Leefbare wijk, buurt&dorp

Vereniging Kleine Kernen Limburg.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is een organisatie die opkomt voor de belangen en de leefbaarheid van de Kleine Kernen in Limburg. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in kleine kernen behouden blijft en verbeterd wordt wanneer en waar dit nodig is.

U vindt op onze site onder andere informatie over onze organisatie, projecten, taken en verder kunt u nog een aantal Kleine Kernen Kranten op onze website lezen.

We hopen dat de website behulpzaam voor u is.

Indien u de informatie die u zoekt niet op onze site vindt, bel of mail ons.

Hoe kan ik iets doen aan de leefbaarheid?

Bron: Bewonerskompas, Rotterdam

Bij leefbaarheid kun je denken aan heel verschillende onderwerpen zoals contact met je buren, woonplezier, samen leuke dingen doen buiten, veiligheid, leuk ingerichte woonomgeving en (het ontbreken van) rommel op straat en overlast. Leefbaarheid is een verzamelterm voor allerlei aspecten, die samen bepalen hoe bewoners hun woon- en leefomgeving waarderen.

Locatie

Projecten leefbaarheid kleine kernen Utrecht

Leefbaarheid in kleine kernen

In veel dorpen en kleine kernen zijn de leefbaarheid en sociale samenhang in het geding. De provincie wil samen met gemeenten en lokale organisaties in het project Leefbaarheid in kleine kernen beide zo veel mogelijk behouden. Het project loopt tot en met 2007.

De provincie Utrecht is ontwikkelingspartner: ze helpt gemeenten en lokale partijen om praktische oplossingen te bedenken voor de concrete problemen die er zijn, bijvoorbeeld:

Vitaliteit en leefbaarheid kleine kernen in Salland, Overijssel

Vitaal Platteland en leefbaarheid kleine kernen

De laatste jaren neemt het aantal agrarische bedrijven af. Hiermee verdwijnt niet alleen een stuk werkgelegenheid, maar het heeft ook gevolgen voor het landschap. Andere functies komen hiervoor in de plaats. Voor een deel spontaan en voor een deel doordat overheden nieuwe ontwikkelingen stimuleren om de vitaliteit en leefbaarheid op het platteland te vergroten.

Locatie

Onderzoek leefbaarheid in Westelijke Mijnstreek

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek willen weten wat mensen nodig hebben om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen. Daarom doen de gemeenten gezamenlijk onderzoek naar de behoeften van bewoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Daar kan in het beleid rekening mee worden gehouden. Bij het onderzoek hoort een enquête, die begin april wordt toegestuurd aan een groot aantal bewoners van dorpen en buurten in de andere gemeenten. In Sittard-Geleen is de enquête vorig jaar al gehouden.

Dichtbij de kern

˜Dichtbij de Kern" is een initiatief van de Rabobank en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De site moet het digitale ontmoetingspunt worden voor iedereen die zich, in wat voor rol dan ook, inzet voor de versterking van de vitaliteit van kleine kernen. Op termijn kunt u er inspiratie opdoen door succesvolle projecten te bekijken, meediscussiëren aan de hand van stellingen en eventuele partners opsporen in het overzicht van instellingen en organisaties.

Leefbaarheid in Maasbree

Ondertekening afsprakenkader ˜Vitale kernen en buurten"

Op 30 augustus heeft wethouder Wim Hermans van de gemeente Maasbree samen met gedeputeerde Herman Vrehen van de Provincie Limburg het afsprakenkader "Vitale kernen en buurten" ondertekend. In het afsprakenkader worden leefbaarheidsafspraken gemaakt om de leefbaarheid in de gemeente te optimaliseren. De gemeente heeft ruim Euro 600.000,- van "Vitale kernen en buurten" ontvangen voor leefbaarheidsprojecten.

Locatie

Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.

Handboek voor het maken van dorpsplannen

Dorpsplannen in Limburg

Dit handboek is door de VKLL samengesteld ten behoeve van dorpsraden die een dorpsplan willen maken. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe zo'n plan kan worden opgesteld. Met een dorpsplan geeft het dorp aan welke ontwikkelingen bewoners in hun directe omgeving wenselijk vinden en welke ideeen er leven om dit te realiseren.

Locatie

Nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid Noord Brabant

19 september, 2006 - 12:42

De Provincie Noord Brabant wil leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. In de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid is in 2006 en 2007 Euro 1.000.000,-- hiervoor beschikbaar. Deze subsidieregeling vergoedt diverse (proces)kosten voor de ontwikkeling van multifunctionele voorzieningen waarin zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke- en commerciele dienstverlening onder een dak worden ondergebracht.

De eigen identiteit

De laatste tijd wordt er vaak gediscussieerd over de eigen identiteit van Brabant en tegelijk ontstaat er dan ook discussie over het Brabantse volkslied. Wij vinden dat de kleine kernen hun identiteit moeten kunnen behouden, maar wat is dan die eigen identiteit?

Locatie

Biej ós in de sjtraot’: over superbuurten en succeswijken!

De Provincie Limburg gaat een tv serie maken over het thema ‘Vitale kernen en buurten’.  Sjra Puts, bekend van diverse radio- en tv-programma’s, gaat de serie presenteren. In de tv serie ‘Biej ós in de sjtraot’ staan initiatieven van bewoners die hun buurt leefbaar willen maken én het stimuleren van deze initiatieven centraal. Niet de Provincie maar de bewoners bepalen dus de inhoud van de tv serie. De serie bevat negen afleveringen van 15 minuten. 

Laat een initiatiefrijke presentator samen met twee cameraploegen een dag

Locatie

31-10-06 Biej os in de sjtraot: over superbuurten en succeswijken!

3 november, 2006 - 02:53

De Provincie Limburg gaat een tv serie maken over het thema "Vitale kernen en buurten". Sjra Puts, bekend van diverse radio- en tv-programma's, gaat de serie presenteren. In de tv serie "Biej os in de sjtraot staan initiatieven van bewoners die hun buurt leefbaar willen maken en het stimuleren van deze initiatieven centraal. Niet de Provincie maar de bewoners bepalen dus de inhoud van de tv serie. De serie bevat negen afleveringen van 15 minuten.

16miljoenmensen.nl

De website 16miljoenmensen.nl is de site van alle betrokken Nederlanders. De site vloeit voort uit de waarden en normen discussie in Nederland en geeft ruimte aan de vele duizenden initiatieven die zij nemen: voor hun buurt, wijk, voor stad, dorp of soms voor het hele land.

Digitale vraagbaak INFO Wonen

De digitale vraagbaak INFO Wonen ondersteunt iedereen die betrokken is bij het terrein van wonen met uiteenlopende informatie over onder andere de woningvoorraad, nieuwbouw, betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid van wijken en stedelijke vernieuwing. Alles overzichtelijk gepresenteerd in tabellen en grafieken, zodat je in één oogopslag op de hoogte bent van relevante woonthema's.

provincie Limburg steunt vereniging kleine kernen

4 december, 2006 - 14:29
Groei Vereniging Kleine Kernen krijgt steun van Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg verlenen aan de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) een subsidie van € 75.000,- voor de uitvoering van het activiteitenprogramma 2007.

Geen geld voor kleine kernen

5 december, 2006 - 13:24

Door Jos Straathof,

Dinsdag 5 december 2006 - De provincie steekt geen cent in de sociale ontwikkeling van het platteland, aldus de Vereniging Kleine Kernen Brabant. Daar moet verandering in komen. Dertig miljoen- zou een mooi begin zijn.

Verkeer teistert Den Hoek

11 december, 2006 - 17:09

Door Frank Timmers
bron: BN De Stem

Maandag 11 december 2006 - ZEVENBERGSCHEN HOEK – Het dorp Zevenbergschen Hoek gaat gebukt onder het sluipverkeer en vrachtverkeer. Door het werk aan de Moerdijkbrug pakken veel automobilisten in de ochtendspits de binnendoorroute door het dorp.

Eerste hotelbibliotheek een feit

5 januari, 2007 - 13:19

Stichting openbare bibliotheeken Maas en Peel heeft een primeur met de eerste bibliotheekvestiging in een hotel.

Pieterpadwandelaars en anderen die in herberg De Bongerd in Beesel verblijven, kunnen daar tevens boeken lenen. In de eerste plaats is de plaatselijke bevolking weer voorzien.

Kern met Pit 2007-2009: Start inschrijving elfde ronde

10 januari, 2007 - 15:22

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) gaat weer van start met een nieuwe ronde van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit.

Nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid, provincie Noord-Brabant

8 februari, 2007 - 10:59
De Provincie wil leefbaarheid en sociale cohesie in Brabant bevorderen. Via de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid is hiervoor in 2007 geld beschikbaar. Deze subsidieregeling vergoedt diverse (proces)kosten voor de ontwikkeling van multifunctionele voorzieningen. Deze voorzieningen bieden zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke- en commerciële dienstverlening onder één dak. Alleen gemeenten kunnen de subsidie aanvragen, die bedoeld is voor cofinanciering en maximaal € 40.000,-- per project bedraagt.

11 miljoen euro voor platteland in De Peel

26 februari, 2007 - 16:33

Verzevenvoudiging van subsidiebijdragen

Deurne, 22 februari 2007. 39 Reconstructieprojecten hebben in 2006 bijna 11 miljoen euro aan subsidiegelden ontvangen voor de verbetering van het landelijk gebied in De Peel. Dit is bijna 7 maal zoveel dan in 2005. Jaren van plannen maken en inspanningen worden hiermee beloond en resultaten worden zichtbaar.

Pilot "Tarief kleine kernen" verlengd voor onbepaalde tijd

27 februari, 2007 - 18:08
Op 1 september 2005 is de pilot "Tarief kleine kernen" van start gegaan in Midden-Brabant, Door dit project is het mogelijk om op doordeweekse avonden tussen 20:00 02:00 uur en in de weekenden tussen 06:00 en 02:00 uur tegen bustarief met de deeltaxi van diverse kleine kernen naar Tilburg CS en terug te gaan.

Brabantse leergang 'Ideeen voor het platteland of dorp?' start 6 maart 2007

1 maart, 2007 - 10:05

Iedereen is gebaat bij een mooi buitengebied met natuur. Maar ook met leefbare dorpen waar het veilig is en waar grondeigenaren een inkomen vinden. Om het buitengebied "vitaal" te houden, kan iedereen een beroep doen op de zogenoemde Reconstructie De Meierij van provincie en gemeenten.

Pagina's