Ontwikkelingsplannen

Dorpsontwikkelingsplan - Ulicoten

Bij het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten hebben
de bevolking en haar organisaties een centrale rol gespeeld. Een
dorpsontwikkelingsplan (dop) kijkt vooruit en geeft antwoord op de
vraag hoe inwoners het leven in hun dorp beoordelen en wat zij vinden
van de verdere ontwikkeling van hun dorp. Met alle betrokkenen wordt
aandacht besteed aan ruimtelijke, sociale en economische en/of
leefbaarheidsaspecten. De gemeente Baarle-Nassau heeft het PON opdracht
gegeven de totstandkoming van een dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten
te begeleiden.

Locatie

Verenigde Staten
US

VKK Gelderland zoekt procesbegeleiders

5 juli, 2007 - 16:40

Het bestuur van de VKK Gelderland is op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers voor het begeleiden van dorpsplannen. Op 28 en 29 september 2007 wordt er een training verzorgd voor nieuwe procesbegeleiders.

Voor de advertentie zie hier.

Dorpsontwikkelingsplan Linden

Bij de ontwikkeling van het dorpsontwikkelingsplan Linden (2007) zijn zo veel mogelijk Lindenaren uitgenodigd om mee te denken en te praten over de huidige en toekomstige leefbaarheid van hun dorp. Een dorpsontwikkelingsplan (dop) kijkt vooruit en geeft antwoord op de vraag hoe inwoners het leven in hun dorp beoordelen en wat zij vinden van de verdere ontwikkeling van hun dorp. Een dop doet tevens voorstellen voor acties die de leefbaarheid van het dorp bevorderen. De gemeente Cuijk heeft het PON/Telos als partner gevonden voor de operationalisering van het dorpsontwikkelingsplan.

Locatie

Linden Cuijk
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Esch

In alle kernen van de gemeente Haaren zijn gelijktijdig dorpsontwikkelingsplannen in voorbereiding. Tevens wordt voor het buitengebied een apart plan ontwikkeld. Gereed maart 2008.

Meer informatie gemeente Haaren, mevrouw Astrid Goijaarts (0411 62 72 82)

Locatie

Esch
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Haaren

In alle kernen van de gemeente Haaren zijn gelijktijdig dorpsontwikkelingsplannen in voorbereiding. Tevens wordt voor het buitengebied een apart plan ontwikkeld. Gereed maart 2008.

Meer informatie gemeente Haaren, mevrouw Astrid Goijaarts (0411 62 72 82)

Locatie

Haaren
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

In alle kernen van de gemeente Haaren zijn gelijktijdig dorpsontwikkelingsplannen in voorbereiding. Tevens wordt voor het buitengebied een apart plan ontwikkeld. Gereed maart 2008.

Meer informatie gemeente Haaren, mevrouw Astrid Goijaarts (0411 62 72 82)

Locatie

Helvoirt
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel

In alle kernen van de gemeente Haaren zijn gelijktijdig dorpsontwikkelingsplannen in voorbereiding. Tevens wordt voor het buitengebied een apart plan ontwikkeld. Gereed maart 2008.

Meer informatie gemeente Haaren, mevrouw Astrid Goijaarts (0411 62 72 82)

Locatie

Biezenmortel
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Vinkel

Binnen het reconstructieplan voor het gebied Maas en Meierij wordt aandacht besteed aan wonen, werken en leefbaarheid. De Reconstructiecommissie Maas en Meierij constateert dat de leefbaarheid op het platteland onder druk staat en wil dat voor een aantal dorpen dorpsontwikkelingsplannen worden gemaakt. Daarnaast worden ook andere initiatieven die de leefbaarheid versterken ondersteund.

Locatie

Vinkel
Verenigde Staten
US

Groep Leefbaar Biezenmortel

Website gemaakt door de Groep Leefbaar Biezenmortel bestaande uit Rob Heijmans, Gaston van Iersel, Mark van Iersel, Piet Priems en Roland van de Pas. Wij zien net als vele uit ons dorp de leefbaarheid van Biezenmortel ernstig in gevaar komen. In dit geval heb je twee opties, namelijk niks doen en hopen dat het goed komt of actief actie ondernemen.

Wij hebben besloten om hier wel iets aan doen. We hebben ons namelijk ten doel gesteld deze problematiek aan te pakken, deze op de politieke agenda te zetten en hiervoor oplossingen aan te dragen.

Locatie

Verenigde Staten
US

Proces dorpsontwikkelingsplan De Moer van start

28 november, 2007 - 13:45
Na een voorbereiding van ruim één jaar door een projectgroep in De Moer, is ook de gemeente Loon op Zand zo ver dat gezamenlijk gewerkt kan gaan worden aan het dorpsontwikkelingsplan. 28 november 2007 gaat tijdens een bespreking op het gemeentehuis de zaak van start. Begeleiding vindt plaats door stichting ZET.

Dorp + handreiking dorpseigen uitbreiden

Dorpseigen uitbreiden veronderstelt dat die verschillen doorwerken in het ontwerp en in de uitvoeringsstrategie. Daarom presenteert deze handreiking vooral een breed scala aan mogelijkheden, aangevuld met voorbeelden en vuistregels. De informatie is geordend rond een aantal stappen in het proces van dorpseigen uitbreiden: de aanpak, het onderzoek, de visievorming en de uitvoering.

De handreiking is hieronder te downloaden als pdf-documen.

Locatie

DOP`s Leudal west klaar

19 mei, 2008 - 11:10
DOP`s Leudal west (oude gemeente Hunsel) gereed:  Op woensdag 5  juni worden de DOP `s van Ell, Haler-Uffelse, Hunsel, Ittervoort en Neeritter aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Leudal. Het DOP is het resultaat van een uitgebreide inventarisatie onder de inwoners van de dorpen met de dorpsraden. Met behulp van goed bezochte bijeenkomsten zijn in het afgelopen 2 jaar de wensen en ideeën voor de leefbaarheid van de dorpen geïnventariseerd.

Dorpsplan krijgt navolging

25 mei, 2008 - 21:42

Op 13 februari 2006 heeft de VKK haar 100e lid verwelkomd; Dorpsraad Valburg en Homoet.

In 2008:

Dorpsplannen in de Achterhoek

In opdracht van de Regio Achterhoek heeft Sietske Wolf, student van Wageningen Universiteit, in 2007 onderzoek gedaan naar het ontstaansproces van dorpsplannen in de Achterhoek. De focus ligt met name op de relatie tussen dorpsbelangenorganisaties en gemeenten.
"Tegelijk met het maken van een dorpsplan komt ook de verhouding tussen dorpsbelangenorganisatie en gemeentebestuur ter discussie."

 

Locatie

Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Esch

12 juni, 2008 - 17:41
Dorpsontwikkelingsplan Esch, maart 2008

dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

12 juni, 2008 - 17:45
dorpsontwikkelingsplan Helvorit,  maart 2008

DOP Blitterswijck

Dorpsraad Blitterswijck maakt Dorpsontwikkelingsplan met een leefbaarheidsagenda van circa 20 speerpunten. Een samenvatting van het DOP wordt huis aan huis verspreid (zie bijlage). Ondanks diverse toezeggingen trekt de gemeente Meerlo-Wanssum haar belofte in om een proefproject te starten voor de uitvoering van deze leefbaarheidsagenda. De Dorpsraad moet het nog een jaar uitzingen met deze gemeente. Volgend jaar wordt de gemeente opgeheven en Blitterswijck bij Venray gevoegd.  

Locatie

Veerweg
5863 AR Blitterswijck
Verenigde Staten
US

Dorpsplannen Ittervoort, Neeritter, Haler-Uffelse, Ell en Hunsel

26 juni, 2008 - 17:49
Dorpsplannen van 5 kernen te weten Ittervoort, Neeritter, Haler-Uffelse, Ell en Hunsel van de gemeente Leudal

DOP buitengebied Leudal-West

2 juli, 2008 - 14:35
Ongeveer 40 dorpen in Limburg hebben een DOP gemaakt. Het bijzondere is nu dat de vijf kernen van de voormalige gemeente Hunsel aanvullend op hun eigen DOP, gezamenlijk een visie op het buitengebied Leudal-West gemaakt hebben. Dit gebied heeft een landschappelijke en functionele eigenheid en diverse organisaties opereren op het niveau van dit gebied.

Website voor IDOP in Heusden

20 oktober, 2008 - 11:05

HEUSDEN - Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst is er deze week een officiële start gemaakt met de uitvoering van het dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) in Heusden. Heusden heeft grote plannen.

IDOP Helenaveen

6 november, 2008 - 10:59

Helenaveen is een pilotproject voor dorpsontwikkelingsprogramma's, die in kleine kernen de leefbaarheid moeten handhaven of verbeteren. Het Peeldorp is het eerste dat subsidie krijgt en gaat gelden als voorbeeld voor soortgelijke projecten elders in Zuidoost-Brabant.

De gemeente Deurne heeft de provincie voor verschillende projecten (die samen een kleine drie miljoen euro kosten) 670.000 euro subsidie gevraagd. Daarnaast behelst het Idop nog het 37 miljoen euro kostende saneringsproject voor de glastuinbouw in Helenaveen.

IDOP Mariahout

6 november, 2008 - 12:22

De oplegger van het IDOP Mariahout is door het SRE in samenwerking met de gemeente Laarbeek en de vereniging Zorg om het Dorp gemaakt. Deze oplegger is inmiddels door de Provincie goedgekeurd en om de uitvoering door te laten gaan moet de gemeenteraad van Laarbeek in december instemmen of zij akkoord gaan.

Na instemming zal Zorg om het Dorp in de periode 2009-2011 met diverse partijen zorgdragen voor de uitvoering onder regie van gemeente en provincie.

Oplegger IDOP Aarle-Rixtel

24 november, 2008 - 10:46
In de Laarbeekse gemeenteraadsvergadering van 11 december 2008 wordt deze oplegger van de IDOP voor Aarle-Rixtel behandeld. De dorpsbelangenorganisatie stichting Platform Aarle-Rixtel brengt deze oplegger als voorbeeld graag onder de aandacht van andere dorpsraden.

Egchel krijgt als eerste dorp in de regio Peel en Maas een landbouw ontwikkelings gebied

30 november, 2008 - 19:27
In de bijeenkomst op dinsdag 25 november is door de gemeente Helden de ontwikkelings plannen voor Egchel gepresenteerd. Zie www.egchel.net de pagina Dorpsoverleg. Hier kunt U ook doorlinken naar een filmpje over dit onderwerp. Deze bijeenkomst werd bezocht door bijna 200 personen; in het 1000 inwoners hebbende Egchel.

Tussen verwachtingen en werkelijkheid : dorpsontwikkelingsplannen in de praktijk.

De afgelopen tijd hebben Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's) in Brabant een hoge vlucht genomen. Steeds vaker worden inwoners opgeroepen zich te buigen over de toekomst van hun dorp. En daarbij gaat het niet alleen om ruimtelijke, maar ook om economische en sociale aangelegenheden. Een DOP is dus idealiter een integrale visie op de toekomst van het dorp. Maar hoe zijn de ervaringen die daarmee in de praktijk zijn opgedaan? Deze publicatie wil hier antwoord op geven.

De publicatie is te bestellen bij het Pon voor het bedrag van € 3,50. telefoonnummer (013) 535 15 35.

Dorpsplannen

Een dorpsvisie met uitvoeringsplan geeft richting aan het werk van de dorpsorganisatie. Dat een dorpsorganisatie beter werkt met een dorpsplan is een bewezen feit. De ZHVKK is in 10 dorpen gestart met het begeleiden van de dorpsorganisatie om een dorpsplan op te stellen. Melissant is het eerste dorp waar een dorpsplan is aangeboden en gepresenteerd. In februari zullen er in 7 andere kernen een dorpsplan het daglicht zien. Dat is in Herkingen, Nieuwe Tonge, Zwammerdam, Goudswaard, Kinderdijk, Molenaarsgraaf, en Oosterwijk.

Convenant Gennep en dorpsraad Ven-Zelderheide

Dorpsraad Ven-Zelderheide en gemeente gaan samen voor prettige leefomgeving.

Op maandag 15 december 2008 ondertekende wethouder Mariet Seegers, namens het gemeentebestuur van Gennep, een convenant met de dorpsraad van Ven-Zelderheide. Die laatste werd vertegenwoordigd door Marc Nabuurs & Twan Haasen. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de gemeente en de dorpsraad van Ven-Zelderheide verder vorm te geven.

Impuls nieuw dorpsgroen in Koningsbosch

5 januari, 2009 - 15:45
 

Initiatief van de dorpsraad en IKL

De inwoners van Koningsbosch hebben in de laatste week van november de handen flink uit de mouwen gestoken. Maar liefst twintig percelen in en rond het dorp werden voorzien van karakteristieke bomen en hagen. De leerlingen van basisschool 't Keuningshöfke hebben samen met de locoburgemeester J. Verheesen en wethouder J. Bocken op 20 november jongstleden de aftrap gegeven voor het project ‘Dorp in het groen'. Dit hebben ze gedaan door het aanplanten van twee hoogstamboomgaarden bij de kerk en het kerkhof.

RAPPORTAGE EVALUATIE DORPSVISIES

7 januari, 2009 - 22:45
Doarpswurk begeleidt al sinds de begin jaren negentig dorpsvisietrajecten. Maar zijn we met onze aanpak op de goede weg? En welke lessen kunnen geleerd worden uit al die visies tot nu toe?

Subsidie Leefbare dorpen 2009 -2010 provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil de leefbaarheid in dorpen en wijken verbeteren, onder andere met integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's) te stimuleren. Bij een IDOP kijken bewoners samen met de gemeente naar de toekomst van hun dorp. Wat is er nodig om de leefbaarheid nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Een IDOP bevat een analyse van economische, ecologische, ruimtelijke, sociaal-culturele factoren én daarop gebaseerde concrete acties.  

Belangstelling

Televisieitem: iDOP in Helenaveen

10 april, 2009 - 14:22
In het programma Oog & Blik van TV 10 Brabant zat een item over het iDOP in
Helenaveen. Deze uitzending is HIER terug te zien.

Gemeente Bergen en dorpsraden maken werk van DOP's

22 april, 2009 - 17:29

Een dorpsontwikkelingsplan (DOP) is de agenda voor de toekomst van een kern, hierbij staat het thema leefbaarheid centraal. De gemeente krijgt zo een beeld van wat er in het dorp leeft en waar het dorp in overleg met de gemeente zich de komende 15 jaar op kan richten. Alle wensen en ideeën van de dorpsplannen worden in de voorjaarsnota aan de orde gesteld. De raad krijgt dan volledig inzicht in de opgevoerde projecten van alle dorpsplannen en kan prioriteiten voor de komende jaren stellen. Ook kan de gemeente afwegen aan welke projecten ze gaat meewerken.

Pagina's