Natuur en landschap

Bewonersavond Levend Landschap Lunteren

Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter leefbaar te maken voor bewoners start Dorpsraad Lunteren i.s.m. Stichting Landschapsbeheer Gelderland het project Levend Landschap. Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Lunteren? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Lunteren op maandag 27 maart. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen De informatieavond begint om 20.00 uur in het dorpscentrum Het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat 28 in Lunteren.

Nieuwe plannen Kolkakkerbuurt

“Omdat er nog veel mogelijk is dachten we er samen met de bewoners over na,” zegt Edwin Boonstoppel, projectleider van Woonstede over de nieuwe plannen voor de Kolkakkerbuurt. Het plan is om 50 historische woningen aan de Kolkakkerweg te renoveren en de rest van de wijk in dezelfde stijl te herbouwen. Marcel Boertien is buurtbewoner en waarnemend voorzitter van de Bewonerscommissie: “De Bewonerscommissie is trots op de buurtbewoners. Door hun inzet zal de buurt een buurt worden door en van de bewoners.” Vanaf vrijdag 17 maart kunnen bewoners stemmen voor het nieuwe plan over de renovatie van de Kolkakkerbuurt.

Zeldzame vlinders verhuizen voor industrie in Lommel

Lommel verhuist een populatie zeldzame kommavlinders van het industriegebied Kristalpark naar natuurgebied. De stad heeft daarvoor een nieuw beheerplan uitgewerkt. De verhuizing is nodig om de komst van nieuwe bedrijven mogelijk te maken en toch het voortbestaan van de vlinders te garanderen. Lommel krijgt Europees geld voor de aanpassingen op het terrein.

Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte (Workshop)

Het Stimuleringsfonds stelt in 2017 en 2018 acht ton euro subsidie beschikbaar aan samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Hiervoor heeft het rijkscultuurfonds een ontwerpprogramma opgesteld met als uitgangspunt op een duurzame manier ontwerp met cultureel erfgoed te verbinden. Het programma bestaat uit drie themalijnen: 'Energietransitie in het landschap'' en 'Klimaatadaptatie in de stad' (4 open oproepen, eerste twee Stedenbouw voor extremen en Nieuwe energie voor het landschap - 18 april een informatiebijeenkomst) en een kennistraject gericht op het ruimtelijke adaptatievermogen van erfgoedstructuren in naoorlogse wijken en krimpgebieden.

Geef je mening over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en daarmee over de toekomst van ons landschap!

Bijna 70% van de gronden in Nederland zijn in agrarisch gebruik. Boeren zijn daarom van cruciaal belang voor ons landschap, inclusief kenmerkende natuur en waardevolle cultuurhistorie. Met veel boerenlandsoorten zoals weidevogels gaat het erg slecht en ook de landschappelijke kwaliteit in het buitengebied staat onder druk. De intensivering van de landbouw speelt hierbij een belangrijke […] The post Geef je mening over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en daarmee over de toekomst van ons landschap! appeared first on Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

'Drinkwaterwinning in regio Vriezenveen en Daarle mogelijk risico voor omgeving'

Stallen, dijken en wegen zouden kunnen verzakken als er in de toekomst water wordt gewonnen in de omgeving van Vriezenveen en Daarle. Dat concludeert een onafhankelijke commissie na het beoordelen van een milieueffectrapport over voorkeurslocaties voor drinkwaterwinning in Twente en de Achterhoek. 

Zwolse schaapskudde trekt weer door de wijken van Zwolle

De Zwolse schaapskudde gaat weer de wijk in. De 310 schapen van herder Tjitze Terpstra onderhouden van april tot november het groen in de wijken Stadshagen en Holtenbroek. Wethouder Filip van As liet de dieren samen met de kinderen van de Vrije school Michaël los. Waarna ze enthousiast het vrije veld in renden.

Geld voor landschapselementen en bedreigde soorten

Den Helder Actueel - Het gratis online dagblad voor Den Helder en Julianadorp! Den Helder – Net als andere jaren stelt de provincie Noord-Holland via Landschap Noord-Holland geld beschikbaar om het landschap te verfraaien en een aantal bedreigde planten en dieren te beschermen. Het gaat om de Landschapselementenregeling (LER) en de Soortenregeling. Er is geld voor veel goede projectideeën. De aard van het Noord-Hollandse landschap is per streek ... Dit bericht Geld voor landschapselementen en bedreigde soorten is gepubliceerd op Den Helder Actueel.

Landschappen als beschermd dorpsgezicht?

De status van een beschermd dorps- of stadsgezicht is voorbehouden aan (delen van) een dorp of stad. De ruimtelijke grenzen van de bescherming werden en worden secuur getrokken daar waar de bebouwing ophoudt: schootsvelden bij een vesting horen over het algemeen niet bij het beschermd gezicht, net zo min als kleinschalige akkercomplexen rondom een dorp. In de oude Monumentenwet is met enige stelligheid aangegeven dat het instrument van het beschermde gezicht niet bedoeld is voor het beschermen van landschappen.

De kracht van onderop (Mediabericht)

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden bij gemeenten die daarin worden bijgestaan door burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. De afgelopen jaren nam Platform31 deze Nieuwe Werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken onder de loep. Deze bevindingen presenteren we in drie online magazines. Het eerste themanummer is volledig gewijd aan de resultaten van het onderzoeks- en inspiratiebudget Ecologie van de Stedelijke Vernieuwing.

De 16 dorpenfietstocht wordt verreden op Hemelvaartsdag

JOURE: * (donderdag 25 mei ) is een begrip bij fiets liefhebbend Noord-Nederland. Voor velen dé voorbereiding op de 11 stedentocht en voor anderen een leuk uitje tijdens Hemelvaart. De tocht leidt langs 16 prachtige dorpen in het Friese landschap. “Dwars door Friesland”. Het bijzondere aan deze editie is […] The post De 16 dorpenfietstocht wordt verreden op Hemelvaartsdag appeared first on Flitsnieuws.nl.

Partij voor de Dieren wil verbod voor drones boven natuurgebieden

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid Holland wil een verbod voor het vliegen met drones boven natuurgebieden. De drones zorgen volgens de partij voor veel overlast voor vogels en andere dieren. De partij vindt dat het landelijk geregeld worden, want een goede regelgeving over drones ontbreekt vooralsnog.

Streekboer Familie ontketent lokale voedselrevolutie

Het is te gek voor woorden, de voedselketen staat op zijn kop. Iedere dag stoppen er vijf tot zeven boeren met hun bedrijf als gevolg van intensivering van de landbouw en grootschaligheid. Consumenten worden meegesleurd van schandaal in schandaal en verandering uit de industrie lijkt er niet te komen. Om weer orde op zaken te […]

Uitkomsten belevingsonderzoek Lansingh-Zuid

De uitkomsten van het belevingsonderzoek van de wijk Lansingh-Zuid zijn bekend. Met het belevingsonderzoek hebben veel inwoners enthousiast meegedacht over de openbare ruimte in Lansingh-Zuid. Op vrijwel alle thema’s kan worden geconcludeerd dat de bewoners van Lansingh-Zuid (zeer) tevreden zijn over hun wijk: groen, waterrijk, het onderhoud op orde en goed bereikbaar. Een belangrijk aandachtspunt is wel de verkeersveiligheid, wat met name is gericht op het deel van de Ouverturelaan tussen de Vijverlaan - Stad en Landschap.

WOS.nl - Bijenvolken sterven midden in de zomer: meer geld nodig voor bloemen

Deborah Post uit Schipluiden is een crowdfundingactie gestart. Ze is de initiatiefneemster van de 'Honey Highway' en wil met dit geld nog meer wilde bloemen zaaien, zodat de bijen extra voedsel hebben.De Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van rijkswegen, provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met streekeigen wild bloemenzaad, zodat die een blijvend paradijs vormen voor bijen. "Bermen zijn uitermate geschikt, omdat die schraal zijn en daar geen mest aanwezig is."Met de betrokken partijen maakt Post ook afspraken over de tijden en de manier van maaien, zodat er voldoende voedsel is voor de bijen om te overwinteren.

Pagina's