Democratie & participatie

Zijn gemeenten klaar voor de Energieke Samenleving?

5 augustus, 2013 - 22:00

 

Zijn gemeenten klaar voor de Energieke Samenleving?

 

Gemeenten staan in de startblokken, maar zoeken de juiste handvatten    

 

Bouwstenen voor meer bewonersinvloed (Priemus)

23 juli, 2013 - 23:43

Bouwstenen voor meer bewonersinvloed (Priemus)

Eind 2012 verscheen de evaluatie van het SEV-programma 'Bewoners en invloed'.
Er is nog een hele weg te gaan naar meer invloed van bewoners op de ontwikkeling en het beheer van woning en woonomgeving. Hugo priemus komt met een aantal aanbevelingen in het artikel Bouwstenen voor meer bewonersinvloed. (tijdschrift B&G, mei/juni 2013

Lees meer:

Kabinet: overheidsparticipatie bij doe-democratie

9 juli, 2013 - 23:53

Kabinet: overheidsparticipatie bij doe-democratie

Het kabinet beschouwt maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap – de zogeheten ‘doe-democratie’ – als een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen. De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol. Wel moet zij actief bijdragen aan de doe-democratie.

Lees meer:

Hardlopers op vliegveld Teuge

22 juni, 2013 - 00:19

Hardlopers op vliegveld Teuge

TEUGE - Op de landingsbaan van vliegveld Teuge deden vrijdagavond 35 mensen mee aan een hardloopwedstrijd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de luchthaven werd dit georganiseerd. Het startschot klonk om half 9. Iedereen kon meedoen aan de RUNway-RUN. Inzet was om binnen een uur zoveel mogelijk kilometers te lopen.

Zie film en lees meer:

Tijdschrift over veranderende relatie tussen samenleving en overheid

5 juni, 2013 - 10:20

Tijdschrift over veranderende relatie tussen samenleving en overheid

 Dit magazine heeft als thema de wijze waarop gemeenten kunnen omgaan met maatschappelijke initiatieven. Daarbij wordt gekeken naar de interactie tussen raad, college, ambtelijke organisatie en samenleving. Via gemeentelijke praktijkvoorbeelden uit het hele land wil het magazine hierbij inspiratie bieden. Op het blog www.tijdvoorsamen.nl kunt u meer lezen en reageren op artikelen.

Gevolgen bevolkingskrimp te lijf met nieuwe initiatieven (subsidieregeling Ideeëngenerator Krimp)

29 mei, 2013 - 16:01

Gevolgen bevolkingskrimp te lijf met nieuwe initiatieven (subsidieregeling Ideeëngenerator Krimp)

Inwoners en verenigingen die een goed idee hebben om nadelige gevolgen van de krimp van de bevolking in hun omgeving op te vangen, kunnen hiervoor een bijdrage krijgen van de provincie Gelderland. Het subsidiepotje (de 'Ideeëngenerator Krimp') is een initiatief van PvdA-Statenlid Jeannine Liebrand.

Bewoners nemen lokale voorzieningen over

27 mei, 2013 - 18:47

Bewoners nemen lokale voorzieningen over

Sinds enkele jaren doen welgestelde en hoogopgeleide inwoners van Keppel (1100 inwoners, gemeente Bronckhorst) hun best om de lokale voorzieningen van de gemeente te kopen: de school, het zwembad, de sporthal, de sportvelden. 'Wij hebben de gemeente nergens voor nodig', zeggen ze.

 

Vrijwilligers regelen al vaak het personenvervoer

22 mei, 2013 - 23:39

 

Vrijwilligers regelen al vaak het personenvervoer

Een snelle inventarisatie van particuliere initiatieven in het OV en het doelgroepenvervoer leverde al 154 initiatieven op. Burgers blijken bereid zelf personenvervoer te regelen, maar liefst wel zonder overheidsbemoeienis.

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

2 mei, 2013 - 16:32

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

 21 maart 2013

Het is opmerkelijk om te zien dat waar de Europese Commissie groot voorstander is van een goede bottom-up-aanpak, dit in Nederland nog amper aandacht krijgt in het toekomstige plattelandsontwikkelingsprogramma.

Eindrapport Burgerschap in Krimpregio’s LvKK

29 april, 2013 - 22:48

Eindrapport Burgerschap in Krimpregio’s LvKK


De doelen van Burgerschap in Krimpregio’s, uitgevoerd door de LvKK in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn:

1. informeren over demografische veranderingen, bewustwording bij dorpsbewoners vergroten
2. kijken over de eigen dorpsgrenzen – regionale verbanden
3. opleiden van vrijwilligers tot procesbegeleiders

 

Eindrapport downloaden:

De dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM)

29 april, 2013 - 22:37

De dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM)

Voorstel voor organisatie

Spijk werkt zelf aan een mooier dorp

29 april, 2013 - 12:41

Spijk werkt zelf aan een mooier dorp

Afbeelding Inwoners van Spijk willen een avontuurlijke speeltuin met een bakstenen schoorsteen. Artist impression: Karlijn Looman

 

Zorgcoöperatie doet solidariteit herleven

21 april, 2013 - 13:24

 

Zorgcoöperatie doet solidariteit herleven

De langdurige zorg moet op de schop. Een omslag naar maatwerk en meer zorg in de buurt. Moeten we op zoek naar nieuwe modellen of liggen ze voor het grijpen?

Hoenderloo in eigen beheer Gemeente Apeldoorn Hoe werken bewoners en gemeente samen?

19 april, 2013 - 18:14

Hoenderloo in eigen beheer Gemeente Apeldoorn

Welke mogelijkheden zijn er voor bewoners om het groen in de wijk zelf te onderhouden, beheren en in te richten? Waar liggen de grenzen en wat zijn de risico's van 'eigen beheer'? Hoe werken bewoners en gemeente samen?

Lees meer:

http://planterra.nl/projecten/hoenderloo-in-eigen-beheer/

College roep inwoners Oost Gelre op om mee te praten

19 april, 2013 - 09:46

College roep inwoners Oost Gelre op om mee te praten

Start met twee bijeenkomsten voor inwoners kleine kernen

OOST GELRE - Er komt veel op ons af. Elke dag staan de media vol met verhalen over de gevolgen van krimp, de economische crisis, de vergrijzing, leegstand van winkels, afnemende woningbouw, verpaupering van het platteland. Wat betekent dat voor Oost Gelre, voor de kern waar mensen wonen, voor hen zelf? En wat gaat zij daar vervolgens mee doen? Daarover willen de gemeente haar inwoners bevragen.

Eigen broodje voor Barchem

19 april, 2013 - 09:36
 

BARCHEM - Om Barchem op de kaart te zetten, heeft de plaatselijke bakker een eigen broodje voor het dorp gemaakt. Het Knoopbrood, 'om Barchem uit de knoop de halen', bevat noten, rozijnen en honing met bovenop kandij in de vorm van een knop.

Lees meer:

Burgerparticipatie: Hoe pak je het aan?

17 april, 2013 - 11:06

Burgerparticipatie: Hoe pak je het aan?

Uit het BuitenSpelen magazine van februari. Pasklare methodes voor burgerparticipatie  zijn er niet, maar er is wel veel informatie beschikbaar. Met name de NISB en VNG bieden vertrekpunten. Hier vindt u verschillende waardevolle bronnen met links.

Lees meer:

Toolkit ‘Realiseren natuurlijke speel- en buitenruimte’

17 april, 2013 - 10:53

Toolkit ‘Realiseren natuurlijke speel- en buitenruimte’

In opdracht van CNME Landgoed Schothorst  en de gemeente Amersfoort organiseerden Springzaad en tuinmakelaar Van Groningen de workshop ‘Van Droom tot Realisatie’. De toolkit is een handig instrument voor scholen, kinderopvangorganisaties, speeltuinverenigingen en buurtbewoners.

Lees meer:

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

16 april, 2013 - 21:45

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

Het is opmerkelijk om te zien dat waar de Europese Commissie groot voorstander is van een goede bottom-up-aanpak, dit in Nederland nog amper aandacht krijgt in het toekomstige plattelandsontwikkelingsprogramma.
Lees meer:

'Dag ladder!' Over overheidsparticipatie en community-development als gemeentelijke missie.

10 april, 2013 - 10:45

'Dag ladder!'

Over overheidsparticipatie en community-development als gemeentelijke missie.
Soms komen veranderingen in een stroomversnelling als dingen beginnen te schuren. Als je merkt dat iets tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ denken in zit en het op allerlei manieren kraakt en schuurt. Een mooi schurend stel van de laatste tijd is de overheidsparticipatie en de participatieladders.

Lees meer:

VNG Conferentie 'Bouwen op Burgerkracht'

8 april, 2013 - 23:43

VNG Conferentie 'Bouwen op Burgerkracht'

Sociaal kapitaal mag niet verloren gaan, voorzieningen moeten betaalbaar blijven. Daarom willen zowel gemeenten als het Rijk de potentie in de samenleving beter benutten. Wat is daarvoor nodig? Welke transformatie moet er plaatsvinden en hoe moet die vorm krijgen?

Onder meer deze vragen kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomst 'Bouwen op Burgerkracht voor een vitale samenleving' (organisatie: ministerie van BZK en VNG)

Zie de presentaties:

Almen derde bij Kern met Pit-finale

6 april, 2013 - 20:21

Almen derde bij Kern met Pit-finale

Lees mKMPeer:

Prijs voor Buur maakt Natuur (Gelderse Pluk van de Petteflet-prijs)

28 februari, 2013 - 20:42

Prijs voor Buur maakt Natuur

ZELHEM/DOETINCHEM - Het initiatief van Stichting Buur maakt Natuur voor nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden heeft de Gelderse Pluk van de Petteflet-prijs gewonnen

Lees meer:

34 Tips voor het Werven van Vrijwilligers

16 februari, 2013 - 16:28

 

Strategieën, tips en tools om social media slim in te zetten voor non-profits

Lees meer:

34 Tips voor het Werven van Vrijwilligers

http://irenedenouden.nl/34-tips-voor-het-werven-van-vrijwilligers/

'SuperLiemers' moet streek hot maken

13 februari, 2013 - 09:35

'SuperLiemers' moet streek hot maken

Natuurmonumenten wil in of net na de zomervakantie een natuur- en cultuurproject in de Liemers lanceren. Het doel is om de inwoners meer als ambassadeur van hun streek te laten optreden.

Lees meer:

http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/superliemers-moet-streek-hot-maken-1.3662228

Ideeënregen voor krimp basisscholen Oude IJsselstreek

11 februari, 2013 - 23:26

Ideeënregen voor krimp basisscholen Oude IJsselstreek

 

GENDRINGEN - In sportzaal Prinsenhof kwamen woensdagavond 16 januari ongeveer 145 mensen bij elkaar voor het project 'We Maken Een Plan', opgezet door stichting Essentius, waaronder de meeste basisscholen in gemeente Oude IJsselstreek ressorteren.

Lees meer:

Actief burgerschap loont

Actief burgerschap loont


Voor het welslagen van burgerinitiatieven heb je voortrekkers nodig. We kennen de ‘expert activist’, het type denker en overlegger, en de ‘everyday maker’, meer het type doener. Wanneer beide typen samenkomen in ‘allrounders’, dan is de kans op slagen het grootst, zo leert het project Duurzaam Dorp Overijssel.

Lees meer:

Projectfinanciering? Help een Fonds!

22 januari, 2013 - 16:20

Projectfinanciering? Help een Fonds!

Het helpt als je anders denkt…

Heb je een goed project en je zoekt financiering.

Ga dan een fonds “ helpen” .

Fondsen hebben twee "problemen"

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen voor professionals, politiek en bestuur.

20 januari, 2013 - 13:15

Samenwerking met burgers vraagt om fundamenteel andere rollen voor professionals, politiek en bestuur

Dit is één van de belangrijkste bevindingen van het afstudeeronderzoek van
Roy Nieuwenhuis naar gebiedsgericht werken in opdracht van de gemeente Deventer.

Almen is Gelderse Kern met Pit 2012

20 januari, 2013 - 11:36
 

ALMEN - Almen is de Gelderse Kern met Pit van 2012. Dat is zaterdagmiddag in Eefde bekendgemaakt.

Op zoek naar zorgcoöperaties of -initiatieven boven de rivieren

16 januari, 2013 - 13:02

 

Op zoek naar zorgcoöperaties of -initiatieven boven de rivieren

Het Landelijk PlattelandsParlement 2013 wil zich vooral richten op burgerinitiatieven op het platteland, zoals energiecoöperaties, dorpscoöperaties, particulier opdrachtgeverschap bij bouwprojecten, etc. In dit kader kijken we ook naar zorgcoöperaties. Er zijn de nodige initiatieven in Brabant en Limburg. We zijn benieuwd of er ook zorgcoöperaties of -initiatieven boven de rivieren te vinden zijn. Wie is hiermee bekend?

Film Kernen en wijkenbeleid gemeente Steenwijkerland

16 januari, 2013 - 00:23

Film Kernen en wijkenbeleid gemeente Steenwijkerland

https://www.youtube.com/watch?v=eJoYCedir1k

Lees over Het kernen- en wijkenbeleid
De gemeente Steenwijkerland vindt een goede relatie en samenwerking met de plaatselijke belangen en wijkorganisaties (PBW's) erg belangrijk. De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners en hoe er over bepaalde zaken wordt gedacht

Pagina's