'Achterstandswijken zoals Angelslo in Emmen raken weer in verval'

Na jaren van verbetering gaat de leefbaarheid in achterstandswijken weer achteruit.