Werk en Inkomen

Platteland krijgt snel internet

5 januari, 2009 - 13:45

AMSTERDAM -  Ook boeren in buitengebieden kunnen binnenkort de beschikking krijgen over breed- bandinternet. Satellietaanbieder Astra gaat zich sterk maken om het dunbevolkte platteland te voorzien van snel internet via de satelliet. In samenwerking met de land- en tuinbouworganisatie LTO wordt Astra2Connect geïntroduceerd.

Impuls nieuw dorpsgroen in Koningsbosch

5 januari, 2009 - 15:45
 

Initiatief van de dorpsraad en IKL

De inwoners van Koningsbosch hebben in de laatste week van november de handen flink uit de mouwen gestoken. Maar liefst twintig percelen in en rond het dorp werden voorzien van karakteristieke bomen en hagen. De leerlingen van basisschool 't Keuningshöfke hebben samen met de locoburgemeester J. Verheesen en wethouder J. Bocken op 20 november jongstleden de aftrap gegeven voor het project ‘Dorp in het groen'. Dit hebben ze gedaan door het aanplanten van twee hoogstamboomgaarden bij de kerk en het kerkhof.

Handleiding ommetjes

Op landelijk niveau is een ‘handleiding voor Ommetjes' gemaakt. In deze handleiding is een stappenplan tot realisatie opgenomen, is aangegeven hoe het zit met openstelling, beheer, verzekeringen, etcetera. Het is daarmee echt een instrument dat de provinciale en locatie organisaties kunnen benutten voor de uitvoering van deze projecten

Reconstructiecommissie Kempenland versnelt aanleg nieuwe natuur

19 februari, 2009 - 17:18
De Reconstructiecommissie Kempenland versnelt de komende jaren de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De commissie maakte aankoopplannen voor de beekdalen van de Reusel en de Beerze en het natuurgebied ‘De Mortelen' (Oirschot).  Aankoopplannen maken het mogelijk sneller grond te kopen om geplande nieuwe natuur te realiseren.

 

Betere leefomstandigheden amfibieën door ecologische verbindingszone Hondsven-Groote Heide

9 maart, 2009 - 17:17
De knoflookpad. Het zegt mensen misschien weinig, maar deze pad is een uniek en zeldzaam dier, tegelijk een van de meest bedreigde dieren in ons land. Een nieuw te openen Ecologische Verbindingszone (EVZ) tussen het Hondsven in Gastel en de Groote Heide moet niet alleen de knoflookpad, maar ook tal van andere amfibieën betere leefomstandigheden bieden. Op woensdag 18 maart wordt de EVZ officieel geopend door gemeente Cranendonck en Waterschap de Dommel.

 

Groenloket Brabant in bedrijf

16 maart, 2009 - 13:52
Het ‘Groenloket Brabant' is open voor vragen over subsidies rond natuur en landschap.

Kan ik mijn landbouwgronden omzetten in natuur? Wie kan mij adviseren over het aanleggen van een poel? Kan ik helpen met het beschermen van weidevogels?

Vooraankondiging Dag van de Brabantse Ruimte 15 juni 2009

26 maart, 2009 - 10:27
Welke keuzes gaat de provincie maken voor het provinciale ruimtelijke
beleid?
Hoe ziet de provincie de inzet van de verordening, het inpassingsplan
en het ontwikkelbedrijf?
Wat zijn de gevolgen voor de provinciale samenwerking met overheden en
niet-overheden?

De antwoorden op deze vragen en wat dit voor u in de praktijk betekent
hoort u op maandag 15 juni tijdens de Dag van de Brabantse ruimte. Op
deze dag informeert de provincie Noord-Brabant u over de tussenstand van
de nieuwe structuurvisie over de ruimtelijke ontwikkeling in Brabant en

Ontwerp-inrichtingsplan Wintelre-Oerle vastgesteld

16 april, 2009 - 17:17
Gedeputeerde Staten (GS) hebben op dinsdag 14 april een belangrijke stap gezet richting de realisatie van de reconstructie in het gebied Wintelre-Oerle door het ontwerp-inrichtingsplan vast te stellen.

Kavelruil Bergeijk bereikt nieuwe mijlpaal

16 april, 2009 - 17:18
Binnen drie ruilingen circa 45 hectare grond van eigenaar wisselen. Dat is het tussentijdse resultaat van het Integraal Kavelruilproject Bergeijk. "We zijn nog volop in gesprek met verschillende grondeigenaren, maar dit is een mooi resultaat waarmee we erg blij zijn", verklaart Ad Mutsaers, projectleider Dienst Landelijke Gebied.

Inspraak Levende Beerze

18 mei, 2009 - 11:16

Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties kunnen zich vanaf 18 mei uitspreken over de grootscheepse gebiedsontwikkeling in het stroomgebied van de Beerze. Het gaat om de ontwerp-structuurvisie en het Milieueffectrapport (MER) voor De Levende Beerze. De Brabantse gedeputeerde Paul Rüpp komt op maandag 25 mei naar Oostelbeers om het plan tijdens een informatieavond toe te lichten.

Beekherstelproject ‘Herstel Beleven’ in Reusel: winnaar Kempenlandtrofee '09

18 mei, 2009 - 11:18
Het beekherstelproject ‘Herstel Beleven' in Reusel werd zondag 17 mei uitgeroepen tot de winnaar van de derde Kempenlandtrofee. De uitreiking vond plaats tijdens een drukbezochte Kempenlanddag in Oirschot. Commissaris van de koningin Hanja Maij - Weggen reikte de felbegeerde trofee uit aan de voorzitter van de gemeenteraad van Reusel, de heer Bert van Laarhoven. De Kempenlandtrofee is een prijs voor personen en organisaties, die zich inzetten voor de verbeteringen op het platteland.

Fietsroute langs groene en duurzame projecten

20 mei, 2009 - 18:37
Door Mariëlle Wijffelaars. Landgoed Velder, de ommetjes, het Sint-Janspontje, de Antselse Watermolen en nog 48 groene projecten staan vermeld op de kaart ’Beleef Groen en Duurzaam Boxtel’. Wethouder Ger van den Oetelaar presenteerde de kaart zondag 17 mei in het Streekhuis Liempde tijdens de Dag van Ons Brabantse Platteland.

Aaneenschakeling van projecten Bakel en Milheeze beloond met Peeltrofee

25 mei, 2009 - 11:09
HELENAVEEN - 17 mei 2009. Het project Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Bakel-Milheeze is de winnaar van de Peeltrofee 2009. Tijdens een drukbezochte Peeldag in Helenaveen mocht gebiedsgedeputeerde Annemarie Moons de Peeltrofee uitreiken aan wethouder Harrie Verkampen en projectleider Casper Kalb. "Er verandert heel veel in het gebied", aldus een trotse Verkampen. "De meewerkende partijen hebben de kansen gezien en daardoor kan het IGP een succes worden."

De Gelderse Identiteitsfabriek

Waarom: De ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. In Gelderland liggen 7 Nationale Landschappen met hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De Gelderse identiteitsfabriek laat deze gebiedsspecifieke karakteristieken ervaren door de verhalen die in het landschap leven te verbinden met culturele activiteiten.

Voor wie: Bewoners en bezoekers van Nationale Landschappen

Even een 'ommetje maken' rond Kruisland

30 juni, 2009 - 14:59
In het kader van de dorpsplannen van de gemeente Steenbergen heeft VVD-wethouder Ger de Neve van verkeer en vervoer zaterdagmiddag 27 juni jongstleden het eerste ommetje geopend, in Kruisland.

Wellicht toch een winkel in Noordhoek

16 juli, 2009 - 12:02

NOORDHOEK - Als het aan de dorpsraad in Noordhoek ligt, heeft het dorp eind volgend jaar weer een buurtwinkeltje gerund door vrijwilligers.Volgens voorzitter Marc Lankveld zijn er verschillende mogelijkheden. Woningstichting Bernardus bouwt seniorenappartementen in Noordhoek. "Ze willen daar graag een zorgfunctie bij eventueel in combinatie met een buurtwinkeltje", weet Lankveld.

Maar er is ook nog de brandweerkazerne. "Daar wil de gemeente starterswoningen bouwen. Maar zeker is dat nog niet. Als het niet doorgaat, zou daar ook een winkeltje in kunnen."

Inzameling landbouwfolie in Winterswijk

18 augustus, 2009 - 19:29
In de gemeente Winterswijk werd in juni voor de vijfde maal de inzamelactie voor landbouwfolie gehouden. In dit project werken de LTO, de 8 Belangengroepen (dorpsraden), de gemeente en drie loonwerkbedrijven samen. De laatst genoemden zorgen voor de ruimte en kranen, de LTO en de Belangengroepen zorgen voor de vrijwilligers en de gemeente betaalt het eventuele negatieve saldo. In juni werd ruim 90 ton aan plastic ingeleverd door 206 landbouwers, paardenbezitters en andere particulieren.

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009

18 augustus, 2009 - 19:41

Doe mee met de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2009 en win de hoofdprijs van € 5.000,-

Cittaslow

Over Cittaslow.
Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. De oorsprong van Cittaslow ligt in Orvieto (Italië).

Themadag 'Het agrarisch cultuurlandschap in Het Groene Woud'

12 oktober, 2009 - 13:01
Wij nodigen u graag uit voor de zestiende Meierij Themadag, de jaarlijkse ontmoetingsdag voor projectmensen uit De Meierij en Het Groene Woud.

Het thema is gericht op het agrarisch cultuurlandschap, een essentieel thema voor de toekomst van De Meierij en Het Groene Woud. Drie boeiende inleiders bieden ons inspiratie.

De streek komt aan het woord met nieuwe initiatieven en presentaties van lopende projecten.

9.00 ontvangst en 9.30 uur opening door bestuur

Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland, België

Kempenland versnelt verplaatsing intensieve veehouderij: maatregel uniek in Brabant

3 november, 2009 - 12:52
Streekhuis Kempenland en de gemeentes in Kempenland zetten vanaf november 2009 twee planeconomen in om te onderhandelen met de intensieve veehouderijbedrijven in het gebied. Doel is om intensieve veehouders aan de rand van dorpen en bij natuurgebieden sneller uit deze gebieden te laten vertrekken. Hierdoor vermindert de uitstoot van ammoniak en stank in deze kwetsbare gebieden. Kempenland is de eerste regio die op deze manier het verplaatsingsproces gaat versnellen. Overige regio's in Brabant reageren enthousiast op de maatregel.

Moet je een buurtschappenvisie anders organiseren dan een dorpsvisie?

26 november, 2009 - 14:33

Op 24 november 2009 is de jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de kleinere kleine kernen en buurtschappen in het Streekhuus (VKK-kantoor in Zelhem).

Tijdens de bijeenkomst zijn er drie onderwerpen behandeld:

Dorpsraden praten mee over LOG

5 december, 2009 - 18:01

ED / REUSEL - De dorpsraden van Hulsel en Netersel en ook die van Lage Mierde worden betrokken bij het uitwerken van de plannen voor het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Hulsel-Bladel. Met die van Lage Mierde vindt volgende week al een gesprek plaats.

Opnieuw subsidie voor stoppende veehouders

16 maart, 2010 - 13:56

Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil intensieve veehouderijbedrijven in of bij natuurgebieden subsidiëren als die stoppen met hun bedrijf. Dat stellen Gedeputeerde Staten voor aan de Statencommissies Bestuur & Middelen en Ruimte & Milieu.

Geen nieuwvestiging in LOG

22 maart, 2010 - 11:00

Er komt een stop op nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven in de Brabantse LOG-gebieden. Een motie van die strekking ingediend door CDA, VVD en PvdA werd unaniem aangenomen.

Landgoed De Biestheuvel wint Kempenlandtrofee

30 mei, 2010 - 14:06

Op zondag 30 mei vond de eerste editie plaats van het Kempisch Streekfestival. Ondanks het slechte weer werd het festival bezocht door zo’n 2500 bezoekers. Zowel bezoekers als deelnemers waren enthousiast over de formule. Tijdens het festival werd Landgoed de Biestheuvel uitgeroepen tot de winnaar van de vierde Kempenlandtrofee.

Ondernemend met krimp

Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling.

De komende decennia zal een groot deel van de Nederlandse gemeenten te maken krijgen met bevolkingsdaling.
In delen van de provincies Zeeland, Groningen en Limburg zijn de gevolgen al goed voelbaar.

Berenschot heeft deze handreiking in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken opgesteld.

Krimp

Hieronder diverse berichten aangaande het veelomvattende thema 'krimp'.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Goedkope zonnepanelen bij Stichting Urgenda: geen subsidie meer nodig!

22 november, 2010 - 11:00

Om de prijs laag te houden  moet Urgenda voor 7 december 2010 minimaal 10 megawatt (ongeveer 8000 pakketten) hebben verkocht. "We zitten nu ongeveer op 10 procent", zegt Minnesma. Nog niet genoeg. Maar de directeur verwacht de komende weken veel aanvragen. "Vanaf maandag gaan we bellen naar alle bedrijven die niet in aanmerking kwamen voor de subsidie die de overheid ieder jaar verstrekt. Die namen waren al openbaar. De afgelopen jaren was de subsidie voor zonnepanelen binnen een dag op. 17.000 particulieren vroegen dit jaar subsidie aan, daarvan werden 4.200 verzoeken gehonoreerd.

Gedeeltelijke opheffing subsidiepauze landelijk gebied

25 november, 2010 - 13:49

De provincie Gelderland heeft 23 november de subsidiepauze voor het landelijk gebied deels opgeheven. Gedeputeerde Staten geven hiermee invulling aan de vragen uit de motie van Provinciale Staten. Lees verder

Landelijk Gebied

Hieronder vindt u berichten over de ontwikkelingen in het landelijk gebied, het buitengebied, platteland en de agrarische sector.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Wijziging subsidiemogelijkheden binnen Vitaal Gelderland 2011

19 januari, 2011 - 17:03

De Eerste herziening Regels subsidieregeling Vitaal Gelderland 2008 is gewijzigd in de Regels Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011.

De wijziging bestaat uit het splitsen van het oude artikel 2.1.2 'Verplaatsing grondgebonden landbouwbedrijven en glastuinbouwbedrijven in algemeen belang' in twee afzonderlijke artikelen:  2.1.2 'Verplaatsing grondgebonden bedrijven in algemeen belang' en 2.1.2.a 'Verplaatsing glastuinbouwbedrijven  in algemeen belang'.

Heldere boodschap aan Provinciale Staten

21 februari, 2011 - 12:21

“Is het platteland toekomstbestendig?” Met deze vraag opende burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst afgelopen zaterdag het PlattelandsParlement Gelderland. 25 kandidaat Statenleden van 11 politieke partijen gingen in debat met ongeveer 100 plattelandsbewoners uit heel Gelderland in het duurzaamste gemeentehuis van Nederland.

Handleiding Ommetjes

6 april, 2011 - 15:22

Handleiding Ommetjes
Wilt u een eigen ommetje creëren? Dan is deze handleiding Ommetjes onontbeerlijk. Het succesvolle project Maak je eigen ommetje is eind 2010 afgesloten. Er zijn 30 ommetjes gerealiseerd. Alle ervaringen die Landschapsbeheer Nederland opgedaan heeft bij de totstandkoming is gebundeld in deze handleiding.

Zie: http://www.landschapsbeheer.com/webwinkel/recreatie-en-wandelen/product/handleiding-ommetjes/148

Bestuur Regio FoodValley stelt Strategische Agenda vast

16 augustus, 2011 - 15:25

Het regiobestuur van Regio FoodValley heeft de Strategische Agenda voor de periode 2011-2015 opgesteld. Het is nu aan de gemeenteraden van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen om deze definitief vast te stellen. De Strategische Agenda beschrijft belangrijke opgaven die de regio de komende jaren gezamenlijk oppakt. Eind 2012 wordt de balans opgemaakt en verslag uitgebracht aan de gemeenteraden over de realisatie van de opgaven in deze Strategische Agenda.

Tauw verzorgt procesbegeleiding bouw biovergister

25 augustus, 2011 - 15:22

Tauw verzorgt procesbegeleiding bouw biovergister

In opdracht van de provincie Gelderland is Tauw ingeschakeld bij het realiseren van een biovergistingsinstallatie in de gemeente Neerijnen. De opbrengsten van de nieuwe biovergister komen ten goede aan de dorpengemeenschap.

Pagina's