Werk en Inkomen

Kleinschalige initiatieven van groot belang voor nieuwe manier van omgaan met natuur

20 september, 2011 - 11:21

'Groene Golflengte leverde een week lang een bijdrage aan een gezond debat over de wijze waarop economie, samenleving en natuur elkaar kunnen versterken.'

Kleinschalige initiatieven van groot belang voor nieuwe manier van omgaan met natuur

Behoefteonderzoek wonen en werken in het buitengebied van de gemeente Winterswijk

Download hieronder het rapport dat stagiaire Chris Frencken heeft gemaakt naar aanleiding van zijn onderzoek in de buurtschappen in de gemeente Winterswijk.

"Onder de pann'n umme Wenters behoefteonderzoek voor het wonen en werken in het buitengebied van de gemeente Winterswijk"

Economie en natuur moeten elkaar versterken

16 april, 2012 - 17:18
Economie en natuur moeten elkaar versterken

Natuur en landschap moeten niet langer worden gezien als kostenpost, maar als een meerwaarde voor de regionale economische concurrentiepositie. Economie en natuur moeten worden beschouwd als evenwaardige belangen.


Lees meer:

'Winkelaanbod Achterhoek te versnipperd'

22 april, 2012 - 23:22

'Winkelaanbod Achterhoek te versnipperd'

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het winkelaanbod in de Achterhoek is te versnipperd. Willen winkelcentra zich in de toekomst kunnen handhaven, dan moet gekozen worden voor kansrijke plekken.

Lees meer:

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/10719113/Winkelaanbod-Achterhoek-te-versnipperd.ece

 

Zie rapport:

Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek

Innovatiecentrum op het voormalige DRU complex in Ulft. Het doel is om 'studenten op te leiden om die vervolgens te verleiden om in de Achterhoek te blijven'.

23 april, 2012 - 16:20

Groen licht voor innovatiecentrum DRU-complex

ULFT - De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van een innovatiecentrum op het voormalige DRU complex in Ulft. De provincie had al 3,3 miljoen euro toegezegd, de raad stelde daar nog eens 2,2 miljoen euro extra tegenover.

De kracht van functiecombinaties: vliegwiel voor duurzame gebiedsontwikkeling

25 april, 2012 - 16:18

De kracht van functiecombinaties: vliegwiel voor duurzame gebiedsontwikkeling

Praktijkboek 'Toekomstwaarde Nu! - De kracht van functiecombinaties' gepubliceerd

Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook in tijden waarin ruimte en geld schaarser zijn dan ooit. Meer hierover leest u in het Praktijkboek ‘Toekomstwaarde Nu! De kracht van functiecombinaties’.

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

29 april, 2012 - 14:48

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

De provincie Gelderland heeft op woensdag 25 april contracten gesloten met de zes regio’s, acht grote en vijf kleine steden. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies, commissaris van de Koningin Clemens Cornielje, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en bestuurders van de betreffende gemeenten en regio’s waren in de Eusebiuskerk in Arnhem aanwezig voor een feestelijke ondertekening van de contracten.

Lees meer:

Achterhoek en Overijssel scoren beste in kwaliteitsmonitor fietsregio's 2012

14 mei, 2012 - 23:33

Achterhoek en Overijssel scoren beste in kwaliteitsmonitor fietsregio's 2012

 

Het Fietsplatform, beheerder van nederlandfietsland.nl, presenteerde op haar jubileumsymposium de kwaliteitsmonitor fietsregio’s; een objectief landelijk vergelijkend onderzoek. In 2012 verdienen 10 van de 20 onderzochte regio’s 4-sterren. De regio Achterhoek en de provincie Overijssel halen hierbinnen de hoogste scores.

Netwerk nodig tegen leegloop

27 juni, 2012 - 16:05

Netwerk nodig tegen leegloop

ZWOLLE - Gedeputeerde Staten van Overijssel willen 60 miljoen uittrekken om 38.000 particulieren en 2000 zakelijke adressen op het platteland en 150 'onrendabele' bedrijventerreinen aan te sluiten op glasvezel.

Het provinciebestuur vindt het van essentieel belang dat ze zo supersnel internet krijgen. In ruil voor de subsidie moeten de klanten wel abonnementsgeld betalen.

LEI ziet kansen in krimp

16 augustus, 2012 - 20:01

LEI ziet kansen in krimp

Bevolkingskrimp is een hot issue. De vergrijzing en ontgroening (minder jongeren) leidt in sommige regio’s al tot het vertrek van middenstanders, het sluiten van scholen en huizen die leegstaan. Maar bevolkingskrimp biedt ook kansen, blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. Want landbouw en toerisme kunnen de leefbaarheid en economische vitaliteit van het platteland verhogen. 


Conferentie over centrum Wapenveld

29 augustus, 2012 - 17:12

 

Conferentie over centrum Wapenveld

 WAPENVELD – De Dorpsraad Wapenveld heeft het initiatief genomen voor een conferentie over het centrum van Wapenveld. Opzet is om te onderzoeken of stagnerende projecten in beweging gezet kunnen worden om zo een vliegwielfunctie te vervullen voor de verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid voor de inwoners van Wapenveld.

 

Vrijkomende agrarische bebouwing Voorbeelden van functieverandering. Inspiratieboek

28 september, 2012 - 22:11

Vrijkomende agrarische bebouwing

Voorbeelden van functieverandering

Dit inspiratieboek is gemaakt door de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. In dit boek zijn foto’s te zien van bedrijfsgebouwen welke voorheen in dienst stonden van de agrarische sector. Deze bedrijfsgebouwen worden niet meer als zodanig gebruikt en zijn veranderd in functie.

Laat je inspireren:

Publicatie over bijzondere initiatieven in krimpgebieden

15 oktober, 2012 - 20:22

Publicatie over bijzondere initiatieven in krimpgebieden

In de regio’s waar de bevolking krimpt en de vergrijzing en de ontgroening zichtbaar zijn, ontstaan initiatieven die de moeite waard zijn om te worden doorverteld, bestudeerd, gekopieerd en verbeterd. In de publicatie 'Krimp door verbinding' is een aantal van die bijzondere en creatieve initiatieven gebundeld.

Natuur van groot belang voor recreatie-economie

19 oktober, 2012 - 22:20

'Natuur van groot belang voor recreatie-economie'

Den Haag - Natuur- en recreatie-organisaties pleiten gezamenlijk voor een stevige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In een open brief aan de 'ontwerpers van het regeerakkoord' benadrukken zij dat de Nederlandse natuur- en cultuurlandschappen flink bijdragen aan de economie.

Lees open brief aan de ontwerpers van het regeerakkoord

Website voor wijkondernemers

24 oktober, 2012 - 13:56

VastgoedmanagementTijdens de landelijke bijeenkomst over 'Wijkondernemingen' op 11 oktober 2012 is een schat aan informatie en een website gepresenteerd. Lees hier welke info beschikbaar is.

 

Nieuw museum voor realistische kunst in Gorssel

19 november, 2012 - 21:56

Nieuw museum voor realistische kunst in Gorssel
Hans Melchers, eigenaar van de Nederlandse schilderijen uit de DS Art-collectie, heeft Hans van Heeswijk architecten opdracht gegeven het nieuwe museum voor realistische kunst te ontwerpen. Het museum komt aan de Hoofdstraat in het Gelderse Gorssel.

Lees meer:

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=30360

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken

30 november, 2012 - 18:25

Het buurtschap Zwillbrock is een onderdeel van de Duitse gemeente Vreden en ligt op de grens van de Achterhoek en de Kreis Borken. Door de eeuwen heen speelde het buurtschap een belangrijke rol voor de grensstreek. Op 8 november werd daar de “Atlas van kansen voor Achterhoek-Borken” gepresenteerd.

Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst | cultuurhistorie van de Rijnstrangen

5 december, 2012 - 11:21

Normal 0 21

Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst

De roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing.

Liemers

Lees meer:

http://edepot.wur.nl/186316

 

 

 

Duurzame energie komt eraan, dankzij burgers

7 januari, 2013 - 17:12

 

Duurzame energie komt eraan, dankzij burgers

Energie komt straks niet meer van grote centrales alleen. Burgers organiseren steeds meer kleinschalige initiatieven om zelf stroom te produceren. Behalve duurzame energie leveren ze ook sociale binding op.

 

Snel internet voor Friezen in buitengebieden

31 januari, 2013 - 01:04

Snel internet voor Friezen in buitengebieden

 

Snel internet voor Friezen op het platteland. Om de digitale bereikbaarheid van de Friezen te verbeteren. Zorgen voor snel Internet op plaatsen waar dat nu nog niet is. Zodat vanuit heel Fryslân over de hele wereld gewerkt, gekocht en verkocht kan worden. De provincie Fryslan wil graag starten met een investeringsplan voor snel Internet in de buitengebieden. Provinciale Staten bespreken het voorstel dit voorjaar.

'SuperLiemers' moet streek hot maken

13 februari, 2013 - 09:35

'SuperLiemers' moet streek hot maken

Natuurmonumenten wil in of net na de zomervakantie een natuur- en cultuurproject in de Liemers lanceren. Het doel is om de inwoners meer als ambassadeur van hun streek te laten optreden.

Lees meer:

http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/superliemers-moet-streek-hot-maken-1.3662228

Komt er toch breedband Internet in het buitengebied en de kleine kernen van Oost Gelre?

27 februari, 2013 - 09:34

Komt er toch breedband Internet in het buitengebied en de kleine kernen van Oost Gelre?

Er wordt al een aantal jaren in de raad en in het college gepraat over de (on)mogelijkheden van breedband Internet via een glasvezelnet in het buitengebied en de kleine kernen.

Streekproductenloket in de maak

28 februari, 2013 - 20:04

Streekproductenloket in de maak

In maart 2013 wordt een streekproductenloket in gebruik genomen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft een site laten maken naar aanleiding van diverse moties in de Tweede Kamer.

Economie en landschap samen in één boek: Landschappelijk Ondernemen in de Achterhoek!

28 februari, 2013 - 23:22

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 21

Kennisagenda Bevolkingsdaling

10 maart, 2013 - 22:22

Kennisagenda Bevolkingsdaling

Nederland heeft volop te maken met demografische ontwikkelingen zoals bevolkingsafname, vergrijzing en ontgroening. Deze demografische transitie is een uitermate boeiend, maar ook complex proces, waarover meer kennisontwikkeling nodig is. Daarom is deze Kennisagenda Bevolkingsdaling opgesteld.

Slim transport kan dorp leefbaar houden

25 maart, 2013 - 16:36

Iris Vis: Slim transport kan dorp leefbaar houden
Om de voorzieningen in krimpgebieden op peil te houden zou er op creatievere wijze gebruik gemaakt kunnen worden van bestaande transportlijnen. Zo zouden de reguliere bussen in de toekomst ook pakketjes kunnen bezorgen of medicijnen kunnen meenemen naar afgelegen dorpen. Dat betoogde hoogleraar technische bedrijfskunde Iris Vis donderdag op een bijeenkomst van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) in Leeuwarden. (Reformatorisch Dagblad, 22 maart 2013)

 

Kennisagenda Bevolkingsdaling

12 april, 2013 - 23:37

Kennisagenda Bevolkingsdaling

Pagina's