Duurzaamheid

Cittaslow

Over Cittaslow.
Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. De oorsprong van Cittaslow ligt in Orvieto (Italië).

"Unser Dorf hat Zukunft" (in het Nederlands: "Ons dorp heeft een toekomst")

"Ons dorp heeft een toekomst"

De wedstrijd "Ons dorp heeft een toekomst" zal worden uitgegeven door het ministerie van Milieu en de instandhouding, Landbouw en Consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Seit über 47 Jahren ist der Dorfwettbewerb ein Motor für die dörfliche Entwicklung. Voor meer dan 47 jaar, is het dorp van de concurrentie is een motor voor plattelandsontwikkeling.

Hoonhorst, in de gemeente Dalfsen, is gekozen tot Duurzaam Dorp Overijssel

Het dorp Hoonhorst, in de gemeente Dalfsen, is gekozen tot Duurzaam Dorp Overijssel. In een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 10 duurzame dorpen in Overijssel, kreeg Hoonhorst uit handen van de juryvoorzitter gedeputeerde Theo Rietkerk symbolisch een certificaat uitgereikt met een waarde van 1,5 miljoen euro.

Het plan waarmee ze gewonnen hebben is te vinden:

Bidbook Duurzaam Hoonhorst 2010

http://www.duurzaamhoonhorst.nl/bidbook-duurzaam-hoonhorst-2010/

Duurzaamheid

'Duurzaamheid' is een woord waar we tegenwoordig niet meer onderuit komen. Bij duurzaamheid wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan energiebesparing en alternatieve vormen van energie. Maar wonen in het dorp kan ook duurzaam georganiseerd worden, bijvoorbeeld door middel van starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Sociale duurzaamheid slaat op continuering van het verenigingsleven; het behouden van voldoende bestuursleden en leden bijvoorbeeld. Zo zijn er nog meer mogelijkheden te noemen.

Netwerkgroep Duurzame Dorpen

Tijdens de VKK-ledenvergadering in november 2010 zijn de initiatieven in Hoonhorst, Almen en Vragender aan de dorpsbelangenorganisaties gepresenteerd. N.a.v. de ledenvergadering kwam de vraag bij ons binnen of we een netwerk duurzame dorpen kunnen maken. De VKK geeft hier graag gehoor aan.

Algemeen Belang Teuge bekroond met de Koninklijke erepenning

28 januari, 2011 - 17:07

Algemeen Belang Teuge bekroond met de Koninklijke erepenning

Op 12 december 2010 bestond Algemeen Belang Teuge 100 jaar. Op 20 januari 2011 vierde Algemeen Belang Teuge haar 100-jarig bestaan.

Vereniging Algemeen Belang Teuge

http://www.algemeenbelangteuge.nl/

Slow voor een beter leven

24 maart, 2011 - 12:06

Als Cittaslow zijn we op zoek naar “gemeenten waar mensen nog steeds nieuwsgierig zijn naar vroeger, gebieden rijk aan theaters, pleinen, cafés, restaurants en spirituele plekken, met een ongerept landschap en innemende ambachtslieden, waar mensen de langzame tred van de seizoenen nog herkennen en authentieke producten, smaak, gezondheid en spontane gewoontes eerbiedigen”. Bron: Cittaslow Manifest

Prof.dr. Dirk Strijker: ‘Zonder snel internet loopt het platteland leeg’

27 april, 2011 - 10:42

Prof.dr. Dirk Strijker: ‘Zonder snel internet loopt het platteland leeg’

Geef het Nederlandse platteland zo snel mogelijk snel internet. Anders zullen bewoners en bedrijven wegtrekken uit de buitengebieden en daarmee de krimp in dergelijke gebieden versnellen. Dat is de boodschap van Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zie: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/opinie/2011/opinie14_2011

 

Langer thuis blijven wonen

Langer thuis blijven wonen

Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen zich aanpassen aan hun woning in plaats van andersom. Toch willen veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met een aantal maatregelen, voorzieningen en producten is dat in veel gevallen goed mogelijk.

Bestuur Regio FoodValley stelt Strategische Agenda vast

16 augustus, 2011 - 15:25

Het regiobestuur van Regio FoodValley heeft de Strategische Agenda voor de periode 2011-2015 opgesteld. Het is nu aan de gemeenteraden van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen om deze definitief vast te stellen. De Strategische Agenda beschrijft belangrijke opgaven die de regio de komende jaren gezamenlijk oppakt. Eind 2012 wordt de balans opgemaakt en verslag uitgebracht aan de gemeenteraden over de realisatie van de opgaven in deze Strategische Agenda.

Tauw verzorgt procesbegeleiding bouw biovergister

25 augustus, 2011 - 15:22

Tauw verzorgt procesbegeleiding bouw biovergister

In opdracht van de provincie Gelderland is Tauw ingeschakeld bij het realiseren van een biovergistingsinstallatie in de gemeente Neerijnen. De opbrengsten van de nieuwe biovergister komen ten goede aan de dorpengemeenschap.

presentatie Inspiratiedag Duurzaamheid Procesbegeleiders in Vragender (PDF)

19 september, 2011 - 13:12

In de bijlage de presentatie Inspiratiedag Duurzaamheid Procesbegeleiders in Vragender

 

Heb je suggesties voor methoden etc? Meld  dat aan info@vkkgelderland.nl

NIEUW: Magazine, Achtergrondartikelen PlattelandsParlement

1 november, 2011 - 10:32

Op 12 november 2011 vindt het vierde nationale PlattelandsParlement plaats. Geen formeel parlement, wel een direct gesprek tussen plattelandsbewoners en politici.

NIEUW: Magazine

Achtergrondartikelen over de thema’s die op het PlattelandsParlement aan de orde komen.

  Krimp

Lokale duurzame energie

Cornielje wordt 'Vragender wijs' over duurzaamheid

23 november, 2011 - 13:18

Cornielje wordt 'Vragender wijs' over duurzaamheid

Maandag 21 November 2011

VRAGENDER-GROENLO – Wethouder van Uem deed in bewoordingen van een ‘Gallisch dorp’ in Oost Gelre en Commissaris van de Koningin Cornielje sprak lofwaardig over een ‘vitaal dorp’ dat ‘een eigen verantwoordelijkheid neemt en niet afwacht totdat de overheid het wel zal doen’.

Complete bericht zie:

Vasse en Olst zijn de winnaars van de Duurzaamste Dorp Verkiezing. Overijssel

23 november, 2011 - 16:13

Vasse en Olst zijn de winnaars van de Duurzaamste Dorp Verkiezing Overijssel.

Olst is verkozen door een vakjury, Vasse kreeg de meeste stemmen van het publiek.

Tijdens een live-uitzending op TV Oost is Olst door een vakjury verkozen tot 'Duurzaam Dorp Overijssel 2011'. Olst krijgt een geldprijs van 200.000 euro om duurzame plannen te realiseren. Publiekslieveling Vasse krijgt een bedrag van 50.000 euro.

Kleine kern Vragender groot voorbeeld tijdens nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Gelderland

9 januari, 2012 - 14:56

Nieuwjaarstoespraak Commissaris van de Koningin in Gelderland dhr. Cornielje

Dinsdag 3 januari 2012 is de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Gelderland gehouden. De Commissaris van de Koningin, dhr. Cornielje stelde in zijn nieuwjaarstoespraak Vragender voor als goed voorbeeld van hoe een klein kerkdorp de handen ineen slaat om de bedreigingen het hoofd te bieden en ze om te zetten in kansen. Hieronder dit gedeelte van de toespraak:

Smart grid Lochem. Balans tussen productie en afname van energie.

9 februari, 2012 - 00:05

 

Smart grid Lochem

 

donderdag 2 februari 2012

 

Het intelligente net in Lochem heeft 1.493.957 euro subsidie ontvangen uit het proeftuinenproject van Agentschap NL. In het project Intelligent Net in Duurzaam Lochem zijn eindgebruikers ook producenten en wordt een zo goed mogelijke balans gecreëerd tussen productie en afname van energie.

Lees verder:

Netwerkbijeenkomst duurzame energievoorziening

8 maart, 2012 - 13:22

Heeft u belangstelling voor een meer duurzame energievoorziening? Maakt u plannen of bent u al samen met anderen in uw omgeving aan de slag? Zoekt u geschikte voorbeelden, nieuwe contacten of medestanders om stappen vooruit te zetten? Dan bent u van harte welkom op de netwerkbijeenkomst voor lokale energie op woensdag 18 april in Sociaal Cultureel Centrum de Enck te Oirschot. Namens Streekhuis Kempenland, Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij, de Brabantse Milieufederatie, de Boerenbond (BE) en de gemeente Lochem.

Netwerkbijeenkomst voor lokale energie-initiatieven

10 april, 2012 - 12:46

Woensdag 18 april organiseert Rural Alliances een netwerkbijeenkomst voor lokale energie in de Enck te Oirschot. De netwerkbijeenkomst is opgezet voor mensen die betrokken zijn bij het platteland en initiatieven hebben op het gebied van energie. Doel is vooral om kennis en ervaring uit te wisselen. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

'Loslaten, vertrouwen, verbinden'

24 april, 2012 - 11:59

'Loslaten, vertrouwen, verbinden'

Zorg dat actieve en gedreven burgers niet vastlopen in logge systemen en organisaties. Laat de controle los en geef onze initiatieven de ruimte.’ Dat is de voornaamste oproep die volgt uit een reeks bijeenkomsten met betrokken Nederlanders. De gebundelde resultaten zijn woensdag 28 maart aan minister Spies van Binnenlandse Zaken overhandigd. Socires, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Nationale Postcode Loterij en Stichting DOEN namen het initiatief

De kracht van functiecombinaties: vliegwiel voor duurzame gebiedsontwikkeling

25 april, 2012 - 16:18

De kracht van functiecombinaties: vliegwiel voor duurzame gebiedsontwikkeling

Praktijkboek 'Toekomstwaarde Nu! - De kracht van functiecombinaties' gepubliceerd

Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook in tijden waarin ruimte en geld schaarser zijn dan ooit. Meer hierover leest u in het Praktijkboek ‘Toekomstwaarde Nu! De kracht van functiecombinaties’.

Populaire wijken zijn duurzame wijken; ‘passie voor de plek

27 april, 2012 - 23:48

Populaire wijken zijn duurzame wijken
SEV-essay over het belang van breder kijken

29-03-2012  door Radboud Engbersen

Wedstrijd om meest duurzame dorp in Gelderland

28 april, 2012 - 23:59

Wedstrijd om meest duurzame dorp in Gelderland

vrijdag 27 april 2012

ARNHEM – De provincie Gelderland wil meebetalen aan een wedstrijd om de titel duurzaamste dorp en wijk van Gelderland. De provincie wil daarvoor een ton op tafel leggen. Ook twee regio’s in Hongarije en Bulgarije zijn daartoe bereid. Met regio’s in acht andere landen wordt nog gesproken.

 

Lees meer:

Verduurzaam onze toekomst vergroen de economie

1 mei, 2012 - 20:01

Verduurzaam onze toekomst vergroen de economie

Het Nationaal Platform Rio+20 is een netwerkorganisatie met deelnemers uit diverse maatschappelijke organisaties, netwerken en bedrijven in Nederland die willen bijdragen aan de transit

http://www.ncdo.nl/sites/default/files/styles/large/public/null/Nationaal-Platform-Rio.jpg

Focus voor energietransitie

9 mei, 2012 - 20:01

Focus voor energietransitie

De provincie Gelderland legt haar focus voor energietransitie in drie opgaven: energie-, economische en maatschappelijke opgave. Projecten en activiteiten die aan twee of drie van deze opgaven bijdragen, hebben prioriteit. Binnen de ‘overlap’ van twee, maar liever nog drie cirkels ligt het win-wingebied.


Op 23, 24 en 25 oktober 2012 is in Oisterwijk de conferentie Rural Alliances

26 juli, 2012 - 01:07

Conferentie Rural Alliances


23 t/m 25 oktober 2012 te Oisterwijk
Vooraankondiging
Op 23, 24 en 25 oktober 2012 is in Oisterwijk de conferentie Rural Alliances.
Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring over ‘Nieuwe allianties en
verdienmogelijkheden bij een terugtrekkende overheid.’

 

Lees meer:

Ben jij een bewuste wereldburger?

3 augustus, 2012 - 14:09

 

Ben jij een bewuste wereldburger?


 

Dan heb je vast ideeën over hoe het beter kan. Bij jou in de buurt, maar ook in de rest van de wereld. Je wilt die ideeën graag delen – én je wilt ermee aan de slag gaan.

 Ga op wereldreis met WORLD=U!

Draagvlak terugkeer 'dorpspomp' groot

29 augustus, 2012 - 18:38

Draagvlak terugkeer 'dorpspomp' groot

nieuwsbanner

Utrecht, 15 augustus – De wens naar tappunten in Nederland is groot. Vitens, ‘s lands grootste waterbedrijf, heeft een onderzoek uit laten voeren om de vraag in kaart te brengen.  Maar liefst 87 procent van de Nederlanders vindt dat het mogelijk moet zijn flessen te kunnen bijvullen met kraanwater op openbare plekken, zo blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Vitens

Tegenlicht maandag 8 oktober: de kracht van burgerinitiatieven

24 september, 2012 - 23:26

Tegenlicht maandag 8 oktober: de kracht van burgerinitiatieven
Op maandagavond 8 oktober wordt de documentaire “Power to the People” uitgezonden. Het gaat over decentralisering van onderop, niet alleen over de energievoorziening, maar ook in het verzekeringswezen, de zorg en voeding ontstaan burgerinitiatieven die de recessie aangrijpen voor het lokaal ontwikkelen van nieuwe sociale netwerken. Kijken dus!

 

Kijk ook

Duits dorpje verdient miljoenen met schone energie

2 oktober, 2012 - 22:23

Duits dorpje verdient miljoenen met schone energie

Het kleine Beierse dorpje Wildpoldsried heeft slechts 2600 inwoners. Maar elk jaar verdient het 4 miljoen euro (€1500 per persoon) aan schone energie. Wildpoldsried produceert namelijk 320% meer energie dan het zelf kan gebruiken. Het dorpje kreeg internationale aandacht en schreef zelfs een plan hoe andere gemeenschappen zijn voorbeeld kunnen volgen.

Lees meer:

Elektrische Dorpsdeelauto officieel afgeleverd | Duurzaam Hoonhorst

15 oktober, 2012 - 17:04

Elektrische Dorpsdeelauto officieel afgeleverd | Duurzaam Hoonhorst

Heel Hoonhorst kan nu elektrisch rijden: de dorpsdeelauto is gearriveerd! Hij was al even te zien in september, maar nu is alles geregeld en is het een echte Hoonhorster auto. Het is een Renault Kango

Pagina's