Democratie & participatie

Inspiratiegids Nieuwe Ontmoetingsplekken Lees hoe DOEN burgerkracht ondersteunt

9 juli, 2014 - 00:51

Inspiratiegids Nieuwe Ontmoetingsplekken Lees hoe DOEN burgerkracht ondersteunt.

In deze inspiratiegids vertellen ondernemende initiatiefnemers over hun aanpak en uitdagingen. Hun projecten staan model voor vele initiatieven in Nederland waarbij bewoners hard werken aan een andere samenleving. 

Inspiratiegids Nieuwe Ontmoetingsplekken

Lees hoe DOEN burgerkracht ondersteunt.

Uitnodiging voor het Sociaal Dienstverlenersoverleg (SDVO) op 4 juli

2 juli, 2014 - 14:42

Vrijwilligers worden uitgenodigd voor het derde SDVO van 2014, op vrijdag 4 juli van 10.00 – 12.30 uur bij de vereniging BUS in Tilburg. In 2014 legt BUS het accent op een drietal maatschappelijke thema’s, waaronder de schuldhulpverlening.

Dorpshart Spijk. Een levend dorp met een rijke geschiedenis

7 juni, 2014 - 20:50

Naar een dorpshart voor Spijk. Een levend dorp met een rijke geschiedenis

De Stichting Actief Spijk heeft de afgelopen twee jaar samen met de Wetenschapswinkel van Wageningen UR nagegaan hoe een nieuw dorpshart voor Spijk eruit zou moeten zien. Het dorpsplan dat in het voorjaar van 2012 is gepresenteerd heeft hieraan ten grondslag gelegen. Niet alleen de volwassen inwoners van Spijk maar ook de jeugd van het dorp is gevraagd naar hun ideeën bij het dorpshart.

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek (Gelderland)

5 juni, 2014 - 17:22

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek

De subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen van de provincie Gelderland is erg in trek. 49 dorpsraden, besturen van dorpshuizen of Kulturhusen, burgerinitiatieven en gemeenten hebben de afgelopen maanden subsidie aangevraagd.

Mensen spelen jeu de boule; bron provincie GelderlandDe beschikbare miljoen euro wordt besteed aan twaalf dorpshuizen, vier samenwerkingsprojecten binnen dorpen en één aan het opstellen van een accommodatieplan.

Dorpsplatform Oosterbeek brengt groene burgerinitiatieven samen

17 mei, 2014 - 00:24

Dorpsplatform Oosterbeek brengt groene burgerinitiatieven samen

 

Zondag 18 Knooppunt Groen Oosterbeekmei 2014 van 12 – 16 uur houdt Knooppunt Groen Oosterbeek een fietstocht  langs interessante “groene” plekken in Oosterbeek.

Aalst derde in finale Kern met Pit

31 maart, 2014 - 00:16

AALST - Aalst heeft zaterdag de derde prijs gepakt bij de finale van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit.

Het dorp uit de gemeente Zaltbommel, dat de stranden langs de Maas met vrijwilligers heeft opgeknapt en er een speeltuin bij heeft aangelegd, heeft met de derde prijs een bedrag van 1000 euro gewonnen.

Lees meer:

Natuurkaravaan: ‘Ga aan de slag met de natuur’

13 maart, 2014 - 08:30

Natuurkaravaan: ‘Ga aan de slag met de natuur’

Geen hekken rond Otterlose Bos op Hoge Veluwe

13 maart, 2014 - 05:18

Geen hekken rond Otterlose Bos op Hoge Veluwe

EDE - Nationaal Park De Hoge Veluwe mag geen hekken plaatsen rondom het Otterlose Bos, dat wel bij het park hoort.

De rechtbank in Arnhem heeft de bezwaren tegen de afsluiting toegewezen van de gemeente Ede en dorpsvereniging Otterlo’s Belang.

TV uitzending over winnende keet van #Keetkeur2013 't Kippenhok

2 maart, 2014 - 23:02

Keet ’t Kippenhok uit Noord-Holland beste keet van Nederland 2013 '

Zaterdagavond 14 december heeft Keet ’t Kippenhok uit de provincie Noord-Holland de titel ‘De Beste Keet van Nederland 2013’ op zijn naam gezet. De vrouwenkeet was een van de vijf genomineerde keten die in de finaleronde van de, voor het vierde jaar gehouden, wedstrijd ‘De Beste Keet van Nederland’ zat.

Dorpenlab #2: Achterhoek

26 februari, 2014 - 23:51

SAMENWERKING KLEINE SCHOLEN MAG VAN TWEEDE KAMER

23 februari, 2014 - 14:18

Samenwerking kleine scholen mag van Tweede Kamer

Basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel mag door met de Nationale Kleine Scholen Coöperatie. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven

In een brief aan de raadsleden en colleges van B&W van de Gelderse gemeenten heeft de VKK-FDG vier voorstellen gedaan die ruimte geven aan bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven waren al van onschatbare waarde, maar zeker bij de komende transities is de kans groot dat ideeën van onderaf tot verbetering leiden.

Geen steun staatssecretaris voor coöperatie scholen

19 januari, 2014 - 00:48

Geen steun staatssecretaris voor coöperatie scholen

 

DOETINCHEM/HOOG-KEPPEL - Staatssecretaris Dekker van onderwijs ziet geen mogelijkheid om mee te werken aan het experiment waarbij verschillende kleine scholen verspreid over Nederland via een coöperatie onder 1 bestuur worden samengevoegd. Dat laat hij betrokkenen die gereageerd hebben op het plan in een brief weten

Lees meer:

Zelfredzame ouders in kleine kernen die "hun" school open willen houden door het oprichten van een scholencoöperatie, vangen bot bij staatssecretaris Dekker

14 januari, 2014 - 18:39

Zelfredzame ouders vangen bot

 

Zelfredzame ouders in kleine kernen die "hun" school open willen houden door het oprichten van een scholencoöperatie, vangen bot bij staatssecretaris Dekker.

 

De staatssecretaris omarmt het plan vooralsnog niet en geeft aan dat dergelijke plannen lokaal door gemeente en schoolbesturen ondersteund moeten worden. Maar daar ligt nu net vaak het probleem en de aanleiding van de betrokkenen het hoger op te zoeken.

Vraag het de dorpsbewoners zelf

9 januari, 2014 - 14:09

Vraag het de dorpsbewoners zelf

 

Inzet van het kernvermogen van dorpen biedt interessante nieuwe perspectieven voor zorg- en welzijnsvraagstukken in krimpgebieden.

 

Dorpsplan Vierhouten krijgt financiële steun

20 december, 2013 - 23:39

Dorpsplan Vierhouten krijgt financiële steun.

ChristenUnie voegt de daad bij het woord

De Dorpsgemeenschap Vierhouten kan zich gesteund weten door de Nunspeetse politiek bij de uitvoering van haar onderwerpen uit het Dorpsplan. Eerder dit jaar sprak de Dorpsgemeenschap met de fractievoorzitters; hierbij bleek veel waardering voor het Dorpsplan.

Lees meer:

Woonwijk voor ouderen in Zutphen. Voorbeeld voor dorpen?

16 december, 2013 - 16:38

Woonwijk voor ouderen in Zutphen

Drie voormalige woongroepen uit de omgeving van Zutphen hebben samen een coöperatie opgericht, die de verantwoordelijkheid neemt voor de bouw van een nieuwe woonwijk voor senioren aan de rand van het stadscentrum.

Rond het Ubuntuplein worden 165 koop- en huurwoningen en 45 zorgwoningen gebouwd, die voornamelijk bestemd zijn voor 55-plussers. De seniorenwijk moet in 2016 klaar zijn.

Kleine school verdient het om te blijven bestaan. Zie resultaat enquête van De Gelderlander

8 december, 2013 - 22:25

Kleine school verdient het om te blijven bestaan

Een ruime meerderheid van de mensen die reageerden op een enquête op de website van De Gelderlander (dg.nl) over de kleine school vindt dat extra steun om die scholen te behouden terecht is.

Lees meer in De Gelderlander:

Winnaars Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013

7 december, 2013 - 23:27

 De winnaars van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 zijn bekend!

Dorpsservicewinkel Gassel wint LPB Award

30 november, 2013 - 20:43

Dorpsservicewinkel Gassel wint LPB Award
De prijs voor het meest inspirerende wijk- of buurtinitiatief, de LPB Award, gaat dit jaar naar Dorpsservicewinkel Gassel uit Gassel, gemeente Grave (Noord-Brabant).

http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/projectvandeweek/

Dorpsservicepunt "Ût Turp"
http://www.gasselcentraal.nl/

Experiment Wijk Investeren van start

4 november, 2013 - 23:05

Experiment Wijk Investeren van start

Plaats voor enkele nieuwe pilots

Vier dorpen in Nederland willen met een ‘revolutionair onderwijsexperiment’ hun basisscholen behouden. Zie ook TV Uitzending Een Vandaag

30 oktober, 2013 - 11:14

Vier dorpen in Nederland willen met een ‘revolutionair onderwijsexperiment’ hun basisscholen behouden.

Door een constructie met één bestuur willen ze de overheidseis dat een nieuwe school minimaal 200 leerlingen moet hebben omzeilen.

Lees meer:

De Gelderlander

WaardeWijzer - Introductie en instructie video

17 oktober, 2013 - 23:41

WaardeWijzer - Introductie en instructie video

Zoeken naar nieuwe impulsen. Ontdekken waar je partners warm voor lopen. Bouwen aan een sluitende maatschappelijke business case. De WaardeWijzer helpt u op weg naar nieuwe kansen voor uw maatschappelijke voorziening.

http://www.youtube.com/watch?v=60zpkszElXg

Informatieblad:

"Samen ondernemen" publicatie

23 september, 2013 - 21:46

"Samen ondernemen"

Tijdens de bijeenkomst “Kracht van maatschappelijke coalities” op 15 november 2012 in het Gouvernement Maastricht, is het initiatief geboren om een bijeenkomst voor Maatschappelijke Organisaties en bedrijfsleven te organiseren onder de titel Kracht in NL café Limburg. De aanleiding lag in de constatering dat maatschappelijke organisaties connectie zouden moeten maken met het bedrijfsleven en andersom.

Lees meer:

Spijk is trots op nieuwe trap in de dijk

21 september, 2013 - 22:24

Spijk is trots op nieuwe trap in de dijk

SPIJK - De trap tegen de Spijksedijk in Spijk is de trots van het dorp. Inwoners hebben er zelf de handen voor uit de mouwen gestoken.

"Boekje Topdorpen" van Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Holland

7 september, 2013 - 22:39

"Boekje Topdorpen" van  Vereniging van Kleine Kernen in Noord-Holland

In 2012 heeft de vereniging van Kleine Kernen in Noord-Holland een wedstrijd gehouden. Dorpen konden meedingen naar de titel: Topdorpen als zij een succesvol project of activiteit hadden gerealiseerd.

De bal bij de burger. Hoe een lokale gemeenschap haar duurzaamheidskapitaal aanboort. Vitale Stad 201302. pp. 52-55

28 augustus, 2013 - 20:57

De bal bij de burger. Hoe een lokale gemeenschap haar duurzaamheidskapitaal aanboort.

Drs. Elly Straatman is werkzaam bij Saxion. Ze is hoofddocente Beleid & Communicatie bij de opleiding Bestuurskunde van de Academie Bestuur & Recht.

Uitgave De kracht van kleine kernen. Over initiatieven op het Utrechtse platteland.

15 augustus, 2013 - 00:28

Uitgave De kracht van kleine kernen. Over initiatieven op het Utrechtse platteland.

Nieuwsbericht, 9 augustus 2013
 

5 inspirerende (inter)nationale manieren om de buurt leuker te maken (kan ook dorp inspireren) Crowdfunding

7 augustus, 2013 - 11:25

5 inspirerende (inter)nationale manieren om de buurt leuker te maken

Leuke en succesvolle buurtinitiatieven ontstaan door te reageren op de omgeving. Een creatieve oplossing voor een breedgedragen probleem maakt vaak een leuk crowdfundingproject. Om te inspireren tot nieuwe buurtinitiatieven hebben we vijf projecten geselecteerd uit het binnen- en buitenland.

Lees meer:

Pagina's