Zorg en welzijn

Wegwiezer: decentraal zorgloket voor de Wmo

In veel gemeenten ontstaan zorgloketten waar een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn aanwezig is. Op het platteland is het nog maar de vraag of zo'n centraal loket de beste oplossing is. De Drentse gemeente Aa en Hunze ziet meer in een decentrale aanpak: in vier dorpen komen daar 'Wegwiezers', waar verschillende organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn hun diensten aanbieden. De Wegwiezerconsulenten zijn speciaal opgeleide vrijwilligers.

Locatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A.

19 juni, 2007 - 13:41

In Hoogeloon, een kerkdorp van de gemeente Bladel in de Kempen, hebben zich 180 mensen, vooral ouderen, verenigd in een coöperatieve vereniging Zorgcoöperatie Hoogloon U.A.

Onderzoek klein ecologische woonzorg complex

20 september, 2007 - 12:14

In het dorpje Vierhouten (700 inwoners) in de gemeente Nunspeet starten we een bewoners vereninging om te onderzoeken om een kleine ecologische woonzorg complex je te kunnen bouwen.

Door middel van inbreiding in het dorp zelf.
Dus nog niet concreet aan het bouwen maar wel is het intiatief omarmd door de 55 plus ( 130 stuks) inwoners.

Eerste Dorpendag De Peel

23 oktober, 2007 - 15:53
Ruim 70 belangstellenden waren op woensdag 3 oktober naar het dorpshuis De Kastanje in Liessel gekomen voor de eerste Dorpendag De Peel. Tijdens de afsluiting werd nog eens onderstreept dat dorpsraden uitstekend werk verrichten, maar dat ze toch nog tegen veel problemen aanlopen. Dorpendag De Peel was een initiatief van de vereniging kleine kernen noord-brabant en Streekhuis De Peel.

"We moeten het zelf doen, anders gebeurt er niets," verwoordde voorzitter Wim van Lith zijn gevoelens tijdens zijn inleiding. Gerard Daandels, voorzitter van Streekplatform De Peel en

Heel Heusden contra drugs en alcohol

25 oktober, 2007 - 21:34
ASTEN-HEUSDEN - Verenigingen zeggen er de training voor af, de plaatselijke toneelclub heeft er sketches voor ingestudeerd. De bevolking van Asten-Heusden wordt intensief betrokken bij een project dat op dinsdag 13 november van allerlei kanten de gevolgen van alcohol- en druggebruik belicht.

Hulp sneller ter plekke in De Rips

25 oktober, 2007 - 21:44

DE RIPS - 35 inwoners van De Rips worden via hun mobieltje aangesloten op het ambulance-oproepsysteem van alarmnummer 112. Krijgt iemand in het dorp een hartstilstand, dan regelt de meldkamer voortaan niet alleen een ziekenauto. Tegelijkertijd gaat er automatisch een sms'je voor reanimatiebijstand uit.

Heusden: Koffie, thee en cola bij alcohol en drugs

16 november, 2007 - 11:42
Ze drinken koffie, thee of cola light, maar in elk geval geen bier of andere alcoholhoudende drank. Meer dan driehonderd mensen zijn dinsdagavond naar gemeenschapshuis Unitas in Heusden gekomen voor een thema-avond over alcohol en drugs.

Succesvolle instructieochtend AED apparaat in Heusden gemeente Asten.

8 januari, 2008 - 10:09

24 personen zijn inzetbaar voor toepassing.

Op zaterdag 29 december vond in Heusden gemeente Asten een instructiebijeenkomst plaats voor de toepassing van een hartdefibrillator het zogenaamde AED apparaat. Op de oproep van de dorpsraad Heusden voor aanmelding reageerden 14 personen. De heren Henny Verdonschot en van Boy Bex van Heart Save Regio gaven de instructie.

AED instructie in Heusden

WMO special

Het platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant, 't Heft heeft een interesante special gemaakt over de WMO. Niet alleen voor besturen van gemeenschapshuizen interessant maar ook voor dorpsraden. Kijk voor meer informatie in de pdf-bijlage.

Locatie

3 kanshebbers op de Peeltrofee

2 april, 2008 - 17:28
Croy streekproductenDrie projecten uit de Peel maken kans op de Peeltrofee. Deze bijzondere prijs wordt tijdens de derde Peeldag op 19 april in Bakel uitgereikt. De drie genomineerden zijn: ‘Zorg in en om het dorp Mariahout’ in combinatie met de coöperatieve vereniging ‘Tot uw dienst’, streekproducten Croy en de recreatiewoningen voor gehandicapten van de familie Nooyen in Asten-Heusden. Het zijn alle drie voorbeelden van kleine projecten met een positieve uitstraling voor het gebied.

Een Franse uitdaging en verbroedering in Ulvenhout

19 mei, 2008 - 17:38

 Kort maar krachtig: Jumelage maakt vriendschapsband 

Missie

Behoeftepeiling zorgondersteuning in Vijlen Dorpscommissie initieert “Schouw op zorg”

Na de avond over de Leefbaarheidsagenda in oktober 2007 heeft de Dorpscommissie Vijlen een werkgroep Mantelzorg opgericht die zich inzet voor het uitbouwen en ondersteunen van mantelzorg in de dorpsgemeenschap Vijlen.

De werkgroep Mantelzorg bestaat uit leden van de Dorpscommissie en een aantal Vijlenaren die graag een bijdrage willen leveren. Zo zijn onder andere Zij-actief, de KBO en de Zonnebloem vertegenwoordigd in de werkgroep. Het Steunpunt Mantelzorg, Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg adviseert en steunt de werkgroep.

Locatie

Openbare dorpsbijeenkomst “zorg in Helenaveen”.

7 november, 2008 - 17:27

De werkzaamheden voor het project "zorg in Helenaveen" zijn officieel van start. Op dinsdag 26 oktober discussieerden de aanwezigen tijdens een openbare bijeenkomst over de vraag, welke voorzieningen en welke zorg in Helenaveen nodig zijn om inwoners 10 jaar langer in het dorp te kunnen laten wonen.

Wandelgids voor Rolstoelgebruikers

Via deze weg willen wij u attenderen op de eerste uitgave van de 'Wandelgids voor Rolstoelgebruikers' die dit voorjaar is verschenen bij Eoscentra. De wandelgids beschrijft de regio Nijmegen, Betuwe, Oost Brabant en Noord Limburg in 27 bijzondere routes. De (rond)wandelingen voeren over verharde paden of weggetjes en ontsluiten prachtige plekken voor rolstoelgebruikers.

Leefbare dorpen ‘De sociale draagkracht van dorpen in Borsele’ Publieksversie onderzoeksrapport

‘Leefbare dorpen’ is de publieksversie van het officiële onderzoeksrapport De sociale draagkracht van dorpen in Borsele: leefbaarheid, sociale cohesie en community care in kleine dorpen. Door: Marieke van der Meer, Frans Thissen, Joos Droogleever Fortuijn, Inge van der Tak en Dick van der Wouw (september 2008).
Amsterdam: AMIDSt UvA. ISBN 978-90-75246-81-0.
‘Leefbare dorpen’ is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Scoop en Frans Thissen, AMIDSt Universiteit van Amsterdam.

Zorgcoöperatie Hoogeloon finalist Brabantse Dorpenderby.

9 maart, 2009 - 11:22

Zorgcoöperatie Hoogeloon is een van de 10 finalisten van de Brabantse Dorpenderby. Op initiatief van burgers is in 2005 een coóperatieve vereniging opgericht om te bereiken dat ouderen en mensen met een beperking langer in Hoogeloon kunnen wonen, ook als ze zorg nodig hebben. De resultaten zijn van dien aard dat de doelstelling al gedeeltelijk gehaald wordt. "Zorg voor elkaar" is de slogan waar het dorp hoogeloon voor gaat. Ruim 200 leden telt de zorgcoöperatie, ongeveer 40 vrijwilligers en inmiddels ook medewerkers in loondienst. Uitgevoerd worden diensten als een eetgroep,

SWO organiseert op zondagmiddag 7 juni het grote ouderendebat in de Mayboom

25 mei, 2009 - 11:31
 

Wilt U de gelegenheid benutten om de politieke partijen iets mee te geven wat belangrijk is om mee te nemen in hun verkiezingsprogramma's?

Wilt U de gelegenheid benutten om in discussie te gaan met de politieke partijen, om ze nou eindelijk eens recht uit uw hart en vanuit uw dagelijkse praktijk te laten weten wat het beleid voor U betekent? En waar het eigenlijk toch veel beter net even anders geregeld zou moeten worden....

Deelname VKKL contactgroep Gemeenschapszorg

20 oktober, 2009 - 12:53
Op de Dorpendag in Baexem is door de Dorpscommissie Vijlen een presentatie gegeven over de wijze waarop in Vijlen invulling wordt gegeven aan Gemeenschapszorg. Tijdens de workshop is de wens kenbaar gemaakt om binnen de VKKL een contactgroep Gemeenschapszorg op te richten. In de contactgroep kunnen bijvoorbeeld, aanpak en opgedane ervaringen met gemeenschapszorg worden uitgewisseld en besproken. Deelnemers aan de contactgroep komen 1 á 2 keer per jaar bij elkaar en informeren elkaar tussentijds per mail.

Stand van zaken Rivierenland in eigen hand

1 februari, 2010 - 14:05

In de map 'projecten' en vervolgens onder 'Rivierenland in eigen hand' kunt u diverse documenten terugvinden over het project in de dorpen Ochten en Kesteren (gem. Neder-Betuwe), Well (gem. Maasdriel) en Beusichem (gem. Buren). Snelkoppeling: http://www.vkkgelderland.nl/node/2488

Ook in de gemeente Neerijnen is gestart met het project. Hier wordt allereerst gewerkt aan het opstellen van Kleine Kernenbeleid. Dit proces wordt begeleid door de KNHM en er worden zowel inwoners (uit Hellouw) en ambtenaren bij de totstandkoming van het beleid betrokken.

Stand van zaken Well / Wellseind

In deze map zijn de documenten te vinden, behorende bij het opstellen van een leefbaarheidplan voor Well. Het proces om tot de leefbaarheidplan te komen wordt door de VKK uitgevoerd in het kader van Rivierenland In Eigen Hand. Hiermee werkt de VKK nauw samen met de inwoners van Well, de gemeente Maasdriel woonstichting De Kernen en Plattelandsjongeren Gelderland.

Op basis van interviews en bijeenkomsten zijn er 4 hoofdstukken vastgesteld voor het leefbaarheidplan:

1.    Sociale samenhang en activiteiten voor jong en oud

Defibrillator voor Dorpsraad Langenboom

2 februari, 2010 - 22:13
Direct na afloop van een korte AED presentatie in het Langenboomse ‘de Wis’ werd woensdag 27 januari het bestuur van Dorpsraad Langenboom compleet verrast met een Automatische Externe Defibrillator (AED) met bijpassende transparante AED kast. Het levensreddende apparaat werd overhandigd door Toon Hermsen, de oprichter/voorzitter van Stichting Kies voor Leven, met het verzoek deze defibrillator met een totale waarde van € 2400, - in een woonwijk te hangen. Voorzitter Paul Vogels was totaal verbluft door deze prachtige geste en dankte Toon Hermsen.

Dorpsraad streeft naar 'hartveilig' Fijnaart

23 maart, 2010 - 17:37
De Stichting Dorpsraad Fijnaart gaat zich sterk maken voor een 'hartveilig' Fijnaart. Vanavond, 23 maart,  tijdens een openbare vergadering in De Parel geeft Engel Westveer een presentatie over de noodzaak van Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in Fijnaart.

Burgerinitiatief ondersteund door wetenschappers. Ontwerp plein in Renkum

7 januari, 2011 - 12:34

Ruimtelijk ontwerp Europaplein Renkum
De werkgroep Europaplein in Renkum heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om een ruimtelijk ontwerp te maken voor een vitaal en levendig Europaplein. Het plein ligt er momenteel triest bij. Er is veel achterstallig onderhoud en de uitstraling is stenig door het ontbreken van groen. Het plein heeft diverse functies: evenemententerrein, marktplein, ontmoetingsplein, speelplein voor kinderen en herdenkingslocatie 1940/’45.

 

Praktijkgids Buurtwinkel in een landelijke omgeving

8 januari, 2011 - 19:00

Buurtwinkels spelen een belangrijke rol op het vlak van de economische leefbaarheid van een buurt of landelijke dorpskern.

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Bij de NUSO zijn ruim 700 speeltuinen aangesloten. Speeltuinen zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud en worden gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn vaak de ouders van de kinderen.

NUSO
NUSO, de koepelorganisatie van speeltuinverenigingen, vindt dat lokale overheden meer aandacht moeten besteden aan het ondersteunen van speeltuinen. ‘Speeltuinen hebben een preventieve werking.’

Stage in kleine kernen

Stage lopen of een afstudeeropdracht uitvoeren bij VKK Gelderland

Spreekt het werk van de Vereniging Kleine Kernen jou aan? Word je geprikkeld door dorpsontwikkeling en interactieve projecten? Draag je vitale dorpen een warm hart toe en wil je werkervaring opdoen in een vrijwilligersorganisatie waar je persoonlijk wordt behandeld? Neem dan voor een stageplaats of afstudeeropdracht contact op met de VKK!

Sociaal dorpsplein Marssum

Sociaal dorpsplein Marssum

Een goed en sociaal dorpsleven is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp. Met die wetenschap greep Dorpsbelang Marssum de geplande verbouw van het dorpshuis tot multifunctioneel centrum aan om de ruimte daaromheen in te richten als een sociaal plein.

Pagina's