Amsterdam haalt casework en communitywork weer uit elkaar

In de sociale wijkteams wordt, naast het streven naar een optimale samenwerking tussen professionals en wijkbewoners, gepoogd casework en communitywerk met elkaar te verbinden. In de praktijk gaat dit nog uiterst moeizaam. Eind 2016 betrokken Jos van der Lans en Pieter Hilhorst op deze site de stelling dat alles op alles moet worden gezet om […]