Overheden en beleid

Lelystad - Gemeente gaat op pad met mobiel stadskantoor

De gemeente Lelystad gaat vanaf volgende maand met een mobiel stadskantoor op pad. Met het verplaatsbare kantoor wil de gemeente met inwoners in gesprek komen. De gemeente kiest elke maand een nieuw thema waarover zij met de Lelystedelingen van gedachten wil wisselen. In april wordt het thema veiligheid. Lelystad wil graag weten of inwoners zich herkennen in de veiligheidsthema’s, of dat zij zaken missen. Er kan worden gesproken met iemand van de gemeente, maar ook met een wijkagent, de...

‘Geldautomaten in dorpen moeten blijven’

DEN HAAG (ANP) - De overheid moet zorgen voor goede basisvoorzieningen in kleine dorpen op het platteland. Geldautomaten moeten er bijvoorbeeld niet verdwijnen en de internetverbindingen moeten er snel zijn. Dat zegt Anja Steenbekkers van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat donderdag een rapport publiceerde over de dorpen in krimpregio's. Het bericht ‘Geldautomaten in dorpen moeten blijven’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Ramplaankwartier in Haarlem gaat voor aardgasvrij

Samen met de TU Delft en de gemeente Haarlem gaan bewoners van het Ramplaankwartier de komende tijd zelf onderzoeken hoe ze hun energieverbruik kunnen terugdringen en de wijk aardgasvrij kunnen maken. Het Ramplaankwartier geniet – mede dankzij het enorme gezamenlijke zonnedak op de Fablo Tennishal - landelijke bekendheid als duurzame wijk. Met SpaarGas wil Stichting […]

Resultaten Buurtbemiddeling 2016 positief

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De rapportage Buurtbemiddeling 2016 is aangeboden aan de gemeente Capelle en aan woningcorporatie Havensteder. Coördinator Buurtbemiddeling Pam van Rooijen is trots op de behaalde resultaten: “Ondanks de toenemende complexiteit is het resultaat van positief afgeronde zaken nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren: bijna 70%!”

Bezorgde burgers Beverwaard ontdekken dat vluchtelingen geen gevaar vormen

Anderhalf jaar geleden barstte in de Rotterdamse wijk Beverwaard een hevig protest los toen bekend werd dat de gemeente er vluchtelingen wilde opvangen. Een informatiebijeenkomst liep uit op rellen, de ME moest ingezet worden. Leefbaar Rotterdam riep de bewoners op te protesteren tegen het gemeentelijk besluit, ondanks dat de partij zelf in het college zit. […] The post Bezorgde burgers Beverwaard ontdekken dat vluchtelingen geen gevaar vormen appeared first on Joop.

Bijeenkomst ‘Ogen en oren van de straat’

Het CCV organiseert op vrijdag 7 april, samen met de hogeschool Leiden, een bijeenkomst voor jongerenwerkers, (jeugd)boa’s en wijkagenten. Deze is bedoeld voor iedereen die in direct contact staan met risicojongeren en problematische jeugdgroepen. De ‘ogen en oren van de straat’ vormen een belangrijke partner voor de gemeente in de verbeterde aanpak van problematische jeugdgroepen […]

Espel - Dorp krijgt een speelmoestuin

De nieuwbouwwijk van Espel krijgt een zogeheten speelmoestuin, een combinatie van een moestuin en een speeltuin. Dankzij subsidies van onder meer de Europese Unie en de gemeente Noordoostpolder kan deze nieuwe voorziening worden aangelegd. De moestuin wordt onderhouden door een groep buurtbewoners. Daarnaast komen er diverse natuurlijke speelvoorzieningen voor de kinderen uit de wijk. Volgens een woordvoerder gaat het niet om gewone speeltoestellen maar om 'groene speelmogelijkheden'. Te...

Lelystad - Onderzoek naar ervaringen met WMO en Jeugdhulp

De gemeente Lelystad gaat onderzoeken wat de ervaringen zijn van inwoners die gebruik maken van de WMO en de Jeugdhulp. De ervaringen van 1200 WMO-cliënten, 900 jongeren en 1900 ouders worden in kaart gebracht. Zij kunnen aangeven hoe zij aankijken tegen de hulp die ze krijgen van sociale wijkteams, het Centrum Jeugd en Gezin en andere ondersteuners. Op basis van het onderzoek bekijkt de gemeente wat goed gaat en wat beter moet. De gemeente voert ieder jaar zo'n onderzoek uit. De resultaten...

Cromstrijen roept op tot 'zelfmaak' ideeën voor sterke economie

CROMSTRIJEN - Met de oproep 'Zelfmaak idee voor een sterk economisch Cromstrijen!' gaat de gemeente de zoektocht aan naar originele ideeën die de lokale economie kunnen versterken. "Een sterk en gezond economisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen bouwen aan een gemeente waar het voor iedereen prettig wonen, werken en samenleven is", aldus wethouder economie Pieter Paans. Naast originele ideeën is de gemeente vooral op zoek naar ideeën waar een inwon...

Nieuw uitvoeringsplan schuldhulp Rotterdam

Met een nieuw uitvoeringsplan wil de gemeente Rotterdam haar schuldhulpverlening verbeteren. De focus ligt op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers om schulden te voorkomen. Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie: “Het komende jaar zetten we onder andere in op een verbeterde samenwerking met en tussen de verschillende ketenpartners zoals de wijkteams, welzijnsorganisaties [...] Het bericht Nieuw uitvoeringsplan schuldhulp Rotterdam verscheen eerst op Gemeente.nu.

Geldstromen in Zwolle beter benutten?

Zwolle - Hierbij wordt je uitgenodigd voor de Meesterklas ‘Geldstromen door wijken en stad' op donderdag 13 april. Denk mee over de vraag hoe geldstromen in Zwolle beter benut kunnen worden. Miljoenen euro's stromen de Zwolse wijken en stad in, en weer uit. Hoe kunnen deze beter benut worden? Ambtenaren, (sociaal) ondernemers, initiatiefnemers, werknemers van maatschappelijke organisaties en raadsleden uit Zwolle zijn van harte welkom om hier over te brainstormen tijdens de interactieve Meesterklas ‘Geldstromen door wijken en stad' op donderdagmiddag 13 april. ‘Meer doen met minder geld' is een terugkerend onderwerp binnen de gemeente Zwolle.

Ongebruikte verf te koop voor habbekrats

Heb je verf nodig, maar niet veel geld te besteden? Daar heeft de gemeente Den Haag iets op bedacht. Door een proef met hergebruik van verf kunnen mensen met een laag inkomen, maar ook sociale en maatschappelijke instellingen zoals buurthuizen en sportclubs, tegen een kleine vergoeding verf kopen bij kringloopwinkels.

Opnieuw een scherp aanbod voor zonnepanelen met veiling groepsaankoop

HOEKSCHE WAARD - De veiling van de groepsaankoop zonnepanelen van SamenZonneEnergie heeft een flinke korting opgeleverd voor alle deelnemers. De groepsaankoop is gestart door Zuid-Hollandse gemeenten in samenwerking met iChoosr, onafhankelijke organisator van groepsaankopen. Ruim 4.760 inwoners uit de provincie schreven zich in voor deze actie. Alle deelnemers hebben deze week een aanbod op maat voor een compleet zonnepanelensysteem met de scherpe prijs uit de veiling ontvan...

VNG-deelcongres: Schakel van burger, regio èn weer terug

De gemeente wil verschil maken voor haar inwoners. Maar maatschappelijke thema’s vragen steeds vaker om afwegingen op regionaal niveau. Hoe zorgt u dat regionale samenwerking verbonden is met lokale doelstellingen en vice versa? U hoort het op dit deelcongres van het VNG Jaarcongres op 13 en 14 juni.

Almere - Nieuw overleg met bewoners over verminderen restafval

De gemeente Almere gaat opnieuw praten met de bewoners van de Sieradenbuurt in Almere Buiten over het inzamelen van afval. Samen met de bewoners wordt dan bekeken hoe de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk kan worden verminderd. Dat hebben wethouder Frits Huis en de initiatiefnemers van een petitie afgesproken. De bewoners van de buurt hadden bijna 140 handtekeningen opgehaald tegen het plan van de gemeente om bij wijze van proef ondergrondse afvalcontainers in de wijk te plaatsen voor het...

Eindhoven wil wijken verbeteren met crimineel geld

Burgemeester John Jorritsma vindt dat door de overheid van criminelen afgepakt geld geïnvesteerd moet worden in de wijken waar deze voorheen de scepter zwaaiden. Dat zegt hij vandaag in het Eindhovens Dagblad. De burgemeester vindt alleen het dwarszitten van criminele ‘wijkkoningen’ niet voldoende. Hij wil ook dat sociaal zwakkere en minder draagkrachtige wijkbewoners een alternatief […]

Deze gemeente deed wat veel bedrijven niet lukt: zelfsturend organiseren. Dit is hoe ze dat doen.

Gemeente Hollands Kroon (gesitueerd in de kop van Noord-Holland met Anna Paulowna als bekendste dorp) zag in 2012 het levenslicht na een fusie van vier kleinere gemeenten. Vanaf het begin was het duidelijk dat dit geen gewone gemeente zou worden. Hollands Kroon staat bekend als de meest innovatieve en vooruitstrevende gemeente van Nederland. De gemeente is namelijk volledig zelfsturend georganiseerd en daarmee een groot voorbeeld; niet alleen voor overheidsinstellingen, maar juist ook voor veel bedrijven.

Veel verschillen in positionering en werkwijze wijkteams

Wat zijn de overwegingen, ervaringen en aandachtspunten bij het vormen van wijkteams in gemeenten? Het programma Integraal Werken in de Wijk zocht antwoord in de literatuur en in gesprekken met medewerkers van zeventien gemeenten. Conclusie: hét wijkteam bestaat niet. Gemeenten richten het elk op hun eigen manier in. Het team is onderdeel van de gemeente of het is extern georganiseerd. De gemeente heeft bij een intern team meer mogelijkheden om te sturen, niet alleen op grote lijnen maar ook op de uitvoering en financiën.

Resultaten integrale handhavingsactie Zeeheldenkwartier en Archipelbuurt

Donderdagavond 13 april hielden de politie, brandweer en diverse teams van de gemeente een actie in het Zeeheldenkwartier en de Archipelbuurt. Met deze actie willen zij de veiligheid en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dit doen ze naar aanleiding van meldingen van bewoners en ondernemers over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit.

Ede zoekt slim opruimidee

De gemeente Ede zoekt naar een slimme manier om de straten vol te houden. Via een wedstrijd zijn er al meer dan dertig ideeën binnengekomen. Tot 23 april kan iedereen ideeën insturen. De beste oplossingen worden beloond met een geldprijs die op kan lopen tot 1.000 euro.Voor Edese scholieren zijn er extra geldprijzen. Meer informatie over de wedstrijd en hoe u ideeën in kunt sturen is te vinden op www.ede-natuurlijk.nl/voorhetoprapen.

Den Haag kiest voor betaalbaar en stedelijk wonen in veelzijdige wijken (Mediabericht)

Het Den Haag van 2030 telt voldoende woningen in het sociale huur- en middenklassesegment. De stad biedt plaats aan een breed scala aan doelgroepen: van starters en studenten tot stedelijke gezinnen en 'empty nesters'. De nadruk ligt op stedelijk wonen: compact, met een hoge dichtheid van voorzieningen. Ook de ambitieuze 'schaalsprong', om het Haagse woningbestand versneld te verduurzamen, krijgt voorrang in het woonbeleid. Die keuzes zijn vervat in de Woonvisie 2017-2030, die de gemeente Den Haag vandaag aan de stad presenteert.

"Skaeve Huse naast Kievitsmeent"

Als het aan het College van B&W ligt, komen de Skaeve Huse naast de Kievitsmeent. Daarmee vervalt de locatie langs de Lunterseweg. De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren. Zo'n zeven personen die zelfstandig kunnen wonen maar in woonwijken voor overlast zorgen, kunnen straks terecht in de Skaeve Huse.De kosten van de Skaeve Huse liggen rond de 1,6 miljoen euro. Het grootste gedeelte van dat bedrag zit in het afschrijven van het terrein, dat eigendom is van de gemeente. Wethouder Van Huijstee heeft er vertrouwen in dat de gemeenteraad een wijs besluit neemt over de Skaeve Huse.

In dit Italiaanse dorp zijn ze juist blij met vluchtelingen

Op veel plekken in Europa wordt hard gewerkt om vluchtelingen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Niet in het Italiaanse dorpje Sant’Alessio. Hier zijn ze juist heel blij met de instroom van nieuwkomers. Zij blazen nieuw leven in het dorp, dat al jaren leegloopt. Zoals in wel meer dorpjes op het Italiaanse platteland verhuisde […]

Noordoostpolder - Vooral in de dorpen meer woningkavels verkocht

In Noordoostpolder zijn in het eerste kwartaal van 2017 fors meer woningkavels verkocht dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat meldt de gemeente Noordoostpolder. Het gaat om 40 kavels dit jaar, in 2016 waren dat er 13. De stijging doet zich vooral voor in de dorpen. In het eerste kwartaal werden 25 kavels verkocht in Ens, Espel en Creil. Vorig jaar was dat in dezelfde periode maar 1 kavel.  De 15 andere kavels die dit jaar van de hand gingen, liggen in de Emmeloordse wijk Emmelhage.

Weet u hoeveel u betaalt om een plaatselijk museum te ondersteunen?

Het Kermis- en Circusmuseum in Steenwijk verkeert in zwaar weer. Het museum kan niet langer rondkomen van de jaarlijkse drieduizend euro subsidie van de gemeente. Vrijwilligers lopen weg. De deuren van het museum zitten voorlopig dicht. Hoeveel is een museum de gemeenschap waard?

17 juni: Het 7e PlattelandsParlement

Dit jaar op 17 juni van 10 tot 16 uur in de gemeente Bronckhorst. Een festival dat signaleert en inspireert; agendeert en amuseert! Een festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden.  Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, is dagvoorzitter. Het beoogde resultaat is een gespreksagenda met onderwerpen die we de komende twee jaar bespreken met onze gesprekspartners van Binnenlandse Zaken en fractievertegenwoordigers.

Pagina's