Werk en Inkomen

Video | Speciaal dorp voor arbeidsmigranten in Swifterbant

SWIFTERBANT - De gemeente Dronten krijgt er een kern bij, op een akker bij Swifterbant verrijst een dorpje voor arbeidsmigranten. Bouwbedrijf Weever bouwt hier 148 huisjes waar bijna 300 buitenlandse werknemers komen te wonen. Het nog naamloze dorpje wordt in april in gebruik genomen. Directeur Jelle Weever van Weever hoopt meer van dit soort dorpjes te bouwen. 

WerkAtelier blijft werk bieden aan werklozen

LOCHEM/ZUTPHEN - Het WerkAtelier en Het Plein hebben hun samenwerkingsovereenkomst met een jaar verlengd. Dat betekent dat ook de komende jaren nog mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen bij het WerkAtelier in Eefde. In de praktijk betekent het dat ze veelal werk doen ten behoeve van het bedrijf van ondernemer Henny van der Most.

Voorrang voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Na jaren van crisis is de woningbouwopgave terug op de politieke agenda. Er komen gewoon te weinig bouwlocaties beschikbaar. Binnenstedelijke woningbouw in voornamelijk het economisch kerngebied van ons land moet een belangrijke bijdrage leveren aan het lenigen van de nieuwe woningnood, maar de barrières zijn juist daar hoog. Alleen wanneer publieke en private partijen de krachten bundelen, kan de binnenstedelijke woningproductie voor langere tijd op een hoger niveau gebracht worden.

Provincie helpt zes dorpen en buurten energieneutraal te worden in 2019

GRONINGEN – De provincie gaat zes Groninger energie-initiatieven verder helpen bij de financiering, publiciteit en regelgeving rondom de ruimtelijke inpassing. Het gaat om de stichting Paddepoel Energiek, Energie Coöperatie Oostwold,  Volledig bericht »

Overijssel start proef met abonnement energiebesparende voorzieningen

Een abonnement op energiebesparende maatregelen: voor 600 particuliere woningbezitters in Overijssel is het mogelijk. In plaats van een eenmalige investering, betalen huiseigenaren een maandelijks bedrag aan bedrijven die de woning uitrusten met energiebesparende voorzieningen. De provincie Overijssel, gemeenten, het Energiefonds Overijssel, het bedrijfsleven en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sloten hiervoor vandaag een overeenkomst.

Regio Kampen start project om grote schulden bij huurders te voorkomen

Onder de noemer EROPAF slaan woningbouwverenigingen, gemeente en maatschappelijk werk in Kampen en IJsselmuiden de handen ineen om huurders met een dreigende betalingsachterstand snel te hulp te schieten. Vandaag werd een samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Asito opent nieuw werkbedrijf: helft medewerkers heeft arbeidsbeperking

Schoonmaakbedrijf Asito uit Almelo heeft gisteren in Ede een bedrijf geopend waarbij de helft van het vaste personeelsbestand bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking. Het nieuwe Asito Werkbedrijf Midden is geopend in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zwolse boodschappendienst vindt nieuwe financiers

ZWOLLE - De Zwolse online bezorgdienst SuperBuddy wordt gefinancierd door participatiemaatschappij PPM Oost en het crowdfundplatform Leapfunder. ,,Dit is voor ons een enorme steun in de rug en het geeft aan hoeveel vertrouwen er is in ons'', zegt Laurens van Geffen (48), die samen met Tim van den Heuvel (29) het bedrijf vorig jaar heeft opgericht.

Volwaardig werk voor mensen met beperking dankzij Purmerends bedrijf

PURMEREND - Ze geloven in de kracht van sport, ze geloven in de vele mogelijkheden die mensen met een licht verstandelijke beperking hebben én ze geloven in de voordelen die deze doelgroep met zich meebrengt op de werkvloer. Ilse Ruijgrok en Marjo Verheij brengen met hun bedrijf Suppoort al deze aspecten samen.

Basisinkomen, wat is dat?

Vorig jaar juni was ik betrokken bij de G1000. Een organisatie en initiatief om burgers meer bij de politiek te betrekken mede gebaseerd op het boek van David Van Reybrouck tegen verkiezingen. Want zeg nou zelf, weet jij nog op wie je gaat stemmen. Weet jij nog wat goed is voor Nederland, de stad, de buurt, de mensen.
Het gaat er niet meer over, wat goed is voor de wereld, maar wie de gewiekste praatjes kan houden. En tegenwoordig is het nog maar de vraag of die praatjes kloppen?

Omdat het huidige systeem ervoor zorgt dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Moet het hele systeem anders.
Bijv. een basisinkomen voor iedere kiesgerechtigde.

Investeren in Europa: coalitie van slimme steden en regio's

Het Comité van de Regio’s en de Europese Commissie houden 7 februari 2017 samen een congres in Brussel met de titel Investing in Europe: building a coalition of smart cities & regions towards a Third Industrial Revolution. Burgemeester Ahmed Aboutaleb en andere bestuurders delen hun ervaringen. ZIj spitsen dat toe op ervaringen over de mobilisatie in de publieke sector, de communicatie met bedrijven en hoe zij omgaan met de transitie naar een smart economy en society.

‘Jouw Buurtmoestuin’ jaarcursus 2017

... is een jaarcursus gemeenschappelijk moestuinieren op natuurlijke wijze. Hierin werken we samen met de natuur, zonder gebruik te maken van kunstmest en pesticiden. Hoe is het om een tuinseizoen lang gezamenlijk invulling te geven aan een buurtmoestuin en voedsel te verbouwen? In de basis zullen we hierin bezig zijn ervarend te leren en onderzoek […]

Sterk sociaal werk verhoogt kwaliteit van leven van bewoners

nieuwsbericht - don, 09/02/2017 (Hele dag) 52 keer gelezen Goed sociaal werk vergroot de kwaliteit van leven van buurtbewoners, versterkt de buurt en bespaart maatschappelijke kosten. Dit blijkt uit de resultaten van verandertrajecten van 14 sociaalwerkorganisaties. Vanaf 2015 doorliepen deze organisaties een verandertraject in het sociaal domein. Zij zijn hierbij ondersteund vanuit de Thematranche Welzijn van het VWS programma 'In voor zorg!'. Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie leverden een actieve bijdrage in het tot stand brengen van het veranderprogramma en het delen van kennis en ervaringen.

Gestel komt boeren tegemoet: minder afstand tussen stal en huizen

SINT-MICHIELSGESTEL - Niet minimaal vijftig, maar minimaal veertig meter afstand tussen koeienstallen en woonhuizen in het buitengebied van Sint-Michielsgestel. Dat voorstel van de coalitiepartijen PPA, Gestelse Coalitie en D66 is aangenomen tijdens de raadsvergadering donderdagavond. Daarmee worden enkele boeren minder geschaad door de nieuwe geurverordening, waarin ook die afstand is geregeld

Werkervaringstraject voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers groot succes

Vorig jaar ging bij de stad Antwerpen een project van start waarbij 20 hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers (HOA) een betaalde werkervaring konden opdoen binnen de stedelijke administratie. 14 medewerkers hebben het traject inmiddels afgerond

Kringloopwinkel Lelystad doneert 65 mille aan goede doelen

LELYSTAD - Voor de vijfde keer heeft  kringloopwinkel De Groene Sluis in Lelystad geld gegeven aan goede doelen uit Lelystad en directe omgeving. Dat geld is de winst van het jaar 2016. De afgelopen maanden konden de organisaties zich aanmelden via het inschrijfformulier en daar is een keuze uit gemaakt door een werkgroep van vrijwilligers.

Oproep beleid voor MKB en familiebedrijven

Zwolle - Onder de noemer de wijsheid uit het Oosten bood CDA kandidaat-Kamerlid Hilde Palland vrijdagavond aan CDA lijsttrekker Sybrand Buma een pamflet aan voor MKB beleid. Dit gebeurde bij een grote campagnemanifestatie van het CDA met de regionale kandidaten op het Deltion College in Zwolle. van links naar rechts Hilde Palland, Sybrand Buma, Eddy van Hijum en Pieter Omtzigt. Beleid voor MKB en familiebedrijven Palland roept met het pamflet op om specifiek gericht beleid te maken voor MKB en familiebedrijven. Dat zijn de stabiele motoren van de economie en werkgelegenheid. Het zijn vaak maatschappelijk betrokken en lokaal gewortelde bedrijven.

Italiaanse kunst in Twente: "Klein formaat, grootste uitstraling"

De tentoonstelling 'In het hart van de Renaissance' bij het Rijksmuseum Twenthe heeft in het eerste weekend al veel bezoekers getrokken. Tot 18 juni zijn in Enschede 45 werken van zestiende-eeuwse Italiaanse schilders te zien. Zoveel renaissance-schilderijen zijn nog nooit tegelijk in Nederland tentoongesteld. 

Woon- en bedrijfsruimte oude gemeentehuis Schijndel bijna gevuld

SCHIJNDEL - Het oude gemeentehuis van Schijndel is na dinsdag voor het grootste deel gevuld. ,,Van de twintig ruimtes voor bewoners zijn er nu vijftien bewoond", zegt projectleider Laurens Smits van Dé Vastgoedbeschermer. Van de elf ruimtes voor ondernemers zijn er vier gevuld. 

Alternatief voor stichting huishoudelijke hulp in Zutphen

ZUTPHEN - Het college in Zutphen moet een alternatief uitwerken voor het onderbrengen van de huishoudelijke hulp in een stichting. Ook werknemerscoöperaties of andere organisatievormen kunnen wat de gemeenteraad betreft een optie zijn. Het college moet bovendien na het uitwerken van de bijbehorende bedrijfsplannen terugkomen bij de raad voor besluitvorming over het onderwerp.

Meer matches Beursvloer Ede

Dinsdag zijn er op de Beursvloer Ede 179 matches afgesloten. Dat zijn er 25 meer dan tijdens de editie van 2014. De matches hebben een maatschappelijke waarde van 125-duizend euro. De organisatie spreekt van een daverend succes. Bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de gemeente wisselden in Cultura vraag en aanbod uit. Dat ging met een gesloten beurs.

Flevolandse boeren in de running voor beste natuurboer

FLEVOLAND – Geen kale akkers en kale weilanden, maar een kleurrijk boerenland vol vlinders en zingende vogels. Dat is wat Krispijn van den Dries en Peter van den Damme nastreven. De twee boeren zijn genomineerd voor de Gouden Grutto Award. Peter van Damme (38) is al sinds zijn vijftiende boer. Hij heeft inmiddels een modern akkerbouwbedrijf in Biddinghuizen opgebouwd. Krispijn van den Dries (32) is biodynamisch groenteteler in de Noordoostpolder.

Subsidie voor duurzame maatregelen boeren Veenkoloniën

ASSEN - Landbouwers in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen kunnen subsidie krijgen om hun bedrijf duurzamer te maken. Zo is er bijvoorbeeld geld beschikbaar voor precisiebemesting, waterzuivering op het erf en specifieke grondbewerkingsmachines. In totaal is er 1.8 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Op dinsdag 14 maart een voorlichtingsbijeenkomst bij het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond. Aanmelden kan via www.snn.eu/pop3voorlichting. Het bericht Subsidie voor duurzame maatregelen boeren Veenkoloniën verscheen eerst op RTV1.

Vlasteelt in de Hoeksche Waard met Gerda van Wageningen

HOEKSCHE WAARD - De vlasteelt heeft in de Hoeksche Waard eeuwenlang een belangrijke plaats ingenomen. Maakte de vlasteelt eerst nog onderdeel uit van het landbouwbedrijf in de 19e eeuw groeide de vlasserij steeds meer uit tot een zelfstandige nijverheid, waarin veel Hoeksche Waarders werkzaam waren. De opkomst van de kunststoffen verdrong het gebruik van natuurlijke vezels en in 1971 moest ook het laatste vlassersbedrijf in ‘s-Gravendeel de deuren sluiten.

Gemeente en Albeda College vergroten kans op werk met startkwalificatie

ROTTERDAM - Tweederde van de Rotterdammers met een bijstandsuitkering heeft geen startkwalificatie. Terwijl een startkwalificatie juist de positie op de arbeidsmarkt kan verbeteren. De gemeente Rotterdam voert een motie uit om deze Rotterdammers actief te helpen om alsnog een diploma te behalen

Pagina's