Erfgoed en historie

Cittaslow

Over Cittaslow.
Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. De oorsprong van Cittaslow ligt in Orvieto (Italië).

Oploo wil ook Ploê heten

9 oktober, 2009 - 11:42

Wellicht wordt Oploo het eerste dorp in Brabant met een tweetalig plaatsnaambord. Onder de dorpsnaam Oploo zal dan de plaatsnaam in het dialect te lezen zijn: Ploê. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een verzoek hiervoor vanuit Oploo ontvangen.

NL in Beeld: fotografeer het landschap

14 maart, 2011 - 16:04

De laatste decennia is er erg veel veranderd in het Nederlandse landschap en de volgende decennia zal dat proces zich nog sneller voltrekken. Die verandering is een autonoom proces. Een deel van die veranderingen kun je door vergelijking van topografische kaarten en door statistieken vaststellen. Maar een belangrijk deel van die veranderingen krijg je zo niet helder.

 

Burgerbosje: Een milieubewust en sociaal bomenproject met de burger als Bosbaas

BURGERBOSJE

Een milieubewust en sociaal bomenproject met de burger als Bosbaas

Burgerbosbeheer:een kwestie van goed burgerschap, saamhorigheid en liefde voor de natuur: Een Burgerbosje plant je nooit alleen!

Officieel startschot project BURGERBOSJE in Friesland Gemeente Gaasterlan-Sleat:
de eerste Nederlandse Burgerbosgemeente

Handleiding Ommetjes

6 april, 2011 - 15:22

Handleiding Ommetjes
Wilt u een eigen ommetje creëren? Dan is deze handleiding Ommetjes onontbeerlijk. Het succesvolle project Maak je eigen ommetje is eind 2010 afgesloten. Er zijn 30 ommetjes gerealiseerd. Alle ervaringen die Landschapsbeheer Nederland opgedaan heeft bij de totstandkoming is gebundeld in deze handleiding.

Zie: http://www.landschapsbeheer.com/webwinkel/recreatie-en-wandelen/product/handleiding-ommetjes/148

4,5 miljoen historische Gelderse namen uit kerkboeken op internet

16 juni, 2011 - 15:55

Het Gelders Archief plaatst vanaf maandag 13 juni 4,5 miljoen namen uit de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB’s) van Gelderland (met uitzondering van het rivierengebied) op internet. Het gaat om namen van personen in Gelderland, die in de kerkboeken voorkomen vanaf de 16e eeuw tot 1811.

Kleinschalige initiatieven van groot belang voor nieuwe manier van omgaan met natuur

20 september, 2011 - 11:21

'Groene Golflengte leverde een week lang een bijdrage aan een gezond debat over de wijze waarop economie, samenleving en natuur elkaar kunnen versterken.'

Kleinschalige initiatieven van groot belang voor nieuwe manier van omgaan met natuur

DeBuzz doet in totaal 144 plaatsen in de provincie Gelderland aan. Jouw verhaal is ons nieuws.

23 november, 2011 - 11:28

ARNHEM - DeBuzz doet in totaal 144 plaatsen in de provincie Gelderland aan. Jouw verhaal is ons nieuws.

Sommige gemeenten bezoekt deBuzz vaker aangezien die groter zijn en meer inwoners tellen, zoals Arnhem en Nijmegen. Hieronder een overzicht van plaatsen met data die deBuzz aandoet. Op donderdag en vrijdag bepaalt u waar we staan. Heeft u een probleem? Bel dan met 08801-38865 en de witte camper komt naar u toe! DeBuzz staat op elke locatie van 10.00 tot 13.00 uur. Wees welkom.

middagsymposium over landschapsversterking door bewonersinitiatieven. Woensdag 22 februari 2012

8 februari, 2012 - 09:58

Op woensdag 22 februari 2012 organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland een middagsymposium over landschapsversterking door bewonersinitiatieven.

Het symposium is bedoeld voor professionals en bewonersorganisaties die concreet aan de slag willen in het landschap.

 

Presentatie Stichting Landschapsbeheer Gelderland

20 april, 2012 - 18:42

Tijdens de jaarvergadering van VKK Gelderland op 27 maart 2012 gaf Sander Nijhuis, van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, een presentatie over het werk van de stichting.

In zijn presentatie vindt u uitgebreide informatie en inspirerende resultaten van de projecten:

Hekken van de Veluwe; groene inspiratie voor afrastering en inpassing

25 april, 2012 - 12:24

hekken veluweHekwerken zijn vaak beeldbepalend in het landschap. Ze beperken daarnaast de doorgang voor veel dieren. Veel van de bestaande hekken kunnen wellicht aangepast worden in hoogte, kleur of materiaal, of zelfs worden weggehaald.

De kracht van functiecombinaties: vliegwiel voor duurzame gebiedsontwikkeling

25 april, 2012 - 16:18

De kracht van functiecombinaties: vliegwiel voor duurzame gebiedsontwikkeling

Praktijkboek 'Toekomstwaarde Nu! - De kracht van functiecombinaties' gepubliceerd

Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook in tijden waarin ruimte en geld schaarser zijn dan ooit. Meer hierover leest u in het Praktijkboek ‘Toekomstwaarde Nu! De kracht van functiecombinaties’.

Campagne Geef om Gelderland. Zet jouw natuur op de kaart

28 april, 2012 - 16:15

Gelderland is de provincie met de meeste natuur in Nederland. Gevarieerd, met bos, hei, water en kleinschalige landbouw. Maar ook versnipperd en kwetsbaar door steeds meer wegen, bedrijventerreinen en woonwijken.

Zieuwentse kerkpaden klaar. De Achterhoek achterlangs

3 juli, 2012 - 11:45

In tijden van voortgaande ontkerkelijking en zelfs van sluiting van kerkgebouwen zien we een oud verschijnsel opnieuw uitgevonden worden: de kerkpaden. Oude (kerken)paden worden gerevitaliseerd en nieuwe worden ontwikkeld.

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

28 augustus, 2012 - 18:36

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

 

In Nederland zijn meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. De wettelijke grondlsag hiervoor ligt in artikel 35 van de Monumentenwet 1988. Daarnaast zijn er gemeenten die op basis van de lokale erfgoedverordening gemeentelijke beschermde gezichten hebben aangewezen.

Schuurvilla moet platteland redden

3 oktober, 2012 - 10:21

Schuurvilla moet platteland redden

Bevolkingsdaling gaat in steeds meer delen van het land de beleidsagenda bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen van krimp.

 

Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek

16 oktober, 2012 - 16:13

Het Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek, geschreven door Petra Kuijlaars, biedt een handreiking ruimtelijke kwaliteit voor de twaalf dorpen rond Apeldoorn. Ieder met een eigen sfeer, een eigen historie en ligging. Eerder verscheen al het Groot Apeldoorns Kookboek voor het Landschap.

(bron de Stentor, 11 oktober 2012)
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/11845342/Dorpen-kunnen-aan-de-slag-met-opvolger-van-landschapsbestseller.ece

Symposium Natuur dichterbij

20 oktober, 2012 - 15:31

Symposium Natuur dichterbij

  Symposium Natuur dichterbij

Natuurwerkdag 3 november 2012

20 oktober, 2012 - 23:58

Natuurwerkdag 3 november 2012

Ga zelf aan de slag op de Natuurwerkdag!

Financiering vinden Toolbox Financieringsconstructies

5 november, 2012 - 17:11

Financiering vinden

Toolbox Financieringsconstructies

Door de financiële crisis en het wegvallen van veel subsidies is in Nederland een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor financiering op gang gekomen.
Vanwege de vele proefprojecten en innovaties op het gebied van financieringsconstructies, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten om deze creativiteit te verzamelen en te bundelen en in een uniforme vormgeving.

Lees meer:

Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst | cultuurhistorie van de Rijnstrangen

5 december, 2012 - 11:21

Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst

De roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing.

Liemers

Lees meer:

http://edepot.wur.nl/186316

 

 

 

Dongeradeel start unieke aanpak voor leefbare dorpen

7 december, 2012 - 09:42

Dongeradeel start unieke aanpak voor leefbare dorpen

De gemeente Dongeradeel heeft te maken met een krimpopgave, daarin is de gemeente niet uniek. De aanpak daarvan is dat wel, namelijk met het experiment Duurzaam Beschermde Dorpsgezichten.

 

Houtresten warmen duurzame dorpskachel op

29 december, 2012 - 21:53

Houtresten warmen duurzame dorpskachel op

HOONHORST - Duurzame dorpskachel moet kerk, school, sportcomplex en zalencentrum verwarmen. Boomtakken op grondgebied van Huize Den Berg dienen als brandstof. Belangenorganisaties tekenen samenwerkingsverband.

Lees meer:

http://www.destentor.nl/regio/dalfsen/houtresten-warmen-kachel-op-1.3583539

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen voor professionals, politiek en bestuur.

20 januari, 2013 - 13:15

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen voor professionals, politiek en bestuur

Dit is één van de belangrijkste bevindingen van het afstudeeronderzoek van
Roy Nieuwenhuis naar gebiedsgericht werken in opdracht van de gemeente Deventer.

'SuperLiemers' moet streek hot maken

13 februari, 2013 - 09:35

'SuperLiemers' moet streek hot maken

Natuurmonumenten wil in of net na de zomervakantie een natuur- en cultuurproject in de Liemers lanceren. Het doel is om de inwoners meer als ambassadeur van hun streek te laten optreden.

Lees meer:

http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/superliemers-moet-streek-hot-maken-1.3662228

Het opstellen van een sociale wijkagenda

27 februari, 2013 - 14:54

Het opstellen van een sociale wijkagenda

Raamwerk voor doelgerichte samenwerking

Prijs voor Buur maakt Natuur (Gelderse Pluk van de Petteflet-prijs)

28 februari, 2013 - 20:42

Prijs voor Buur maakt Natuur

ZELHEM/DOETINCHEM - Het initiatief van Stichting Buur maakt Natuur voor nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden heeft de Gelderse Pluk van de Petteflet-prijs gewonnen

Lees meer:

Opening nieuw Klompenpad: het Rijnweidepad, Spijk (waar de Rijn ons land binnenkomt)

5 april, 2013 - 15:35

Opening van een nieuw Klompenpad: het Rijnweidepad Spijk

Op zondag 28 april 2013 vindt in dorpshuis ‘de Spieker’ in Spijk de feestelijke opening plaats van een nieuw Klompenpad: het Rijnweidepad Spijk (waar de Rijn ons land binnenkomt.

Dorpsstyliste maakt dorpen fraaier

10 april, 2013 - 10:29

Dorpsstyliste maakt dorpen fraaier

 

Hieke Joostema-Greidanus uit het Friese dorp Berltsum is dorpsstyliste. Zij wordt door dorpsbelangen en woningcorporaties gevraagd om lelijke plekken op te sporen en ze te verfraaien.

 

Lees meer:

 

http://www.verkeerskunde.nl/dorpsstyliste-maakt-dorpen-fraaier.30900.lynkx

Dorp en Rand – Dorpen in het landschap (gemeente Bronckhorst)

1 augustus, 2013 - 15:45

 

 

Dorp en Rand – Dorpen in het landschap

 

Het project Dorp en Rand is onderdeel van het Landschapsontwikkelingsplan Bronckhorst, Lochem en Zutphen (landschappelijke inpassing Kleine Kernen). Met het project Dorp en Rand willen we de landschappelijke kwaliteit verbeteren door aan te sluiten bij de karakteristieken van het landschap en daarmee de belevingswaarden en uitstraling te optimaliseren.

Lees meer:

Gelselaar beschermd dorpsgezicht. Wat betekent dat?

21 september, 2013 - 22:09

Gelselaar beschermd dorpsgezicht

Op vrijdag 13 september 2013 is Gelselaar aangewezen als een ‘van Rijkswege beschermd dorpsgezicht’.

http://www.gelselaar.nl/pages/posts/gelselaar-beschermd-dorpsgezicht681.php

Pagina's