Boeren leiden buren over vogelakkers

NES (NOARDEAST-FRYSLÂN) - Op vier avonden in augustus zijn buurt- en dorpsbewoners welkom bij boeren in Marrum, Nes, Holwerd en Engwierum om hun vogelakkers te bekijken.