Bewoners beklagen zich over windmolenbeleid Staphorst: "Totaal visieloos"

Bewoners van Staphorst beklagen zich over het "visieloze beleid" van de gemeente Staphorst rond de plaatsing van windmolens in de gemeente. Daarom vragen ze vandaag bij de Provinciale Staten om steun.