Wijk-, buurt- & dorpsraden

Toekomstvisie 2007-2011

28 september, 2006 - 11:00
VKK Noord BrabantDe leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant hebben de toekomstvisie 2007-2011 voor de komende vijf jaar ontvangen. Het is de ambitie van de vereniging kleine kernen noord-brabant om in goed overleg met al haar leden te bevorderen dat de dorpsorganisaties zich de komende jaren verder ontwikkelen.

provincie Limburg steunt vereniging kleine kernen

4 december, 2006 - 14:29
Groei Vereniging Kleine Kernen krijgt steun van Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg verlenen aan de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) een subsidie van € 75.000,- voor de uitvoering van het activiteitenprogramma 2007.

Geen geld voor kleine kernen

5 december, 2006 - 13:24

Door Jos Straathof,

Dinsdag 5 december 2006 - De provincie steekt geen cent in de sociale ontwikkeling van het platteland, aldus de Vereniging Kleine Kernen Brabant. Daar moet verandering in komen. Dertig miljoen- zou een mooi begin zijn.

Voorbeelden gezocht samenwerking gemeenschapshuizen-dorpsraden

10 januari, 2007 - 17:27
In Casteren wordt momenteel gebouwd aan een nieuw multifunctioneel dorpshuis. De dorpsraad wordt betrokken bij het zo optimaal mogelijk invullen van dit centrum. Daarvoor gaan ze zich eerst privaatrechtelijk organiseren.
In de nieuwe rechtsvorm kan de dorpsraad betrokken worden bij de organisatie van de samenwerking tussen de Stichting Gemeenschapshuis (als exploitatiestichting), de gemeente, de woningstichting en de achterban.

VKK ondersteunt nieuw op te richten dorpsbelangenorganisaties

1 februari, 2007 - 01:00

Dorpen die graag een dorpsbelangenorganisatie willen oprichten, kunnen hiervoor ondersteuning krijgen van de VKK. De VKK beschikt bijvoorbeeld over voorbeeld-statuten. Een overzicht van verschillende organisatievormen (vereniging of stichting) is te vinden op www.notaris.nl. Ook kan er vanuit de VKK een avond georganiseerd worden voor alle bewoners, waarin het belang van een belangenorganisatie duidelijk gemaakt wordt.

Succesvolle training in Montferland

1 maart, 2007 - 01:00

In samenwerking met de gemeente Montferland heeft de VKK een training gehouden voor de dorpsraden in deze gemeente. Tijdens deze training, waar ook gemeentelijke ambtenaren aanwezig waren, is gekeken naar de verwachtingen en rollen van dorpsraad en gemeente. Door zowel de dorpsraden als de ambtenaren werd de training als zeer zinvol ervaren.

Dorpendag Limburg 9 juni 2007

1 maart, 2007 - 17:42
Echt-Susteren is dit jaar op 9 juni de gastgemeente voor de Dorpendag Limburg. In het gemeenschapshuis Roosteren worden een tiental workshops georganiseerd over onder andere dorpsontwikkelingsplannen, brede scholen, multifunctionele dorpsaccommodaties, provinciaal kleine kernenbeleid, WMO in kleine kernen, bouwen in eigen beheer en dorpswebsites. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe je als dorpsraad de bewoners betrokken krijgt en houdt.

@lle dorpen digit@@l

1 maart, 2007 - 18:01

Met de slogan "@lle dorpen digit@@l" is het Dorpsradenoverleg Venray gestart met het project dat heeft geleid tot de website www.dorpenvenray.nl. Op 30 november 2004 is de website online gegaan. In eerste aanleg alleen voor de dorpen, later ook voor verenigingen en organisaties van de kerkdorpen en voor de wijkraden van de kern Venray. Per 1 april 2007 zal de gemeente Venray toetreden met het onderdeel "Gebiedspanels".

Wandelroute op weg door Heusden.

8 maart, 2007 - 16:20
Bijdrage aan de leefbaarheid van dorp.
Een wandelroute "Op weg door Heusden"is een initiatief van de Dorpsraad Heusden in de gemeente Asten. Een speciale projectgroep bestaande uit dorpsbewoners, een afgevaardigde van de dorpsraad als voorzitter, de beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente en de VVV, heeft zich met de planopzet en de uitvoering bezig gehouden. De route is 10.5 km lang, met diverse mogelijkheden om af te korten. Op 29 oktober 2005 werd de route feestelijk geopend.

Dorpsradenbeleid Meerlo-Wanssum - Gemeente investeert in samenwerking met dorpsraden

25 mei, 2007 - 12:58
Sinds februari 2007 heeft de gemeente Meerlo-Wanssum de rol en positie van dorpsraden in het gemeentelijk beleid geformaliseerd in een Nota Dorpsradenbeleid. Dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s) en de daaruit voortvloeiende jaarafspraken nemen hierin een belangrijke plaats in.

Door Leo Beterams

Aantal dorpsraden sterk gegroeid (video L1)

13 juni, 2007 - 10:21

Limburgse dorpendagHet aantal dorpsraden is in Limburg de laatste jaren meer dan verdrievoudigd. In 2003 waren er nog maar 19 dorpsraden, nu zijn dat er meer dan 60. Volgens de Vereniging Kleine Kernen Limburg is de reden voor de toename het grote aantal herindelingen van gemeenten. Burgers vinden de afstand tussen de gemeenteraad en hun dorp te groot worden en richten daarom een eigen dorpsraad op.

 

Klik hier voor de video:

Dorpsraad Susteren zoekt leden

20 juni, 2007 - 15:03

De initiatiefgroep voor een dorpsraad in Susteren zoekt leden. De dorpsraad moet met overheden in gesprek gaan over verbeteringen in het dorp. Wie belangstelling heeft kan kijken op www.dorpsraad-susteren.nl, mailen naar initiatiefgroep@dorpsraad-susteren.nl of bellen naar Martin Bloemendaal, tel. 046-4494753 of Stichting Welzijnswerk Echt-Susteren: tel. 0475-484848.

Dorpsraad Horst

De doelstelling van de Dorpsraad Horst is de leefbaarheid van het dorp Horst te bewaken en te verbeteren in samenwerking met bewoners en gemeente.

Locatie

Verenigde Staten
US

Horst: dorpsraad wil terugkeer jongerenontmoetingsplaatsen

19 juli, 2007 - 21:11
De dorpsraad van Horst pleit voor de terugkeer van de jongerenontmoetingsplaatsen (jop's) in het dorp. Volgens de raad is de roep om de overdekte hangplekken erg groot onder de jongeren. In totaal zouden er op korte termijn weer drie jop's te vinden moeten zijn, is het voorstel van de dorpsraad. Ze baseert zich daarbij op de dorpsontwikkelingsvisie (dov), het wensen- en ideeënlijstje van de inwoners van Horst die dit jaar aan de hand van een aantal bijeenkomsten is opgesteld. Daarvoor zijn ook talloze jongeren ondervraagd.

Projectenoverzicht nu ook op de kaart

17 augustus, 2007 - 13:26

Een veel bekeken onderdeel van het kennisplatformbewoners.nl is het projectenoverzicht waar berichten worden verzameld die te maken hebben de diverse leefbaarheidsinitiatieven in de betrokken provincies. Het projectenoverzicht is nu uitgebreid met een overzichtskaart, waardoor snel te zien is waar projecten zich bevinden. Het projectenoverzicht is toegankelijk via het linker menuonderdeel "projecten".

Implementatie kennisplatform gaat volgende fase in

De implementatie van het kennisplatform bewoners.nl gaat de volgende fase in. In de derde fase (januari-juni 2007) stond de promotie van het kennisplatform centraal. De klankbordgroep is in deze fase samengesteld en is diverse keren fysiek en on-line (chat) bij elkaar gekomen. Dit heeft geleid tot diverse verbeteringen aan website en nieuwsbrief. Er zijn verschillende promotiekaarten gemaakt die verstuurd zijn naar de dorpsorganisaties en op verschillende bijeenkomsten verspreid zijn. Verder is het actiethema "de Geldkraan" uitgevoerd rond

Dorpscommissie in Vijlen

17 september, 2007 - 12:23
Het aantal dorpsraden in Zuid-Limburg lijkt gestaag te groeien. Zo is onlangs in Vijlen de stichting Dorpscommissie Vijlen opgericht. Zeven inwoners hebben hiertoe het initiatief genomen. Hiermee is Vijlen het eerste dorp in de gemeente Vaals met een dorpsraad. Als een van de eerste acties heeft de dorpscommissie op 19 juni een convenant met de gemeente ondertekend. Hierin zijn afspraken opgenomen over de manier waarop beide partijen met elkaar samenwerken, zoals bij het opstellen van een jaarlijkse leefbaarheidsagenda.

Dorpen Noord-Holland verenigen zich eindelijk in VKK

3 oktober, 2007 - 16:07

Als laatste provincie heeft ook Noord-Holland sinds dit weekeinde een eigen Vereniging voor Kleine Kernen. Vooralsnog loopt het niet storm, want pas vijftien dorpen zijn lid. Volgens de vereniging omdat de dorpskernen het belang ervan nog niet inzien.

Dorpendag in De Peel: Leren van elkaars projecten

25 oktober, 2007 - 20:43

DEURNE – Vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden, gemeentebesturen, de Provincie en PON wisselden woensdag 3 oktober met elkaar van gedachten tijdens de Dorpendag in De Kastanje in Liessel. De Dorpendag was opgezet door de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en Streekplatform De Peel. Met als doelstelling het uitwisselen van ideeën over leefbaarheid in De Brabantse Peel.

Meer en beter communiceren met Dorper Overleg

22 november, 2007 - 23:24

Het Dorper Overleg begint met de verbetering van de website. Dit om de communicatie  tussen het Dorper Overleg en de inwoners van Helden-dorp te verbeteren. Tegelijkertijd kijkt een commissie bestaande uit Sybil Thijssen, Mat Bruynen, Rob Wanten en ondergetekende op welke manier ze aan het Dorper Overleg meer bekendheid kunnen geven.

Breda Zuid-West

Dit is de website van de wijkraad buitengebied Breda Zuid-West. Op deze website kunt u alle informatie terugvinden over de wijkraad.

Locatie

Verenigde Staten
US

Proefprojecten dorpsraden

23 januari, 2008 - 19:49
door Kees den Exter
bron: BN De Stem

Woensdag 23 januari 2008 - ZEVENBERGEN - In Noordhoek komen sfeerbrengers in de vorm van feestverlichting en bloembakken. In de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten komt een speelterreintje voor de jeugd.

Enquete leefbaarheid Schijf via Internet

7 april, 2008 - 22:20

In de kerkdorpen van de gemeente Rucphen wordt momenteel onderzocht hoe de dorpsbewoners zelf aankijken tegen de leefbaarheid in hun dorp. De dorpsraad van Schijf heeft ervoor gekozen om de enquete op internet te
publiceren, en online te laten invullem. De dorpsraad denkt hiermee de helft van de inwoners te bereiken. Wie geen computer heeft, kan een papieren vragenlijst afhalen.

Dorpsraad Dorst

Website van de dorpsraad Dorst. Met o.a. nieuws en informatie over de dorpsraad, een evenementenkalender, fiets-en wandelroutes en een overzicht van verenigingen.

Locatie

Verenigde Staten
US

Behoeftepeiling zorgondersteuning in Vijlen Dorpscommissie initieert “Schouw op zorg”

Na de avond over de Leefbaarheidsagenda in oktober 2007 heeft de Dorpscommissie Vijlen een werkgroep Mantelzorg opgericht die zich inzet voor het uitbouwen en ondersteunen van mantelzorg in de dorpsgemeenschap Vijlen.

De werkgroep Mantelzorg bestaat uit leden van de Dorpscommissie en een aantal Vijlenaren die graag een bijdrage willen leveren. Zo zijn onder andere Zij-actief, de KBO en de Zonnebloem vertegenwoordigd in de werkgroep. Het Steunpunt Mantelzorg, Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg adviseert en steunt de werkgroep.

Locatie

Twee nieuwe leden

28 mei, 2008 - 01:00

Wij verwelkomen twee nieuwe leden: Stichting Eén Giessen-Rijswijk  (gemeente Woudrichem) en Vereniging Wilbertoord  (gemeente Mill). De vereniging kleine kernen Noord Brabant komt daarmee op 125 leden. Wij heten de twee nieuwe leden van harte welkom.

De nieuwe Kleine Kernen Koerier is uit!

18 juni, 2008 - 10:34

Het juninummer van de Kleine Kernen Koerier van de VKK Gelderland vindt u hier: Kleine Kernen Koerier

Voorbeeldconvenant gemeente Bergeijk

26 juni, 2008 - 12:33
Het nieuwe convenant van de gemeente Bergeijk over de rol van dorpsraden bij burgerparticipatie.

Nieuw lid

3 juli, 2008 - 18:32
Wij verwelkomen een nieuw lid, Stichting Nieuwendijk 2000 uit de gemeente Werkendam. Wij heten de stichting Nieuwendijk van harte welkom. De vereniging komt daarmee op 126 leden.

Dorpsraad Helvoirt etaleert zich

25 september, 2008 - 14:43
- Brabants Dagblad 25 september 2008 - De etalage van fotograaf Henk Pijnenburg staat sinds afgelopen zondag in het teken van de Helvoirtse Dorpsraad. De belangrijkste thema's van de Helvoirtse dorpsraad komen in de etalage aan kleine parachutes naar beneden.

Expertisenetwerk vereniging kleine kernen

2 oktober, 2008 - 14:02

Toen we als vereniging kleine kernen twee jaar bestonden heeft gedeputeerde R. Augusteijn ons op de jaarvergadering voorgehouden dat we een expertisecentrum moesten opzetten. De bedoeling daarmee was om alle kennis, die dorpsraden opdeden met projecten over leefbaarheid, ook voor andere dorpsraden beschikbaar te stellen. Aangezien dat een van de doelstellingen van onze vereniging was, hebben we meteen daarna een voorstel ingediend om een dergelijk expertisecentrum te starten.

Weebosch als nieuw lid verwelkomt

20 oktober, 2008 - 18:04
De dorpsraad van Weebosch (gemeente Bergeijk) heeft zich aangemeld als lid van de vereniging kleine kernen noord-brabant. Weebosch is een kern van gemeente Bergeijk en heeft 705 inwoners. De dorpsraad bestaat uit 4 personen en heeft een eigen website.

Pagina's