Recreatie, kunst&cultuur

Buitengewoon Brabants : over binding en identiteit. PON-Jaarbeeld 2006

Wat is eigen aan Brabant en aan Brabanders? En is dat eigene van belang voor de inwoners van Noord-Brabant? Voor het PON is een antwoord op deze vragen van steeds groter belang. Immers, de Brabantse identiteit lijkt in onze samenleving nog steeds een rol van betekenis te spelen. Daarom wil het PON met dit PON-Jaarbeeld 2006 de discussie aanzwengelen over de rol die een Brabantse identiteit kan spelen bij de sociale ontwikkeling van Brabant. Samen met de 'Olifantendoders' van Omroep Brabant maakte het PON een zoektocht naar de beleving van het Brabantse eigene.

De eigen identiteit

De laatste tijd wordt er vaak gediscussieerd over de eigen identiteit van Brabant en tegelijk ontstaat er dan ook discussie over het Brabantse volkslied. Wij vinden dat de kleine kernen hun identiteit moeten kunnen behouden, maar wat is dan die eigen identiteit?

Locatie

kunstproject Dorpsraad Blitterswijck

24 oktober, 2006 - 11:45

De dorpsraad Blitterswijck werkt in samenwerking met de gemeente Meerlo-Wanssum aan de realisatie van een kunstwerk voor het karakteristieke dorpsplein in Blitterswijck. Ter gelegenheid van dit eerste kunstwerk in de openbare ruimte van het dorp is ook een met de school een kunstproject opgezet. Gedurende twee weken hebben de leerlingen kennisgemaakt met verschillende kunstvormen, gebruik materialen en kunstenaars. Tevens zijn de onderbouw en bovenbouw naar twee musea geweest.

Win je eigen ommetje

4 december, 2006 - 15:13

Win 30.000,- voor je eigen ommetje!

Landschapsbeheer Nederland schrijft een prijsvraag uit voor het bedenken van "ommetjes". Ommetjes zijn kleine wandelingen van ongeveer een uur, met een afstand van zo'n drie tot zeven kilometer.

Beleefdedag.nl

Samen met de KBO-Horst, de gemeente Horst aan de Maas en de Zorggroep Noord-Limburg, heeft Synthese een website samengesteld waarin alle recreatieve en sportieve activiteiten voor en door ouderen zijn opgenomen. Het betreft activiteiten in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. De vermelde activiteiten en dus ook die activiteiten die plaatsvinden in Berkele Heem, Elzenhorst en Sevenheym, staan in principe open voor alle senioren.

Locatie

Verenigde Staten
US

Projectbureau Belvedere

Belvedere is een initiatief van vier ministeries: VROM, OCW, LNV en V&W. Hun streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de Nota Belvedere. Deze nota is in november 1999 in de Tweede Kamer besproken.

Behoud door ontwikkeling

Wandelroute op weg door Heusden.

8 maart, 2007 - 16:20
Bijdrage aan de leefbaarheid van dorp.
Een wandelroute "Op weg door Heusden"is een initiatief van de Dorpsraad Heusden in de gemeente Asten. Een speciale projectgroep bestaande uit dorpsbewoners, een afgevaardigde van de dorpsraad als voorzitter, de beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente en de VVV, heeft zich met de planopzet en de uitvoering bezig gehouden. De route is 10.5 km lang, met diverse mogelijkheden om af te korten. Op 29 oktober 2005 werd de route feestelijk geopend.

Platform Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme

Het platform Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme (IDUT) is het landelijke Nederlandse netwerk voor duurzame ontwikkeling van uitgaand toerisme. In het platform hebben zitting bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid.

Het platform organiseert o.a. de jaarlijkse Groeneveldconferentie. De Groeneveldconferentie is het toonaangevende Nederlandse evenement voor netwerken en kennisuitwisseling over duurzaam uitgaand toerisme.

De Groeneveld XI Conferentie vindt plaats op 13 juni 2007 te Haarlem.

Logeren in een monumentale ontginningsboerderij

14 mei, 2007 - 15:39

Twee maanden geleden zette Gasthoeve de Dompt letterlijk en figuurlijk de deuren open. Na de officiële opening waren de bewoners van Elsendorp van harte welkom om het werk van 12 jaar plannen maken, vergunningen regelen en verbouwen, te bekijken. Het resultaat: in stijl ingerichte gastenkamers en appartement en een ontmoetingsruimte die ook voor zakelijke bijeenkomsten te gebruiken is. Gesitueerd in een historisch pand bij een melkveebedrijf in de Peel.

Biggetjesbos geopend

11 juli, 2007 - 14:22

10 juni is het Biggetjesbos officieel geopend. Het biggetjesbos is een wandelroute voor jong en oud die langs twaalf speciale biggetjes loopt. Bij ieder biggetje horen leuke opdrachten om te kijken, te ruiken en vooral om te doen. Voor het maken van de opdrachten heb je wel een rugzak nodig. In deze rugzak vind je een kaart met alle routes, de vragen en alle spullen die je nodig hebt om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Stichting Recreatie:

De Stichting Recreatie is het kennis- en innovatiecentrum voor de recreatiesector. Wij verzamelen, bewerken en verspreiden kennis ter versterking en vernieuwing van recreatie, toerisme en groene ruimte in Nederland. De Stichting Recreatie kent feiten en cijfers en signaleert trends.

Wat wilt u weten?

Locatie

Verenigde Staten
US

Van Spölleman tot Normaal

17 oktober, 2007 - 16:35

Dorpscultuur en Plattelandswaarden: hoe houd je ze vitaal?  De VKK Gelderland, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en het Plattelandshuis Achterhoek-Liemers hebben in 2004 en 2005 onderzoek gedaan naar de plattelandswaarden in de Achterhoek. We hebben met het project niet alleen een inventarisatie gemaakt van de gewaardeerde plattelandswaarden in de Achterhoek. Ook hebben we gekeken hoe deze waarden vitaal kunnen worden gehouden en welke rol gemeenten, maatschappelijke organisaties en de bewoners zelf daarin kunnen spelen.

Op zoek naar het Veluwegevoel

17 oktober, 2007 - 17:04

Wat vinden de bewoners van de Veluwe belangrijk aan hun leefomgeving? Om op deze vraag een antwoord te krijgen, zijn de VKK Gelderland en de Gelderse Milieufederatie in 2006 met het project 'Op zoek naar het Veluwegevoel' gestart. Als ondersteunende organisatie is de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij betrokken. In het project zijn dorpsgesprekken gehouden in elf verschillende dorpen op de Veluwe. Op 9 mei 2007 is het eerste exemplaar van het eindboekje in ontvangst genomen door de Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer Cornielje.

BTW-verhoging kermissen

22 oktober, 2007 - 16:08

De Landelijke Vereniging Kleine Kernen heeft op verzoek van de Nederlandse kermisbond een brief gestuurd aan het kabinet. Re den was het voorgenomen beleid om het lage BTW tarief naar het hoge over te hevelen. De LVKK vraagt rekening te houden met het belang van de kermis voor een dorp. Het is een belangrijk ontmoetingspunt voor grote groepen en een stukje cultuur die bijdragen aan leefbaarheid, is het uitgangspunt.

 

Meddo bouwt zelf schuilhutten

"Wij willen graag enkele schuilhutten" Dat stond te lezen op een post-it briefje tijdens de opzet van het Dorpsplan Meddo in 2004. De lokale dorpsraad, het Algemeen Meddo's Belang(AMB), is er daarna mee aan de slag gegaan. De vraag om de schuilhutten kwam van de plaatselijke Paardentoerclub om deze schuilhutten te gebruiken als rust,- en pleisterplaats. De Werkgroep Buitengebied van het AMB heeft het overleg geopend met de gemeente Winterswijk. Een nieuwe schuilhut niet alleen voor de paardenliefhebbers, maar ook voor het sterk toenemende toerisme in de Oost Achterhoek.

Locatie

Werkgroep van dorpsraad Ven-Zelderheide presenteerde fotoboek bij het 25-jarig jubileum van de KBO.

22 november, 2007 - 22:58
 

Jeanne van Oosterhout presenteerde op 4 november jl. het eerste exemplaar van een fotoboek. Dit was samengesteld door de werkgroep "cultuur en historie." Dit boek omvat de portretten van een kleine 130 inwoners van Ven-Zelderheide. Om in dit boekje opgenomen te worden diende men in 2007 de leeftijd van 60 jaar gepasseerd te zijn.

Dorpsraad Heide (Lb.) realiseert dorpsommetje

15 september, 2008 - 13:43

De prijsvraag Creëer je eigen Ommetje bood Dorpsraad Heide de mogelijkheid om een aantal wandelroutes aan te leggen. Het artikel in de bijlage voorziet u in verdere informatie hoe deze Dorpsraad tot dit resultaat is gekomen. Subsidiemogelijkheden en partners bij de uitvoering komen daarbij aan de orde. De Dorpsraad is voor verdere informatie bereikbaar via: http://heide.dorpenvenray.nl

Wandelgids voor Rolstoelgebruikers

Via deze weg willen wij u attenderen op de eerste uitgave van de 'Wandelgids voor Rolstoelgebruikers' die dit voorjaar is verschenen bij Eoscentra. De wandelgids beschrijft de regio Nijmegen, Betuwe, Oost Brabant en Noord Limburg in 27 bijzondere routes. De (rond)wandelingen voeren over verharde paden of weggetjes en ontsluiten prachtige plekken voor rolstoelgebruikers.

Presentatie Brabant’s eerste Recreatieve Poort: De Peelse Heide

Vrijdag 20 maart van 14.30 uur tot 17.00 uur organiseert Streekhuis Kempenland een presentatie over Recreatieve Poort 'De Peelse Heide'. Deze recreatieve poort ging vorig jaar juni als eerste in Brabant open voor bezoekers. Inmiddels zijn alle voorzieningen van de poort helemaal gereed. Zo ook De Nieuwe Brandtoren, een 26 meter hoge uitkijktoren met klimfaciliteiten. Deze toren wordt tijdens de bijeenkomst officieel geopend door mevrouw J.M.P.J. van Gorp - van de Ven, voorzitter van Reconstructiecommissie Kempenland en de heer J. van de Sande, wethouder in de gemeente Reusel - De Mierden.

Zorgenloze vakantie voor mensen met een beperking

Op zaterdag 4 april wordt de vakantieboerderij van de familie Nooyen in Asten-Heusden tijdens een open dag officieel geopend. Bijzonder aan dit initiatief is dat de recreatiewoningen geschikt zijn voor gehandicapten. Deze mensen kunnen samen met hun familie van een rustige vakantie op het platteland genieten. Het project is vorig jaar genomineerd voor de Peeltrofee. Tijdens de open dag is het bedrijf te bezichtigen tussen 13.00 uur en 18.00 uur. Bij d'n berk is gelegen aan de Achtermijterbaan 7 in Heusden (gem. Asten).

BrabantTuin: Cultuur en Natuur

17 april, 2009 - 13:05

De afgelopen maanden heeft de vereniging zich beraden hoe we de dorpen van Brabant goed op de kaart kunnen zetten. Onze adviesraad heeft daarbij prima geholpen en geadviseerd ons aan te sluiten bij de ontwikkelingen rond de nominatie van Provincie en Brabantstad als culturele hoofdstad van Europa.

Provincie steunt restauratie achttien industriële monumenten

16 maart, 2010 - 11:18

Van graansilo’s tot leerlooierijen; van een station tot een stoomwasserij. Met steun van de provincie Noord-Brabant krijgen achttien historische industriële gebouwen een grondige opknapbeurt. Op 11 en 12 maart ging een delegatie van de provincie, waaronder gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema, naar nagenoeg alle monumenten. Daar markeertde de gedeputeerde symbolisch de start van de werkzaamheden tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Van Boom naar Beeld

16 maart, 2010 - 14:50
Tijdens een druilerige namiddag bij een vergadering over het project ‘Dorpen in het groen', kreeg de dorpsraad Koningsbosch van de gemeente te horen dat de mooie kastanjebomen aan de Kapelaan Verdonschotstraat aangetast waren door een zeldzame bloedingziekte en daardoor gekapt dienden te worden.

Toeristentrein gaat rijden door Oisterwijk

22 maart, 2010 - 16:02

Tussen het Oisterwijkse station en het buitengebied van de gemeente rijdt vanaf Koninginnedag een toeristentreintje. De locomotief met twee wagons vertrekt gedurende de maanden april tot en met oktober vier dagen in de week vanaf 10.30 uur.

10e Reusel Beach weekend

20 april, 2010 - 15:11

De dikke winterwolken hebben plaats gemaakt voor een beginnend lentezonnetje. Eindelijk begint dan het goede weer. En met het goede weer komt ook meteen de zin om buiten actief bezig te zijn. Komt dat even goed uit! Er kan namelijk weer worden ingeschreven voor het Reusel Beachweekend dat op 25-26-27 juni voor de 10e keer plaats zal vinden bij manege De Meulenhaoi in Reusel. Voor de verschillende onderdelen van het beachvolley- beachvoetvolley- en beachkorfbaltoernooi kunnen teams zich via de website inschrijven.

Theater - film en slow food op Pirandello Festival 2010 in Helmond

27 april, 2010 - 13:47
Tien dagen lang vinden er professionele theatervoorstellingen plaats, worden er  Italiaanse films gedraaid en strijden amateur-toneelgezelschappen en vertellers om de prijzen. Bovendien kan jong en oud genieten van  authentieke, ambachtelijk bereide Italiaanse gerechten en dranken tijdens Mercato della terra - culinair festijn slow food.

Pirandello Festival

Tejatergroep Gemert wint Amateurconcours 2010

17 juni, 2010 - 09:53

Tejatergroep Gemert en vertelster Hermine van Helden hebben het Amateurconcours 2010 op hun naam geschreven. Het Amateurconcours is onderdeel van het Pirandello Festival en vond plaats op 5 en 6 juni in het Annatheater in Helmond. Op het podium streden acht toneelgroepen en vijf vertellers uit Nederland en Vlaanderen met elkaar om tot beste performance uitgeroepen te worden.

Actieve jeugd in Well (Gld)

14 juli, 2010 - 13:07

Een jongeren Organisatie genaamd WijWell hadden voor het eerst in de geschiedenis een 'Te land, ter Zee en in de Maas' met als thema: Fiets 'm erin afgelopen zaterdag op het strand van de 'Oude Maas' in Well.
De stralende zon zorgde voor een perfect waterspel, maar voor sommige activiteiten voor de kleintjes was het net iets te heftig, ook het aantal deelnemers was waarschijnlijk door de enorme hitte met 10 verlaagd.

De fik erin of toch de versnipperaar?

6 januari, 2011 - 16:30

ED|EINDHOVEN - Voor een goede fik deinzen ze in Heeze en Leende niet terug. In de twee dorpen gaan zaterdag naar schatting zo'n 1.400 kerstbomen in vlammen op tijdens de traditionele verbranding. Opmerkelijk, want in verreweg de meeste gemeenten is het inmiddels uit met de pret vanwege de schadelijke milieueffecten.

Een van de vervolgactiviteiten op Dorpsplan Emst

 

 

Wethouder Joop van Nuijs gaf op 27 november jl het officiële startsein van het project Aantrekkelijke  Erven. Dit project is één van de 3 projecten die Emster Belang onder de vlag van Levend Landschap Veluwe gaat uitvoeren. De andere twee projecten zijn uitgebreidere wandelmogelijkheden over boerenland en meer koeien in de wei. Deze projecten komen voort uit het dorpsplan, dat Emst op basis van een uitgebreide raadpleging onder dorpsgenoten heeft opgesteld.
Foto' s van de plantdag

Handleiding Ommetjes

6 april, 2011 - 15:22

Handleiding Ommetjes
Wilt u een eigen ommetje creëren? Dan is deze handleiding Ommetjes onontbeerlijk. Het succesvolle project Maak je eigen ommetje is eind 2010 afgesloten. Er zijn 30 ommetjes gerealiseerd. Alle ervaringen die Landschapsbeheer Nederland opgedaan heeft bij de totstandkoming is gebundeld in deze handleiding.

Zie: http://www.landschapsbeheer.com/webwinkel/recreatie-en-wandelen/product/handleiding-ommetjes/148

Kermis in dorpen heeft langste tijd gehad

16 mei, 2011 - 16:18

LEDEACKER - De kleine dorpskermis dreigt te verdwijnen. Kermissen met maar een paar attracties trekken steeds minder publiek. En daarom is het voor veel exploitanten financieel niet meer haalbaar om er te gaan staan met hun botsauto's, schiettent of oliebollenkraam. Zo dreigt een mooie traditie te verdwijnen uit het straatbeeld.

Emst, Veluwe: Geen dorp zonder buitengebied

16 juni, 2011 - 16:27

Emst, Veluwe: Geen dorp zonder buitengebied

Vier je successen!

boer op, het land in : voorbeelden van een toegankelijk platteland

27 juni, 2011 - 12:10

Bijna alle Nederlanders bezoeken in hun vrije tijd wel eens het platteland. Populaire activiteiten op het platteland zijn wandelen, de natuur beleven, fietsen en een boerderij bezoeken. De toegankelijkheid van het platteland kan nog verder verbeterd worden. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders vinden dat de recreatiemogelijkheden verbeterd kunnen worden met betere bewegwijzering, aantrekkelijke routes en paden, en heldere informatie over de historie van het gebied. Met een aantal voorbeelden van boerenbedrijven die hun land toegankelijk maken.

Pagina's