Demografie & Krimp

Samenvatting van de bijeenkomst Leefbaar Zeeland KRIMP als kans?!

15-11-2008 | Samenvatting van de bijeenkomst Leefbaar Zeeland KRIMP als kans?!

15 november 2008, vergader- en congrescentrum De Stenge te Heinkenszand.

Tijdens de bijeenkomst waren de centrale vragen: Wat doet de ZVKK voor de totale leefbaarheid. Hoe ziet de ZVKK zijn rol als ‘kennismakelaar' voor leefbaarheid. Hoe gaat het nu in de dorpskernen. Demografische veranderingen hebben effect maar wat kunnen de ZVKK en dorpsraden hier gezamenlijk aan doen.
   Naar de samenvatting

‘Weg uit de Peel’ naar finale Brabantse Dorpen Derby

13 juli, 2010 - 13:51

Het project ‘Weg uit de Peel’ is door het reconstructiegebied De Peel verkozen tot finalist van de Brabantse Dorpen Derby, de leefbaarheidswedstrijd voor bewoners van Brabantse dorpen.

In elk van de negen Brabantse regio’s heeft een gebiedscommissie gekozen welk project zijn regio gaat vertegenwoordigen in de grote finale van de Brabantse Dorpen Derby. Met de nominatie wint ‘Weg uit de Peel’ 10.000 euro voor verbetering en promotie van het project. De winnaar van de finale in december krijgt 25.000 euro.

Krimp

Hieronder diverse berichten aangaande het veelomvattende thema 'krimp'.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Actiepunten en Impressie Zeeuws PlattelandsParlement 2010

17 november, 2010 - 04:50

16-11-2010 | Actiepunten en Impressie Zeeuws PlattelandsParlement 2010

Zaterdag 13 november waren 150 mensen bij elkaar in Heinkenszand om te spreken over de leefbaarheid in Zeeland.

Leden van dorps- en wijkraden, raadsleden, leden van provinciale staten, medewerkers van maatschappelijke organisaties en gemeente- en provinciebestuurders werkten aan actiepunten op de onderwerpen: Wonen, Voorzieningen, Zorg en Mobiliteit.

Krimp & Basisonderwijs

Op 30 november 2010 organiseerde VKK Gelderland een bijeenkomst voor kleine kernen en buurtschappen tot 1000 inwoners. Het thema is Basisonderwijs. Door de bevolkingskrimp wordt er in steeds meer dorpen gevreesd voor het verdwijnen van basisonderwijs. Hieronder vindt u diverse artikelen en websites over dit thema en in de bijlage powerpoints met geïntegreerd verslag van de avond.  

 

Zeeuws Vlaanderen in de greep van de krimp

Zeeuws Vlaanderen in de greep van de krimp is de titel van een een filmpje van 12,5 minuten over de gevolgen van krimp voor de huizenmarkt in Zeeuws-Vlaanderen.

Met medewerking van Scoop is dit filmpje in opdracht van de Provincie Zeeland vervaardigd.

Op de website van de Provincie Zeeland staat het filmpje onder:
http://provincie.zeeland.nl/wonen/bevolking/film_krimp/?lng=nl

Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in Nederland

14 december, 2010 - 12:32

Steeds meer gemeenten en regio's krijgen de komende twintig jaar te maken met een afname van het aantal inwoners, huishoudens en potentiële beroepsbevolking. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, arbeidsmarkt en bedrijvigheid. Gemeenten moeten zich hier nu al op voorbereiden. Niet alleen door aanpassing van woningbouwplannen, maar ook door aanpassing van economisch en ruimtelijk beleid.

Prof.dr. Dirk Strijker: ‘Zonder snel internet loopt het platteland leeg’

27 april, 2011 - 10:42

Prof.dr. Dirk Strijker: ‘Zonder snel internet loopt het platteland leeg’

Geef het Nederlandse platteland zo snel mogelijk snel internet. Anders zullen bewoners en bedrijven wegtrekken uit de buitengebieden en daarmee de krimp in dergelijke gebieden versnellen. Dat is de boodschap van Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zie: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/opinie/2011/opinie14_2011

 

In ‘Rondom 10’ van 14 mei 2011 aandacht voor Bevolkingskrimp: Crisis of kans?

Dorpen en steden in de uithoeken van ons land lopen leeg. Winkels verdwijnen, complete woonwijken verpauperen en de jeugd trekt weg. De krimp zorgt al voor aardig wat problemen. Maar laten we die regio’s nou aan hun lot over of moeten we met z’n allen de regio’s daar gaan helpen. In Rondom 10 een discussie met stadsmensen en dorpsgenoten. Er zijn krimpdeskundigen en inwoners uit verschillende krimpdorpen aanwezig en zij vertellen wat de krimp doet en welke kansen er tegelijkertijd zijn.

Achterhoekse studenten laten zich na de zomer 24 uur opsluiten in een glazen huis en denken na over krimp

5 juli, 2011 - 14:54

Achterhoekse studenten laten zich na de zomer 24 uur opsluiten in een glazen huis op het Simonsplein in Doetinchem. Zij gaan een etmaal lang met elkaar en het publiek oplossingen bedenken voor de krimpende bevolking en het behoud van talent voor de regio. De Glazen Campus staat prominent naast het grote podium van de Stadsfeesten op 2 en 3 september.

NIEUW: Magazine, Achtergrondartikelen PlattelandsParlement

1 november, 2011 - 10:32

Op 12 november 2011 vindt het vierde nationale PlattelandsParlement plaats. Geen formeel parlement, wel een direct gesprek tussen plattelandsbewoners en politici.

NIEUW: Magazine

Achtergrondartikelen over de thema’s die op het PlattelandsParlement aan de orde komen.

  Krimp

Lokale duurzame energie

Special Bevolkingsdaling in Metro

19 maart, 2012 - 14:12

Dagblad Metro heeft 7 maart samen met het ministerie van BZK een special uitgebracht over krimp. Titel: Bevolkingsdaling: met elkaar nieuwe kansen pakken.


Rijk met Kleine Dorpen

5 april, 2012 - 18:06

Rijk met Kleine Dorpen

Op 7 maart 2012 is het boek “Rijk met kleine dorpen” aangeboden aan burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

Krimp in Beeld Boek Movisie

5 april, 2012 - 18:37

Krimp in Beeld

De sociale gevolgen van demografische veranderingen

Steensel krimpt het hardst

10 april, 2012 - 18:49

EINDHOVEN - Het duurt nog tot 2032, maar dan zet ook in deze regio definitief de krimp van de bevolking in, zo blijkt uit prognoses van de provincie Noord-Brabant. Het Eindhovens Dagblad zocht uit welke kleine kernen in de regio de afgelopen jaren al een daling van het aantal inwoners doormaakten en welke dorpjes juist groeiden.

Sim8erhoek, game om met gevolgen van krimp te spelen

20 april, 2012 - 14:44

Sim8erhoek, game om met gevolgen van krimp te spelen

Hij is in aantocht: de game Sim8erhoek. Het simulatiespel moet uiterlijk eind dit jaar klaar zijn. Met Sim8erhoek, gebaseerd op het bekende computerspel SimCity, kunnen Achterhoekers op spannende wijze spelen met de gevolgen van de bevolkingskrimp. Handhaaf in de regio alle 30 zwemlocaties en je ziet dat dit al heel snel niet meer te behappen valt. Te duur en voor te weinig burgers.

Lees meer:

Beheer braakliggende grond door burgers

23 april, 2012 - 15:58

Beheer braakliggende grond door burgers

vrijdag 20 april 2012

Innovatiecentrum op het voormalige DRU complex in Ulft. Het doel is om 'studenten op te leiden om die vervolgens te verleiden om in de Achterhoek te blijven'.

23 april, 2012 - 16:20

Groen licht voor innovatiecentrum DRU-complex

ULFT - De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van een innovatiecentrum op het voormalige DRU complex in Ulft. De provincie had al 3,3 miljoen euro toegezegd, de raad stelde daar nog eens 2,2 miljoen euro extra tegenover.

Minister onder de indruk van Groninger initiatieven bevolkingsdaling

24 april, 2012 - 12:02

Minister onder de indruk van Groninger initiatieven bevolkingsdaling

In een werkbezoek aan de provincie Groningen heeft minister Spies zich laten informeren over de aanpak van de krimpproblematiek in deze provincie. Ze sprak daar niet alleen met bestuurders.  Op een ‘Leefbaarheidsmarkt’ in Delfzijl liet ze zich door bewoners informeren over wat zij zelf al doen om met krimpproblematiek om te gaan.

 

Lees meer:

Kansen creëren met een bovendorpse visie

Het project Kansen creëren met een bovendorpse visie, was een project van de LVKK, uitgevoerd door de provinciale VKK's en financieel en kennismatig ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er deden 14 clusters aan mee, verdeeld over de provincies Friesland, Drenthe, Limburg, in het bijzonder Zuid-Limburg en Gelderland. Het project liep tot 1 april 2013.

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING KRIMP IN DE BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN VAN DONGERADEEL Holwerd, Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat

28 april, 2012 - 11:25

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING
KRIMP IN DE BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN VAN DONGERADEEL Holwerd, Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat

De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren de kern en willen voorkomen dat aan de randen nieuwbouw plaatsvindt terwijl de kern leegloopt.

Friese gemeente wil 'halve' scholen in krimpgebied

4 mei, 2012 - 23:30

 

Friese gemeente wil 'halve' scholen in krimpgebied

De Friese gemeente Littenseradiel wil basisscholen opsplitsen in een onderbouw- en een bovenbouwschool. Met zulke 'halve' scholen behoudt, ondanks het feit dat er steeds minder mensen op het platteland wonen, elk dorp toch een eigen school.

 

Lees meer:

Hoe houden we de scholen in kleine kernen in stand?

8 mei, 2012 - 18:22

leefbaarheid kleine kernen

  • Discussie: Hoe houden we de scholen in kleine kernen in stand?

Werkgroep Kleine Scholen Loppersum:

Zie verslag:

Bottom-up leefbaarheid in krimpdorpen

23 mei, 2012 - 15:31

Bottom-up leefbaarheid in krimpdorpen

Bevolkingsdaling, zo langzamerhand lijkt het ook in gebieden die (nog) niet krimpen geen eng woord meer. Ik zeg lijkt, wat soms hoor je nog steeds mensen praten over het bestrijden van krimp. Liefst door extra woningen en bedrijventerreinen te bouwen. In de meeste gemeenten ligt die irrealistische discussie gelukkig achter ons, en kan men zich concentreren op de vraag: hoe nu verder? De voorzieningen in een dorp zijn daarbij een belangrijk thema. Hoe moet je omgaan met minder klanten en bezoekers?

Handboek 'Thuis in onze kern'

6 juni, 2012 - 23:45

Handboek Thuis in Onze Kern

Hulpmiddel om sociale cohesie tussen nieuwkomers op het platteland en autochtone inwoners te versterken

 

Bevolkingskrimp en onderwijs Afscheid van 450 scholen?

12 juni, 2012 - 15:56

Bevolkingskrimp en onderwijs

Afscheid van 450 scholen?

Hoewel de bevolking van Nederland voorlopig nog steeds groeit, slaat dit over een jaar of dertig mogelijk om in krimp. In sommige regio’s gaat dit al eerder gebeuren en in een aantal regio’s is er zelfs nu al sprake van bevolkingsdaling. Bevolkingskrimp heeft ontegenzeggelijk gevolgen voor het voorzieningenniveau in een gebied. Wat zijn de gevolgen voor het onderwijs?

Netwerk nodig tegen leegloop

27 juni, 2012 - 16:05

Netwerk nodig tegen leegloop

ZWOLLE - Gedeputeerde Staten van Overijssel willen 60 miljoen uittrekken om 38.000 particulieren en 2000 zakelijke adressen op het platteland en 150 'onrendabele' bedrijventerreinen aan te sluiten op glasvezel.

Het provinciebestuur vindt het van essentieel belang dat ze zo supersnel internet krijgen. In ruil voor de subsidie moeten de klanten wel abonnementsgeld betalen.

Voortgang nieuw project ‘Kansen creëren met een bovendorpse visie’ (Juni 2012)

29 juni, 2012 - 00:14

In de vorige editie van de Kleine Kernen Koerier berichtten wij u al over de start en het doel van dit nieuwe project: het op gang brengen van een bewustwordingsproces ten aanzien van de gevolgen van de demografische veranderingen in de Gelderse dorpen en buurtschappen.

Special bevolkingsdaling in VNG magazine

30 juni, 2012 - 23:32
Special bevolkingsdaling in VNG magazine
In het VNG-magazine is een special verschenen over bevolkingsdaling. Hierin komen de ervaringen in de praktijk met verschillende instrumenten aan bod, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ontwikkeld voor de aanpak van de gevolgen van demografische ontwikkelingen.
 
Lees meer:

Bloeiend krimpdorp

6 augustus, 2012 - 18:54

 

Bloeiend krimpdorp

 

Binnenlands Bestuur 27 jul 2012 

 

Binnenlands Bestuur besteedt tot het einde van dit jaar elk nummer aandacht aan het fenomeen krimp en wat dat voor met name gemeenten betekent. Een gerusstellende boodschap vooraf: ook zonder groei is er leven. 

Leegstand bedreigt leefbaarheid platteland

6 augustus, 2012 - 18:57

Leegstand bedreigt leefbaarheid platteland

Foto ANP

Dorpen raken goedkoop huurhuis kwijt

6 augustus, 2012 - 19:13

Dorpen raken goedkoop huurhuis kwijt

AMSTERDAM - Woningcorporaties willen op termijn al hun huizen uit dorpen in krimpgebieden verkopen of slopen. Ze trekken zich terug uit dorpen en buurtschappen op het platteland.

Foto:  ANP

Sociale gevolgen van krimp

8 augustus, 2012 - 00:13

 

Sociale gevolgen van krimp

Juli 2012 - Wij gaan Pekel niet uit

Door vergrijzing, ontgroening en gebrek aan werkgelegenheid blijven in krimpgebieden vaak kwetsbare huurders achter in corporatiewoningen. Bij sloop en herhuisvesting door wooncorporaties is daarom extra zorgvuldigheid geboden. De SEV presenteert het onderzoeksrapport ‘De sociale gevolgen van krimp: ‘Wij gaan Pekel niet uit’.

Lees meer:

Pagina's