Buurtsportcoach is waardevolle partner voor het wijkteam

Verspreid over vrijwel alle Nederlandse gemeenten, werken zo’n 4500 buurtsportcoaches. Ze werken in de wijk, kennen de inwoners en zijn vaak vertrouwenspersoon of rolmodel. Waardevolle partners dus voor wijkteams. Maar die samenwerking is (nog) niet vanzelfsprekend. ‘Buurtsportcoaches zijn verbinders, geen hulpverleners.’