Wijk-, buurt- & dorpsraden

Gratis advies bewonersinitiatieven

4 december, 2017 - 21:14

Het LSA heeft samen met een aantal fondsen (VSB, DOEN, KNHM) een project opgezet waarbij bewonersinitiatieven gratis een expert of ervaringsdeskundige in huis kunnen halen.

https://tinyurl.com/yba6fn6x

Wat moeten dorpen met de Omgevingswet? Burgerbetrokkenheid is in de Omgevingswet een groot goed.

27 november, 2017 - 12:35

Wat moeten dorpen met de Omgevingswet? Burgerbetrokkenheid is in de Omgevingswet een groot goed.

Op diverse wijzen is aandacht besteed aan de komende Omgevingswet en burgerbetrokkenheid.

Een biebje in elke kern

Het is een verkiezingsbelofte van GemeenteBelangen om in elke kern van onze gemeente de nodige basisvoorzieningen te realiseren. Een bibliotheek hoort daar natuurlijk ook bij. Goede voorbeelden zijn de twee gemeenschapshuizen in Valkenburg en Rijnsburg, waarin naast een bieb ook horeca en zaalverhuur gezamenlijk floreert. In een recent gesprek met de wijkraad van Katwijk aan […]

Wat is de rol en positie van uw lokale belangenorganisatie?

1 maart, 2017 - 14:53

Uit de nieuwsbrief van Stimuland.

Wat is de rol en positie van uw lokale belangenorganisatie?

Als het maar duidelijk is. Voor iedereen.

In Overijssel zien we een groot verschil tussen takenpakketten en de manier van werken van lokale belangenorganisaties zoals dorps/wijkraden en plaatselijk belangen. Als je hen vraagt wat hun rol is, lopen de antwoorden nogal uiteen. De rol en de taak van gemeenten en lokale belangenorganisaties zijn in verandering. Tijd voor een herijking

Vleermuizen en buurtcomités houden Duitse deel 'Betóéwe'-route op

De plannen liggen er al sinds 1992, en in 2022 hadden goederentreinen uit Rotterdam dan eindelijk over de Betuweroute naar Zuid-Duitsland moet rijden. Maar het traject in Duitsland loopt weer enkele jaren vertraging op, zo kreeg de Tweede Kamer vorige week te horen . FD ging in Duitsland op zoek naar de oorzaken.

Communicatie rond Olasfa blijft probleem

 OLST - Aukelien van Nijen is er helemaal klaar mee. De voorzitter van buurtcomité Onder de Rooze, dat 29 huishoudens die het dichtst bij het vervuilde Olasfa-terrein in Olst wonen bundelt, heeft woensdagavond een bijeenkomst voor omwonenden op persoonlijke titel geboycot. Omdat bestuurders van de gemeente Olst-Wijhe en van de provincie Overijssel zich afmeldden voor deze avond, zou de bespreking volgens Van Nijen 'totaal zinloos' zijn.

Buurt IJmuiden boos over torenhoge appartementenblokken

IJMUIDEN Tientallen bewoners in IJmuiden zijn teleurgesteld en boos. De gemeente wil torenhoge appartementenblokken neerzetten in hun wijk en daar zijn de omwonenden het niet mee eens. "Ik kan beter gaan verhuizen. Mijn vrouw is er helemaal klaar mee. Ze wil het liefst gewoon weg", zegt Lars Piersma van het buurtcomité.Het is nu nog een rustige wijk, je kunt je auto makkelijk kwijt. Maar daar komt binnenkort verandering in, als de plannen van de gemeente doorgaan. Want aan de Geleenstraat komen straks 108 appartementen. En meer bewoners betekent meer auto's in de wijk. Daarom zijn buurtbewoners bang voor overlast.

Verwacht niet zoveel van lotingsdemocratie

Loting als alternatief voor stemmen wint snel terrein. Van Frank Hendriks moeten we daar niet teveel van verwachten. Burgers brengen liever hun stem uit. Onlangs schreef Jurre van de Berg in de Volkskrant (26-1-2017) over problemen bij het instellen van een coöperatieve wijkraad in Groningen, gebaseerd op het principe van loting. Zowel de elf vertegenwoordigers […]

Vrees voor 'participatie-elite' bij Gronings experiment met doe-democratie

'Sterft, gij oude vormen en gedachten!' Zo hief raadslid Benni Leemhuis (GroenLinks) woensdagavond de Internationale aan. Maar oude vormen en gedachten zijn hardnekkig, bleek tijdens het debat in de Groningse gemeenteraad over democratische vernieuwing. De politiek wil wel experimenteren nu de burger nog. Aan de orde was het instellen van een 'Coöperatieve Wijkraad' voor de oude volksbuurt Oosterp

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek (Gelderland)

5 juni, 2014 - 17:22

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek

De subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen van de provincie Gelderland is erg in trek. 49 dorpsraden, besturen van dorpshuizen of Kulturhusen, burgerinitiatieven en gemeenten hebben de afgelopen maanden subsidie aangevraagd.

Mensen spelen jeu de boule; bron provincie GelderlandDe beschikbare miljoen euro wordt besteed aan twaalf dorpshuizen, vier samenwerkingsprojecten binnen dorpen en één aan het opstellen van een accommodatieplan.

Wat is een Dorpsbelangenorganisatie

Bent u één van de initiatiefnemers in uw dorp voor het opstarten van een dorpsbelangenorganisatie? Hier leest u er meer over! De VKK helpt u graag op weg om te komen tot een dorpsbelangenorganisatie.

Dorpsplatform / leefbaarheidsgroep / dorpsbelang / dorpsraad / raad van overleg / leefbaarheidscomité

Het kabinet wil meer dorps- en wijkraden

30 maart, 2013 - 22:58

Het kabinet wil meer dorps- en wijkraden


Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de instelling van dorps- en wijkraden bevorderen. Hij ziet deze als een goed instrument om de afstand tussen bestuur en burger, die mogelijk toeneemt bij gemeentelijke schaalvergroting, te verkleinen.


Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland (geïllustreerde versie)

Dorpscaravan brengt Laag-Soeren in beweging

26 juli, 2012 - 01:20

 

Dorpscaravan brengt Laag-Soeren in beweging

 

LAAG-SOEREN - Mensen in kleine dorpen klagen dat er te weinig activiteiten zijn voor de jeugd. De jeugd moet het voortbestaan van het dorp verzekeren. In Laag-Soeren brengt een camper daar verandering in.

 

Dorpstafel Dodewaard

Met ruim 4500 inwoners is Dodewaard een van de vier grotere kernen in de gemeente Neder-Betuwe. Het afgelopen jaar is de VKK Gelderland in Dodewaard bezig geweest om met een groep inwoners een bewonersavond te organiseren en een dorpstafel op te richten. Deze dorpstafel is sinds 30 maart 2011 een feit.

Evaluatie dorpsraden Nuenen af

13 januari, 2011 - 15:42

NUENEN - De evaluatie van de dorps- en wijkraden in de gemeente Nuenen is af. De gemeenteraad buigt zich in zijn vergadering op donderdag 3 maart over de vraag of het anders moet, en zo ja hoe dan. Een van de hamvragen is of de raden meer zouden moeten mogen dan nu het geval is. Advies geven is hun eerste en enige taak. Een ander discussiepunt is de vraag waarover de raden advies moet worden gevraagd.

Dorpsraad nieuwe stijl

7 januari, 2011 - 17:22

NOORDHOLLANDSDAGBLAD | HARENKARSPEL - De dorpsraden van Harenkarspel krijgen status en daardoor tandjes. Tot nu toe waren dat geen rechtspersonen en had, zo leek het, geen recht van spreken. Daarom worden het nu stichtingen.

Een dorpsraad voor Alem

16 december, 2010 - 12:26

De initiatiefgroep van Alem is bezig een dorpsraad op te richten in hun dorp in de gemeente Maasdriel. Aanleiding is de toenemende vergrijzing en terugloop van het bevolkinsgaantal in het dorp. De initiatiefnemers zien als speerpunten voor het dorp het behoud van de basisschool, nieuwbouw en een Kulturhus, maar ook een bushuisje zou al een positieve uitwerking hebben op de leefbaarheid in Alem.

Nieuwe publicaties over zelfsturing en toekomst Limburg platteland

25 november, 2010 - 17:54

Op het PlattelandsParlement op 29 oktober in Maastricht presenteerde de VKKL twee nieuwe publicaties. De 'Agenda 2020' werd uitgereikt aan Will Scheepens, vice-voorzitter van het Limburgs Parlement, die het boekwerkje in ontvangst nam namens gedeputeerde Odile Wolfs. Tony Ory, voorzitter van dorpsraad Susteren kreeg als winnaar van de Plattelandsquiz het eerste exemplaar van de 'Doe Het Zelfgids dorpen en wijk' overhandigd.

TV Limburg besteedt aandacht aan PlattelandsParlement

29 oktober, 2010 - 21:23

TV Limburg: Aandacht voor leefbaarheid kernen

Vandaag presenteerde de Vereniging Kleine Kernen Limburg haar visie op de toekomst van het Limburgse platteland. Met de provinciale verkiezingen in het vooruitzicht, wil de vereniging zaken als leefbaarheid onder de aandacht brengen van de Limburgse statenleden.

Kijk het nieuwsitem terug via de website van TV Limburg

Grotere rol dorpsraad

20 oktober, 2010 - 12:36

BN-De Stem - RUCPHEN - De gemeente Rucphen en de wooncorporatie Thuisvester hebben een prima relatie. Wel zou de inbreng van de dorpsraden op het gebied van wonen, zorg en welzijn wat groter mogen zijn. Dat concludeert de Rekenkamer West-Brabant in zijn rapport 'Onderzoek prestatieafspraken gemeenten en woningcorporaties'.

De rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd in de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Bergen op Zoom, Rucphen, Roosendaal, Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk. Er zijn algemene conclusies en gevolgtrekkingen per gemeente.

Eerste grootschalige enquête Teteringen succes

15 oktober, 2010 - 20:30

Bron: Bredavandaag.nl | TETERINGEN – De eerste grootschalige enquête in Teteringen die 22 september werd verspreid leverde 1700 ingevulde formulieren op. De enquête ging over de tevredenheid onder inwoners en de leefbaarheid van Teteringen.

De uitkomsten van de enquête worden de komende weken geïnventariseerd. “Als we een goed beeld hebben van de mening van bewoners verwachten we in december de resultaten aan de gemeente en de inwoners te presenteren”, vertelt Hein Antonissen van de Dorpsraad Teteringen.

Zembla maakt portret van Gelders dorp Spijk (23 oktober 2010)

13 oktober, 2010 - 17:33

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen hebben de inwoners van het dorp Spijk (gemeente Rijnwaarden, het dorp waar de Rijn ons land binnenkomt), massaal gestemd op de PVV.

Spijk is een echt arbeidersdorp (steenfabriek). Dit is de redactie van het VARA programma Zembla opgevallen en er is besloten dit eens nader te onderzoeken en hier een uitzending aan te wijden.

Sinds de zomer is een cameraploeg actief in dit dorp, de redactie spreekt met jongeren, nodigen zichzelf uit bij mensen thuis, op scholen en in het café. 

Nistelrode krijgt eigen dorpsraad

29 september, 2010 - 21:42
NISTELRODE - In Nistelrode wordt hard gewerkt aan de oprichting van een dorpsraad. Initiatiefnemer Arie Kemps heeft al zeven medestanders gevonden die mee willen denken en praten over een dorpsraad.
Volgens Kemps wordt er binnenkort een openbare vergadering in Nistelrode gehouden over de vorm waarin de dorpsraad gaat opereren.

Dorpsraad Schijf bestaat niet meer

1 augustus, 2010 - 14:33
BN De Stem | SCHIJF - De overgebleven bestuursleden van de Stichting Dorpsraad Schijf zijn afgetreden.
Schijf moet het voortaan doen zonder Dorpsraad. In de gemeente Rucphen bestaat nu alleen nog in Zegge een Dorpsraad.

De Dorpsraad Schijf is een aantal jaren geleden onder grote belangstelling opgericht uit onvrede met de houding en het beleid van de gemeente Rucphen.

"We wilden in vier jaar veel van de grond krijgen", zegt de eerste en de laatste voorzitter van de Dorpsraad, Anton Lamé. In de tussentijd is Raoul Cartens voorzitter geweest.

"Dorpsraden om zeep geholpen"

16 juli, 2010 - 19:08

MAREN-KESSEL – De dorpsraad Maren-Kessel en ’t Wild doet een oproep aan politieke partijen in Oss om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan de leefbaarheid in de kleine kernen. Na de herindeling van de gemeenten Oss en Lith komen deze kernen volgens de dorpsraad op een grotere afstand van de gemeente te staan.

Kleine kernen willen dorpsraad behouden

13 juli, 2010 - 21:53

De gemeenten Oss en Lith willen na de samenvoeging voor de oude gemeente Lith het dorpsraadsysteem invoeren zoals dat momenteel in de gemeente Oss functioneert. Daar is nu officieel alleen sprake van (grote) dorpsraden en zijn vertegenwoordigende organen van (kleine) dorpen, kernraden genoemd, van ondergeschikt belang. Alleen in Haren is er nog een kernraad.

Convenant dorpsraden Maasdonk ondertekend

30 juni, 2010 - 20:17

GEFFEN - "De kracht van Maasdonk zit in de kernen, de gemeente kan nooit functioneren zonder te weten wat daar gebeurt", vindt burgemeester Roel Augusteijn. Om maximaal te profiteren van de kracht uit de kernen ondertekende Augusteijn gisteren een convenant waarin afspraken staan met de dorpsraden van Geffen, Nuland en Vinkel.

Pagina's