Kennisuitwisseling

Vitaliteit en leefbaarheid kleine kernen in Salland, Overijssel

Vitaal Platteland en leefbaarheid kleine kernen

De laatste jaren neemt het aantal agrarische bedrijven af. Hiermee verdwijnt niet alleen een stuk werkgelegenheid, maar het heeft ook gevolgen voor het landschap. Andere functies komen hiervoor in de plaats. Voor een deel spontaan en voor een deel doordat overheden nieuwe ontwikkelingen stimuleren om de vitaliteit en leefbaarheid op het platteland te vergroten.

Locatie

Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen Zuid Holland

De subsidieregeling Samenleving biedt mogelijkheden aan initiatieven die de leefbaarheid in Zuid-Holland versterken, door subsidie beschikbaar te stellen voor diverse activiteiten. Een goede sociale infrastructuur is nodig om mensen deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Hierbij hoort ook aandacht voor leefbaarheid in kleine kernen. 

Doelstelling

Projecten leefbaarheid kleine kernen Utrecht

Leefbaarheid in kleine kernen

In veel dorpen en kleine kernen zijn de leefbaarheid en sociale samenhang in het geding. De provincie wil samen met gemeenten en lokale organisaties in het project Leefbaarheid in kleine kernen beide zo veel mogelijk behouden. Het project loopt tot en met 2007.

De provincie Utrecht is ontwikkelingspartner: ze helpt gemeenten en lokale partijen om praktische oplossingen te bedenken voor de concrete problemen die er zijn, bijvoorbeeld:

Cubiss

Cubiss ondersteunt Brabantse bibliotheken en culturele instellingen, zodat die hun klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Als kenniscentrum levert zij producten en diensten op het gebied van Financiele Administratie, ICT/Automatisering, Klantrelaties & Projecten, Marketing & Communicatie, Onderzoek, Personeel & Organisatie, Training & Opleiding, Transport, Leesbevordering, Collecties, Informatieservice en Bibliobussen.

Synthese

Synthese is de onderneming voor hulp- en dienstverlening op sociaal gebied in de regio Noordelijk Limburg en opgericht in 1996.

Synthese werkt vooral in opdracht van de gemeenten Arcen en Velden, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray.
Burgers en organisaties kunnen bij ons terecht met allerlei vragen op sociaal gebied.
Bij Synthese werken 120 professionele dienstverleners die het vak van maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en peuterspeelzaalwerk goed verstaan.

Brabants Vuur

De Brabantse Dorpendag ("Brabants Vuur") wordt in opdracht van de provincie Noord-Brabant georganiseerd door het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant en Prisma-Brabant.

Vereniging Kleine Kernen Limburg.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is een organisatie die opkomt voor de belangen en de leefbaarheid van de Kleine Kernen in Limburg. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in kleine kernen behouden blijft en verbeterd wordt wanneer en waar dit nodig is.

U vindt op onze site onder andere informatie over onze organisatie, projecten, taken en verder kunt u nog een aantal Kleine Kernen Kranten op onze website lezen.

We hopen dat de website behulpzaam voor u is.

Indien u de informatie die u zoekt niet op onze site vindt, bel of mail ons.

Pagina's