Verkeer en vervoer

Dorpsauto

 

Alleen betalen voor een auto als u hem gebruikt? Dat klinkt als een sprookje. U weet dat de kostenteller van een auto altijd doortikt, ook als deze werkeloos voor de deur staat.

Dat kan anders, er is namelijk een alternatief: de 'dorpsauto'.

De dorpsauto is een vorm van autodelen: een auto gebruiken wanneer je hem nodig hebt, zonder de volledige lasten ervan te dragen. Bij autodelen kun je op elk moment gebruik maken van een auto zonder dat je zelf een auto bezit.

Nieuwe OV-service Deeltaxi West-Brabant

2 januari, 2010 - 15:16
Met ingang 1 januari 2010 is er voor reizigers in West-Brabant een extra reismogelijkheid met het openbaar vervoer, de OV-deeltaxi. De OV-deeltaxi brengt de reiziger vanaf huis naar het dichtstbijzijnde OV-knooppunt, waar dan overgestapt kan worden op trein of bus. Ook andersom, aansluitend op een bus- of treinreis, kan van de OV-deeltaxi gebruik gemaakt worden. Inwoners van kleinere kernen, waar (op bepaalde tijden) geen busvervoer voorhanden is, reizen extra voordelig met de OV-deeltaxiservice.

Provincie komt met nieuwe visie op fiets

15 september, 2009 - 14:22
Fietsen is gezond, goedkoop en snel op korte afstanden. De provincie wil dan ook dat nog meer Brabanders de fiets gaan gebruiken. Meer fietsen leidt immers ook tot bereikbare (binnen)steden en gezondere lucht.

Brabanders verleiden
Om 'Fiets in de Versnelling'  tot een succes te maken, zijn veel partijen uitgenodigd om mee te denken over de beste manier om het fietsgebruik te stimuleren. Vertegenwoordigers van fietsorganisaties, overheden, kennisinstellingen en ondernemers denken samen met de provincie mee over het meest effectieve beleid.

Buurtauto

Op steeds meer plaatsen wordt gebruik gemaakt van een buurtauto. Het delen van een auto is handig en goedkoop voor mensen die niet elke dag een auto nodig hebben. Wie een abonnement heeft, kan de auto (die op een vaste plek in de buurt staat) reserveren. Het concept van de deelauto is vooral in binnensteden aangeslagen. Maar wellicht dat het ook juist in kleine kernen waar het openbaar vervoer niet of nauwelijks aanwezig is, een uitkomst is.   

Akkoord plan Overdiepse polder

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincie hebben een akkoord bereikt over het projectplan voor rivierverruiming in de Overdiepse Polder. In het plan staat hoe de polder opnieuw wordt ingericht, zodat de regio beschermd blijft bij hoog water in de toekomst.

Locatie

'Steeds meer brandweerkazernes sluiten'RIJSWIJK - Sinds 1995 zijn er zeker vijftig brandweerkazernes gesloten en de komende jaren gaan er zeker nog ruim veertig dicht. Voorzitter Cees van Beek van de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (VBV) bevestigde maandag een bericht hierover in het Nederlands Dagblad.

Volgens hem gaat het vooral om posten in kleine kernen en middelgrote steden. De sluiting is meestal het gevolg van bezuinigingen en het gebrek aan vrijwilligers.

Locatie

Dorp dicht voor trucks

Burgemeester en wethouders van Moerdijk gaan het dorp afsluiten voor al het doorgaande vrachtverkeer. Dat moet voortaan omrijden via de route Hokkenberg en Markweg. Deze polderwegen worden verbreed opdat vrachtwagens elkaar veilig kunnen passeren.

De afsluiting geldt niet voor landbouwverkeer en duurt voorlopig een jaar. Dan wil de gemeente de maatregel evalueren.

Met de afsluiting worden de gebeden van de dorpsraad in Langeweg verhoord. Inwoners klagen al jaren over overlast en onveilige verkeerssituaties door het drukke

Locatie

'Dorp vol actie' in praktijk gebracht

19 november, 2007 - 21:47
19 november - De dorpsraad van Vlierden heeft zaterdag tijdens een werkbezoek van wethouder Lemlijn een burgerinitiatief ingediend met het verzoek tot een verbod voor doorgaand vrachtverkeer (behalve bestemmingsverkeer) voor de dorpskern.

Het burgerinitiatief wordt ondersteund met ruim 140 handtekeningen. "Ik zal de documenten in handen van de voorzitter van de raad (de burgemeester red.) stellen, zodat het onderwerp op de agenda wordt gezet", aldus de wethouder. "Daarna zal het waarschijnlijk in de vorm van een raadsopdracht bij mij terecht komen."

Dorp zonder Regels

18 oktober, 2007 - 16:22

Bij dorpsevenementen zoals het jaarlijkse volksfeest komt veel regelgeving kijken. Het pilotproject 'Dorp zonder regels' was gericht op vermindering van deze regels. De VKK Gelderland, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) hebben samen met de gemeente Winterswijk, de kern Meddo en het buurtschap Woold gekeken naar hoe het anders kan. Een dorp zonder regels bleek niet realistisch. Toch heeft deze pilot tot een aantal verrassende resultaten geleid die voor elke kleine kern en gemeente leerzaam kunnen zijn.

Pagina's