet!