Ruimte, bouwen&wonen

Handleiding Bouwen in eigen beheer.

Bouwen in eigen beheer werkt. Zo luidt de titel van de handleiding die geschreven is voor dorpsraden en kopersverenigingen om via de methode collectief particulier opdrachtgeverschap betaalbare woningbouw te realiseren voor starters op de woningmarkt. Via de koopgarantconstructie blijven deze woningen duurzaam beschikbaar voor de doelgroep.

Locatie

Woonbehoefte

In 2002 voerde het PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant in opdracht van de vereniging kleine kernen in noord-brabant een onderzoek uit naar de verhuisbewegingen in een aantal Brabantse plattelands-gemeenten. Dit onderzoek resulteerde in het rapport "De kleine waarheid : over verhuisbewegingen in enkele Brabantse plattelandsgemeenten", E. Edelmann en K. Nauta.

Digitale vraagbaak INFO Wonen

De digitale vraagbaak INFO Wonen ondersteunt iedereen die betrokken is bij het terrein van wonen met uiteenlopende informatie over onder andere de woningvoorraad, nieuwbouw, betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid van wijken en stedelijke vernieuwing. Alles overzichtelijk gepresenteerd in tabellen en grafieken, zodat je in één oogopslag op de hoogte bent van relevante woonthema's.

Woningmarkt zondag 11 maart in Overloon

8 maart, 2007 - 16:09
Voor Overloonse begrippen wordt er de komende jaren flink gebouwd in Overloon. Als dorpsraad zien we dat hierdoor de woningmarkt in Overloon in beweging komt en dat er een doorstroming ontstaat. En wij vinden het een goede zaak om de inwoners van Overloon niet alleen te informeren over de bouwplannen, maar ook over samenhangende zaken rond bouwen en wonen.

In samenwerking met de gemeente Boxmeer gaan wij daarom een breed opgezette woningmarkt organiseren, centraal om de vijf bouwprojecten die de komende jaren in Overloon spelen.

Esbeek wint hoofdprijs als een 'Kern met pit'

2 april, 2007 - 16:18

Zaterdag 31 maart 2007- ESBEEK- Esbeek heeft gisteren de hoofdprijs in de wacht gesleept tijdens de verkiezing Kern met pit. Deze op initiatief van de KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) gehouden wedstrijd heeft tot doel de leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen. In Brabant werden een kleine dertig initiatieven ingediend.

Molenschot: Huizen bouwen voor dorpsgenoten

Molenschot is een dorp in de gemeente Gilze Rijen. Duizend inwoners en 500 bewoners op de campings. Wij vallen voor 98% onder 40/55 Ke geluidsbelasting van het vliegveld.Dat houdt in dat we onder de huidige wetgeving niet mogen bouwen en dat al sinds 1993. De Starters trekken noodgedwongen weg en Molenschot vergrijsd en rap tempo of zoals we steeds verwoord hebben "We zijn en stervend dorp." Of dit de bedoeling van de wet is??? Of het zomaar kan binnen Nederland.... wie het weet mag het zeggen.

Locatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A.

19 juni, 2007 - 13:41

In Hoogeloon, een kerkdorp van de gemeente Bladel in de Kempen, hebben zich 180 mensen, vooral ouderen, verenigd in een coöperatieve vereniging Zorgcoöperatie Hoogloon U.A.

Onderzoek klein ecologische woonzorg complex

20 september, 2007 - 12:14

In het dorpje Vierhouten (700 inwoners) in de gemeente Nunspeet starten we een bewoners vereninging om te onderzoeken om een kleine ecologische woonzorg complex je te kunnen bouwen.

Door middel van inbreiding in het dorp zelf.
Dus nog niet concreet aan het bouwen maar wel is het intiatief omarmd door de 55 plus ( 130 stuks) inwoners.

Noord-Brabant: Bouw bloeit binnen de dorpskern

8 oktober, 2007 - 21:21
Noord-Brabant: Bouw bloeit binnen de dorpskern

Het succes van het project Bouwen binnen strakke contouren, heeft meerdere kanten. Niet alleen wordt voorkomen dat het buitengebied wordt aangetast, ook de volkshuisvesting lijkt ermee gebaat.(Brabants Dagblad, 6 oktober 2007)

Dorpen sparen natuur

http://www.brabantsdagblad.nl/voorpagina/article1976430.ece

Zie ook: pilot Bouwen binnen strakke contouren

Vereniging Eigen Huis: kies het beste plan voor koopstarters

16 oktober, 2007 - 13:35

Vereniging Eigen Huis: kies het beste plan voor koopstarters
Op
www.eigenhuis.nl/prijsvraag  staan drie genomineerde inzendingen die in aanmerking komen voor de Van Herwijnenprijs 2007 van Vereniging Eigen Huis. “Bedenk een briljant plan waardoor starters meer kans krijgen op een eigen huis”, zo luidde de opdracht aan de deelnemers.
De vereniging ontving ruim 400 inzendingen.

20 miljoen voor goedkope koop en collectieve bouw in Brabant

17 oktober, 2007 - 20:44

Provincie wil vooral starters tegemoet komen

20 miljoen voor goedkope koop en collectieve bouw

 

Verslag chat interview met Frits Pijnenburg

In het kader van het thema "Bouwen voor Starters en Senioren" vond op woensdagavond 17 oktober van 18.30-19.30u op http://www.kennisplatformbewoners.nl een chat-interview plaats met de heer Frits Pijnenburg. Voorheen was Frits Pijnenburg wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu en bouwen van gemeente Bladel.Vanuit zijn functie als wethouder was hij nauw betrokken bij de realisatie van het spraakmakende startersproject in Casteren. Hij heeft momenteel een eigen adviesbureau onder naam "Bouwen in betrokkenheid".

Locatie

Eerste Dorpendag De Peel

23 oktober, 2007 - 15:53
Ruim 70 belangstellenden waren op woensdag 3 oktober naar het dorpshuis De Kastanje in Liessel gekomen voor de eerste Dorpendag De Peel. Tijdens de afsluiting werd nog eens onderstreept dat dorpsraden uitstekend werk verrichten, maar dat ze toch nog tegen veel problemen aanlopen. Dorpendag De Peel was een initiatief van de vereniging kleine kernen noord-brabant en Streekhuis De Peel.

"We moeten het zelf doen, anders gebeurt er niets," verwoordde voorzitter Wim van Lith zijn gevoelens tijdens zijn inleiding. Gerard Daandels, voorzitter van Streekplatform De Peel en

Meddo bouwt zelf schuilhutten

"Wij willen graag enkele schuilhutten" Dat stond te lezen op een post-it briefje tijdens de opzet van het Dorpsplan Meddo in 2004. De lokale dorpsraad, het Algemeen Meddo's Belang(AMB), is er daarna mee aan de slag gegaan. De vraag om de schuilhutten kwam van de plaatselijke Paardentoerclub om deze schuilhutten te gebruiken als rust,- en pleisterplaats. De Werkgroep Buitengebied van het AMB heeft het overleg geopend met de gemeente Winterswijk. Een nieuwe schuilhut niet alleen voor de paardenliefhebbers, maar ook voor het sterk toenemende toerisme in de Oost Achterhoek.

Locatie

Leefbaarheidgroep Heerle is winnaar prijs Dichterbij de Kern

13 november, 2007 - 10:03
Op maandag 22 oktober 2007 is de Leefbaarheidgroep Heerle (NB) uitgeroepen tot winnaar van de aanmoedigingsprijs van Dichterbij de Kern. Heerle is een dorpskern van de gemeente Roosendaal van 1.800 inwoners. De bewoners van de kern Heerle hebben een leefbaarheidsgroep gevormd. Deze is de initiator van en de motor achter de samenwerking tussen de gemeente, de woningcorporatie, de zorginstelling en het kerkbestuur. Het initiatief moet ertoe leiden dat een nieuwe multifunctionele accommodatie en zorgwoningen gebouwd worden in het interieur van het huidige kerkgebouw, waardoor er

Groep Leefbaar Biezenmortel

Website gemaakt door de Groep Leefbaar Biezenmortel bestaande uit Rob Heijmans, Gaston van Iersel, Mark van Iersel, Piet Priems en Roland van de Pas. Wij zien net als vele uit ons dorp de leefbaarheid van Biezenmortel ernstig in gevaar komen. In dit geval heb je twee opties, namelijk niks doen en hopen dat het goed komt of actief actie ondernemen.

Wij hebben besloten om hier wel iets aan doen. We hebben ons namelijk ten doel gesteld deze problematiek aan te pakken, deze op de politieke agenda te zetten en hiervoor oplossingen aan te dragen.

Locatie

Verenigde Staten
US

Starters- en doorstroomwoningen in De Moer

28 november, 2007 - 13:49
Een groep jongeren uit De Moer in de gemeente Loon op Zand, heeft op initiatief van raadslid Cees van de Ven het plan opgepakt tot het bouwen van ongeveer 10 stuks starters en doorstroomwoningen in De Moer. Ook hebben zij reeds een bouwlokatie gevonden en is er overleg geweest met het gemeentebestuur en woningbouwcoöperatie Casade.

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten steun bij het restaureren en onderhouden van hun pand. We ontwikkelen en verstrekken laagdrempelige financieringen en bieden financiële en administratieve diensten.

Locatie

Verenigde Staten
US

Loting bouwkavels een landelijk probleem

10 december, 2007 - 23:18

Enkele bewoners van Uden hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente Uden. Zij zijn het niet eens met het ingevoerde puntensysteem dat de gemeente hanteert bij het verloten van bouwkavels.

Bewoners die een woning van minder dan 240.000 euro achterlaten krijgen een punt extra en worden het eerst ingeloot. Er zijn 24 bewoners die een woning achterlaten en er zijn maar 20 kavels te vergeven. Met andere woorden mensen die minder punten hebben komen niet aan de bak. Dit is volgens de indieners van het kort geding oneerlijk.

VPRO TV: Jansen & Janssen: Waar zijn de betaalbare starterswoningen?

Afl.: Waar zijn de betaalbare starterswoningen? Wie in Nederland zijn eerste huis koopt, moet tegenwoordig al snel een slordige EUR 250.000,- neertellen. Als je niet met z'n tweeën bent en meer dan het gemiddelde verdient, is dat een bedrag dat met geen mogelijkheid is op te brengen. Die hoge prijzen gelden gek genoeg ook voor nieuwgebouwde huizen. Overal in Nederland. Dat wil zeggen, bijna overal. Want in het Brabantse Casteren blijken er wél goedkope starterswoningen gebouwd te kunnen worden. Waarom kan het in Casteren wel en in de rest van

Locatie

Bieb Advies bv

Bieb Advies BV is een consultancybureau waarin vier specialisten hun krachten hebben gebundeld. Wij adviseren en begeleiden bij het bouwen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De website biedt o.a. diverse voorbeelden van projecten.

Locatie

Verenigde Staten
US

BIEB bv

Bouwen In Eigen Beheer bv (BIEB) is een adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in het ondersteunen van projecten in de woningbouw met collectief particulier opdrachtgeverschap. De website biedt o.a. een overzicht van projecten en een aantal cijfers.

 

Locatie

Verenigde Staten
US

Koopgarant

Het principe van Koopgarant is eenvoudig: de koper betaalt een gereduceerde koopprijs en wordt vervolgens volledig eigenaar van de woning, met de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wanneer de eigenaar de woning wil verkopen, dan koopt de corporatie de woning weer terug. Bij aankoop legt de corporatie contractueel vast hoe de verkoopprijs wordt vastgesteld.

Door deze korting en terugkoopgarantie blijkt Koopgarant een gewild product voor starters op de koopmarkt, jong en oud, alleenstaand of in gezinsverband. Voor de

Locatie

Verenigde Staten
US

Handboek CPO

In opdracht van Provincie Noord-Brabant is een handboek collectief particulier opdrachtgeverschap samengesteld door de SEV.  Uit een eerdere provinciale inventarisatie onder Brabantse gemeenten is gebleken dat er veel vragen leven over het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dit geldt ook voor woningbouwcorporaties en initiatiefnemers. Om die reden heeft de provincie Noord-Brabant opdracht gegeven tot het maken van het handboek CPO. Deze treft u als pdf aan in de bijlage. Met het handboek kan een groot aantal van die vragen beantwoord worden.

Locatie

Handboek 'Bouwen met burgers'

22 januari, 2008 - 14:01
Uit een provinciale inventarisatie is gebleken dat er veel vragen leven over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bij gemeenten, woningbouwcorporaties en initiatiefnemers. Om die reden heeft de provincie opdracht gegeven tot het maken van het 'Handboek Bouwen met burgers'. Met het handboek kan een groot aantal van die vragen beantwoord worden. Niet als blauwdruk maar wel als een richtinggevende vraagbaak. U kunt het handboek

Gebrek aan ruimte voor bouwen voor eigen inwoners

29 januari, 2008 - 16:33

Voor VNG-Magazine zoeken we namen van plattelandsgemeenten met te weinig ruimte om te bouwen voor de eigen inwoners. Indien dit geldt voor uw gemeente of dorpskern het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te melden met naam en telefoonnummer en/of e-mailadres van bewoners die actief zijn rond dit thema in de betreffende plaats.

 

uw reactie kan gezonden worden naar:

kmirck@lvkk.nl

 

 

Startsein voor bouw van starterswoningen in Oerle

28 februari, 2008 - 11:59
Maandag, 25 febr. j.l. heeft wethouder Tops van de gemeente Veldhoven door het overhandigen van een cheque van € 25.000,- aan de 25 leden van Kopersvereniging Oerle het officiële startsein gegeven voor de bouw van evenzoveel starterswoningen in het uitbreidingsplan van Oerle. Dit uitbreidingsplan voor ruim 300 woningen ( fase I ) maakt deel uit van het grote Uitbreidingsplan Veldhoven West, dat uit ongeveer 2700 woningen gaat bestaan en gerealiseerd gaat worden tussen 2009 en 2030. Kopersvereniging Oerle is een initatief van

Flinke subsidie voor huizenbouw-collectief

3 april, 2008 - 17:18
Collectieve bouwers kunnen in Brabant duizend nieuwe woningen realiseren met steun van de provincie. Mensen die samen een vereniging oprichten voor een bouwproject van minimaal tien woningen, kunnen rekenen op een bijdrage van vierduizend euro per woning. Samen zelf bouwen, is vooral in kleinere gemeenten een trend.Op die manier kan tot gemiddeld dertig procent op de kosten worden bespaard. Zo wordt een koopwoning in eigen dorp ook voor starters bereikbaar.

De regeling laat overigens de mogelijkheid open dat ook rijkere huiseigenaren van de subsidie profiteren.Onderzoek 'dorps wonen'

14 augustus, 2008 - 23:53

Onderzoek 'dorps wonen'
Onderzoek 'dorps wonen' is begonnen als een afstudeerrapportage van Gerian Snels, voormalig student Ruimtelijke Ordening en Planologie met de differentiatie Stedenbouw aan de NHTV te Breda. Als afstudeerproject is een website gebouwd waar de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd. Het is de bedoeling om de website voort te laten bestaan zodat het een inspiratiebron kan zijn voor diverse doelgroepen.

www.onderzoekdorpswonen.nl/

Limburg maakt werk van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

15 september, 2008 - 14:46

Vooraankondiging
Op 6 november aanstaande organiseert de provincie Limburg in samenwerking met SEV Realisatie de informatiebijeenkomst:

"Limburg maakt werk van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap!"

Waar?  Theaterhotel "De Oranjerie" in Roermond"

Hoe laat?         13.00 tot 15.00 uur

Voor wie?        Gemeenten, corporaties, marktpartijen en andere belanghebbenden

€ 16 miljoen voor bijna 11.000 woningen

17 september, 2008 - 13:20
Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;

Dorpsraad, college, bouwbedrijf en woningstichting blij met groei

1 oktober, 2008 - 16:50

RUCPHEN - Schijf bouwt dat het een lieve lust is. En dat zorgt voor stralende gezichten bij college, woningstichting, bouwbedrijf en dorpsraad.

Woningcorporaties investeren meer in leefbaarheid

1 december, 2008 - 15:19

HILVERSUM - Woningcorporaties investeerden vorig jaar ruim 305 miljoen euro in de leefbaarheid van buurten en wijken. Dat is 11 procent meer dan in 2006. 

In totaal investeerden woningcorporaties in 2007 bijna 9,1 miljard euro. Dat staat in de Bedrijfstakinformatie 2007, die Aedes vereniging van woningcorporaties maandag publiceerde.

Ruim de helft van de investeringen in leefbaarheid ging naar maatschappelijk vastgoed: gebouwen voor welzijn, zorg, gezondheid, onderwijs en sport of combinaties daarvan.

Wat EUROPA zo al betekent voor kleine kernen

8 december, 2008 - 12:09
Onlangs was ik op uitnodiging van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij op bezoek in Brussel. Daar werd uitleg gegeven over de communicatiemogelijkheden die de Europese ondersteuningsdienst biedt aan onder andere commissarissen en parlementsleden. Via de audiovisuele communicatiemiddelen is het voor de Europarlementariërs mogelijk om goed en adequaat met pers, TV, etc. naar alle landen en met de burgers te communiceren. En omgekeerd.

In Brabant binnen 10 jaar 100.000 nieuwe woningen

8 december, 2008 - 15:48

Ondanks de geringe bevolkingsgroei zal de Brabantse woningvoorraad alleen al de eerstkomende tien jaar (2008-2018) nog met bijna 100.000 woningen moeten toenemen. Dit om de groei van het aantal huishoudens op te kunnen vangen en bestaande woningtekorten terug te dringen.  

Pagina's