Democratie & participatie

Gratis advies bewonersinitiatieven

4 december, 2017 - 21:14

Het LSA heeft samen met een aantal fondsen (VSB, DOEN, KNHM) een project opgezet waarbij bewonersinitiatieven gratis een expert of ervaringsdeskundige in huis kunnen halen.

https://tinyurl.com/yba6fn6x

Wat moeten dorpen met de Omgevingswet? Burgerbetrokkenheid is in de Omgevingswet een groot goed.

27 november, 2017 - 12:35

Wat moeten dorpen met de Omgevingswet? Burgerbetrokkenheid is in de Omgevingswet een groot goed.

Op diverse wijzen is aandacht besteed aan de komende Omgevingswet en burgerbetrokkenheid.

Vrijwilligerswerk is dus toch niet gratis...

7 april, 2017 - 10:22

Recent kwam ik een interessant artikel tegen op Socialevraagstukken.nl “Vrijwilligerswerk is niet gratis”. In dit artikel ging het om de trend van gemeenten om steeds meer gebruik te maken van vrijwilligers voor allerlei taken. Het artikel ging over de kosten die vrijwilligersorganisaties maken om vrijwilligers te werven, te trainen, in te zetten en te begeleiden voor diverse noodzakelijke functies, zoals bijvoorbeeld de schuldhulpverlening.

Zeggenschap in wijk, buurt en dorp en de partijprogramma's

5 maart, 2017 - 19:14

Met de verkiezingen in zicht vond ik het wel boeiend om eens te zien wat in diverse partijprogramma's staat over de zeggenschap van bewoners in hun eigen wijk, buurt of dorp. Hieronder volgt een overzicht van de gedachten over dit onderwerp van de politieke partijen die op dit moment volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond in het parlement zouden komen.

De zorg: alles uit de pot of ieder voor zich?

Er valt veel te kiezen op 15 maart. Vandaag deel 2 van een serie: wat willen partijen met de zorg? De zorg is zo veelomvattend dat er heel veel te kiezen is. Maar de fundamentele zorgvraag van deze verkiezingen valt uiteen in twee delen. Eén: is het eigen risico te hoog? Dat is de 385 euro die een volwassene zelf moet betalen voor een bezoek aan het ziekenhuis voordat de verzekering de rekening de

Het Buurtmandaat (Debat)

Naar aanleiding van het essay Een nieuwe pijler onder de democratie (Democratic Challenge, VNG) gaan we in gesprek over hoe actieve bewoners kunnen samenwerken, in plaats van met elkaar te concurreren, donderdag 23 maart, 19.30 uur, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Kamer voor participatie

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de zogeheten participatieverklaring als verplicht onderdeel van de inburgering voor nieuwkomers. Het voorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) houdt in dat nieuwkomers leren over de Nederlandse kernwaarden en een verklaring ondertekenen dat ze deze waarden respecteren.

Niet de kiezer is gek

Vergaderzaal Tweede Kamer (Open Monumenten Dag 2010). Foto: -JvL- (cc) RECENSIE - Een flinke kiesdrempel, harde maatregelen tegen afsplitsende Kamerleden, een districtenstelsel, zelfs een vorm van ‘stemexamen’: vanuit de Haagse torens klinken regelmatig ingrijpende voorstellen om het huidige democratische systeem te verbeteren. Want de democratie in Nederland, die functioneert niet …

Eerste nationale Islamdebat in moskee Rotterdam

Past (de) islam in Nederland? Is er plaats voor moslims in dit land? Mogen moslims zijn wie ze zijn? Of moeten moslims eens ophouden met hun slachtofferrol?  SPIOR organiseert het eerste nationale islamdebat in de grootste moskee van Nederland. In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart worden politieke partijen uitgenodigd om kleur te […] Het bericht Eerste nationale Islamdebat in moskee Rotterdam verscheen eerst op Nieuwwij.

Vernieuwing wijkparticipatie

Utrecht kent een lange traditie van wijkgericht werken en participatie. De gemeente maakt plannen in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. In de huidige coalitieperiode heeft de gemeente ingezet op nog meer verbinding met de stad: ‘Utrecht maken we samen’. In dit proces staan leren van elkaar en doorontwikkeling voorop. Daarom zet de gemeente komend jaar in alle wijken extra in op vernieuwing van de wijkparticipatie.

Buiten het Binnenhof, scrollytelling over hoe het gaat met Nederland

De verkiezingen staan voor de deur. Kieswijzers waarvan niemand exact weet hoe nauwkeurig deze zijn, actualiteiten programma's waar de lijsttrekkers wel en niet verschijnen, beloften door politici waarvan ook niemand weet of deze ooit zullen worden waargemaakt, het is een feestje met een niet te voorspellen uitkomst. In al het mediageweld wordt één stem nauwelijks uitgelicht en dat is die van de individuele kiezer. Daar willen de NOS en het televisieprogramma Nieuwsuur iets aan veranderen.

Zo blazen we de democratie nieuw leven in

18 februari, 2017 - 19:27

18 ideeën voor een betere democratie

Hoe zou u de democratie verbeteren? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen stelde de Volkskrant die vraag aan een groot aantal wetenschappers uit verschillende vakgebieden. Dit zijn hun ideeën om de democratie een duwtje in de juiste richting te geven.

'Jongeren kunnen tien zetels beïnvloeden'

Bij de komende verkiezingen zijn zeker tien Kamerzetels direct te beïnvloeden, als minstens 210.000 jongeren hun eigen stem plus twee volmachten gebruiken. Als jongeren dus meer invloed willen op hun toekomst, moeten ze zorgen dat ze twee volmachten krijgen, bijvoorbeeld van hun opa en oma. Dat is de kern van een particulier initiatief onder de noemer Magikjestem.nl.

Basisinkomen, wat is dat?

Vorig jaar juni was ik betrokken bij de G1000. Een organisatie en initiatief om burgers meer bij de politiek te betrekken mede gebaseerd op het boek van David Van Reybrouck tegen verkiezingen. Want zeg nou zelf, weet jij nog op wie je gaat stemmen. Weet jij nog wat goed is voor Nederland, de stad, de buurt, de mensen.
Het gaat er niet meer over, wat goed is voor de wereld, maar wie de gewiekste praatjes kan houden. En tegenwoordig is het nog maar de vraag of die praatjes kloppen?

Omdat het huidige systeem ervoor zorgt dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Moet het hele systeem anders.
Bijv. een basisinkomen voor iedere kiesgerechtigde.

'Werk in Achterhoek ontlast Randstad'

BORCULO / DEN HAAG - Een evenwichtige economische ontwikkeling van BV Nederland, daarvoor pleiten de gezamenlijke krimpregio's in de provincies Fryslân, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland bij de regering die na de verkiezingen aantreedt. De krimpregio's houden donderdag een minisymposium in Den Haag rond dit gegeven.

Het nieuwe klimaat ‘De democratie onder stroom’

Vertoning van de film Onderstroom en daarna in gesprek over democratie en de energietransitie. Wanneer bekend wordt dat er rondom het dorp Pingjum het grootste windpark van Friesland - 40 tot 60 windtribunes, elk 200 meter hoog - moet verrijzen, staat de gemeenschap op zijn kop. In Onderstroom volgen we dat proces van dichtbij. De […]

Vrees voor 'participatie-elite' bij Gronings experiment met doe-democratie

'Sterft, gij oude vormen en gedachten!' Zo hief raadslid Benni Leemhuis (GroenLinks) woensdagavond de Internationale aan. Maar oude vormen en gedachten zijn hardnekkig, bleek tijdens het debat in de Groningse gemeenteraad over democratische vernieuwing. De politiek wil wel experimenteren nu de burger nog. Aan de orde was het instellen van een 'Coöperatieve Wijkraad' voor de oude volksbuurt Oosterp

Het kan: een totaal andere inrichting van onze democratie

De Amerikaanse onderzoeker Terrill Bouricius heeft een blauwdruk gemaakt voor de democratie van de toekomst: zonder politieke partijen, zonder verkiezingen, zelfs zonder klassiek parlement. In mijn laatste bijdrage in deze reeks presenteer ik zijn inspirerende model. En Terrill Bouricius zelf mengt zich vandaag als gastcorrespondent in het debat op dit platform.

Better Reykjavík – Connects citizens to city hall

Better Reykjavik is the most successful example of the use of Your Priorities platform. It enables citizens to voice, debate and prioritize ideas to improve their city, creating open discourse between community members and city council and also giving the voters a direct influence on decision making.The startThe website was launched in 2010, a week before the municipal elections in Reykjavik, and became a major success. All parties received their own space on the website to crowdsource ideas for their campaigns but just the Best Party used it extensively in their campaign.After they won 6 of the 15 seats of Reykjavik City Council and Jón Gnarr became mayor of the capital of Iceland, he called on Reykjavik citizens to use the Better Reykjavík online platform also during the coalition talks that happened after the election.In a month time (before and after the elections), 40% of Reykjavik’s voters used the platform and almost 2 000 priorities were created. This success led to an open collaboration between Reykjavik City Council and the Citizens Foundation.

LeesRadar

De LeesRadarAchtergronden naar de voorgrondDe 'LeesRadar' is een innovatief mediaconcept, gericht op een nieuwe manier om achtergrondinformatie te presenteren via digitale kanalen. Het helpt gebruikers om snel en gemakkelijk actuele thema's vanuit meerdere perspectieven te bekijken.Het LeesRadar-concept is in 2012 ontwikkeld en geevalueerd binnen een samenwerkingsverband van drie bedrijven: Medialynx Essense Reed ElsevierHieronder zijn prototypes, demonstratievideo's en het projectverslag te vinden.

Democratic Challenge

De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. We verzamelen, bundelen en ondersteunen lokale democratie experimenten. Experimenten van binnen én buiten de lokale overheid. Binnen 13 DC-thema’s werken we aan leren en kennisontwikkeling.

Deep Democracy Tools uitgelegd - Deep Democracy

De Lewis aanpak van Deep Democracy, kent een aantal specifieke tools en technieken. In de blogs op deze site en de boeken van Myrna Lewis (‘Inside the No’) en Jitske Kramer (verschijnt begin 2014) kun je hier meer over lezen. Op deze pagina een overzicht van de meest belangrijke tools.GESPREKSTOOL: DE STAPPEN VAN DEEP DEMOCRACYDe Lewis methode van Deep Democracy kent een aantal stappen die ervoor zorgen dat de stem van de minderheid wordt gehoord en kan worden meegenomen in het meerderheidsbesluit. De stappen in deze gesprekstool zorgen ervoor dat we expliciet opzoek gaan naar de afwijkende mening, deze waarderen en meenemen in het besluit. Een concreet gespreksmodel dat leidt tot inclusieve besluiten. De stappen zien er als volgt uit.

Maybe the Internet Isn’t a Tool for Democracy After All

My favorite story about the internet is the one about the anonymous Japanese guy who liberated Czechoslovakia. In 1989, as open dissent was spreading across the country, dissidents were attempting to coordinate efforts outside the watchful eye of Czechoslovak state security. The internet was a nascent technology, and the cops didn’t use it; modems were banned, and activists were able to use only those they could smuggle over the border, one at a time. Enter our Japanese guy. Bruce Sterling, who first told the story of the Japanese guy in a 1995 Wired article, says he talked to four different people who’d met the quiet stranger, but no one knew his name. What really mattered, anyway, is what he brought with him: “a valise full of brand-new and unmarked 2400-baud Taiwanese modems,” which he handed over to a group of engineering students in Prague before walking away. “The students,” Sterling would later write, “immediately used these red-hot 2400-baud scorcher modems to circulate manifestos, declarations of solidarity, rumors, and riot news.” Unrest expanded, the opposition grew, and within months, the Communist regime collapsed.Is it true?

DemocracyOS

DemocracyOS is an online space for deliberation and voting on political proposals. It is a platform for a more open and participatory government. The software aims to stimulate better arguments and come to better rulings, as peers.

ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.ProDemos in Den Haag: kom naar het Binnenhof!
Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities, cursussen en ook zaalruimte. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

GeenPeil is geen bedreiging voor de democratie, wel een verarming

Een Tweede Kamerlid mag volgens de grondwet geen ‘levend stemkastje’ zijn, vindt Piet Hein Donner. Maar dat zijn ze nu soms al en daar heeft Donner nota bene zelf aan bijgedragen. Erger is dat GeenPeil de politiek er niet transparanter op maakt. Oud-politicus Piet Hein Donner gooide er afgelopen woensdag bij een toespraak in Den […] The post GeenPeil is geen bedreiging voor de democratie, wel een verarming appeared first on Joop.

Sociale media ondermijnen de democratie

De redactie van het prestigieuze Engelse woordenboek Oxford Dictionaries heeft ‘post-truth’ verkozen tot het internationale woord van het jaar. Het bijvoeglijke naamwoord verwijst naar omstandigheden waarin "objectieve feiten minder invloed hebben op het vormgeven van de publieke opinie dan argumenten die inspelen op de emotie en de persoonlijke overtuiging". In het begeleidende persbericht zegt directeur Casper Grathwohl dat de populariteit van het woord te danken is aan "de opkomst van sociale media als nieuwsbron en een groeiend wantrouwen voor feiten die worden verstrekt door het establishment". Het zou Grathwohl niet verbazen als post-truth "een van de kenmerkende woorden van onze tijd wordt".

Het volk bestaat uit meer dan de boze witte mannen

De 'boze witte man' kan tegenwoordig rekenen op een gewillig oor. Ondertussen wordt de gematigde burger vergeten, constateert Peter Giesen. Om boos van te worden. Zelfs op vakantie ontsnap je niet aan de gespletenheid van Europa. Vlak na het Brexit-referendum reden we door Yorkshire. Overal zagen we de Britse vlag wapperen, de Union Jack als uitdrukking van een trots nationalisme dat overal in Eur

Pagina's