Blog - Woongemeenschap van bondgenoten

Umah-hai betekent groot familiehuis. Die naam kozen de initiatiefnemers 12,5 jaar geleden niet zomaar. Na herhaalde opnames in de verslavingszorg of de ggz wisten ze uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om weer een plekje in de samenleving te verwerven. Terugval ligt altijd op de loer, zeker als je in je eentje in je flatje woont zonder een steunend netwerk. Onderzoek wijst uit dat het gemiddelde netwerk van iemand die na een opname in de ggz weer in de wijk gaat wonen uit één persoon bestaat. (09-05-2018)