Democratie & participatie

Wapenvelder staat bij kleine kernen model voor actieve dorpsvrijwilliger

13 maart, 2012 - 11:21

WAPENVELD - De Vereniging voor Kleine Kernen (VKK) in Gelderland heeft Wapenvelder Jan Nitrauw gistermiddag (9 maart 2012) in het zonnetje gezet.
De VKK Gelderland ziet Nitrauw als een actieve vrijwilliger die van groot belang is voor de lokale samenleving. Vrijwilligers zoals hij spelen een cruciale rol bij overheidsparticipatie, stelt de vereniging. "Hij was ook betrokken bij het Dorpsplan dat we samen voor Wapenveld hebben gemaakt", zegt coördinator Peter vanHeek. "Ook daar was hij actief bij betrokken."

Spijk denkt na over besteding van 'zakgeld'

20 maart, 2012 - 18:12

Spijk denkt na over besteding van 'zakgeld'

  maandag 19 maart 2012 | 17:49

 
 Henk Rodrigo

Spijkenaren denken graag mee over investeringen in het dorp. Foto: Henk Rodrigo

Groen licht voor Giel Peetershof en LOG Egchelse Heide

2 april, 2012 - 15:47

De gemeenteraad van Peel en Maas, Noord Limburg, heeft op 13 maart jl. de gebiedsvisies voor zowel Giel Peetershof als voor LOG Egchelse Heide vastgesteld. Hiermee is groen licht gegeven voor de verdere uitwerking ervan in bestemmingsplannen. Belangrijkste uitgangspunten van de gebiedsvisies zijn de realisering van de woonwijk Giel Peetershof met circa 100-150 duurzame, particuliere woningen en LOG Egchelse Heide waar maximaal zes intensieve veehouderijen zich kunnen vestigen.

Jeugdschouw openbare ruimte als maatschappelijke stage

2 april, 2012 - 23:13
Jeugdschouw openbare ruimte als maatschappelijke stage

 

14 scholieren tussen 14-15 jaar van het Markland College in Moerdijk zullen van 26 tot en met 29 maart een maatschappelijke stage lopen bij de gemeente. Zij doen dit in de vorm van een jeugdschouw van de openbare ruimte. 

Zieuwentenaren helpen bij herinrichting dorpskern

2 april, 2012 - 23:20

Zieuwentenaren helpen bij herinrichting dorpskern

Het college van B & W Oost Gelre stelt 445.000 euro beschikbaar om de dorpskern van Zieuwent op te knappen. Als de raad op 8 mei instemt met het voorstel, kan na de zomervakantie begonnen worden met de werkzaamheden, die voor een deel door de Zieuwentenaren zelf worden uitgevoerd.

 

Lees meer:

Presentatie Stichting Landschapsbeheer Gelderland

20 april, 2012 - 18:42

Tijdens de jaarvergadering van VKK Gelderland op 27 maart 2012 gaf Sander Nijhuis, van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, een presentatie over het werk van de stichting.

In zijn presentatie vindt u uitgebreide informatie en inspirerende resultaten van de projecten:

Regiocontract 2012-2015 Regiocontract voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen

23 april, 2012 - 14:07

Regiocontract 2012-2015

 

De Provincie Gelderland heeft aangegeven nieuwe afspraken te willen maken met de zes Gelderse regio’s door middel van een Regiocontract voor de periode 2012-2015.

 

Publicaties

 

Beheer braakliggende grond door burgers

23 april, 2012 - 15:58

Beheer braakliggende grond door burgers

vrijdag 20 april 2012

'Loslaten, vertrouwen, verbinden'

24 april, 2012 - 11:59

'Loslaten, vertrouwen, verbinden'

Zorg dat actieve en gedreven burgers niet vastlopen in logge systemen en organisaties. Laat de controle los en geef onze initiatieven de ruimte.’ Dat is de voornaamste oproep die volgt uit een reeks bijeenkomsten met betrokken Nederlanders. De gebundelde resultaten zijn woensdag 28 maart aan minister Spies van Binnenlandse Zaken overhandigd. Socires, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Nationale Postcode Loterij en Stichting DOEN namen het initiatief

Minister onder de indruk van Groninger initiatieven bevolkingsdaling

24 april, 2012 - 12:02

Minister onder de indruk van Groninger initiatieven bevolkingsdaling

In een werkbezoek aan de provincie Groningen heeft minister Spies zich laten informeren over de aanpak van de krimpproblematiek in deze provincie. Ze sprak daar niet alleen met bestuurders.  Op een ‘Leefbaarheidsmarkt’ in Delfzijl liet ze zich door bewoners informeren over wat zij zelf al doen om met krimpproblematiek om te gaan.

 

Lees meer:

Campagne Geef om Gelderland. Zet jouw natuur op de kaart

28 april, 2012 - 16:15

Gelderland is de provincie met de meeste natuur in Nederland. Gevarieerd, met bos, hei, water en kleinschalige landbouw. Maar ook versnipperd en kwetsbaar door steeds meer wegen, bedrijventerreinen en woonwijken.

Friese dorpsvereniging bouwt zelf voor jongeren

2 mei, 2012 - 13:58

Friese dorpsvereniging bouwt zelf voor jongeren

In het Friese dorpje Aldtsjerk gaat de plaatselijke dorpsvereniging zelf zorgen voor de bouw van woningen voor jongeren. Ze laat gelijk een meertje graven om watersport en toerisme te stimuleren en geld uit zandverkoop te genereren. De opbrengst van het hele project komt ten goede aan de dorpsgemeenschap.

Lees meer:

Hoe houden we de scholen in kleine kernen in stand?

8 mei, 2012 - 18:22

leefbaarheid kleine kernen

  • Discussie: Hoe houden we de scholen in kleine kernen in stand?

Werkgroep Kleine Scholen Loppersum:

Zie verslag:

Focus voor energietransitie

9 mei, 2012 - 20:01

Focus voor energietransitie

De provincie Gelderland legt haar focus voor energietransitie in drie opgaven: energie-, economische en maatschappelijke opgave. Projecten en activiteiten die aan twee of drie van deze opgaven bijdragen, hebben prioriteit. Binnen de ‘overlap’ van twee, maar liever nog drie cirkels ligt het win-wingebied.


Bottom-up leefbaarheid in krimpdorpen

23 mei, 2012 - 15:31

Bottom-up leefbaarheid in krimpdorpen

Bevolkingsdaling, zo langzamerhand lijkt het ook in gebieden die (nog) niet krimpen geen eng woord meer. Ik zeg lijkt, wat soms hoor je nog steeds mensen praten over het bestrijden van krimp. Liefst door extra woningen en bedrijventerreinen te bouwen. In de meeste gemeenten ligt die irrealistische discussie gelukkig achter ons, en kan men zich concentreren op de vraag: hoe nu verder? De voorzieningen in een dorp zijn daarbij een belangrijk thema. Hoe moet je omgaan met minder klanten en bezoekers?

Voortgang nieuw project ‘Kansen creëren met een bovendorpse visie’ (Juni 2012)

29 juni, 2012 - 00:14

In de vorige editie van de Kleine Kernen Koerier berichtten wij u al over de start en het doel van dit nieuwe project: het op gang brengen van een bewustwordingsproces ten aanzien van de gevolgen van de demografische veranderingen in de Gelderse dorpen en buurtschappen.

Dorpscaravan brengt Laag-Soeren in beweging

26 juli, 2012 - 01:20

 

Dorpscaravan brengt Laag-Soeren in beweging

 

LAAG-SOEREN - Mensen in kleine dorpen klagen dat er te weinig activiteiten zijn voor de jeugd. De jeugd moet het voortbestaan van het dorp verzekeren. In Laag-Soeren brengt een camper daar verandering in.

 

Witte vlekken in Gelderland

6 augustus, 2012 - 19:10

Witte vlekken in Gelderland

Subsidiemogelijkheden voor Gelderland sport

14 augustus, 2012 - 00:12

Subsidiemogelijkheden voor Gelderland sport

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen bedrijven, gemeenten en (sport)organisaties gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport! De provincie Gelderland stelt subsidies beschikbaar voor sportieve bewegingsruimte, actieve senioren, sport en gezondheid bij jeugd, talentontwikkeling en sportevenementen in de kernsporten judo, volleybal, wielersport, paardensport en atletiek (inclusief wandelen); Kennis en innovatie en vitale werknemers.

Nieuwe Ronde Kern Met Pit

16 augustus, 2012 - 21:45

Nieuwe Ronde Kern Met Pit

 

KMPKoninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert dit jaar weer de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij graag zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren, schrijf je dan vanaf 1 september 2012 in!
Onderhoud dorpsplein Overasselt met beheerovereenkomst

27 augustus, 2012 - 00:31

 

Onderhoud dorpsplein Overasselt met beheerovereenkomst

 

Bij de aanleg van het nieuwe dorpsplein in 2011 heeft gemeente Heumen gekozen voor een "luxere" groeninrichting en beplanting op voorwaarde dat de inwoners het zelf gaan onderhouden. Hiervoor is een beheerovereenkomst afgesloten met de muziekvereniging.

 

Lees meer:

 

Conferentie over centrum Wapenveld

29 augustus, 2012 - 17:12

 

Conferentie over centrum Wapenveld

 WAPENVELD – De Dorpsraad Wapenveld heeft het initiatief genomen voor een conferentie over het centrum van Wapenveld. Opzet is om te onderzoeken of stagnerende projecten in beweging gezet kunnen worden om zo een vliegwielfunctie te vervullen voor de verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid voor de inwoners van Wapenveld.

 

Wapenveld gaat zich presenteren op informatiemarkt

29 augustus, 2012 - 17:31

Wapenveld gaat zich presenteren

Het dorp Wapenveld heeft veel meer in huis dan menigeen denkt. En dus wordt het tijd om te laten zien wat verenigingen, ondernemers en culturele organisaties in huis hebben.  Dat gebeurt op een informatiemarkt die vrijdag 7 september 2012 op het W.H. van de Pollplein van 16.00 tot 20.30 uur wordt gehouden.

Tegenlicht maandag 8 oktober: de kracht van burgerinitiatieven

24 september, 2012 - 23:26

Tegenlicht maandag 8 oktober: de kracht van burgerinitiatieven
Op maandagavond 8 oktober wordt de documentaire “Power to the People” uitgezonden. Het gaat over decentralisering van onderop, niet alleen over de energievoorziening, maar ook in het verzekeringswezen, de zorg en voeding ontstaan burgerinitiatieven die de recessie aangrijpen voor het lokaal ontwikkelen van nieuwe sociale netwerken. Kijken dus!

 

Kijk ook

Burgerbeeld bepalend voor beoordeling buitenruimte

26 september, 2012 - 12:21

Burgerbeeld bepalend voor beoordeling buitenruimte

Vanwege bezuinigingen, maar ook om de afstand tussen de politiek en de samenleving te verkleinen, sturen veel gemeenten op meer zelfbestuur en participatie door inwoners. Dat vergt een andere rol van de overheid.

 

Dorpsböke: succes of debacle?

3 oktober, 2012 - 23:56

Dorpsböke: succes of debacle?

BORCULO - Dorpsböke. Het zijn door vrijwilligers gerunde mini-bibliotheekjes, die de wegbezuinigde bibliobus in de kleine kernen van Berkelland moeten vervangen. Is het een succes? Of valt het tegen?

lees meer:

http://www.tctubantia.nl/regio/achterhoek/11807401/Dorpsb%C3%B6ke%3A-succes-of-debacle%3F.ece

Handreiking Kosten en opbrengsten van de wijkonderneming

17 oktober, 2012 - 07:44

Handreiking Kosten en opbrengsten van de wijkonderneming,

In deze handreiking wordt een eenvoudige exploitatieopzet gepresenteerd voor een wijkonderneming. Dit wordt gedaan aan de hand van drie voorbeelden:

Pagina's