Democratie & participatie

Winnaars Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013

7 december, 2013 - 23:27

 De winnaars van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 zijn bekend!

Kleine school verdient het om te blijven bestaan. Zie resultaat enquête van De Gelderlander

8 december, 2013 - 22:25

Normal 0 21

Kleine school verdient het om te blijven bestaan

Een ruime meerderheid van de mensen die reageerden op een enquête op de website van De Gelderlander (dg.nl) over de kleine school vindt dat extra steun om die scholen te behouden terecht is.

Lees meer in De Gelderlander:

Woonwijk voor ouderen in Zutphen. Voorbeeld voor dorpen?

16 december, 2013 - 16:38

Woonwijk voor ouderen in Zutphen

Drie voormalige woongroepen uit de omgeving van Zutphen hebben samen een coöperatie opgericht, die de verantwoordelijkheid neemt voor de bouw van een nieuwe woonwijk voor senioren aan de rand van het stadscentrum.

Rond het Ubuntuplein worden 165 koop- en huurwoningen en 45 zorgwoningen gebouwd, die voornamelijk bestemd zijn voor 55-plussers. De seniorenwijk moet in 2016 klaar zijn.

Dorpsplan Vierhouten krijgt financiële steun

20 december, 2013 - 23:39

Dorpsplan Vierhouten krijgt financiële steun.

ChristenUnie voegt de daad bij het woord

De Dorpsgemeenschap Vierhouten kan zich gesteund weten door de Nunspeetse politiek bij de uitvoering van haar onderwerpen uit het Dorpsplan. Eerder dit jaar sprak de Dorpsgemeenschap met de fractievoorzitters; hierbij bleek veel waardering voor het Dorpsplan.

Lees meer:

Vraag het de dorpsbewoners zelf

9 januari, 2014 - 14:09

Vraag het de dorpsbewoners zelf

 

Inzet van het kernvermogen van dorpen biedt interessante nieuwe perspectieven voor zorg- en welzijnsvraagstukken in krimpgebieden.

 

Zelfredzame ouders in kleine kernen die "hun" school open willen houden door het oprichten van een scholencoöperatie, vangen bot bij staatssecretaris Dekker

14 januari, 2014 - 18:39

Zelfredzame ouders vangen bot

 

Zelfredzame ouders in kleine kernen die "hun" school open willen houden door het oprichten van een scholencoöperatie, vangen bot bij staatssecretaris Dekker.

 

De staatssecretaris omarmt het plan vooralsnog niet en geeft aan dat dergelijke plannen lokaal door gemeente en schoolbesturen ondersteund moeten worden. Maar daar ligt nu net vaak het probleem en de aanleiding van de betrokkenen het hoger op te zoeken.

Geen steun staatssecretaris voor coöperatie scholen

19 januari, 2014 - 00:48

Normal 0 21

Geen steun staatssecretaris voor coöperatie scholen

 

DOETINCHEM/HOOG-KEPPEL - Staatssecretaris Dekker van onderwijs ziet geen mogelijkheid om mee te werken aan het experiment waarbij verschillende kleine scholen verspreid over Nederland via een coöperatie onder 1 bestuur worden samengevoegd. Dat laat hij betrokkenen die gereageerd hebben op het plan in een brief weten

Lees meer:

Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven

In een brief aan de raadsleden en colleges van B&W van de Gelderse gemeenten heeft de VKK-FDG vier voorstellen gedaan die ruimte geven aan bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven waren al van onschatbare waarde, maar zeker bij de komende transities is de kans groot dat ideeën van onderaf tot verbetering leiden.

SAMENWERKING KLEINE SCHOLEN MAG VAN TWEEDE KAMER

23 februari, 2014 - 14:18

Normal 0 21 Samenwerking kleine scholen mag van Tweede Kamer

Normal 0 21

Basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel mag door met de Nationale Kleine Scholen Coöperatie. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

Dorpenlab #2: Achterhoek

26 februari, 2014 - 23:51

TV uitzending over winnende keet van #Keetkeur2013 't Kippenhok

2 maart, 2014 - 23:02

Keet ’t Kippenhok uit Noord-Holland beste keet van Nederland 2013 '

Zaterdagavond 14 december heeft Keet ’t Kippenhok uit de provincie Noord-Holland de titel ‘De Beste Keet van Nederland 2013’ op zijn naam gezet. De vrouwenkeet was een van de vijf genomineerde keten die in de finaleronde van de, voor het vierde jaar gehouden, wedstrijd ‘De Beste Keet van Nederland’ zat.

Geen hekken rond Otterlose Bos op Hoge Veluwe

13 maart, 2014 - 05:18

Geen hekken rond Otterlose Bos op Hoge Veluwe

EDE - Nationaal Park De Hoge Veluwe mag geen hekken plaatsen rondom het Otterlose Bos, dat wel bij het park hoort.

De rechtbank in Arnhem heeft de bezwaren tegen de afsluiting toegewezen van de gemeente Ede en dorpsvereniging Otterlo’s Belang.

Natuurkaravaan: ‘Ga aan de slag met de natuur’

13 maart, 2014 - 08:30

Natuurkaravaan: ‘Ga aan de slag met de natuur’

Aalst derde in finale Kern met Pit

31 maart, 2014 - 00:16

AALST - Aalst heeft zaterdag de derde prijs gepakt bij de finale van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit.

Het dorp uit de gemeente Zaltbommel, dat de stranden langs de Maas met vrijwilligers heeft opgeknapt en er een speeltuin bij heeft aangelegd, heeft met de derde prijs een bedrag van 1000 euro gewonnen.

Lees meer:

Dorpsplatform Oosterbeek brengt groene burgerinitiatieven samen

17 mei, 2014 - 00:24

Dorpsplatform Oosterbeek brengt groene burgerinitiatieven samen

 

Zondag 18 Knooppunt Groen Oosterbeekmei 2014 van 12 – 16 uur houdt Knooppunt Groen Oosterbeek een fietstocht  langs interessante “groene” plekken in Oosterbeek.

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek (Gelderland)

5 juni, 2014 - 17:22

Provinciale Leefbaarheidssubsidie in trek

De subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen van de provincie Gelderland is erg in trek. 49 dorpsraden, besturen van dorpshuizen of Kulturhusen, burgerinitiatieven en gemeenten hebben de afgelopen maanden subsidie aangevraagd.

Mensen spelen jeu de boule; bron provincie GelderlandDe beschikbare miljoen euro wordt besteed aan twaalf dorpshuizen, vier samenwerkingsprojecten binnen dorpen en één aan het opstellen van een accommodatieplan.

Dorpshart Spijk. Een levend dorp met een rijke geschiedenis

7 juni, 2014 - 20:50

Naar een dorpshart voor Spijk. Een levend dorp met een rijke geschiedenis

De Stichting Actief Spijk heeft de afgelopen twee jaar samen met de Wetenschapswinkel van Wageningen UR nagegaan hoe een nieuw dorpshart voor Spijk eruit zou moeten zien. Het dorpsplan dat in het voorjaar van 2012 is gepresenteerd heeft hieraan ten grondslag gelegen. Niet alleen de volwassen inwoners van Spijk maar ook de jeugd van het dorp is gevraagd naar hun ideeën bij het dorpshart.

Uitnodiging voor het Sociaal Dienstverlenersoverleg (SDVO) op 4 juli

2 juli, 2014 - 14:42

Vrijwilligers worden uitgenodigd voor het derde SDVO van 2014, op vrijdag 4 juli van 10.00 – 12.30 uur bij de vereniging BUS in Tilburg. In 2014 legt BUS het accent op een drietal maatschappelijke thema’s, waaronder de schuldhulpverlening.

Inspiratiegids Nieuwe Ontmoetingsplekken Lees hoe DOEN burgerkracht ondersteunt

9 juli, 2014 - 00:51

Inspiratiegids Nieuwe Ontmoetingsplekken Lees hoe DOEN burgerkracht ondersteunt.

In deze inspiratiegids vertellen ondernemende initiatiefnemers over hun aanpak en uitdagingen. Hun projecten staan model voor vele initiatieven in Nederland waarbij bewoners hard werken aan een andere samenleving. 

Inspiratiegids Nieuwe Ontmoetingsplekken

Lees hoe DOEN burgerkracht ondersteunt.

‘ACHTERHOEK, FRIESLAND, DRENTHE GEEN KRIMPGEBIED’ volgens Minister Blok

19 juli, 2014 - 20:41

‘ACHTERHOEK, FRIESLAND, DRENTHE GEEN KRIMPGEBIED’ volgens Minister Blok

Minister Stef Blok (Wonen) ziet geen reden om de Achterhoek, Noordoost-Friesland en Oost-Drenthe officieel tot ‘krimpgebied’ te benoemen. Weliswaar daalt en vergrijst de bevolking in deze gebieden, maar niet hard genoeg voor de criteria die Blok heeft vastgesteld voor krimpregio’s. Dat blijven er drie: Parkstad Limburg, de Eemsdelta in Groningen en Zeeuws-Vlaanderen.

Regel die burgerinitiatieven

19 juli, 2014 - 21:02

Regel die burgerinitiatieven.

Dit rapport vertelt hoe gemeenten omgaan met het onderwerp aansprakelijkheid in relatie tot maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte. En er wordt ingegaan op de juridische wereld rond aansprakelijkheid, risico’s om aansprakelijk gesteld te worden, schade en verzekeren. Tevens bevat het aanbevelingen hoe het anders of beter kan en zo meer ruimte wordt gegeven aan maatschappelijk initiatief

Aedes: ‘Kansen coöperatie vooral in kleine kernen’

22 augustus, 2014 - 23:41

Aedes: ‘Kansen coöperatie vooral in kleine kernen’  

Vooral in de kleine kernen en dorpen liggen kansen voor de wooncoöperatie. Dat schrijft Aedes in haar reactie aan minister Blok op zijn consultatiebrief over de organisatievorm wooncoöperatie.

Beheer je buurthuis Kennisbank voor pioniers in zelfbeheer voor en over de buurthuizen van vandaag. Ook inspiratie voor dorpshuizen

1 september, 2014 - 16:39

Nieuwe website van Beheer je buurthuis

Een nieuw project van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners). Hier vind je alles over het in zelfbeheer overnemen van buurthuizen en wijkaccommodaties; kennis, expertise en verhalen uit de praktijk komen hier samen op één plek.

In het Groningse dorp bereiden ‘bottom-up’ en ‘top-down’ de weg voor een nieuwe samenwerking.

12 september, 2014 - 11:41

Ulrum, centrum van innoverend Nederland


In het Groningse dorp bereiden ‘bottom-up’ en ‘top-down’ de weg voor een nieuwe samenwerking.

Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland heeft nu ook procesbegeleiders dorpsvisie

24 september, 2014 - 20:24

Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland heeft nu ook procesbegeleiders dorpsvisie.

Eerste procesbegeleiders opgeleid

Inspirerende krant met leefbaarheidsinitiatieven "van onderop"

12 oktober, 2014 - 20:15

Inspirerende krant met leefbaarheidsinitiatieven "van onderop"

Van Onderop!

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft RUIMTEVOLK het afgelopen anderhalf jaar inhoud gegeven aan een kennisprogramma om ervaringen en inzichten rondom bottom-up-initiatieven in krimp- en anticipeergebieden te delen

http://ruimtevolk.nl/van-onderop/

Buurtrechten, dorpsrechten? Buurten kunnen van dorpen leren!

24 oktober, 2014 - 21:01

Buurtrechten, dorpsrechten?

Nieuwe stap in richting buurtzelfbeheer - pleidooi voor buurtrechten van PvdA-Kamerlid Grace Tanamal

Boek “Digitale Dialoog, de sociale media-almanak voor gemeenten” Op zoek naar een goede wisselwerking tussen overheid en burger.

Boek “Digitale Dialoog, de sociale media-almanak voor gemeenten” Op zoek naar een goede wisselwerking tussen overheid en burger. Ook nuttig voor (georganiseerde) burger.

Praktijk én onderzoek 

Hoe zetten gemeenten sociale media in?

Het boek begint met een aantal onderzoekshoofdstukken, waarin de huidige stand van sociale media vanuit de burger en vanuit gemeenten wordt geschetst.

Daarna is de inhoud onderverdeeld in de vier fasen van het groeimodel. 

‘HOE GROEN GOED DOET’ buurtprojecten/dorpsprojecten

16 november, 2014 - 14:49

GroendoetgoedGroendoetgoed‘HOE GROEN GOED DOET’

Groen Dichterbij publiceert ‘Hoe groen goed doet’

Over de effecten en werkwijze van groene buurtprojecten

Pagina's