Overheden en beleid

Cittaslow

Over Cittaslow.
Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. De oorsprong van Cittaslow ligt in Orvieto (Italië).

Merk Brabant gepresenteerd

21 september, 2009 - 11:01

... DAN DENK JE AAN BRABANT...BRABANTMARKETING SLAAT NIEUWE WEG IN

Burgerinitiatief ondersteund door wetenschappers. Ontwerp plein in Renkum

7 januari, 2011 - 12:34

Ruimtelijk ontwerp Europaplein Renkum
De werkgroep Europaplein in Renkum heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om een ruimtelijk ontwerp te maken voor een vitaal en levendig Europaplein. Het plein ligt er momenteel triest bij. Er is veel achterstallig onderhoud en de uitstraling is stenig door het ontbreken van groen. Het plein heeft diverse functies: evenemententerrein, marktplein, ontmoetingsplein, speelplein voor kinderen en herdenkingslocatie 1940/’45.

 

Ruimtelijke inrichting

Onder dit thema is informatie over ruimtelijke inrichting, bouwen en wonen, dorpspleinen enzovoorts te vinden.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Bewoners Eefde kiezen voor woondorp in het groen

28 januari, 2011 - 12:26

Een geplande rondweg en een dorpsplan met veel ideeën vormden de aanleiding voor een sociaal-ruimtelijk onderzoek in Eefde. Het resultaat is een nieuwe kaart voor het dorp, waarbij de ruimtelijke inrichting rekening houdt met de sociale aspecten van het dorp. Uit drie toekomstschetsen kozen de inwoners voor de ontwikkelrichting: woondorp in het groen.

Ruimte voor plattelandsontwikkeling - Patrick Kemperman (2006)

 

Het platteland staat op dit moment volop in de belangstelling vanwege de verandering die het ondergaat. De plattelandssamenleving is al lang niet meer overwegend agrarisch. Hoewel de landbouw nog altijd sterk het grondgebruik en de identiteit van het landschap bepaalt, is deze in veel regio’s niet meer de belangrijkste economische drager. Het platteland is aan het veranderen van voedselproducent naar consumptieruimte, voor álle Nederlanders.

Gelders Plattelandsparlement 2011 in het teken van de verkiezingen

14 maart, 2011 - 12:57

Op 19 februari 2011 is het derde PlattelandsParlement Gelderland (PPG) gehouden. Het PPG werd georganiseerd door VKK Gelderland, FDG, KNHM, GPVO en PJG.

Hier vindt u:

 

 

Rekenkamer praat met inwoners over vitaliteit van Loenen

12 april, 2011 - 14:48

Rekenkamer praat met inwoners over vitaliteit van Loenen

LOENEN – Loenen is een mooi dorp, gelegen in de gemeente Apeldoorn, in een groene rustige omgeving. Wat heeft Loenen nodig heeft om vitaal en leefbaar te blijven? In de structuurvisie van Loenen zijn verschillende verbeterpunten genoemd. Maar de Rekenkamercommissie van de gemeente is benieuwd wat de Loenenaren kunnen doen voor een leefbaar Loenen en wat daarvoor nodig is van de gemeente Apeldoorn.

Dorpsplan en structuurvisie Otterlo

Groen licht voor nieuwbouw Otterlo

dinsdag 15 maart 2011 16:53
OTTERLO - Op het voormalig terrein van Houtzagerij Pluim in Otterlo kunnen vanaf 2012 29 woningen gebouwd worden. In de jaren daarna (vanaf 2014) komen de voetbalvelden aan de Weversteeg/Onderlangs aan bod voor nieuwbouw. Daar gaat het om ongeveer drie hectare grond, waar tussen de 45 á 75 huizen kunnen verrijzen.

Hoe realiseer je een briljant idee? Via het IdealenKompas!

17 juni, 2011 - 12:46

Na de zomer lanceert GreenWish het IdealenKompas, een online wegwijzer voor maatschappelijk initiatief. Iedereen met een goed idee vindt hier de weg naar geld, advies, materiaal of andere hulp.

FACILITERING VAN DERDE GENERATIE BURGERPARTICIPATIE

18 oktober, 2011 - 15:00

FACILITERING VAN DERDE GENERATIE BURGERPARTICIPATIE

EEN ONDERZOEK NAAR HOE BURGERS HET BURGERINITIATIEF BEZIEN EN WELKE ROL GEMEENTEN KUNNEN SPELEN BIJ HET FACILITEREN HIERVAN.

BACHELOROPDRACHT
Ter afronding van de bacheloropleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente


Jogchem Pieter van Dijk
Universiteit Twente
1-1-2010

Zie: http://essay.utwente.nl/60708/1/BSc_J_van_Dijk.pdf

Spijk bepaalt zelf waar het geld naartoe gaat

6 maart, 2012 - 19:52

.

 

SPIJK - De inwoners van Spijk bepalen zelf waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed

Het initiatief komt van de gemeente Rijnwaarden, de Vereniging Kleine Kernen Gelderland(VKK) en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

 

 

Leergang Actief Burgerschap en Overheidsparticipatie (ABOP)

9 maart, 2012 - 12:44

De Vereniging van Kleine Kernen Gelderland start in de tweede helft van 2012 met een leergang over Actief Burgerschap en OverheidsParticipatie. Voor burgers, dorpsorganisaties, ambtenaren, raadsleden en wethouders.

Waarom een leergang ABOP

Wapenvelder staat bij kleine kernen model voor actieve dorpsvrijwilliger

10 maart, 2012 - 11:55

Wapenvelder staat bij kleine kernen model voor actieve dorpsvrijwilliger

 

Auteur: door Inge Blankvoort |   zaterdag 10 maart 2012 | 06:56

 

Prodemos publiceert nieuwe uitkomsten monitor Burgerparticipatie

11 maart, 2012 - 11:21

Prodemos publiceert nieuwe uitkomsten monitor Burgerparticipatie

Belangrijkste uitkomsten:

Spijk denkt na over besteding van 'zakgeld'

20 maart, 2012 - 18:12

Spijk denkt na over besteding van 'zakgeld'

  maandag 19 maart 2012 | 17:49

 
 Henk Rodrigo

Spijkenaren denken graag mee over investeringen in het dorp. Foto: Henk Rodrigo

Overheidsparticipatie, thema werkplaats nr. 14 KNHM

11 april, 2012 - 12:26

Werkplaats nummer 14 van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij staat in het teken van Overheidsparticipatie. De term ‘overheidsparticipatie’ duikt steeds meer op.

Presentatie Dorpsbouwkundige Lucas Reijmer

20 april, 2012 - 18:29

Tijdens de jaarvergadering van VKK Gelderland op 27 maart 2012 gaf Dorpsbouwkundige Lucas Reijmer een presentatie. Hierin geeft hij 2 voorbeelden van zijn werk.

Regiocontract 2012-2015 Regiocontract voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen

23 april, 2012 - 14:07

Regiocontract 2012-2015

 

De Provincie Gelderland heeft aangegeven nieuwe afspraken te willen maken met de zes Gelderse regio’s door middel van een Regiocontract voor de periode 2012-2015.

 

Publicaties

 

De kracht van functiecombinaties: vliegwiel voor duurzame gebiedsontwikkeling

25 april, 2012 - 16:18

De kracht van functiecombinaties: vliegwiel voor duurzame gebiedsontwikkeling

Praktijkboek 'Toekomstwaarde Nu! - De kracht van functiecombinaties' gepubliceerd

Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook in tijden waarin ruimte en geld schaarser zijn dan ooit. Meer hierover leest u in het Praktijkboek ‘Toekomstwaarde Nu! De kracht van functiecombinaties’.

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING KRIMP IN DE BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN VAN DONGERADEEL Holwerd, Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat

28 april, 2012 - 11:25

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING
KRIMP IN DE BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN VAN DONGERADEEL Holwerd, Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat

De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren de kern en willen voorkomen dat aan de randen nieuwbouw plaatsvindt terwijl de kern leegloopt.

Voortzetting subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen en Sociale Cohesie (GSC)

7 juni, 2012 - 14:00

VKK-FDG pleit voor het voortzetten van de subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen en Sociale Cohesie (GSC).Op 23 mei 2012 was er een werkbezoek in Teuge. Lees verder...

Kamermeerderheid achter voorstel plattelandswoning

7 juni, 2012 - 19:41

Kamermeerderheid achter voorstel plattelandswoning

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voorstel om de plattelandswoning in te voeren. Dit bleek op 4 juni tijdens overleg in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel, al in 2008 ingediend door het CDA, komt waarschijnlijk op 11 juni in de Tweede Kamer in stemming. Alleen D66 en GroenLinks zijn tegen. De PvdA twijfelt nog. Mocht de PvdA toch tegenstemmen, dan blijft er toch nog een riante Kamermeerderheid over.

Lees meer:

Witte vlekken in Gelderland

6 augustus, 2012 - 19:10

Witte vlekken in Gelderland

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

28 augustus, 2012 - 18:36

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

 

In Nederland zijn meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. De wettelijke grondlsag hiervoor ligt in artikel 35 van de Monumentenwet 1988. Daarnaast zijn er gemeenten die op basis van de lokale erfgoedverordening gemeentelijke beschermde gezichten hebben aangewezen.

Conferentie over centrum Wapenveld

29 augustus, 2012 - 17:12

 

Conferentie over centrum Wapenveld

 WAPENVELD – De Dorpsraad Wapenveld heeft het initiatief genomen voor een conferentie over het centrum van Wapenveld. Opzet is om te onderzoeken of stagnerende projecten in beweging gezet kunnen worden om zo een vliegwielfunctie te vervullen voor de verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid voor de inwoners van Wapenveld.

 

Batenburg houdt 'stadsschouw'

1 september, 2012 - 23:23

Batenburg houdt 'stadsschouw'

BATENBURG - Hoe moet het stadje Batenburg er over pakweg twintig jaar bijliggen? Om dat vast te stellen stapten leden van de plaatselijke leefbaarheidsgroep zaterdag op de fiets voor een stadsschouw.

Lees meer:

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/wijchenbeuningen/11627612/Batenburg-houdt-stadsschouw.ece

Buurtschap Appel binnenkort geheel gemeente Nijkerk

15 september, 2012 - 23:32

Buurtschap Appel binnenkort geheel gemeente Nijkerk

Een deel van de buurtschap Appel (gelegen rond de Appelseweg) valt nu nog onder de gemeente Barneveld, soms met een nogal grillig grensverloop. Dat is niet altijd even praktisch, en daarom gaat dat binnenkort veranderen. Trouwens waarom heet de buurt W hiervan (gelegen rond de Peerweg) eigenlijk niet Peer? En: in Appel zijn recentelijk restanten van een ringburgwal gevonden, wat voor die streek zeldzaam is. Vergeet ook niet het Appels Volkslied te beluisteren! Over dit alles vindt u meer op

Pagina's