Boek “Digitale Dialoog, de sociale media-almanak voor gemeenten” Op zoek naar een goede wisselwerking tussen overheid en burger.

Boek “Digitale Dialoog, de sociale media-almanak voor gemeenten” Op zoek naar een goede wisselwerking tussen overheid en burger. Ook nuttig voor (georganiseerde) burger.

Praktijk én onderzoek 

Hoe zetten gemeenten sociale media in?

Het boek begint met een aantal onderzoekshoofdstukken, waarin de huidige stand van sociale media vanuit de burger en vanuit gemeenten wordt geschetst.

Daarna is de inhoud onderverdeeld in de vier fasen van het groeimodel. 

Binnen deze fasen is een aantal typen hoofdstukken:

1. Inspiratie

2. Middelen (tools / technieken / werkwijzen)

3. Processen

4. Bestuur

Lees meer /download

http://www.socialmediameetlat.nl/?p=574