Jeugd en jongeren

Speeltuinwerk Limburg - partner voor dorpsraden

Speeltuinwerk Limburg, kortweg “SpeL”,is een door de provincie Limburg erkende organisatie van Maatschappelijk Belang en is gevestigd in Roermond. SpeL behartigt de belangen van de in deze provincie gevestigde speeltuinen en telt momenteel 85 leden, die over de gehele provincie verspreid zijn. Het levert bijdragen aan de harmonische ontwikkeling van de jeugd en de jongeren door het bevorderen van het speeltuinwerk en het wijk- en buurtbeheer van speelvoorzieningen.

Esbeek wint hoofdprijs als een 'Kern met pit'

2 april, 2007 - 16:18

Zaterdag 31 maart 2007- ESBEEK- Esbeek heeft gisteren de hoofdprijs in de wacht gesleept tijdens de verkiezing Kern met pit. Deze op initiatief van de KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) gehouden wedstrijd heeft tot doel de leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen. In Brabant werden een kleine dertig initiatieven ingediend.

Starterswoningen in Casteren

20 april, 2007 - 19:14
Starterswoning CasterenIn Casteren, gemeente Bladel, heeft een groep starters 34 betaalbare koopwoningen gerealiseerd. De woningen blijven voor de sociale koopsector behouden, omdat er is gewerkt met Koopgarant.

Jongeren Netwerk Limburg

JNLSinds 1996 zet het Jongeren Netwerk Limburg (JNL) - bestaande uit jongeren tussen de 15 en 27 jaar - zich in om de positie van jongeren in Limburg te versterken. Ze willen jongeren motiveren en de mogelijkheid bieden hun mening te geven over de dingen die hen aangaan op school, in de eigen buurt, gemeente of zelfs provincie. Daarnaast wil het JNL overheden, verenigingen en organisaties stimuleren, maar in een aantal gevallen ook leren, jongeren hiertoe kansen te bieden.

Beleid overheid bedreiging voor dorpsevenementen?!

9 juni, 2007 - 23:27

Informatieavond op 19 juni in Haghorst

Is het beleid van de overheid een bedreiging voor de vele evenementen die in dorpen en in steden worden georganiseerd door vrijwilligers?! Dat is de vraag die op 19 juni aanstaande centraal staat tijdens een informatieavond te Haghorst.De directe aanleiding voor het organiseren van deze avond door de stichting Haghorst’s Spektakel is het fenomeen dat steeds meer organisaties flinke boetes krijgen opgelegd wegens het verstrekken van alcoholische dranken aan jongeren onder de 16 jaar.

Speeltuinwerk Limburg

Speeltuinwerk Limburg is een provinciale organisatie voor het speeltuinwerk en sinds 2002 erkend door de Provincie Limburg als een organisatie van maatschappelijk belang. Speeltuinwerk Limburg wil samen met anderen meewerken aan het bieden van goede kansen voor onze jeugd en een bijdrage leveren aan een stimulerend en aantrekkelijk leefklimaat voor jonge mensen.

Horst: dorpsraad wil terugkeer jongerenontmoetingsplaatsen

19 juli, 2007 - 21:11
De dorpsraad van Horst pleit voor de terugkeer van de jongerenontmoetingsplaatsen (jop's) in het dorp. Volgens de raad is de roep om de overdekte hangplekken erg groot onder de jongeren. In totaal zouden er op korte termijn weer drie jop's te vinden moeten zijn, is het voorstel van de dorpsraad. Ze baseert zich daarbij op de dorpsontwikkelingsvisie (dov), het wensen- en ideeënlijstje van de inwoners van Horst die dit jaar aan de hand van een aantal bijeenkomsten is opgesteld. Daarvoor zijn ook talloze jongeren ondervraagd.

Kleur in Castenray (gem. Venray)

5 januari, 2009 - 15:49

CASTENRAY - Een paar jongeren uit Castenray kregen een leuk idee om het fietstunneltje opnieuw met graffiti te bespuiten. Met dit idee gingen ze naar de dorpsraad uit Castenray, die meteen enthousiast reageerde en dit project samen met de jongeren wilde uitwerken.

Rabobank Jongerenplan

Het RaboJongerenPlan is een fonds bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in Zuid-Oost Brabant. Jij en je vrienden kunnen geld en steun aanvragen voor jullie plannen. Als jouw plan gekozen wordt, zorgt de Rabobank er met geld en begeleiding voor dat het ook echt uitgevoerd wordt.

Risicojongeren in uw gemeente?

18 mei, 2009 - 11:12
Jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn uit het onderwijs, geen werk hebben en vaak ook problemen hebben op andere levensterreinen, worden gezien als ‘risicojongeren'.  Recente voorvallen in onder andere Gouda en Amsterdam onderstrepen het belang om beleid en specifieke projecten in te zetten voor deze groepen jongeren in uw gemeente. Naast handhaving en maatregelen op het gebied van toezicht speelt preventie een steeds belangijker rol.

Jonge Friezen Foarút

In het belang van de toekomst van de jeugd in de provincie Fryslân start een project Jonge Friezen Foarút. Het project wordt uitgevoerd door Van Hall Larenstein (VHL) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) met medewerking van AOC Friesland.

Jeugd & leefbaarheid: EXTRA LINKS!

15 oktober, 2009 - 15:26

In de Kleine Kernenkrant van oktober 2009 beloofde wij u om rond het thema "jeugd & leefbaarheid" verschillende links naar interessante sites over dit thema te plaatsen. Hieronder een greep uit het aanbod. De sites laten verschillende voorbeelden en invalshoeken zien, sommige zijn recent, sommige al wat ouder. Vaak zijn theorieën/publicaties gericht op de stad, maar onderdelen zijn zeker ook toepasbaar in kleine kernen. Doe er u voordeel en kijk of (onderdelen van) de aanpak lokaal is toe te passen.

Kleur in Castenray

‘Weg uit de Peel’ naar finale Brabantse Dorpen Derby

13 juli, 2010 - 13:51

Het project ‘Weg uit de Peel’ is door het reconstructiegebied De Peel verkozen tot finalist van de Brabantse Dorpen Derby, de leefbaarheidswedstrijd voor bewoners van Brabantse dorpen.

In elk van de negen Brabantse regio’s heeft een gebiedscommissie gekozen welk project zijn regio gaat vertegenwoordigen in de grote finale van de Brabantse Dorpen Derby. Met de nominatie wint ‘Weg uit de Peel’ 10.000 euro voor verbetering en promotie van het project. De winnaar van de finale in december krijgt 25.000 euro.

Actieve jeugd in Well (Gld)

14 juli, 2010 - 13:07

Een jongeren Organisatie genaamd WijWell hadden voor het eerst in de geschiedenis een 'Te land, ter Zee en in de Maas' met als thema: Fiets 'm erin afgelopen zaterdag op het strand van de 'Oude Maas' in Well.
De stralende zon zorgde voor een perfect waterspel, maar voor sommige activiteiten voor de kleintjes was het net iets te heftig, ook het aantal deelnemers was waarschijnlijk door de enorme hitte met 10 verlaagd.

Themabijeenkomst: ‘De waarde van jongerenketen’

9 december, 2010 - 15:22

28 januari 2011

Jongerenketen op het platteland worden vaak in één adem genoemd met drankmisbruik, onveiligheid en verloedering. Overheden en organisaties zijn dan ook vaak geneigd keten repressief te benaderen. Maar keten hebben ook een functie. Voor jongeren zijn keten een ontmoetingspunt, een symbool van verbondenheid met de streek én een plek waar zij zich kunnen ontwikkelen.

Samenwerken aan jeugd en groen

Gemeenten spelen als beleidsmaker, beheerder van de openbare ruimte, opdrachtgever voor het welzijnswerk etc. een verbindende rol tussen verschillende belangen, partijen en doelgroepen op de terreinen jeugd en groen. Gemeenten zijn daarmee de aangewezen partij om kansen voor jeugd en groen te benutten.

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Bij de NUSO zijn ruim 700 speeltuinen aangesloten. Speeltuinen zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud en worden gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn vaak de ouders van de kinderen.

NUSO
NUSO, de koepelorganisatie van speeltuinverenigingen, vindt dat lokale overheden meer aandacht moeten besteden aan het ondersteunen van speeltuinen. ‘Speeltuinen hebben een preventieve werking.’

Kern Met Pit

20 augustus, 2011 - 21:41

Kern Met Pit

 

 

  Wedstrijd Kern met Pit: beloning voor bewonersinitiatieven

“Chillen in Vierhouten” Allemaal Buiten, maar toch lekker droog zitten.

13 december, 2011 - 15:20

“Chillen in Vierhouten” Allemaal Buiten, maar toch lekker droog zitten.

 

 

Ook jongeren zien resultaten van dorpsplan helemaal zitten!

Kern Met Pit deelnemers bekend

19 januari, 2012 - 13:54

Kern met Pit-deelnemers 2012 bekend

Jeugdschouw openbare ruimte als maatschappelijke stage

2 april, 2012 - 23:13
Jeugdschouw openbare ruimte als maatschappelijke stage

 

14 scholieren tussen 14-15 jaar van het Markland College in Moerdijk zullen van 26 tot en met 29 maart een maatschappelijke stage lopen bij de gemeente. Zij doen dit in de vorm van een jeugdschouw van de openbare ruimte. 

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

29 april, 2012 - 14:48

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

De provincie Gelderland heeft op woensdag 25 april contracten gesloten met de zes regio’s, acht grote en vijf kleine steden. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies, commissaris van de Koningin Clemens Cornielje, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en bestuurders van de betreffende gemeenten en regio’s waren in de Eusebiuskerk in Arnhem aanwezig voor een feestelijke ondertekening van de contracten.

Lees meer:

Friese dorpsvereniging bouwt zelf voor jongeren

2 mei, 2012 - 13:58

Friese dorpsvereniging bouwt zelf voor jongeren

In het Friese dorpje Aldtsjerk gaat de plaatselijke dorpsvereniging zelf zorgen voor de bouw van woningen voor jongeren. Ze laat gelijk een meertje graven om watersport en toerisme te stimuleren en geld uit zandverkoop te genereren. De opbrengst van het hele project komt ten goede aan de dorpsgemeenschap.

Lees meer:

Young Voices. Hoe jongeren te betrekken bij eigen leefomgeving

8 juni, 2012 - 14:52

guidelines on
HOW to involve children and young people in your work

 

Normal 0 21 Rapport uit Ierland over hoe jongeren te betrekken bij eigen leefomgeving

Zie rapport (Engels)

http://www.dcya.gov.ie/documents/publications/31267_Young_Voices_.pdf

Engeland:

Ben jij een bewuste wereldburger?

3 augustus, 2012 - 14:09

 

Ben jij een bewuste wereldburger?


 

Dan heb je vast ideeën over hoe het beter kan. Bij jou in de buurt, maar ook in de rest van de wereld. Je wilt die ideeën graag delen – én je wilt ermee aan de slag gaan.

 Ga op wereldreis met WORLD=U!

Groen Dichterbij

6 augustus, 2012 - 23:09

Vind je jongeren belangrijk?

19 oktober, 2012 - 10:31

Vind je jongeren belangrijk?
... dan mag je deze vakdag zeker niet missen!

Op dinsdag 11 december 2012 vindt alweer de derde editie van de Landelijke Dag van de Jongerenparticipatie plaats. Deze keer geheel online, bordevol informatie en entertainment!

 

Oldebroek niet trots op beste jongerenkeet

18 november, 2012 - 22:49

Oldebroek niet trots op beste jongerenkeet

Jongerenkeet De Babbel kreeg dit weekend nog een prijs voor 'de beste keet van Nederland', maar het lijkt er nu op dat die aandacht slecht uitpakt. De gemeente Oldebroek gaat kijken of de keet wel binnen de regels valt, die inhouden dat hij in een huiskamer moet zijn.  

Beatrix naar plattelandsjongeren in Toldijk

17 januari, 2013 - 23:04

Beatrix naar plattelandsjongeren in Toldijk

Koningin Beatrix woont vrijdagmiddag 1 maart ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) in Toldijk een forum bij over de ontwikkeling van jongeren op het platteland.

Lees meer:

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/beatrix-naar-plattelandsjongeren-in-toldijk-1.3612465

en

Toolkit ‘Realiseren natuurlijke speel- en buitenruimte’

17 april, 2013 - 10:53

Toolkit ‘Realiseren natuurlijke speel- en buitenruimte’

In opdracht van CNME Landgoed Schothorst  en de gemeente Amersfoort organiseerden Springzaad en tuinmakelaar Van Groningen de workshop ‘Van Droom tot Realisatie’. De toolkit is een handig instrument voor scholen, kinderopvangorganisaties, speeltuinverenigingen en buurtbewoners.

Lees meer:

Spijk werkt zelf aan een mooier dorp

29 april, 2013 - 12:41

Spijk werkt zelf aan een mooier dorp

Afbeelding Inwoners van Spijk willen een avontuurlijke speeltuin met een bakstenen schoorsteen. Artist impression: Karlijn Looman

 

YOUNG055 Subsidie voor jongeren die activiteit opzetten

27 mei, 2013 - 20:53

Subsidie voor jongeren die activiteit opzetten YOUNG055

APELDOORN - Kinderen en jongeren in Apeldoorn die een leuke activiteit organiseren, kunnen daarvoor subsidie krijgen van de gemeente.

Er is in totaal 26.000 euro beschikbaar.

Lees meer:

Gezocht: projecten die de inzet van jongeren aanmoedigen.

2 augustus, 2013 - 18:27

Gezocht: projecten die de inzet van jongeren aanmoedigen. Wil je een project starten dat jongeren aanmoedigt iets goed te doen voor anderen?

Vraag daarvoor dan een donatie aan bij VSBfonds. Vanaf mei 2012 investeert VSBfonds twee jaar lang in jongeren die zich willen inzetten voor anderen. Dat gebeurt via een speciaal opgezet jongerenprogramma.

Lees meer:

Jantje Beton Belang Kindvriendelijke Buitenruimte

8 oktober, 2013 - 10:51

Belang Kindvriendelijke Buitenruimte

Een kindvriendelijke buitenruimte is niet alleen belangrijk voor kinderen, maar heeft ook veel voordelen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van integratie, economie en duurzaamheid. In opdracht van Jantje Beton heeft  De Onderzoekerij het boekje “Belang kindvriendelijke buitenruimte” opgesteld waarin het belang voor zowel kinderen als de maatschappij uiteengezet wordt.

Lees meer:

Vraag het de dorpsbewoners zelf

9 januari, 2014 - 14:09

Vraag het de dorpsbewoners zelf

 

Inzet van het kernvermogen van dorpen biedt interessante nieuwe perspectieven voor zorg- en welzijnsvraagstukken in krimpgebieden.

 

Pagina's