Democratie & participatie

Landelijke Bewonersdag 2014: De regie terug

19 november, 2014 - 15:21

Landelijke Bewonersdag 2014: De regie terug

Het LSA brengt bewoners al 26 jaar samen en doet dit natuurlijk ook dit jaar. Op de Landelijke Bewonersdag op 15 november in de Grolsch Veste in Enschede waren 740 mensen met hart voor hun wijk. Het thema: de regie terug!

 

Lees meer:

2.500 euro uit Univé-fonds voor speeltuin Spijk

22 november, 2014 - 12:30

2.500 euro uit Univé-fonds voor speeltuin Spijk

SPIJK - De Stichting Actief Spijkheeft deze week uit het Univé-fonds 2.500 eurotegel gekregen. De Stichting gaat het geld gebruiken voor een nieuw in te richten speeltuin in het dorp.

Burgerkracht in Drenthe: de inwoners van Nieuw-Dordrecht nemen via een coöperatie het dorpsbestuur over van de gemeente Emmen

28 november, 2014 - 00:08

Burgerkracht in Drenthe: de inwoners van Nieuw-Dordrecht nemen via een coöperatie het dorpsbestuur over van de gemeente Emmen.

Zorgtaken, weg- en groenonderhoud doen ze voortaan zelf. Maar de sloop van een verloederd pand zet de verhoudingen meteen op scherp.

Lees meer:

ttp://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/De-eerste-dorpscooperatie-van-Nederland.htm

 

 

 

Tweede ronde experimenten bevolkingsdaling, een tussenstand

4 december, 2014 - 22:41

Tweede ronde experimenten bevolkingsdaling, een tussenstand

De dorpsmolen heeft draagvlak. Lees artikel in Trouw

4 december, 2014 - 23:21

De dorpsmolen heeft draagvlak

De dorpswindmolen van Reduzum wordt liefkozend 'us mûne' genoemd.

De twintig jaar oude windmolen van het Friese Reduzum begint wat af te takelen. Er moet een nieuwe komen. Maar het provinciebestuur wil af van alleenstaande dorpsmolens.

Winnaars vrijwilligersprijzen 2014! Mooie winnaars, maar nog meer inspirerende voorbeelden

9 december, 2014 - 22:52

Winnaars vrijwilligersprijzen 2014! Mooie winnaars, maar nog meer inspirerende voorbeelden

Bewegingsplezier voor Ouderen en chronisch Zieken, GIPS Spelen&Leren, Samen CéraWyck, tanteLouise-Vivensis, Mondial Movers, gemeente De Bilt, Babs van Geel en Marien Boonman zijn de gelukkige winnaars van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014.

http://www.vrijwilligersprijzen.nl/pages/prijzen/Home

Overijssels Noaberschapsfonds van start. Mooi voorbeeld voor Gelderland!

13 december, 2014 - 14:08

Overijssels Noaberschapsfonds van start. Mooi voorbeeld voor Gelderland!

Het is de ‘nalatenschap’ van drie scheidende Provinciale Statenleden: een sociaal fonds dat opereert onder de naam Noaberschapsfonds, speciaal voor maatschappelijke initiatieven in Overijssel. Yvonne Nijhof (CDA), Wim Dalhuisen (PvdA) en Marjan van der Bent (ChristenUnie) zijn blij dat ze de handen in Provinciale Staten op elkaar kregen voor dit initiatief, dat meer sociale kwaliteit moet opleveren in de Overijsselse samenleving.

Dossier Burgers nemen het over. Lees meer

15 december, 2014 - 19:49

Dossier Burgers nemen het over

Wat doen mensen die op eigen houtje aan het organiseren slaan? Waaróm doen ze dat, en in welke situaties? Hoe democratisch zijn de door bewoners beheerde zwembaden en buurthuizen? Is er sprake van uitsluiting en meer ongelijkheid? Krijgen ze last of steun van de overheid?

Zet als dorp een Coöperatie op. Handig vijfstappenplan (inspirerende voorbeelden uit Drenthe STAMM)

17 december, 2014 - 13:03

STAMM-CooperatieSTAMM-CooperatieZet als dorp een Coöperatie op. Handig vijfstappenplan (inspirerende voorbeelden uit Drenthe STAMM)

Lees meer:

De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ondersteunt dorpsvisies en meer....

22 december, 2014 - 21:55

De Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland ondersteunt dorpsvisies en meer.....

Hoe gaan gemeentes om met dorpsplannen?

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg (Movisie)

Serie inspirerende artikelen van Langer Thuis (Movisie)
Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen.

Stroomversnelling. Sociale cohesie in landelijke gemeenten Inspiratie, reflectie, tips en tricks over gemeenschapsvorming op het Vlaamse platteland.

11 januari, 2015 - 14:41

Stroomversnelling. Sociale cohesie in landelijke gemeenten  

Het gloednieuwe LOCUS-cahier Stroomversnelling. Sociale cohesie in landelijke gemeenten bundelt inspiratie, reflectie, tips en tricks over gemeenschapsvorming op het platteland. U kan de publicatie, in samenwerking met de gemeente Zwalm en met steun van Leader, hieronder downloaden.

Download publicatie

Kamerbrief over aanbevelingen PlattelandsParlement 2013

12 januari, 2015 - 12:55

Kamerbrief over aanbevelingen PlattelandsParlement 2013

Brief van minister Blok (Wonen en rijksdienst) aan de Tweede Kamer met een reactie op de aanbevelingen van het PlattelandsParlement.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/19/kamerbrief-over-aanbevelingen-plattelandsparlement.html

"Dichtbij huis" Lokale binding en inzet van dorpsbewoners. Onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht. 

Echte democratie vindt plaats in zaaltjes

De winnaars van het referendum zijn de zaaltjesverhuurders, dat staat vast. Aan het plafond van café-zaal d'Honneur hangt een discobol, maar die is voor een later optreden van de band Brain Damage. Nu serieus aan de slag met een politiek café over het associatieverdrag: inloop half acht, consumptiebonnen aan de deur en drie uur later sta ik bevend buiten. 'Dit is democratie van de koude grond', ze

‘De Midden-Oostenisering van onze democratie’

“Onbetrouwbare politici [zoals Donald Trump en Hillary Clinton] werden genomineerd door een steeds meer wantrouwige natie. Amper een generatie geleden vond de helft van de Amerikanen dat ze de mensen rondom hen konden vertrouwen. Vandaag denkt minder dan een derde nog dat andere mensen betrouwbaar zijn. Bij de millennials denkt nog amper 19% dat anderen […] The post ‘De Midden-Oostenisering van onze democratie’ appeared first on Express [NL].

Mogen we een nieuwe democratie? Deze is stuk.

Het is nogal een forse olifant in de Haagsche kamer. De democratie zoals die ooit door Thorbecke is neergezet is defect. Niet heel gek, de democratie was in Nederland namelijk helemaal niet bedoeld om de macht aan het volk te geven. Onze democratie is in haar huidige vorm opgezet om de koning aan de macht […]

Debat 'Wantrouwen als motor van de democratie'

Zwolle - ProDemos en Stichting Beeldengroep Joan Derk van der Capellen houden twee lezingen over wantrouwen als motor van de democratie. Plaats van handeling is de consistorie van de Grote Kerk in hartje Zwolle. De eerste avond van dit tweeluik is op dinsdag 18 oktober, de tweede op donderdag 1 december. Op 18 oktober om 20.15 uur bijt Tom van der Meer het spits af. Hij vraagt zich af of we wantrouwen, dat toch geen positieve klank heeft, niet juist zouden moeten omarmen. Want draait democratie immers niet om controle? Controle die alleen mogelijk is als je niet alles voor zoete koek slikt. Tegelijkertijd lijkt wantrouwen in Europa en daarbuiten een golf van populisme te veroorzaken.

Is er een oplossing voor de crisis van de democratie?

Het zijn donkere tijden voor de democratie. Zowel ter rechter- als linkerzijde zijn populisten aan de winnende hand, ondanks het gebruik van halve waarheden en leugens. Kiezers zien de stembus als een uitgelezen kans om de heersende politieke elites af te straffen. Stemgedrag vertaalt zich steeds vaker in haat en afkeer. De millenniumgeneratie is boos […] The post Is er een oplossing voor de crisis van de democratie? appeared first on Express [NL].

"Christen Democratische Verkenningen De Nieuwe Wereld" door K. Colijn ()

De nieuwe wereld Twintig jaar geleden viel de Muur. Wat is er van de nieuwe wereldorde terechtgekomen, die ons toen in het vooruitzicht werd gesteld? Een kritisch boek over een onzekere toekomst. Na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn in 1989 voorzagen westerse leiders een nieuwe wereldorde, met vrijheid en democratie als vanzelfsprekende waarden. Twintig jaar later lijkt de wereld eerder in een nieuwe wanorde beland. Terroristen kunnen overal toeslaan, machtsevenwichten wankelen, regionale conflicten krijgen plotsklaps een explosieve lading, de Europese Unie zoekt nieuwe wegen. De auteurs van De nieuwe wereld proberen orde aan te brengen in de vragen die deze dreigende ontwikkelingen oproepen en wellicht een perspectief te bieden.

Lokale democratie: naar co-creatie tussen journalisten en burgers via platformen

Maurits Kreyveld en Chris Aalberts schreven een hoofdstuk over lokale journalistiek in het boek 'Open Gemeenten', dat gaat over het nut van online en sociale media voor gemeenten. Ze pleiten voor lokale platformen voor cocreatie tussen journalisten, burgers en gemeenten. The post Lokale democratie: naar co-creatie tussen journalisten en burgers via platformen appeared first on De Nieuwe Reporter.

Pagina's