Overheden en beleid

Dorpsplan Vierhouten krijgt financiële steun

20 december, 2013 - 23:39

Dorpsplan Vierhouten krijgt financiële steun.

ChristenUnie voegt de daad bij het woord

De Dorpsgemeenschap Vierhouten kan zich gesteund weten door de Nunspeetse politiek bij de uitvoering van haar onderwerpen uit het Dorpsplan. Eerder dit jaar sprak de Dorpsgemeenschap met de fractievoorzitters; hierbij bleek veel waardering voor het Dorpsplan.

Lees meer:

Europees PlattelandsParlement

7 november, 2013 - 23:37

Europees PlattelandsParlement

Op 13 november 2013 wordt voor het eerst een PlattelandsParlement op Europees niveau georganiseerd; een dialoog tussen de nationale rurale netwerken en Europese bestuurders.
europeanruralparliament.com

The first European Rural Parliament, ERP, will be organized in Brussels on 13 November 2013. It will speak for the many local development groups that represent and work for the good of all the inhabitants in their area.

De provincie Gelderland investeert de komende jaren fors in alle grote en kleine steden en regio’s. Zie hoe het in je buurt is

17 oktober, 2013 - 21:56

De provincie Gelderland investeert de komende jaren fors in alle grote en kleine steden en regio’s. In totaal zo’n 220 miljoen euro.

Dankzij de provinciale impuls en de goede samenwerking tussen provinciale en lokale overheid komen er overal in Gelderland projecten in de versnelling, worden zaken afgemaakt en problemen aangepakt. Samen investeren de overheden, bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties bijna 1 miljard euro in de Gelderse samenleving via Stad en Regio.

Stad & Regio Congres provincie Gelderland presentaties

17 oktober, 2013 - 21:25

Op 16 oktober 2013 vond in Apeldoorn het Congres Stad & Regio plaats

Zie Presentaties en workshops Congres Stad en Regio,

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/24/858.html

Rijk en bedrijfsleven slaan handen ineen voor leefbaarheid krimpgebieden

11 oktober, 2013 - 23:26

Rijk en bedrijfsleven slaan handen ineen voor leefbaarheid krimpgebieden

Het Rijk gaat de keten van buurtsupers Spar helpen bij projecten die de leefbaarheid in krimpgebieden kunnen verbeteren. In buurten waar door krimp supermarkten onder druk staan, helpt het Rijk met het bij elkaar brengen van publieke en private partijen zodat voorzieningen zoveel mogelijk op peil blijven.

Lees meer:

Bouwstenen voor meer bewonersinvloed (Priemus)

23 juli, 2013 - 23:43

Bouwstenen voor meer bewonersinvloed (Priemus)

Eind 2012 verscheen de evaluatie van het SEV-programma 'Bewoners en invloed'.
Er is nog een hele weg te gaan naar meer invloed van bewoners op de ontwikkeling en het beheer van woning en woonomgeving. Hugo priemus komt met een aantal aanbevelingen in het artikel Bouwstenen voor meer bewonersinvloed. (tijdschrift B&G, mei/juni 2013

Lees meer:

Kabinet: overheidsparticipatie bij doe-democratie

9 juli, 2013 - 23:53

Kabinet: overheidsparticipatie bij doe-democratie

Het kabinet beschouwt maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap – de zogeheten ‘doe-democratie’ – als een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen. De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol. Wel moet zij actief bijdragen aan de doe-democratie.

Lees meer:

Tijdschrift over veranderende relatie tussen samenleving en overheid

5 juni, 2013 - 10:20

Tijdschrift over veranderende relatie tussen samenleving en overheid

 Dit magazine heeft als thema de wijze waarop gemeenten kunnen omgaan met maatschappelijke initiatieven. Daarbij wordt gekeken naar de interactie tussen raad, college, ambtelijke organisatie en samenleving. Via gemeentelijke praktijkvoorbeelden uit het hele land wil het magazine hierbij inspiratie bieden. Op het blog www.tijdvoorsamen.nl kunt u meer lezen en reageren op artikelen.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio's

3 mei, 2013 - 15:53

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio's

Naar een nieuwe planningsmethodiek

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

2 mei, 2013 - 16:32

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

 21 maart 2013

Het is opmerkelijk om te zien dat waar de Europese Commissie groot voorstander is van een goede bottom-up-aanpak, dit in Nederland nog amper aandacht krijgt in het toekomstige plattelandsontwikkelingsprogramma.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

29 april, 2013 - 23:30

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Gelezen op website VKK Noord Brabant

In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is van belang dat de dorpsraden nu al beginnen met het uitoefenen van belangenbehartiging over speerpunten voor de volgende vier jaar. De politieke partijen starten binnenkort met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s en daar moeten uw speerpunten zoveel mogelijk in vermeld worden.

Laat u inspireren:

Eindrapport Burgerschap in Krimpregio’s LvKK

29 april, 2013 - 22:48

Eindrapport Burgerschap in Krimpregio’s LvKK


De doelen van Burgerschap in Krimpregio’s, uitgevoerd door de LvKK in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn:

1. informeren over demografische veranderingen, bewustwording bij dorpsbewoners vergroten
2. kijken over de eigen dorpsgrenzen – regionale verbanden
3. opleiden van vrijwilligers tot procesbegeleiders

 

Eindrapport downloaden:

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

16 april, 2013 - 21:45

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

Het is opmerkelijk om te zien dat waar de Europese Commissie groot voorstander is van een goede bottom-up-aanpak, dit in Nederland nog amper aandacht krijgt in het toekomstige plattelandsontwikkelingsprogramma.
Lees meer:

'Dag ladder!' Over overheidsparticipatie en community-development als gemeentelijke missie.

10 april, 2013 - 10:45

'Dag ladder!'

Over overheidsparticipatie en community-development als gemeentelijke missie.
Soms komen veranderingen in een stroomversnelling als dingen beginnen te schuren. Als je merkt dat iets tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ denken in zit en het op allerlei manieren kraakt en schuurt. Een mooi schurend stel van de laatste tijd is de overheidsparticipatie en de participatieladders.

Lees meer:

Dorpsstyliste maakt dorpen fraaier

10 april, 2013 - 10:29

Dorpsstyliste maakt dorpen fraaier

 

Hieke Joostema-Greidanus uit het Friese dorp Berltsum is dorpsstyliste. Zij wordt door dorpsbelangen en woningcorporaties gevraagd om lelijke plekken op te sporen en ze te verfraaien.

 

Lees meer:

 

http://www.verkeerskunde.nl/dorpsstyliste-maakt-dorpen-fraaier.30900.lynkx

Wonen

Woonruimte voor starters en bouwen zijn typische onderwerpen die momenteel anders georganiseerd moeten worden. Stichting WOEL (Wonen Op Eigen Locatie) helpt kopersverenigingen met CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Welzijn en sociale cohesie

Welzijn en sociale cohesie

In het dorp Teuge verbindt dorpscontactpersoon Marianne Wieggers mensen, organisaties en initiatieven. Dit leidt tot nieuwe activiteiten, verfrissende ideeën en extra mogelijkheden. Sociale samenhang wordt nu ‘anders’ georganiseerd, welzijn in Teuge komt dankzij de gezamenlijke activiteiten op een hoger niveau. Hoe dit wordt bereikt, heeft Marianne Wieggers in de inleiding van dit thema gepresenteerd.

Beheer Publieke Ruimte

Bij dit thema draaide de inleiding om het Noaberteam van Meddo. Dit team van vrijwilligers verricht werkzaamheden voor de gehele gemeenschap: met elkaar voor elkaar. Het zijn de kleine dingen die het dorp verfraaien en opfleuren. Hoe dit is opgezet en hoe dit werkt heeft dorpscontactpersoon André Menting toegelicht in zijn verhaal. 

Het Noaberteam is een initiatief van Algemeen Meddo’s Belang: www.meddo.net

Filmopname en Praatpapier

Beste Lokale Bestuurder 2012: Henk Aalderink

13 februari, 2013 - 21:01

Beste Lokale Bestuurder 2012: Henk Aalderink

Dat heeft Binnenlands Bestuur woensdag 13 februari bekend gemaakt. Henk Aalderink is gekozen door de bezoekers van de website Binnenlandsbestuur.nl en door een jury, samengesteld uit de redactie van Binnenlands Bestuur

 

Je gemeente doet het niet alleen

11 februari, 2013 - 23:34

Je gemeente doet het niet alleen

Met welke gemeenten werkt mijn gemeente allemaal samen? En hoe vaak? Maak een gemeentekaart om de samenwerkingsverbanden van één specifieke gemeente in kaart te brengen.

Minister Plasterk heeft de RegioAtlas gelanceerd. Hij deed dit op de bestuurdersconferentie van de provincie Gelderland over regionale samenwerking. De RegioAtlas biedt bestuurders, beleidsmedewerkers en burgers een gebruiksvriendelijk instrument dat inzicht verschaft in de bestuurlijke inrichting van Nederland.

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen voor professionals, politiek en bestuur.

20 januari, 2013 - 13:15

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen voor professionals, politiek en bestuur

Dit is één van de belangrijkste bevindingen van het afstudeeronderzoek van
Roy Nieuwenhuis naar gebiedsgericht werken in opdracht van de gemeente Deventer.

Film Kernen en wijkenbeleid gemeente Steenwijkerland

16 januari, 2013 - 00:23

Film Kernen en wijkenbeleid gemeente Steenwijkerland

https://www.youtube.com/watch?v=eJoYCedir1k

Lees over Het kernen- en wijkenbeleid
De gemeente Steenwijkerland vindt een goede relatie en samenwerking met de plaatselijke belangen en wijkorganisaties (PBW's) erg belangrijk. De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners en hoe er over bepaalde zaken wordt gedacht

Gelderland hecht aan de bottom up-aanpak. Met een regierol voor de provincie.

9 januari, 2013 - 22:37

Gelderland hecht aan de bottom up-aanpak. Met een regierol voor de provincie.

Lees de nieuwjaarstoespraak van de commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje tijdens de Nieuwjaarsontmoeting Huis der Provincie 8 januari 2013

Pagina's