Overheden en beleid

Tijdschrift over veranderende relatie tussen samenleving en overheid

5 juni, 2013 - 10:20

Normal 0 21

Tijdschrift over veranderende relatie tussen samenleving en overheid

 Dit magazine heeft als thema de wijze waarop gemeenten kunnen omgaan met maatschappelijke initiatieven. Daarbij wordt gekeken naar de interactie tussen raad, college, ambtelijke organisatie en samenleving. Via gemeentelijke praktijkvoorbeelden uit het hele land wil het magazine hierbij inspiratie bieden. Op het blog www.tijdvoorsamen.nl kunt u meer lezen en reageren op artikelen.

Kabinet: overheidsparticipatie bij doe-democratie

9 juli, 2013 - 23:53

Kabinet: overheidsparticipatie bij doe-democratie

Het kabinet beschouwt maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap – de zogeheten ‘doe-democratie’ – als een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen. De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol. Wel moet zij actief bijdragen aan de doe-democratie.

Lees meer:

Bouwstenen voor meer bewonersinvloed (Priemus)

23 juli, 2013 - 23:43

Bouwstenen voor meer bewonersinvloed (Priemus)

Eind 2012 verscheen de evaluatie van het SEV-programma 'Bewoners en invloed'.
Er is nog een hele weg te gaan naar meer invloed van bewoners op de ontwikkeling en het beheer van woning en woonomgeving. Hugo priemus komt met een aantal aanbevelingen in het artikel Bouwstenen voor meer bewonersinvloed. (tijdschrift B&G, mei/juni 2013

Lees meer:

Rijk en bedrijfsleven slaan handen ineen voor leefbaarheid krimpgebieden

11 oktober, 2013 - 23:26

Rijk en bedrijfsleven slaan handen ineen voor leefbaarheid krimpgebieden

Het Rijk gaat de keten van buurtsupers Spar helpen bij projecten die de leefbaarheid in krimpgebieden kunnen verbeteren. In buurten waar door krimp supermarkten onder druk staan, helpt het Rijk met het bij elkaar brengen van publieke en private partijen zodat voorzieningen zoveel mogelijk op peil blijven.

Lees meer:

Stad & Regio Congres provincie Gelderland presentaties

17 oktober, 2013 - 21:25

Op 16 oktober 2013 vond in Apeldoorn het Congres Stad & Regio plaats

Zie Presentaties en workshops Congres Stad en Regio,

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/24/858.html

De provincie Gelderland investeert de komende jaren fors in alle grote en kleine steden en regio’s. Zie hoe het in je buurt is

17 oktober, 2013 - 21:56

De provincie Gelderland investeert de komende jaren fors in alle grote en kleine steden en regio’s. In totaal zo’n 220 miljoen euro.

Dankzij de provinciale impuls en de goede samenwerking tussen provinciale en lokale overheid komen er overal in Gelderland projecten in de versnelling, worden zaken afgemaakt en problemen aangepakt. Samen investeren de overheden, bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties bijna 1 miljard euro in de Gelderse samenleving via Stad en Regio.

Europees PlattelandsParlement

7 november, 2013 - 23:37

Europees PlattelandsParlement

Op 13 november 2013 wordt voor het eerst een PlattelandsParlement op Europees niveau georganiseerd; een dialoog tussen de nationale rurale netwerken en Europese bestuurders.
europeanruralparliament.com

The first European Rural Parliament, ERP, will be organized in Brussels on 13 November 2013. It will speak for the many local development groups that represent and work for the good of all the inhabitants in their area.

Dorpsplan Vierhouten krijgt financiële steun

20 december, 2013 - 23:39

Dorpsplan Vierhouten krijgt financiële steun.

ChristenUnie voegt de daad bij het woord

De Dorpsgemeenschap Vierhouten kan zich gesteund weten door de Nunspeetse politiek bij de uitvoering van haar onderwerpen uit het Dorpsplan. Eerder dit jaar sprak de Dorpsgemeenschap met de fractievoorzitters; hierbij bleek veel waardering voor het Dorpsplan.

Lees meer:

Netwerk Kleine gemeenten (met veel kleine kernen)

14 januari, 2014 - 19:04

Netwerk Kleine gemeenten (met veel kleine kernen)

 

 

Dit netwerk bestaat sinds eind 2011 en is een initiatief van een aantal meer landelijk gelegen, kleine (kernen) gemeenten en de VNG. 

Waarom dit netwerk?

Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven

In een brief aan de raadsleden en colleges van B&W van de Gelderse gemeenten heeft de VKK-FDG vier voorstellen gedaan die ruimte geven aan bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven waren al van onschatbare waarde, maar zeker bij de komende transities is de kans groot dat ideeën van onderaf tot verbetering leiden.

Transformatie leegstaand vastgoed naar sociale huurwoningen. Ook iets voor het platteland?

18 februari, 2014 - 22:24

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 21

Transformatie leegstaand vastgoed naar sociale huurwoningen

Op financieel, bouwtechnisch en procesmatig gebied komen transformatieprojecten dezelfde obstakels en oplossingen tegen.

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek (Gelderland)

5 juni, 2014 - 17:22

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek

De subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen van de provincie Gelderland is erg in trek. 49 dorpsraden, besturen van dorpshuizen of Kulturhusen, burgerinitiatieven en gemeenten hebben de afgelopen maanden subsidie aangevraagd.

Mensen spelen jeu de boule; bron provincie GelderlandDe beschikbare miljoen euro wordt besteed aan twaalf dorpshuizen, vier samenwerkingsprojecten binnen dorpen en één aan het opstellen van een accommodatieplan.

Subsidiepot voor leefbaarheid provincie Gelderland wordt aangevuld

15 juli, 2014 - 00:05

Subsidiepot voor leefbaarheid wordt aangevuld

ARNHEM - De provincie vult de subsidiepot voor leefbaarheidsplannen aan. Een meerderheid in Provinciale Staten steunt dit plan van de PvdA.

Lees meer:

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2063471/subsidiepot-voor-leefbaarheid-wordt-aangevuld.htm#.U8RBOfl_twE

De provincie Gelderland organiseert op woensdag 29 oktober het congres Samen werken aan Gelderland.

12 oktober, 2014 - 20:52

De provincie Gelderland organiseert op woensdag 29 oktober het congres Samen 

werken aan Gelderland.

Een congres gericht op nieuwe samenwerkingsverbanden, en het versterken van bestaande partnerschappen

Kijk op:

http://samenwerkenaan.gelderland.nl/  

#eTownAward. #Wijchen is opnieuw Gelders beste met oa snelste internet.

15 oktober, 2014 - 23:39

#eTownAward. #Wijchen is opnieuw Gelders beste met oa snelste internet.

Google maakt het tweede jaar op rij bekend welke twaalf Nederlandse gemeenten de economische kansen van het internet het best benutten in hun provincie.  

http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/86909

Overijssel kleurt groen in 2020. Is er ook zo iets in Gelderland?

12 december, 2014 - 18:31

Overijssel kleurt groen in 2020. Is er ook zo iets in Gelderland?

Op woensdag 18 maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen

Lees Inspirerend document:

http://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2014/10/GroenOverijssel-definitief-klein-formaat.pdf

 

 

 

De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ondersteunt dorpsvisies en meer....

22 december, 2014 - 21:55

De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ondersteunt dorpsvisies en meer.....

Hoe gaan gemeentes om met dorpsplannen?

Kamerbrief over aanbevelingen PlattelandsParlement 2013

12 januari, 2015 - 12:55

Kamerbrief over aanbevelingen PlattelandsParlement 2013

Brief van minister Blok (Wonen en rijksdienst) aan de Tweede Kamer met een reactie op de aanbevelingen van het PlattelandsParlement.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/19/kamerbrief-over-aanbevelingen-plattelandsparlement.html

De bank schenkt een bank aan Wemeldingse jongeren

WEMELDINGE - Wethouder Marco Kleppe van de gemeente Kapelle heeft gistermiddag het bankje voor jongerencentrum De Kelder officieel in gebruik genomen. De nieuwe buitenchillplek voor jongeren stond al eventjes in de Kromomme in Wemeldinge, maar werd voor de ingebruikname nog eens feestelijk ingepakt. Het was aan wethouder Kleppe en kinderburgemeester Ezra Riedijk om de overkapte zitplaats voor jongeren alsnog te onthullen.

Grotere schaapskudde nodig voor paarse heide Nunspeet

NUNSPEET - Om de heidevelden in de gemeente Nunspeet beter tot hun recht te laten komen, zou de Schaapskudde Nunspeet uitgebreid moeten worden tot driehonderd schapen. Ook zou er dan een nieuwe schaapskooi gebouwd moeten worden. Om uit te zoeken wat er (financieel) mogelijk is, wil het college van burgemeester en wethouder van Nunspeet een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

Europese prioriteiten 2017 voor gemeenten

Gemeenten hebben belangrijke taken als het gaat om de praktijk, uitvoering en handhaving van Europese regelgeving. De VNG maakt daarom jaarlijks een selectie van de belangrijkste Europese initiatieven en onderwerpen voor gemeenten. Op basis van de VNG Agenda 2017 en het commissiewerkprogramma 2017 van de Europese Commissie en het Werkprogramma van het Congres van Lokale en regionale Autoriteiten van de Raad van Europa 2017 - 2020 heeft de VNG de Europese prioriteiten voor 2017 bepaald.

Bewoners verzetten zich tegen fusieplannen Gooi

LAREN Het verzet tegen de fusieplannen voor de gemeenten in het Gooi groeit. Er ontstaat tussen de verschillende dorpen zelfs een levendige uitwisseling van actiemateriaal. Zo helpen anti-fusie-activisten uit Laren de medestrijders uit Eemnes aan actieposters.Nicole van Oudheusden is een echte Eemnesser en wil graag dat Eemnes zelfstandig blijft. Dus ze plakt het dorp vol met actieposters. "Als je aan Eemnes denkt, dan denk je aan groen en dat is wat wij op de poster hebben afgedrukt", vertelt Nicole. De poster is bedacht door Laarders met juist weer typische dingen uit Laren. "De basiliek is het belangrijkste gebouw van de gemeente", zegt Timo Smit, voorzitter van Larens Behoud.

Heel Ede Schoon!

Op zaterdag 25 maart is de landelijke opschoondag. In heel Nederland gaan groepen mensen van 10.00... Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Meestal gaat het om snoepwikkels, blikjes en patatbakjes en sigarettenpeuken. Het opruimen van zwerfafval helpt om de straat en uw wijk schoon en netjes te houden. Vrijwilligers, buurtbewoners, leerlingen en anderen helpen ons een handje mee. Op zaterdag 25 maart pakken we het groots aan.

Gemeente heeft te weinig oog voor verkeersveiligheid

ROOSENDAAL - De gemeente heeft niet inhoudelijk gereageerd op de vraag van de PVC of de koopjeshal mogelijkerwijs op termijn zijn intrek neemt in de oude Aldivestiging in de wijk Kalsdonk. De gemeente wijst er slechts op dat ‘de toekomst van de koopjeshal wordt bepaald door de marktpartijen’. ‘Merkwaardig’, redeneert de PVC, dit moet toch bekend zijn in het Stadskantoor, waarom dan zo geheimzinnig?’ In datzelfde schrijven werd de PVC te kennen gegeven dat gemeente nog steeds geen aanleiding ziet om de levensgevaarlijke verkeerssituatie op de Westelijke Havendijk, bocht ‘t Zwaaigat te herzien.

Geen verontreiniging op speelplaatsen en groenstroken in Oldenzaal

De provincie heeft acht openbare speelplaatsen en groenstroken in Oldenzaal uit voorzorg laten onderzoeken. Volgens de gemeente bleek dat deze plekken mogelijk risicovolle verontreinigingen bevatten. Uit de onderzoeken blijkt dat de onderzochte plekken wel gewoon gebruikt kunnen worden.

Pagina's