Voorzieningen

Wegwiezer: decentraal zorgloket voor de Wmo

In veel gemeenten ontstaan zorgloketten waar een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn aanwezig is. Op het platteland is het nog maar de vraag of zo'n centraal loket de beste oplossing is. De Drentse gemeente Aa en Hunze ziet meer in een decentrale aanpak: in vier dorpen komen daar 'Wegwiezers', waar verschillende organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn hun diensten aanbieden. De Wegwiezerconsulenten zijn speciaal opgeleide vrijwilligers.

Locatie

Kansenkaart

Een leefbaar platteland betekent een goede bibliotheekvoorziening in kleine kernen. Dat realiseren is de uitdaging voor de bibliotheekvernieuwing op het platteland. De Kansenkaart is een methode die helpt bij het realiseren van nieuwe, gecombineerde diensten en voorzieningen. Combineren is immers de sleutel voor een duurzame sociaal-culturele infrastructuur op het platteland.

De stappen naar het plan

De Kansenkaart bestaat uit vijf modules, die ieder algemene informatie, instrumenten en goede voorbeelden bevatten.

Beleefdedag.nl

Samen met de KBO-Horst, de gemeente Horst aan de Maas en de Zorggroep Noord-Limburg, heeft Synthese een website samengesteld waarin alle recreatieve en sportieve activiteiten voor en door ouderen zijn opgenomen. Het betreft activiteiten in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. De vermelde activiteiten en dus ook die activiteiten die plaatsvinden in Berkele Heem, Elzenhorst en Sevenheym, staan in principe open voor alle senioren.

Locatie

Verenigde Staten
US

Voorbeelden gezocht samenwerking gemeenschapshuizen-dorpsraden

10 januari, 2007 - 17:27
In Casteren wordt momenteel gebouwd aan een nieuw multifunctioneel dorpshuis. De dorpsraad wordt betrokken bij het zo optimaal mogelijk invullen van dit centrum. Daarvoor gaan ze zich eerst privaatrechtelijk organiseren.
In de nieuwe rechtsvorm kan de dorpsraad betrokken worden bij de organisatie van de samenwerking tussen de Stichting Gemeenschapshuis (als exploitatiestichting), de gemeente, de woningstichting en de achterban.

Opening bibliotheekservicepunt Nieuw Vossemeer

6 februari, 2007 - 14:46
Commissaris van de Koningin Maij-Weggen opende gisteren de nieuwe bibliotheek in Nieuw-Vossemeer: "Een bibliotheek is een ontmoetingsplaats."FOTO DICK DE BOER"
Het Westbrabantse dorp Nieuw-Vossemeer is een voorziening rijker!

Combifonds provincie Noord-Brabant: leefbaarheid en zorgvoorzieningen

8 februari, 2007 - 10:53

Het Combifonds "Leven in de buurt" heeft Stimuleringssubsidies voor de medefinanciering van de bouw van woonzorgaccommodaties en multifunctionele accommodaties.

Grote stijging aantal brede scholen Brabant

27 februari, 2007 - 15:14

Den Bosch-Het aantal brede scholen in Brabant is de afgelopen jaren explosief gestegen. In 2001 waren er nog 23 brede scholen in Brabant, dit jaar zijn dat er 183. De komende jaren worden er nog zo'n honderd bijgebouwd.

Dat bleek op woensdag 14 februari 2007 op het provinciehuis, waar een bijeenkomst was voor mensen die op brede scholen werken.

Ervaringen met horeca

Ook in ons dorpje STEVENSBEEK dreigt de enige horecavoorziening te verdwijnen. Dit omdat de lasten door een dure overname te hoog zijn. We hebben wel een gemeenschapshuis maar daar zijn o.a. door de drank en horecawet de mogelijkheden ook beperkt. Zijn er meer dorpen die hier mee zitten en hoe gaan die daar mee om ? De huidige exploitant zou het liefst het cafe annex cafetaria afbreken ( het gebouwtje is bouwkundig in een niet al te beste staat ) en op dezelfde plaats appartementen met misschien een minimale horecavoorziening terugbouwen.

Themabijeenkomst Dorpstrefpunten

29 mei, 2007 - 15:18

Voor de themabijeenkomst Dorpstrefpunten kunt u zich nog aanmelden tot en met donderdag 31 mei aanstaande.

Dit kan via e-mail : jlu@ponbrabant.nl of telefonisch via 013 535 15 35 (Peter Franken of Jolanda Luijten)

 

Onderwerp: Themabijeenkomst Dorpstrefpunten

Organisatie: stichting Op het Dorp

Plaats: Dorpshuis Het Wapen van Reek, Nieuwe Heytmorgen 20, 5375 AK, Reek (0486- 420599)

Datum: 4 juni 2007

Tijd: vanaf 19.00 u (ontvangst) tot 22.30 uur

 

Meer informatie leest u in de bijlage.

Speeltuinwerk Limburg

Speeltuinwerk Limburg is een provinciale organisatie voor het speeltuinwerk en sinds 2002 erkend door de Provincie Limburg als een organisatie van maatschappelijk belang. Speeltuinwerk Limburg wil samen met anderen meewerken aan het bieden van goede kansen voor onze jeugd en een bijdrage leveren aan een stimulerend en aantrekkelijk leefklimaat voor jonge mensen.

Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A.

19 juni, 2007 - 13:41

In Hoogeloon, een kerkdorp van de gemeente Bladel in de Kempen, hebben zich 180 mensen, vooral ouderen, verenigd in een coöperatieve vereniging Zorgcoöperatie Hoogloon U.A.

Voorzieningen

Documentatie over het behoud en ontwikkeling van voorzieningen in kleine kernen, zoals gemeenschapshuizen, winkels en supermarkten.

't Heft platform gemeenschapshuizen

Noord-Brabant telt ruim 500 gemeenschapshuizen. Zij staan in buurten, dorpen, steden en wijken en zijn van groot maatschappelijk belang voor de leefbaarheid van een gemeenschap. Deze gemeenschapshuizen, ook wel multifunctionele centra genoemd, bieden niet alleen ontspanning, maar zijn ook ontmoetingsplaatsen, cultuurtempels of scholingsinstituten en worden bestuurd door vrijwilligers. Gemeenschapshuizen zijn er in allerlei vormen en maten. Geen enkel gemeenschapshuis is gelijk. Sinds 1999 is ’t Heft hét platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.

Locatie

Verenigde Staten
US

Vraagbaak voor gemeenschapshuizen

Vraagbaak bestuur en beheer voor
dorpshuizen, gemeenschapshuizen, multifunctionele centra, buurthuizen,
wijkhuizen en parochiecentra. Met o.a. als hoofdonderwerpen:

  • Veel gestelde vragen
  • Bestuur en beleid
  • Vrijwilligers en personeel
  • Barexploitatie
  • Programma en PR
  • Gebouw en materiaal
  • Tevredenheid
  • Resultaten

Locatie

Verenigde Staten
US

Hotelbibliotheek Beesel

24 oktober, 2007 - 11:13

De hotelbibliotheek in Beesel, Noord-Limburg, heeft de eerste bibliotheekvernieuwingsprijs gekregen voor een dorpsbibliotheek in het hotel-restaurant "Herberg De Bongerd".

Ontwikkelingen accommodaties vragen actie dorpsraad Ulvenhout

12 november, 2007 - 17:21
Sluiting van Zalencentrum De Harmonie.

Met pijn in zijn hart moet Kurt de Harmonie in de loop van 2008 gaan sluiten. Hij wil dit zo ordentelijk mogelijk laten verlopen. Zullen de zo bekende en vertrouwde gezichten van de medewerker(st)ers verdwijnen?? Feit blijft dat de sluiting van onze Harmonie zeer sterk ingrijpt in de samenleving van Ulvenhout. Jaar en dag zijn veel verenigingen zich daar thuis gaan voelen en hebben een veelvoud aan evenementen plaats gevonden in De Harmonie. Ik hoef deze aan u echt niet op te sommen. Natuurlijk is de Dorpsraad,

Leefbaarheidgroep Heerle is winnaar prijs Dichterbij de Kern

13 november, 2007 - 10:03
Op maandag 22 oktober 2007 is de Leefbaarheidgroep Heerle (NB) uitgeroepen tot winnaar van de aanmoedigingsprijs van Dichterbij de Kern. Heerle is een dorpskern van de gemeente Roosendaal van 1.800 inwoners. De bewoners van de kern Heerle hebben een leefbaarheidsgroep gevormd. Deze is de initiator van en de motor achter de samenwerking tussen de gemeente, de woningcorporatie, de zorginstelling en het kerkbestuur. Het initiatief moet ertoe leiden dat een nieuwe multifunctionele accommodatie en zorgwoningen gebouwd worden in het interieur van het huidige kerkgebouw, waardoor er

Nieuw jeugdgebouw in Zieuwent

3 december, 2007 - 23:06

Nieuw Jeugdgebouw in Zieuwent

Zieuwent - Onlangs is door de Jeugdraad het nieuwe jeugdgebouw De "Waarreise" officieel in gebruikgenomen. Dit nieuwe gebouw biedt onderdak aan Jong Nederland, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de Speeltuinvereninging.

Gratis met de bus op 23 december

12 december, 2007 - 19:17
Op koopzondag 23 december 2007 zijn alle stad- en streekbussen, die vallen onder bevoegdheid van de Provincie Noord-Brabant, gratis. De Provincie wil met deze actie reizigers laten kennismaken met de nieuwe bussen. Tegen inlevering van een bon uit de regionale krant, huis-aan-huisbladen, of uitgeprint van deze webpagina, kunnen reizigers op (koop-)zondag 23 december a.s. gratis met de bus in het grootste gedeelte van Brabant.

Uniek dorpsservicecentrum in Bergen (L)

18 december, 2007 - 12:21

Het vorig jaar september geopende dorpsservicecentrum in Wellerlooi (1.200 inwoners, gemeente Bergen, L.) is het resultaat van intensieve samenwerking tussen inwoners, gemeente, welzijnsinstelling, woningstichting en een ondernemer. Het idee om een servicecentrum te koppelen aan het nog bestaande café, bleek het begin van het ei van Columbus. Voor de ondernemer was het een uitdaging. Hij kon door de extra diensten van het servicecentrum zijn onderneming meer toekomstbestendig maken. En de gemeenschap kreeg de door haar vurig gewenste voorziening

Handboek over Cultuurhuizen in de provincie Utrecht

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 14 november in het cultuurhuis in Doorn, is het eerste exemplaar van het handboek Cultuurhuizen uitgereikt. Mw. Raven, gedeputeerde van de provincie Utrecht, reikte het exemplaar uit aan de wethouder van de gemeente Woudenberg. De inhoud van het handboek is verzorgd door Grontmij | Marktplan.

Locatie

Kennisknooppunt Kulturhus

Een Kulturhus is een voorziening onder één of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Kulturhus hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Binnen een Kulturhus worden inventieve verbindingen gelegd tussen organisaties en verenigingen. Dit levert meerwaarde op. Het Kulturhus is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken.

Locatie

Verenigde Staten
US

Langeweg krijgt weer een winkel

6 maart, 2008 - 12:22

bron BN de Stem: door Wim van den Broek. donderdag 06 maart 2008

3 kanshebbers op de Peeltrofee

2 april, 2008 - 17:28
Croy streekproductenDrie projecten uit de Peel maken kans op de Peeltrofee. Deze bijzondere prijs wordt tijdens de derde Peeldag op 19 april in Bakel uitgereikt. De drie genomineerden zijn: ‘Zorg in en om het dorp Mariahout’ in combinatie met de coöperatieve vereniging ‘Tot uw dienst’, streekproducten Croy en de recreatiewoningen voor gehandicapten van de familie Nooyen in Asten-Heusden. Het zijn alle drie voorbeelden van kleine projecten met een positieve uitstraling voor het gebied.

Veel dorpen praten zichzelf een crisis aan

9 juni, 2008 - 17:03
Voorzieningen in een dorp zijn geen voorwaarde voor leefbaarheid, maar het resultaat. Het traditionele beeld van dorpen die leegtrekken doordat winkels en scholen verdwijnen, klopt niet. Die conclusie trokken verschillende deskundigen op het symposium Kansen voor Friese Dorpen in de kerk van Raerd. "De aantrekkelijkheid van een dorp als woonplaats is bepalend"

Warkelijk waor

11 juni, 2008 - 13:20

Wonen en leven in kleine dorpen stelt de bewoners in hoge mate tevreden. Bewoners kiezen voor wonen in een klein dorp. Ze accepteren een lager voorzieningenpeil omdat daar veel goeds tegenover staat, zoals sociale kwaliteit. Die uit zich in een sterke verbondenheid tussen bewoners, in burenhulp, participatie in het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Dorpshuizen vormen het hart van het dorpsleven. Ze bieden een plek voor ontmoeting en contact, verlenen onderdak aan het verenigingsleven en verschillende sociale voorzieningen.

Ondergrens 23 leerlingen versoepelen

17 juli, 2008 - 10:52

Op dit moment is de minimumgrens van 23 leerlingen zeer streng. Wordt deze norm niet gehaald, dan moeten schooltjes sluiten. Dijksma wil die ondergrens minder absoluut maken. In haar visie kan de bekostiging van de school gewoon doorgaan als de leerprestaties goed zijn, ook als het aantal kinderen onder het wettelijk minimum zakt. Een CDA-voorstel van deze strekking is door Dijksma welwillend ontvangen.

Kleine basisscholen krijgen meer tijd om voort te bestaan

16 oktober, 2008 - 11:22
 

Staatssecretaris Dijksma wil kleine scholen die met opheffing worden bedreigd, onder speciale omstandigheden langer de tijd te geven aan het minimumaantal leerlingen te voldoen.

Brede school maakt smalle start

27 oktober, 2008 - 11:42

BAKEL - Vrijwel iedereen in Bakel krijgt te maken met de brede school, die daar over enige jaren moet draaien. Het gaat namelijk niet alleen om basisonderwijs maar ook om buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en sport- en cultuuractiviteiten. Alle Bakelse kinderen van nul tot en met twaalf jaar (ook degenen die speciale zorg nodig hebben) en hun ouders moeten er baat bij hebben.

Pagina's