Werk en Inkomen

Meer jongeren aan het werk!

Op woensdag 22 februari organiseert de gemeenteraad een themabijeenkomst over jeugdwerkloosheid.... Hoe pakken we jeugdwerkloosheid aan in Ede? En hebben jongeren gelijke kansen als het gaat om werk en ontwikkeling? Wat kunnen ze zelf doen en welke rol spelen werkgevers? Op deze en andere vragen hopen wij tijdens de bijeenkomst antwoord te krijgen. We worden daarbij geholpen door diverse sprekers, filmpjes en een paneldiscussie. Ook hebben we vijf factsheets met lokale en regionale achtergrondinformatie.

Dit zijn de duurste steden ter wereld om een huis te huren

Een huis huren in Amsterdam is duur, maar dat valt in het niet bij steden als New York of San Francisco. De Britse start-up Nested vergeleek de huurprijzen per vierkante meter van een aantal grote wereldsteden. Het leidde tot onderstaand lijstje van de 19 duurste plekken om te wonen. Het gaat om huurprijzen per maand voor […]

Kas van werkvoorzieningsschap Wedeka leeg

STADSKANAAL - De kas van Wedeka is leeg. Dat is de financiële realiteit bij het werkvoorzieningsschap op dit moment. "Het gaat nu nog slechts om 10.000 euro dat we moeten bijleggen over 2016", aldus voorzitter Johan Hamster. Voor de toekomst schetst Hamster een meer somber beeld. "De tekorten zullen oplopen en dan moeten we als gemeenten betalen. De reservepot is leeg. Voor 2017 is het begrote tekort 4,2 miljoen euro. Het bericht Kas van werkvoorzieningsschap Wedeka leeg verscheen eerst op RTV1.

Werk zat voor hoger opgeleiden in Zeeuws-Vlaanderen

AARDENBURG - Dat er in Zeeuws-Vlaanderen geen droog brood te verdienen valt voor iemand met een hogere opleiding is een misvatting. Carlos de Smit, decaan van het Zwin College in Oostburg, nam vrijdag gisteren negen Havo-scholieren van zijn school naar het landbouwbedrijf van De Bruijckere-Versyck in Aardenburg. Ook in deze sector is er werk genoeg voor hoger opgeleiden.

Kinderopvang in de regio

Kinderopvang Den Haag Kinderopvang, er was jarenlang een enorme vraag naar en veel opvangmogelijkheden moesten lang van tevoren al besproken en vastgelegd worden of je had pech als ouder. Want uiteraard zijn we allemaal stapelgek op die kleine druktemakers, maar we moeten ook voor een inkomen zorgen. Dat is doorgaans niet erg vanzelfsprekend met een […]

Stoppende melkbedrijven krijgen 1200 euro subsidie per koe van het Rijk

Melkveehouders die in 2017 stoppen met hun werk kunnen vanaf vandaag een beroep doen op de subsidieregeling beëindiging melkveehouderij. Wie met zijn bedrijf stopt, kan per koe 1200 euro subsidie ontvangen. De regeling heeft tot doel om de Nederlandse veestapel in te krimpen met zo'n 160.000 koeien. Op die manier kan het mestoverschot gereduceerd worden en voldoet Nederland aan de Europese regelgeving op dit gebied.

Kansen voor jongeren zonder startkwalificatie

Zwolle - Voor sommige jongeren is het niet vanzelfsprekend dat zij in hun eentje de weg naar school of werk vinden. Daarom nam de gemeente Zwolle afgelopen week samen met scholen, McDonalds, UWV en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven deel aan de landelijke werkweek ‘Matchen op werk'. De werkweek is onderdeel van de Landelijke Aanpak Jeugdwerkloosheid. In verschillende regio's vinden evenementen plaats waar jongeren, werkgevers en professionals elkaar ontmoeten. Allerlei activiteiten moeten ertoe leiden dat meer jongeren naar school, werk of zorg worden begeleid. Maandag was er een workshop sollicteren bij McDonalds in Zwolle.

Wat is de reikwijdte van agglomeratievoordelen? Stadsranden als aantrekkelijke locatie voor bedrijfsvestiging

Werknemers in grote steden ontvangen, gemiddeld gezien, een hoger loon dan werknemers in kleine steden of op het platteland. Ook na correctie voor persoonlijke vaardigheden en verschillen in de sectorstructuur, blijft het loonverschil significant. Deze stedelijke loonpremie suggereert dat steden substantiële productievoordelen bezitten, de zogenoemde agglomeratievoordelen. Deze studie onderzoekt welke afstand agglomeratievoordelen kunnen overbruggen. Of, in andere woorden, profiteren alleen bedrijven in Amsterdam van de stedelijke dichtheid in Amsterdam, of kunnen ook Amstelveen, Gouda of zelfs Eindhoven hiervan meeprofiteren?

Haagse bedrijven tekenen voor mantelzorgvriendelijk werkgeverschap

Acht Haagse werkgevers gaan zich inzetten voor de belangen van mantelzorgers. Op 24 februari 2017 tekenen ze op het stadhuis van Den Haag een intentieverklaring om mantelzorg bekend en bespreekbaar te maken op de werkvloer. Het gaat om Nationale Nederlanden, Holland Casino, Haaglanden Medisch Centrum, PEP Den Haag, Woonzorgcentrum Haaglanden, ’s Heerenloo,

Boxtel terug in de tijd: de bloei van de textielnijverheid

BOXTEL - Van der Voort, Van der Ven, Swinkels, Van Dooren, Van Oerle, Van der Eerden, Hertzberger, De Zwaluw en zeker Van Hoogerwou. Allemaal prominente bedrijven uit de bloeitijd van de Boxtelse textielnijverheid, zo tussen 1880 en 1970. MUBO Boxtel wil die tijd laten herleven, met een expositie die van 6 mei tot en met 2 juli in het museum plaats heeft.

VIDEO Betaalbare sociale woningen op het Eilandje

Woonhaven Antwerpen gaat 93 gloednieuwe sociale woningen verkopen. En die komen niet in probleem-wijken maar wel in zeg maar de duurdere wijken van de stad. Zoals de wijk Eksterlaer in Deurne, Groen Zuid in Hoboken en het Eilandje in Antwerpen. En dus kan je voor een redelijke prijs op een toplocatie gaan wonen. Dat geldt wel enkel voor mensen met een kleiner inkomen.

Ondernemers Revelhorst willen met omwonenden om de tafel

ZUTPHEN - Als het aan de ondernemers van bedrijvenpark Revelhorst ligt, komt er zo snel mogelijk een gesprek met omwonenden uit nieuwbouwwijk Leesten. Die uitten onlangs hun bezwaren tegen de komst van een ontsluitingsweg tussen het bedrijventerrein en de rotonde op de N314 ter hoogte van het Anne Frankplein.

Ondernemersdag071 brengt regio bij elkaar

De Leidse regio bruist van ondernemerschap. Veel ondernemers hebben zin om zich verder te ontwikkelen en ontmoeten daarbij graag gelijkgestemden. Dat bleek tijdens de eerste regionale Ondernemersdag071 die dinsdag in Corpus werd gehouden. Ruim 350 ondernemers namen deel aan inspiratiesessies, luisterden naar een talkshow over de economische ontwikkelingen in de regio en spraken elkaar op […]

Grote arbeidsvraag Westland is oplossing hoge werkloosheid en vele statushouders Den Haag

Het Westland kan voor Den Haag de oplossing vormen voor het grote aantal mensen met een bijstandsuitkering en het groeiend aantal statushouders zonder werk. Wethouder Mohamed El Mokaddem van Westland en de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh willen statushouders uit Den Haag nog vóór de inburgeringscursus aan de slag helpen in de agri-sector van het Westland.

Succesvolle aanpak plaatsing mensen met arbeidsbeperking

In de afgelopen drie jaar heeft de gemeente Amsterdam 165 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. 133 van hen hebben een dienstverband bij de gemeente, 32 zijn gedetacheerd. Werkwijze Om deze resultaten te halen is in 2014 het stedelijk projectteam ‘Arbeidsbeperkten aan het werk’ gestart. Dit projectteam bestaat uit drie medewerkers, waarvan Obbe Willebrands de projectleider is. Hij licht toe dat hun succes te danken is aan het feit dat ze met z’n drieën full time bezig kunnen zijn met het werven en plaatsen van mensen.

Leader Noord Overijssel zet zich in voor platteland

Ook in 2017 zijn er weer mogelijkheden om met steun van LEADER projecten te realiseren die de economie en de leefbaarheid van het platteland in Noord Overijssel versterken. LEADER is een Europees subsidieprogramma dat tot en met 2020 van kracht is. LEADER wil ideeën van onderop, dus van bewoners, ondernemers en organisaties, helpen om projecten te realiseren.

Arnhem loopt achter met groene energie

ARNHEM – Arnhem heeft grote ambities met betrekking tot de energietransitie naar duurzame energiebronnen. Op de pagina New Energy Made In Arnhem staat in ronkende taal de ambitie van de gemeente omschreven. “In 2020 staat Arnhem in Nederland en erbuiten bekend als dé stad waar bedrijfsleven en onderwijs doorbraken creëren...

Zonnepark in Uden is nog geen gelopen koers

UDEN - Uden moet opnieuw aan tafel voor het geplande zonnepark aan de Zeelandsedijk. De naburige agrariër Corné van Dijk wil zijn 5 hectare grond niet afstaan aan het bedrijf TPSolar.  Corné van Dijk pacht de grond van de gemeente Uden. TPSolar staat klaar om het zonnepark te gaan bouwen. De rechter dwong alle partijen deze week om samen snel een oplossing te vinden.

Biologisch initiatief FoodHub succes in Beverwijk en Wijk aan Zee

HEEMSKERK Een lokaal biologisch initiatief ontpopt zicht tot een succes in Beverwijk en Wijk aan Zee. Jan van der Land bedacht in november het Foodhub-idee: biologische groentepakketten voor de hele regio. De Duintuin voorziet de pakketten van de groente. Daarmee worden de pakketten extra bijzonder. "De Duintuin is een zorgtuin waar onbespoten groente geteeld worden", legt André Nelis van De Duintuin uit. "Een zorgtuin houdt in dat wij de mogelijkheid bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hier te komen werken." Het werk wat verzet wordt bij De Duintuin wordt nu dus beloond met een afzetmarkt, namelijk die van FoodHub.

Investeren in werkgelegenheid, bezuinigen op openbaar bestuur

De beleidsmaatregelen van PvdA gaan leiden tot de grootste stijging van de werkgelegenheid in de sector overheid. De meeste partijen willen bezuinigen op openbaar bestuur en per saldo meer uitgeven aan veiligheid en het vergroten van de inzet van wijkagenten. Dit is terug te zien in de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen [...] Het bericht Investeren in werkgelegenheid, bezuinigen op openbaar bestuur verscheen eerst op Gemeente.nu.

In kleine steden meer lege winkelstraten, in grote gaat het beter

De leegstand in de winkelstraat neemt in kleine steden nog steeds toe. In grote steden profiteren de eigenaren van winkelpanden juist van de aantrekkende economie, blijkt uit onderzoek van makelaarsorganisatie NVM. Ondanks faillissementen van winkelketens als Mitra, McGregor en Scheer & Foppen daalde de winkelleegstand in Nederland afgelopen jaar met 2,8 procent. In gemeenten met meer dan 100 duiz

'Woning als investering' geeft huizenprijzen in steden extra duw

Het aantal vermogende mensen dat een huis koopt om te verhuren neemt met name in de grote steden fors toe. In Amsterdam is dat aandeel al gegroeid tot 25 procent, waarmee sprake is van een serieuze nieuwe speler op de woningmarkt, zegt woningmarktexpert Maartje Martens in BNR Bouwmeesters.

Slecht bestemmingsplan kost ondernemer die wil uitbreiden jaren en tonnen

SOMEREN - Een ondernemer op het platteland die wil uitbreiden, moet rekenen op járen vertraging en zeer hoge kosten. Het duurt namelijk eindeloos voordat een gemeentelijk bestemmingsplan af is en vaak wordt het dan ook nog eens afgekeurd omdat in de tussentijd regels veranderd zijn.

'Mobiliteit vraagt om een Deltaplan' (Mediabericht)

De Nederlandse economie groeit al bijna vier jaar onafgebroken. De toename van de bedrijvigheid zorgde dat de afgelopen drie jaar de congestie op onze wegen weer toenam, na jaren van daling. Berekeningen van het Kennisinstituut voor Mobiliteit geven aan dat het fileleed tot 2021 nog eens 38% kan toenemen ten opzichte van 2015. Het nieuwe kabinet wacht een stevige uitdaging het land in beweging te houden. De uitdaging gaat echter verder dan de korte termijn. De bevolking blijft groeien, stedelijke kerngebieden dijen uit, mobiliteitswensen veranderen en nieuwe technieken maken andere schonere, en daarmee duurzamere vormen van mobiliteit mogelijk.

Bijeenkomsten lastenvrij inkopen en controleren Wmo en Jeugd

Gemeenten kunnen de inkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo inrichten dat zij administratieve lasten voorkomen in het proces van financiële controle. Hoe doet u dat? Programma i-Sociaal Domein organiseert in april en mei 2017 regiobijeenkomsten over deze aanpak. Ervaringen van gemeenten en aanbieders staan centraal in deze bijeenkomsten. U krijgt standaarden en voorzieningen aangereikt die helpen bij het maken van afspraken met aanbieders. De bijeenkomsten zijn voor medewerkers bij gemeenten en aanbieders die zich bezighouden met zorgcontracten, inkoop, verkoop, financiële controle en bedrijfsvoering voor Wmo en Jeugdwet.

Utrechts bedrijf 2getthere gaat autonoom transport aan Dubai leveren

In Dubai komt een systeem voor zelfrijdend vervoer van Nederlandse makelij. Het Utrechtse bedrijf 2getthere heeft namelijk een contract gesloten met de stad om het systeem te leveren. Daarmee moet Bluewaters Island, een nieuw eiland dat nu aan de kust wordt aangelegd, verbonden worden met het metronetwerk in de stad. Dit schrijft 2getthere op zijn [...] Lees Utrechts bedrijf 2getthere gaat autonoom transport aan Dubai leveren verder op Numrush

Duurzame fondsen tuimelden van de top naar onderste treden

De aandelenkoersen rijzen de pan uit. Duurzame beleggers profiteerden hier vorig jaar nauwelijks van. Hoe groener het fonds, hoe slechter de resultaten het afgelopen jaar. Strenge duurzame beleggingsfondsen zoals die van ASN en Triodos pronkten begin vorig jaar met prachtige beleggingsrendementen. In de lijstjes met de best presterende fondsen van 2015 stonden ze in de hoogste regionen. Dat was vo

Nieuwe dienstregeling NS valt niet goed bij gemeenten

De zeven Westfriese gemeenten maken zich grote zorgen over de plannen die NS voorbereid voor de dienstregeling van 2018. De veranderingen lijken erg negatief uit te pakken voor gemeenten ten noorden van Amsterdam. De gemeenten stellen dat de voorgenomen dienstregeling negatieve effecten heeft voor de regio, de bereikbaarheid van de kleine kernen en het voorzieningenniveau [...] Het bericht Nieuwe dienstregeling NS valt niet goed bij gemeenten verscheen eerst op Gemeente.nu.

Wij zijn Droomstad Nijmegen

Nijmegen heeft ze: inwoners, bedrijven en organisaties met vernieuwende en inspirerende ideeën. Ideeën die de stad leuker, leefbaarder maar bovenal meer verbonden maken. Vanaf 30 maart is er ook een digitaal platform waar iedereen deze ideeën, dromen en initiatieven kan zien en elkaar kan ontmoeten en helpen: Wij zijn Droomstad... Het bericht Wij zijn Droomstad Nijmegen verscheen eerst op Nijmegen.

Pagina's