Overheden en beleid

Vrijkomende agrarische bebouwing Voorbeelden van functieverandering. Inspiratieboek

28 september, 2012 - 22:11

Vrijkomende agrarische bebouwing

Voorbeelden van functieverandering

Dit inspiratieboek is gemaakt door de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. In dit boek zijn foto’s te zien van bedrijfsgebouwen welke voorheen in dienst stonden van de agrarische sector. Deze bedrijfsgebouwen worden niet meer als zodanig gebruikt en zijn veranderd in functie.

Laat je inspireren:

Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek

16 oktober, 2012 - 16:13

Het Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek, geschreven door Petra Kuijlaars, biedt een handreiking ruimtelijke kwaliteit voor de twaalf dorpen rond Apeldoorn. Ieder met een eigen sfeer, een eigen historie en ligging. Eerder verscheen al het Groot Apeldoorns Kookboek voor het Landschap.

(bron de Stentor, 11 oktober 2012)
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/11845342/Dorpen-kunnen-aan-de-slag-met-opvolger-van-landschapsbestseller.ece

‘De toekomst van leefbaarheid in kleine kernen’

27 oktober, 2012 - 11:42

 

 ‘De toekomst van leefbaarheid in kleine kernen’

Pim Elshof & Kevin Schoot

Bachelorscriptie Ruimtelijke Ordening & Planologie  Academie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw Saxion Deventer

Facilitering van burgerinitiatieven Een onderzoek naar de facilitering van burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking.

31 oktober, 2012 - 21:45

Facilitering van burgerinitiatieven

Een onderzoek naar de facilitering van  burgerinitiatieven door gemeenten, gelet op de doelbereiking.

Remco Buschers, BACHELOROPDRACHT
Ter afronding van de bacheloropleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente

In deze bacheloropdracht is er onderzoek gedaan naar de manier waarop facilitering van burgerinitiatieven vorm krijgt in gemeenten. Daarnaast is er gegekeken in hoeverre de facilitiering daarvan bijdraagt aan doelbereiking.

PERSBERICHT Reactie P10 op regeerakkoord Bruggen slaan

13 november, 2012 - 15:24

PERSBERICHT Reactie P10 op regeerakkoord Bruggen slaan


P10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, behartigt de specifieke belangen voor plattelandsgemeenten. Deze gemeenten willen eigen verantwoordelijkheid dragen en pleiten daarom voor:

Oldebroek niet trots op beste jongerenkeet

18 november, 2012 - 22:49

Oldebroek niet trots op beste jongerenkeet

Jongerenkeet De Babbel kreeg dit weekend nog een prijs voor 'de beste keet van Nederland', maar het lijkt er nu op dat die aandacht slecht uitpakt. De gemeente Oldebroek gaat kijken of de keet wel binnen de regels valt, die inhouden dat hij in een huiskamer moet zijn.  

Dongeradeel start unieke aanpak voor leefbare dorpen

7 december, 2012 - 09:42

Dongeradeel start unieke aanpak voor leefbare dorpen

De gemeente Dongeradeel heeft te maken met een krimpopgave, daarin is de gemeente niet uniek. De aanpak daarvan is dat wel, namelijk met het experiment Duurzaam Beschermde Dorpsgezichten.

 

“Decentralisatie” door kabinet in feite sluipende centralisatie

Het streven van het huidige kabinet naar bestuurlijke schaalvergroting is niet gebaseerd op feiten maar op ideologie, stelt dr. ir. Pepijn van Houwelingen.

Het kabinet heeft zich voorgenomen de schaalgrootte van waterschappen, gemeenten en provincies verder op te voeren. „Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt medeoverheden die op een passende schaal zijn georganiseerd”, zo zegt het regeerakkoord, dat als richtlijn 100.000 inwoners per gemeente noemt.

Gelderland hecht aan de bottom up-aanpak. Met een regierol voor de provincie.

9 januari, 2013 - 22:37

Gelderland hecht aan de bottom up-aanpak. Met een regierol voor de provincie.

Lees de nieuwjaarstoespraak van de commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje tijdens de Nieuwjaarsontmoeting Huis der Provincie 8 januari 2013

Film Kernen en wijkenbeleid gemeente Steenwijkerland

16 januari, 2013 - 00:23

Film Kernen en wijkenbeleid gemeente Steenwijkerland

https://www.youtube.com/watch?v=eJoYCedir1k

Lees over Het kernen- en wijkenbeleid
De gemeente Steenwijkerland vindt een goede relatie en samenwerking met de plaatselijke belangen en wijkorganisaties (PBW's) erg belangrijk. De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners en hoe er over bepaalde zaken wordt gedacht

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen voor professionals, politiek en bestuur.

20 januari, 2013 - 13:15

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen voor professionals, politiek en bestuur

Dit is één van de belangrijkste bevindingen van het afstudeeronderzoek van
Roy Nieuwenhuis naar gebiedsgericht werken in opdracht van de gemeente Deventer.

Je gemeente doet het niet alleen

11 februari, 2013 - 23:34

Je gemeente doet het niet alleen

Met welke gemeenten werkt mijn gemeente allemaal samen? En hoe vaak? Maak een gemeentekaart om de samenwerkingsverbanden van één specifieke gemeente in kaart te brengen.

Minister Plasterk heeft de RegioAtlas gelanceerd. Hij deed dit op de bestuurdersconferentie van de provincie Gelderland over regionale samenwerking. De RegioAtlas biedt bestuurders, beleidsmedewerkers en burgers een gebruiksvriendelijk instrument dat inzicht verschaft in de bestuurlijke inrichting van Nederland.

Beste Lokale Bestuurder 2012: Henk Aalderink

13 februari, 2013 - 21:01

Beste Lokale Bestuurder 2012: Henk Aalderink

Dat heeft Binnenlands Bestuur woensdag 13 februari bekend gemaakt. Henk Aalderink is gekozen door de bezoekers van de website Binnenlandsbestuur.nl en door een jury, samengesteld uit de redactie van Binnenlands Bestuur

 

Beheer Publieke Ruimte

Bij dit thema draaide de inleiding om het Noaberteam van Meddo. Dit team van vrijwilligers verricht werkzaamheden voor de gehele gemeenschap: met elkaar voor elkaar. Het zijn de kleine dingen die het dorp verfraaien en opfleuren. Hoe dit is opgezet en hoe dit werkt heeft dorpscontactpersoon André Menting toegelicht in zijn verhaal. 

Het Noaberteam is een initiatief van Algemeen Meddo’s Belang: www.meddo.net

Filmopname en Praatpapier

Welzijn en sociale cohesie

Welzijn en sociale cohesie

In het dorp Teuge verbindt dorpscontactpersoon Marianne Wieggers mensen, organisaties en initiatieven. Dit leidt tot nieuwe activiteiten, verfrissende ideeën en extra mogelijkheden. Sociale samenhang wordt nu ‘anders’ georganiseerd, welzijn in Teuge komt dankzij de gezamenlijke activiteiten op een hoger niveau. Hoe dit wordt bereikt, heeft Marianne Wieggers in de inleiding van dit thema gepresenteerd.

Wonen

Woonruimte voor starters en bouwen zijn typische onderwerpen die momenteel anders georganiseerd moeten worden. Stichting WOEL (Wonen Op Eigen Locatie) helpt kopersverenigingen met CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Dorpsstyliste maakt dorpen fraaier

10 april, 2013 - 10:29

Dorpsstyliste maakt dorpen fraaier

 

Hieke Joostema-Greidanus uit het Friese dorp Berltsum is dorpsstyliste. Zij wordt door dorpsbelangen en woningcorporaties gevraagd om lelijke plekken op te sporen en ze te verfraaien.

 

Lees meer:

 

http://www.verkeerskunde.nl/dorpsstyliste-maakt-dorpen-fraaier.30900.lynkx

'Dag ladder!' Over overheidsparticipatie en community-development als gemeentelijke missie.

10 april, 2013 - 10:45

'Dag ladder!'

Over overheidsparticipatie en community-development als gemeentelijke missie.
Soms komen veranderingen in een stroomversnelling als dingen beginnen te schuren. Als je merkt dat iets tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ denken in zit en het op allerlei manieren kraakt en schuurt. Een mooi schurend stel van de laatste tijd is de overheidsparticipatie en de participatieladders.

Lees meer:

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

16 april, 2013 - 21:45

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

Het is opmerkelijk om te zien dat waar de Europese Commissie groot voorstander is van een goede bottom-up-aanpak, dit in Nederland nog amper aandacht krijgt in het toekomstige plattelandsontwikkelingsprogramma.
Lees meer:

Eindrapport Burgerschap in Krimpregio’s LvKK

29 april, 2013 - 22:48

Eindrapport Burgerschap in Krimpregio’s LvKK


De doelen van Burgerschap in Krimpregio’s, uitgevoerd door de LvKK in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn:

1. informeren over demografische veranderingen, bewustwording bij dorpsbewoners vergroten
2. kijken over de eigen dorpsgrenzen – regionale verbanden
3. opleiden van vrijwilligers tot procesbegeleiders

 

Eindrapport downloaden:

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

29 april, 2013 - 23:30

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Gelezen op website VKK Noord Brabant

In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is van belang dat de dorpsraden nu al beginnen met het uitoefenen van belangenbehartiging over speerpunten voor de volgende vier jaar. De politieke partijen starten binnenkort met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s en daar moeten uw speerpunten zoveel mogelijk in vermeld worden.

Laat u inspireren:

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

2 mei, 2013 - 16:32

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

 21 maart 2013

Het is opmerkelijk om te zien dat waar de Europese Commissie groot voorstander is van een goede bottom-up-aanpak, dit in Nederland nog amper aandacht krijgt in het toekomstige plattelandsontwikkelingsprogramma.

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio's

3 mei, 2013 - 15:53

Kwaliteit en leefbaarheid in krimpende regio's

Naar een nieuwe planningsmethodiek

Pagina's