Verkeer en vervoer

Dorp zonder Regels

18 oktober, 2007 - 16:22

Bij dorpsevenementen zoals het jaarlijkse volksfeest komt veel regelgeving kijken. Het pilotproject 'Dorp zonder regels' was gericht op vermindering van deze regels. De VKK Gelderland, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) hebben samen met de gemeente Winterswijk, de kern Meddo en het buurtschap Woold gekeken naar hoe het anders kan. Een dorp zonder regels bleek niet realistisch. Toch heeft deze pilot tot een aantal verrassende resultaten geleid die voor elke kleine kern en gemeente leerzaam kunnen zijn.

'Dorp vol actie' in praktijk gebracht

19 november, 2007 - 21:47
19 november - De dorpsraad van Vlierden heeft zaterdag tijdens een werkbezoek van wethouder Lemlijn een burgerinitiatief ingediend met het verzoek tot een verbod voor doorgaand vrachtverkeer (behalve bestemmingsverkeer) voor de dorpskern.

Het burgerinitiatief wordt ondersteund met ruim 140 handtekeningen. "Ik zal de documenten in handen van de voorzitter van de raad (de burgemeester red.) stellen, zodat het onderwerp op de agenda wordt gezet", aldus de wethouder. "Daarna zal het waarschijnlijk in de vorm van een raadsopdracht bij mij terecht komen."

Dorp dicht voor trucks

Burgemeester en wethouders van Moerdijk gaan het dorp afsluiten voor al het doorgaande vrachtverkeer. Dat moet voortaan omrijden via de route Hokkenberg en Markweg. Deze polderwegen worden verbreed opdat vrachtwagens elkaar veilig kunnen passeren.

De afsluiting geldt niet voor landbouwverkeer en duurt voorlopig een jaar. Dan wil de gemeente de maatregel evalueren.

Met de afsluiting worden de gebeden van de dorpsraad in Langeweg verhoord. Inwoners klagen al jaren over overlast en onveilige verkeerssituaties door het drukke

Locatie

'Steeds meer brandweerkazernes sluiten'RIJSWIJK - Sinds 1995 zijn er zeker vijftig brandweerkazernes gesloten en de komende jaren gaan er zeker nog ruim veertig dicht. Voorzitter Cees van Beek van de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (VBV) bevestigde maandag een bericht hierover in het Nederlands Dagblad.

Volgens hem gaat het vooral om posten in kleine kernen en middelgrote steden. De sluiting is meestal het gevolg van bezuinigingen en het gebrek aan vrijwilligers.

Locatie

Akkoord plan Overdiepse polder

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincie hebben een akkoord bereikt over het projectplan voor rivierverruiming in de Overdiepse Polder. In het plan staat hoe de polder opnieuw wordt ingericht, zodat de regio beschermd blijft bij hoog water in de toekomst.

Locatie

Buurtauto

Op steeds meer plaatsen wordt gebruik gemaakt van een buurtauto. Het delen van een auto is handig en goedkoop voor mensen die niet elke dag een auto nodig hebben. Wie een abonnement heeft, kan de auto (die op een vaste plek in de buurt staat) reserveren. Het concept van de deelauto is vooral in binnensteden aangeslagen. Maar wellicht dat het ook juist in kleine kernen waar het openbaar vervoer niet of nauwelijks aanwezig is, een uitkomst is.   

Provincie komt met nieuwe visie op fiets

15 september, 2009 - 14:22
Fietsen is gezond, goedkoop en snel op korte afstanden. De provincie wil dan ook dat nog meer Brabanders de fiets gaan gebruiken. Meer fietsen leidt immers ook tot bereikbare (binnen)steden en gezondere lucht.

Brabanders verleiden
Om 'Fiets in de Versnelling'  tot een succes te maken, zijn veel partijen uitgenodigd om mee te denken over de beste manier om het fietsgebruik te stimuleren. Vertegenwoordigers van fietsorganisaties, overheden, kennisinstellingen en ondernemers denken samen met de provincie mee over het meest effectieve beleid.

Nieuwe OV-service Deeltaxi West-Brabant

2 januari, 2010 - 15:16
Met ingang 1 januari 2010 is er voor reizigers in West-Brabant een extra reismogelijkheid met het openbaar vervoer, de OV-deeltaxi. De OV-deeltaxi brengt de reiziger vanaf huis naar het dichtstbijzijnde OV-knooppunt, waar dan overgestapt kan worden op trein of bus. Ook andersom, aansluitend op een bus- of treinreis, kan van de OV-deeltaxi gebruik gemaakt worden. Inwoners van kleinere kernen, waar (op bepaalde tijden) geen busvervoer voorhanden is, reizen extra voordelig met de OV-deeltaxiservice.

Dorpsauto

 

Alleen betalen voor een auto als u hem gebruikt? Dat klinkt als een sprookje. U weet dat de kostenteller van een auto altijd doortikt, ook als deze werkeloos voor de deur staat.

Dat kan anders, er is namelijk een alternatief: de 'dorpsauto'.

De dorpsauto is een vorm van autodelen: een auto gebruiken wanneer je hem nodig hebt, zonder de volledige lasten ervan te dragen. Bij autodelen kun je op elk moment gebruik maken van een auto zonder dat je zelf een auto bezit.

ZEEUWS-VLAANDEREN mobiliteit

De gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen en de Provincie Zeeland vinden het belangrijk dat ouderen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.  Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen van 65 jaar en ouder kunnen vanaf 1 maart 2010 gratis gebruik maken van het openbaar vervoer met een speciale 65-plus buspas. De proef met gratis busvervoer voor ouderen geldt voor een jaar, daarna wordt bekeken hoe het voortgezet kan worden.
Informatie:
http://www.veolia-transport.nl

Navigatiesysteem weert vrachtwagens uit dorpen

11 oktober, 2010 - 15:42

Vrachtwagenchauffeurs krijgen binnenkort een navigatiesysteem dat de vrachtwagens niet meer door Limburgse dorpen laat rijden. Vervoerdersorganisatie TLN heeft het systeem ontworpen. De wegen waarover de truckers dan wel nog mogen, zijn geselecteerd door de provincie.

Er zijn wel nog een aantal knelpunten op de routes, zoals wegen waar fietsers op de rijbaan rijden.

bron: L1.nl

 

Dorpsraad verlicht Hintelstraat

4 november, 2010 - 09:04

MARIAHEIDE – Met het aansteken van tientallen waxinelichtjes heeft de Dorpsraad Mariaheide maandagavond 1 november aandacht gevraagd voor de slecht verlichte Hintelstraat. Ondanks eerdere beloftes van de gemeente was dit probleem niet vóór 1 november verholpen. Dus was het tijd voor actie.

Openbaar vervoer in dorpen

8 november, 2010 - 14:56

Het inlegvel van de koerier van oktober 2010 ging over openbaar vervoer in kleine kernen; de buurtbus en/of regiotaxi.

VKKGelderland procesbegeleiders dorpsplannen maken kennis met Veilig verkeer Nederland.

16 november, 2010 - 16:43

Tijdens hun terugkomdag op 6 november 2010 maakten de procesbegeleiders kennis met vrijwilligers van Veilig verkeer Nederland (VVN).
VVN heeft vrijwilligers die betrokken kunnen worden betreffende verkeer (veiligheid) in de dorpsplannen
www.veiligverkeernederland.nl/gelderland/wat_we_doen

Studie lifters en carpoolers kleine kernen

25 november, 2010 - 17:48

TERNEUZEN - De provincie Zeeland en drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten gaan onderzoeken of met name bewoners van de kleine kernen behoefte hebben om mee te liften met dorpsbewoners of misschien liever carpoolen.Voor de financiering van het onderzoek is een subsidie aangevraagd in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelings Plan (POP). Ook corporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de Rabobank betalen mee.

Nieuwe dienstregeling bussen

7 december, 2010 - 17:22

Zondag 12 december gaat de nieuwe dienstregeling van de bussen in Brabant in. Andere bustijden, veel extra ritten en betere aansluitingen op treinen en andere buslijnen.

Nieuwe dienstregeling per 12 december 2010.

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Bij de NUSO zijn ruim 700 speeltuinen aangesloten. Speeltuinen zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud en worden gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn vaak de ouders van de kinderen.

NUSO
NUSO, de koepelorganisatie van speeltuinverenigingen, vindt dat lokale overheden meer aandacht moeten besteden aan het ondersteunen van speeltuinen. ‘Speeltuinen hebben een preventieve werking.’

Handleiding Ommetjes

6 april, 2011 - 15:22

Handleiding Ommetjes
Wilt u een eigen ommetje creëren? Dan is deze handleiding Ommetjes onontbeerlijk. Het succesvolle project Maak je eigen ommetje is eind 2010 afgesloten. Er zijn 30 ommetjes gerealiseerd. Alle ervaringen die Landschapsbeheer Nederland opgedaan heeft bij de totstandkoming is gebundeld in deze handleiding.

Zie: http://www.landschapsbeheer.com/webwinkel/recreatie-en-wandelen/product/handleiding-ommetjes/148

Prof.dr. Dirk Strijker: ‘Zonder snel internet loopt het platteland leeg’

27 april, 2011 - 10:42

Prof.dr. Dirk Strijker: ‘Zonder snel internet loopt het platteland leeg’

Geef het Nederlandse platteland zo snel mogelijk snel internet. Anders zullen bewoners en bedrijven wegtrekken uit de buitengebieden en daarmee de krimp in dergelijke gebieden versnellen. Dat is de boodschap van Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zie: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/opinie/2011/opinie14_2011

 

De OV-chipkaart

De OV-chipkaart is het nieuwe betaalmiddel voor het openbaar vervoer. Sinds 2009 wordt de OV-chipkaart geleidelijk aan ingevoerd in Gelderland. Toch is het beoogde gemak voor de reiziger nog niet behaald.

Na 18 jaar lobbywerk door lokale bewonersorganisaties nemen scholieren nieuwe fietspaden in gebruik

6 december, 2011 - 17:02

Is 18 jaar niet wat lang?

 

Na 18 jaar lobbywerk door lokale bewonersorganisaties nemen scholieren nieuwe fietspaden in gebruik!

Willemstad geeft Veiligheidsgevoel een ruime voldoende

19 maart, 2012 - 12:50

Op de jaarvergadering [6 maart 2012] introduceerde Stadsraad Hart voor Willemstad een nieuw fenomeen. Secretaris Arie Nieuwkoop nam de aanwezigen mee in een presentatie waarbij de vraag “Hoe (on-)veilig is het om anno 2012 in Willemstad te wonen” centraal stond. Nieuwkoop gebruikte zijn inleiding om samen met de mensen in de zaal de door hem bedachte Willemstadse Veiligheids Index (WVI) in te vullen.

Presentatie Stichting Landschapsbeheer Gelderland

20 april, 2012 - 18:42

Tijdens de jaarvergadering van VKK Gelderland op 27 maart 2012 gaf Sander Nijhuis, van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, een presentatie over het werk van de stichting.

In zijn presentatie vindt u uitgebreide informatie en inspirerende resultaten van de projecten:

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

29 april, 2012 - 14:48

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

De provincie Gelderland heeft op woensdag 25 april contracten gesloten met de zes regio’s, acht grote en vijf kleine steden. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies, commissaris van de Koningin Clemens Cornielje, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en bestuurders van de betreffende gemeenten en regio’s waren in de Eusebiuskerk in Arnhem aanwezig voor een feestelijke ondertekening van de contracten.

Lees meer:

Subsidiemogelijkheden voor Gelderland sport

14 augustus, 2012 - 00:12

Subsidiemogelijkheden voor Gelderland sport

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen bedrijven, gemeenten en (sport)organisaties gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport! De provincie Gelderland stelt subsidies beschikbaar voor sportieve bewegingsruimte, actieve senioren, sport en gezondheid bij jeugd, talentontwikkeling en sportevenementen in de kernsporten judo, volleybal, wielersport, paardensport en atletiek (inclusief wandelen); Kennis en innovatie en vitale werknemers.

Onderhoud dorpsplein Overasselt met beheerovereenkomst

27 augustus, 2012 - 00:31

 

Onderhoud dorpsplein Overasselt met beheerovereenkomst

 

Bij de aanleg van het nieuwe dorpsplein in 2011 heeft gemeente Heumen gekozen voor een "luxere" groeninrichting en beplanting op voorwaarde dat de inwoners het zelf gaan onderhouden. Hiervoor is een beheerovereenkomst afgesloten met de muziekvereniging.

 

Lees meer:

 

Draagvlak terugkeer 'dorpspomp' groot

29 augustus, 2012 - 18:38

Draagvlak terugkeer 'dorpspomp' groot

nieuwsbanner

Utrecht, 15 augustus – De wens naar tappunten in Nederland is groot. Vitens, ‘s lands grootste waterbedrijf, heeft een onderzoek uit laten voeren om de vraag in kaart te brengen.  Maar liefst 87 procent van de Nederlanders vindt dat het mogelijk moet zijn flessen te kunnen bijvullen met kraanwater op openbare plekken, zo blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Vitens

Elektrische Dorpsdeelauto officieel afgeleverd | Duurzaam Hoonhorst

15 oktober, 2012 - 17:04

Elektrische Dorpsdeelauto officieel afgeleverd | Duurzaam Hoonhorst

Heel Hoonhorst kan nu elektrisch rijden: de dorpsdeelauto is gearriveerd! Hij was al even te zien in september, maar nu is alles geregeld en is het een echte Hoonhorster auto. Het is een Renault Kango

Buurtbus

Op de jaarvergadering van de VKK op 13 november 2012 vertelde Berd Westerveld over de buurtbus en de regiotaxi. Hier kunt u zijn presentatie downloaden.

 

Strooizout als pleister op de wond

28 december, 2012 - 10:42

Strooizout als pleister op de wond

EMPE/TONDEN Stichting Kleine Kernen Empe-Tonden geeft inwoners van beide kernen een zak strooizout. Via deze ludieke kerst- en nieuwjaarswens wil de belangenbehartiger duidelijk maken dat het opkomt voor de belangen van bewoners in het buitengebied van de gemeente Brummen.

Lees meer:

http://www.destentor.nl/regio/brummen/strooizout-als-pleister-op-de-wond-1.3581552

Pagina's