Overheden en beleid

Stichting Toegankelijk Meierijstad is een feit

VEGHEL – De Stichting Toegankelijk Meierijstad is afgelopen week officieel van start gegaan. In deze nieuwe stichting bundelen de Stichting Toegankelijk Sint-Oedenrode en Stichting Platform voor Ouderen en Gehandicepten in Veghel de krachten om in de gemeente Meierijstad een zo optimaal mogelijke leefomgeving te creëren voor mensen met een beperking en senioren.

Overzicht voor schuldhulpverlening met Financieel Paspoort

Een app waarmee je bij al je financiële informatie kunt. Nu is het nog toekomstmuziek, maar wat Philip Helmer betreft ligt die toekomst niet ver weg. De ontwikkeling van het Financieel Paspoort gericht op de schuldhulpverlening is al een eind op streek. Waarom is er gekozen voor het domein schuldhulpverlening? Een app in plaats van [...] Het bericht Overzicht voor schuldhulpverlening met Financieel Paspoort verscheen eerst op Gemeente.nu.

Rijswijk richt wijk in voor zelfrijdende auto

De Rijswijkse wijk Vrijenban is vanaf woensdag testgebied voor de zelfrijdende auto, meldt het AD. Dan start de lokale specialist in slimme verkeersoplossingen HR Groep samen met de gemeente een proef van een half jaar waarin ze onderzoeken welke aanpassingen er nodig zijn om autonoom rijden mogelijk te maken en hoe andere weggebruikers reageren op het fenomeen. Ook de Stichting Wetenschappelijk...

‘Kwetsbare wijken hebben aandacht nodig van gemeenten’

De leefbaarheid in veel wijken van Nederlandse steden staat onder druk door verminderde investeringen in de fysieke leefomgeving en de concentratie van kwetsbare groepen. In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. Bij ongeveer een derde van de betreffende wijken stagneerde de stijgende lijn in de leefbaarheid. Dat blijkt [...] Het bericht ‘Kwetsbare wijken hebben aandacht nodig van gemeenten’ verscheen eerst op Gemeente.nu.

Werkwijzer inzet wijk GGD'er

Wat in 2015 als pilotproject begon is in Vught uitgegroeid tot een werkzame en productieve aanpak: de inzet van wijk GGD'ers bij de aanpak personen met verward gedrag. Om de opgedane kennis en ervaringen te kunnen delen heeft de GGD Hart voor Brabant samen met de gemeente een werkwijzer opgesteld.

Resultaten Ouderen Behoeften Onderzoek 's-Gravendeel

'S-GRAVENDEEL - Op 22 februari 2017 zijn de resultaten van het Ouderen Behoeften Onderzoek gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Concordia in ’s-Gravendeel. Het eindrapport met de resultaten en aanbevelingen werd door de onderzoekers overhandigd aan wethouder Arie Mol. Het onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd om de leefsituatie en behoeften van thuiswonende 60-plussers in ‘s-Gravendeel in kaart te brengen.

Zorgaanbieders wijkverpleging Utrecht niet blij met pilot

Vier voorkeursaanbieders in Utrecht lijden verlies door de pilot wijkverpleging die vorig jaar in de gemeente is gestart. Doordat de vijftig niet-gecontracteerde zorgaanbieders onverwacht veel uren wijkverpleging declareren, gaat dat van het budget van de voorkeursaanbieders af. Dit meldt Zorgvisie.

Dementiemarkt 2017: Actief & Bewegen - Veluweland.nl

Veluweland.nlDementiemarkt 2017: Actief & BewegenVeluweland.nlInwoners van de gemeente Hattem die te maken hebben met dementie en overige belangstellenden zijn van harte welkom op de Dementiemarkt op dinsdagmiddag 14 maart a.s. Regionale en lokale aanbieders, waaronder Alzheimer Nederland, bieden ...

Iedereen moet betalen voor thuishulp

STADSKANAAL - Alle hulpbehoevende inwoners van Stadskanaal betalen vanaf volgend jaar een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Althans als het aan B en W van de gemeente Stadskanaal ligt. "De eigen bijdragen blijven dit jaar nog wel gelden", zegt wethouder Francis Boen (PvdA). "Met ingang van 2018 willen we de eigen bijdrage gaan veranderen. Dan stijgt het tarief voor mensen die boven het minimuminkomen zitten. De gemeenteraad krijgt de voornemens volgende week onder ogen en kan zich er dan over uitlaten. Het bericht Iedereen moet betalen voor thuishulp verscheen eerst op RTV1.

Geen verontreiniging op speelplaatsen en groenstroken in Oldenzaal

De provincie heeft acht openbare speelplaatsen en groenstroken in Oldenzaal uit voorzorg laten onderzoeken. Volgens de gemeente bleek dat deze plekken mogelijk risicovolle verontreinigingen bevatten. Uit de onderzoeken blijkt dat de onderzochte plekken wel gewoon gebruikt kunnen worden.

Gemeente heeft te weinig oog voor verkeersveiligheid

ROOSENDAAL - De gemeente heeft niet inhoudelijk gereageerd op de vraag van de PVC of de koopjeshal mogelijkerwijs op termijn zijn intrek neemt in de oude Aldivestiging in de wijk Kalsdonk. De gemeente wijst er slechts op dat ‘de toekomst van de koopjeshal wordt bepaald door de marktpartijen’. ‘Merkwaardig’, redeneert de PVC, dit moet toch bekend zijn in het Stadskantoor, waarom dan zo geheimzinnig?’ In datzelfde schrijven werd de PVC te kennen gegeven dat gemeente nog steeds geen aanleiding ziet om de levensgevaarlijke verkeerssituatie op de Westelijke Havendijk, bocht ‘t Zwaaigat te herzien.

Heel Ede Schoon!

Op zaterdag 25 maart is de landelijke opschoondag. In heel Nederland gaan groepen mensen van 10.00... Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Meestal gaat het om snoepwikkels, blikjes en patatbakjes en sigarettenpeuken. Het opruimen van zwerfafval helpt om de straat en uw wijk schoon en netjes te houden. Vrijwilligers, buurtbewoners, leerlingen en anderen helpen ons een handje mee. Op zaterdag 25 maart pakken we het groots aan.

Bewoners verzetten zich tegen fusieplannen Gooi

LAREN Het verzet tegen de fusieplannen voor de gemeenten in het Gooi groeit. Er ontstaat tussen de verschillende dorpen zelfs een levendige uitwisseling van actiemateriaal. Zo helpen anti-fusie-activisten uit Laren de medestrijders uit Eemnes aan actieposters.Nicole van Oudheusden is een echte Eemnesser en wil graag dat Eemnes zelfstandig blijft. Dus ze plakt het dorp vol met actieposters. "Als je aan Eemnes denkt, dan denk je aan groen en dat is wat wij op de poster hebben afgedrukt", vertelt Nicole. De poster is bedacht door Laarders met juist weer typische dingen uit Laren. "De basiliek is het belangrijkste gebouw van de gemeente", zegt Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud.

Europese prioriteiten 2017 voor gemeenten

Gemeenten hebben belangrijke taken als het gaat om de praktijk, uitvoering en handhaving van Europese regelgeving. De VNG maakt daarom jaarlijks een selectie van de belangrijkste Europese initiatieven en onderwerpen voor gemeenten. Op basis van de VNG Agenda 2017 en het commissiewerkprogramma 2017 van de Europese Commissie en het Werkprogramma van het Congres van Lokale en regionale Autoriteiten van de Raad van Europa 2017 - 2020 heeft de VNG de Europese prioriteiten voor 2017 bepaald.

Grotere schaapskudde nodig voor paarse heide Nunspeet

NUNSPEET - Om de heidevelden in de gemeente Nunspeet beter tot hun recht te laten komen, zou de Schaapskudde Nunspeet uitgebreid moeten worden tot driehonderd schapen. Ook zou er dan een nieuwe schaapskooi gebouwd moeten worden. Om uit te zoeken wat er (financieel) mogelijk is, wil het college van burgemeester en wethouder van Nunspeet een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

De bank schenkt een bank aan Wemeldingse jongeren

WEMELDINGE - Wethouder Marco Kleppe van de gemeente Kapelle heeft gistermiddag het bankje voor jongerencentrum De Kelder officieel in gebruik genomen. De nieuwe buitenchillplek voor jongeren stond al eventjes in de Kromomme in Wemeldinge, maar werd voor de ingebruikname nog eens feestelijk ingepakt. Het was aan wethouder Kleppe en kinderburgemeester Ezra Riedijk om de overkapte zitplaats voor jongeren alsnog te onthullen.

Kamerbrief over aanbevelingen PlattelandsParlement 2013

12 januari, 2015 - 12:55

Kamerbrief over aanbevelingen PlattelandsParlement 2013

Brief van minister Blok (Wonen en rijksdienst) aan de Tweede Kamer met een reactie op de aanbevelingen van het PlattelandsParlement.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/19/kamerbrief-over-aanbevelingen-plattelandsparlement.html

De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ondersteunt dorpsvisies en meer....

22 december, 2014 - 21:55

De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ondersteunt dorpsvisies en meer.....

Hoe gaan gemeentes om met dorpsplannen?

Overijssel kleurt groen in 2020. Is er ook zo iets in Gelderland?

12 december, 2014 - 18:31

Overijssel kleurt groen in 2020. Is er ook zo iets in Gelderland?

Op woensdag 18 maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen

Lees Inspirerend document:

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/10/GroenOverijssel-definitief-klein-formaat.pdf

 

 

 

#eTownAward. #Wijchen is opnieuw Gelders beste met oa snelste internet.

15 oktober, 2014 - 23:39

#eTownAward. #Wijchen is opnieuw Gelders beste met oa snelste internet.

Google maakt het tweede jaar op rij bekend welke twaalf Nederlandse gemeenten de economische kansen van het internet het best benutten in hun provincie.  

http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/86909

De provincie Gelderland organiseert op woensdag 29 oktober het congres Samen werken aan Gelderland.

12 oktober, 2014 - 20:52

De provincie Gelderland organiseert op woensdag 29 oktober het congres Samen 

werken aan Gelderland.

Een congres gericht op nieuwe samenwerkingsverbanden, en het versterken van bestaande partnerschappen

Kijk op:

http://samenwerkenaan.gelderland.nl/  

Subsidiepot voor leefbaarheid provincie Gelderland wordt aangevuld

15 juli, 2014 - 00:05

Subsidiepot voor leefbaarheid wordt aangevuld

ARNHEM - De provincie vult de subsidiepot voor leefbaarheidsplannen aan. Een meerderheid in Provinciale Staten steunt dit plan van de PvdA.

Lees meer:

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2063471/subsidiepot-voor-leefbaarheid-wordt-aangevuld.htm#.U8RBOfl_twE

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek (Gelderland)

5 juni, 2014 - 17:22

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek

De subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen van de provincie Gelderland is erg in trek. 49 dorpsraden, besturen van dorpshuizen of Kulturhusen, burgerinitiatieven en gemeenten hebben de afgelopen maanden subsidie aangevraagd.

Mensen spelen jeu de boule; bron provincie GelderlandDe beschikbare miljoen euro wordt besteed aan twaalf dorpshuizen, vier samenwerkingsprojecten binnen dorpen en één aan het opstellen van een accommodatieplan.

Transformatie leegstaand vastgoed naar sociale huurwoningen. Ook iets voor het platteland?

18 februari, 2014 - 22:24

Transformatie leegstaand vastgoed naar sociale huurwoningen

Op financieel, bouwtechnisch en procesmatig gebied komen transformatieprojecten dezelfde obstakels en oplossingen tegen.

Dit blijkt uit onderzoek van de DSP Groep in opdracht van het expertteam (kantoor) Transformatie. Het gaat daarbij om transformaties naar sociale huurwoningen.

Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven

In een brief aan de raadsleden en colleges van B&W van de Gelderse gemeenten heeft de VKK-FDG vier voorstellen gedaan die ruimte geven aan bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven waren al van onschatbare waarde, maar zeker bij de komende transities is de kans groot dat ideeën van onderaf tot verbetering leiden.

Netwerk Kleine gemeenten (met veel kleine kernen)

14 januari, 2014 - 19:04

Netwerk Kleine gemeenten (met veel kleine kernen)

 

 

Dit netwerk bestaat sinds eind 2011 en is een initiatief van een aantal meer landelijk gelegen, kleine (kernen) gemeenten en de VNG. 

Waarom dit netwerk?

Pagina's