Werk en Inkomen

Gemengde wijken helpen minder bedeelde bewoners niet vooruit

Het idee dat arm zich aan rijk zou kunnen optrekken, gaat in de stadspraktijk niet op. Het mengen van een wijk leidt wel tot een hoger gemiddeld inkomen in die wijk, maar het heeft geen invloed op de economische positie van individuele bewoners. Dat concludeert politiek socioloog Emily Miltenburg die vrijdag promoveert. Zelfs bewoners die door het mengingsideaal hun sociale huurwoning moesten verl

Zeldzame vlinders verhuizen voor industrie in Lommel

Lommel verhuist een populatie zeldzame kommavlinders van het industriegebied Kristalpark naar natuurgebied. De stad heeft daarvoor een nieuw beheerplan uitgewerkt. De verhuizing is nodig om de komst van nieuwe bedrijven mogelijk te maken en toch het voortbestaan van de vlinders te garanderen. Lommel krijgt Europees geld voor de aanpassingen op het terrein.

RUG-studenten de wijken in voor onderzoek draagvlak en communicatie Ring Zuid

Vanaf deze week tot ongeveer half april gaan RUG-studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) de wijken in om onderzoek te doen naar de steun voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Zij benaderen omwonenden en bedrijven met een vragenlijst die ze zelf hebben opgesteld.

Presentatie pamflet Ruimte voor oplossingen; het inzetbare platteland

Landelijk - P10 doet aanbod aan nieuwe regering: zet het platteland in bij het oplossen van de opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie. Het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten verenigd in de P10, roept het nieuwe kabinet in haar pamflet ‘Ruimte voor oplossingen - het inzetbare platteland’ op om het platteland beter te benutten. P10 voorzitter Ellen van Selm (burgemeester Gemeente Opsterland) presenteerde het pamflet vandaag in Eindhoven.

Regionale conferentie Duurzaam Coöperatief Ondernemen

OUDE PEKELA - Donderdagmorgen 23 maart om 10.00 uur werd de regionale conferentie over Duurzaam Coöperatief Ondernemen in het Siepco-gebouw aan de Hendrik Westerstraat te Oude Pekela geopend door Marcel Nieuwenweg. Aanwezig waren zo’n 300 mensen uit de overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Sprekers waren onder ander gedeputeerde Eelco Eikenaar en burgemeester Jaap Kuin. De opening werd verricht door Marcel Nieuwenweg die tevens de dagvoorzitter was. Het bericht Regionale conferentie Duurzaam Coöperatief Ondernemen verscheen eerst op RTV1.

Beproefde aanpak moet 50-plussers aan baan helpen

De succesvolle aanpak van jeugdwerkloosheid in de stad wordt vanaf nu ook ingezet om werkloze ouderen weer aan de bak te krijgen. De gemeente vindt het hard nodig de werkloosheid onder ouderen aan te pakken. De werkloosheid onder 45 tot en met 74-jarigen bedroeg in Amsterdam in 2016 6,9 procent maar is landelijk 5,6 procent. Onder ouderen komt veel langdurige werkloosheid voor: de zoekduur van 50-

Het zelfrijdende voertuig: van silver bullet tot ethisch vraagstuk

Zelfrijdende voertuigen gaan de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren veranderen. Maar er zijn nog veel vragen: wat voor gevolgen heeft dat voor de wegen? Hoe zit het met de veiligheid? Wat betekent het voor de stedelijke kwaliteit, is smart mobility, zoals wel eens wordt gesteld, een ‘silver bullet’? En wat zijn de gevolgen voor de (regionale) economie?

Micro-appartementen, voor starter die geen huis kan vinden

Het is een groeiend probleem: starters op de arbeidsmarkt die geen betaalbare woonruimte kunnen vinden in de stad. Met nieuwe woonvormen proberen vastgoedontwikkelaars hierop in te spelen. Zo ontstaan in de vier grote steden wooncomplexen met honderden 'micro-appartementen'. Die appartementen zelf zijn bijvoorbeeld maar 30 vierkante meter groot, maar de bewoners hebben wel de beschikking over gedeelde werkruimtes, woonkamers en een dakterras. Daarmee zijn gedeelde faciliteiten en kleine woningen niet meer voorbehouden aan studenten.

10.000 euro voor Duurzaamheidsprijs

UTRECHT - De Duurzaamheidsprijs 2017 wordt dit jaar uitgereikt op 10 oktober 2017: de Dag van de Duurzaamheid. Het thema is circulaire economie. Iedereen met een project of initiatief dat bijdraagt aan de circulaire economie kan zich van 3 april tot en met 17 mei aanmelden. 'We hebben mooie prijzen beschikbaar voor de winnaars van de Duurzaamheidsprijs,' zegt Josja Veraart, adjunct-directeur van de NMU. 'De hoofdprijs bestaat uit een bedrag van € 5.000! Onder de andere twee finalisten wordt de resterende 5.000 euro verdeeld. De prijs is bedoeld voor verdere opschaling of uitvoering van het initiatief.'

Schuldenstress kan ook statushouders parten spelen

Vanuit de GIDS-regeling (Gezond in de stad) krijgen 164 gemeenten van het Rijk 70 miljoen euro, verdeeld over een periode van vier jaar. Het geld is bedoeld om via een integrale aanpak sociaal-economische gezondheidsverschillen terug te dringen. Het is met name de bedoeling om mensen met een lage opleiding en een laag inkomen te bereiken. Deze mensen kampen vaak met gezondheidsachterstanden. Ook statushouders zijn onderdeel van deze groep. Ook zij kunnen te maken krijgen met stress als gevolg van problematische schulden.

Cromstrijen roept op tot 'zelfmaak' ideeën voor sterke economie

CROMSTRIJEN - Met de oproep 'Zelfmaak idee voor een sterk economisch Cromstrijen!' gaat de gemeente de zoektocht aan naar originele ideeën die de lokale economie kunnen versterken. "Een sterk en gezond economisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen bouwen aan een gemeente waar het voor iedereen prettig wonen, werken en samenleven is", aldus wethouder economie Pieter Paans. Naast originele ideeën is de gemeente vooral op zoek naar ideeën waar een inwon...

Nieuw uitvoeringsplan schuldhulp Rotterdam

Met een nieuw uitvoeringsplan wil de gemeente Rotterdam haar schuldhulpverlening verbeteren. De focus ligt op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers om schulden te voorkomen. Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie: “Het komende jaar zetten we onder andere in op een verbeterde samenwerking met en tussen de verschillende ketenpartners zoals de wijkteams, welzijnsorganisaties [...] Het bericht Nieuw uitvoeringsplan schuldhulp Rotterdam verscheen eerst op Gemeente.nu.

Gelderland wil meer samenwerken met Noord-Frankrijk (Mediabericht)

Provincie Gelderland wil de economische samenwerking met de regio Hauts-de-France versterken. Gedeputeerde Michiel Scheffer brengt hiervoor 6 en 7 april 2017 een werkbezoek aan Lille. De samenwerking tussen de beide regio’s richt zich vooral op zorginnovatie, de voedingsindustrie en een afvalloze economie.

Geldstromen in Zwolle beter benutten?

Zwolle - Hierbij wordt je uitgenodigd voor de Meesterklas ‘Geldstromen door wijken en stad' op donderdag 13 april. Denk mee over de vraag hoe geldstromen in Zwolle beter benut kunnen worden. Miljoenen euro's stromen de Zwolse wijken en stad in, en weer uit. Hoe kunnen deze beter benut worden? Ambtenaren, (sociaal) ondernemers, initiatiefnemers, werknemers van maatschappelijke organisaties en raadsleden uit Zwolle zijn van harte welkom om hier over te brainstormen tijdens de interactieve Meesterklas ‘Geldstromen door wijken en stad' op donderdagmiddag 13 april. ‘Meer doen met minder geld' is een terugkerend onderwerp binnen de gemeente Zwolle.

Ongebruikte verf te koop voor habbekrats

Heb je verf nodig, maar niet veel geld te besteden? Daar heeft de gemeente Den Haag iets op bedacht. Door een proef met hergebruik van verf kunnen mensen met een laag inkomen, maar ook sociale en maatschappelijke instellingen zoals buurthuizen en sportclubs, tegen een kleine vergoeding verf kopen bij kringloopwinkels.

Verhuizen naar rijkere buurt leidt tot meer probleemgedrag onder jongeren (Mediabericht)

Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen vertonen daarna juist meer probleemgedrag. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het zojuist gepubliceerde onderzoek van Jaap Nieuwenhuis, Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Zie ookstudie <A HREF="http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-017-0668-6" TARGET="_blank">Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood: Relative Deprivation and Problem Behavior of Youth</A> (Journal of Youth and Adolescence, 31 maart 2017)

Deze gemeente deed wat veel bedrijven niet lukt: zelfsturend organiseren. Dit is hoe ze dat doen.

Gemeente Hollands Kroon (gesitueerd in de kop van Noord-Holland met Anna Paulowna als bekendste dorp) zag in 2012 het levenslicht na een fusie van vier kleinere gemeenten. Vanaf het begin was het duidelijk dat dit geen gewone gemeente zou worden. Hollands Kroon staat bekend als de meest innovatieve en vooruitstrevende gemeente van Nederland. De gemeente is namelijk volledig zelfsturend georganiseerd en daarmee een groot voorbeeld; niet alleen voor overheidsinstellingen, maar juist ook voor veel bedrijven.

Samen naar een duurzaam Zwolle

Zwolle - Zwolle is een mooie, groene stad en dat willen we graag behouden en nog mooier maken. Voor ons en onze (klein)kinderen. We zijn ook een groeiende stad en dat betekent dat we steeds meer energie verbruiken. Nu halen we die energie voor het allergrootste deel van buiten de stad en zelfs vanuit het buitenland. Hoe mooi zou het zijn als we in Zwolle op grote schaal zelf schone energie opwekken en hier ook verbruiken? Met dat idee hebben wij - Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim - een plan gemaakt om forse slagen te maken: twee tot drie windturbines op bedrijventerrein Voorst. Twee turbines kunnen op Scania-terrein staan, voor de derde turbine is de beoogde locatie nog onzeker.

Meer nieuwbouw nodig om slinkend woningaanbod

NIEUWEGEIN (ANP) - Het woningaanbod daalt hard door de enorme vraag naar koophuizen. ,,De komende kabinetsperiode moet er echt werk worden gemaakt van de opgave om jaarlijks 80.000 nieuwbouwwoningen te realiseren, met name in en rondom de steden'', zei de voorzitter van makelaarsorganisatie NVM Ger Jaarsma donderdag in een toelichting op de nieuwste woningmarktcijfers. Het bericht Meer nieuwbouw nodig om slinkend woningaanbod verscheen eerst op Nieuws.nl.

Lagere inkomens profiteren nauwelijks van bouwwoede

Het aandeel betaalbare woningen in Amsterdam verdampt razendsnel. De behoefte aan goedkope huizen is in 2025 veel hoger dan het aanbod, waardoor arme Amsterdammers moeten verhuizen. De pleitbezorgers van meer betaalbare huurhuizen in de stad krijgen steun uit weten­schappelijke hoek. Zo pleiten de bekende Amerikaanse socioloog Richard Florida en de Amsterdamse wetenschapper Cody Hochstenbach voor

Economische groei Oost-Nederland hoger dan landelijk (Mediabericht)

De sterk in Gelderland en Overijssel gewortelde maakindustrie staat er goed voor en kan ook op lange termijn een groeimotor blijven. Om het innovatief vermogen van de smart industry in de regio op een hoger niveau te krijgen, dienen ondernemers slimmer onderwijs en betere samenwerking binnen en buiten de regio meer prioriteit te geven. Dit is de belangrijkste conclusie van de nieuwe regiovisie Oost-Nederland van ING Economisch Bureau.

Delft wordt Groen: een kijkje in de keuken bij een non-profit-duurzaamheidscampagne

Delft wordt Groen is een non-profitcampagne om groene awareness bij bewoners en ondernemers aan te jagen en de stad te verduurzamen. Ik kreeg een kijkje in de keuken van Astrid Overvoorde en Stephanie van Dijk, die namens de gemeente achter de knoppen zitten en het gesprek met de stad aangaan.

Sterkste economische groei in Zaanstreek en Amsterdam (Mediabericht)

De trend van economische groei was in 2016 in vrijwel alle regio’s zichtbaar. Net als in 2015 kromp in 2016 alleen de Groningse economie. De aanhoudende afname van de aardgaswinning is hiervan de oorzaak. De Nederlandse economie groeide in 2016 gemiddeld met 2,2 procent.

17 juni: Het 7e PlattelandsParlement

Dit jaar op 17 juni van 10 tot 16 uur in de gemeente Bronckhorst. Een festival dat signaleert en inspireert; agendeert en amuseert! Een festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden.  Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, is dagvoorzitter. Het beoogde resultaat is een gespreksagenda met onderwerpen die we de komende twee jaar bespreken met onze gesprekspartners van Binnenlandse Zaken en fractievertegenwoordigers.

Subsidie voor Haagse zzp'ers met e-fiets of e-scooter

Haagse zzp'ers die een high speed elektrische (bak)fiets of elektrische scooter willen kopen of leasen, kunnen vanaf 1 mei subsidie krijgen van de gemeente. Ze moeten dan wel minstens 3.000 kilometer per jaar binnen de stad rijden. De nieuwe regeling geldt ook voor ondernemers in een vof (vennootschap onder firma).

Volledige integratie in het sociaal domein is niet de enige optie

Gemeenten zien wijkteams als dé manier om de burger integraal, direct en via één loket te helpen. Maar de aandacht voor werk en inkomen binnen de sociale wijkteams blijft beperkt. De vraag is of dat erg is. Het ideaal van volledige integraliteit in het sociaal domein: in elke gemeente nabije, laagdrempelige en integrale toegangspoorten tot […]

Natuur & Milieufederatie Utrecht gaat fietsers belonen

UTRECHT - De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) gaat de komende maanden fietsers in de Provincie complimenteren en belonen. Fietsersbond, Milieudefensie, fietsenwinkel Juizz, filmhuis ’t Hoogt, Roberto, restaurant GYS, Se7en, WillemstraatBike, Jonico, Dille en Kamille en vele andere Utrechtse bedrijven ondersteunen de campagne

Streekboer Familie ontketent lokale voedselrevolutie

Het is te gek voor woorden, de voedselketen staat op zijn kop. Iedere dag stoppen er vijf tot zeven boeren met hun bedrijf als gevolg van intensivering van de landbouw en grootschaligheid. Consumenten worden meegesleurd van schandaal in schandaal en verandering uit de industrie lijkt er niet te komen. Om weer orde op zaken te […]

Pagina's