Democratie & participatie

“Verantwoordelijk burgerschap. Een kwestie van geven en nemen”

Op 25 juni jl heeft de minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de publicatie 'Verantwoordelijk burgerschap. Een kwestie van geven en nemen', de aftrap gegeven voor een brede discussie over verantwoordelijk burgerschap. Respect, betrokkenheid bij elkaar, gerichtheid op de toekomst en inzet voor de samenleving zijn volgens het kabinet de vier belangrijkste elementen van burgerschap.

Kleine kernen willen dorpsraad behouden

13 juli, 2010 - 21:53

De gemeenten Oss en Lith willen na de samenvoeging voor de oude gemeente Lith het dorpsraadsysteem invoeren zoals dat momenteel in de gemeente Oss functioneert. Daar is nu officieel alleen sprake van (grote) dorpsraden en zijn vertegenwoordigende organen van (kleine) dorpen, kernraden genoemd, van ondergeschikt belang. Alleen in Haren is er nog een kernraad.

Initiatief burger belangrijker

15 november, 2010 - 15:07

HEINKENSZAND - Burgerparticipatie en zelfinitiatief wordt volgens commissaris van de koningin Karla Peijs steeds belangrijker. Als je in deze tijden van bezuinigingen gaat zitten wachten op mooie plannen uit Middelburg of van de gemeente, 'dan komt het niet goed'.

Actiepunten en Impressie Zeeuws PlattelandsParlement 2010

17 november, 2010 - 04:50

16-11-2010 | Actiepunten en Impressie Zeeuws PlattelandsParlement 2010

Zaterdag 13 november waren 150 mensen bij elkaar in Heinkenszand om te spreken over de leefbaarheid in Zeeland.

Leden van dorps- en wijkraden, raadsleden, leden van provinciale staten, medewerkers van maatschappelijke organisaties en gemeente- en provinciebestuurders werkten aan actiepunten op de onderwerpen: Wonen, Voorzieningen, Zorg en Mobiliteit.

Burgerinitiatief ondersteund door wetenschappers. Ontwerp plein in Renkum

7 januari, 2011 - 12:34

Ruimtelijk ontwerp Europaplein Renkum
De werkgroep Europaplein in Renkum heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om een ruimtelijk ontwerp te maken voor een vitaal en levendig Europaplein. Het plein ligt er momenteel triest bij. Er is veel achterstallig onderhoud en de uitstraling is stenig door het ontbreken van groen. Het plein heeft diverse functies: evenemententerrein, marktplein, ontmoetingsplein, speelplein voor kinderen en herdenkingslocatie 1940/’45.

 

Werkbezoek ministerie van BZK in Teuge: een eye-opener!

28 januari, 2011 - 12:39

Werkbezoek ministerie van BZK in Teuge: een eye-opener!
 
 
Een Haagse delegatie legde donderdag 25 november 2010 een werkbezoek af in het dorp Teuge in de gemeente Voorst. Doel was de delegatie van het ministerie laten ervaren wat actief burgerschap inhoudt en wat er zoal komt kijken om de leefbaarheid in een plattelandsdorp op z’n minst op peil te houden.

Algemeen Belang Teuge bekroond met de Koninklijke erepenning

28 januari, 2011 - 17:07

Algemeen Belang Teuge bekroond met de Koninklijke erepenning

Op 12 december 2010 bestond Algemeen Belang Teuge 100 jaar. Op 20 januari 2011 vierde Algemeen Belang Teuge haar 100-jarig bestaan.

Vereniging Algemeen Belang Teuge

http://www.algemeenbelangteuge.nl/

Heldere boodschap aan Provinciale Staten

21 februari, 2011 - 12:21

“Is het platteland toekomstbestendig?” Met deze vraag opende burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst afgelopen zaterdag het PlattelandsParlement Gelderland. 25 kandidaat Statenleden van 11 politieke partijen gingen in debat met ongeveer 100 plattelandsbewoners uit heel Gelderland in het duurzaamste gemeentehuis van Nederland.

Burgerbosje: Een milieubewust en sociaal bomenproject met de burger als Bosbaas

BURGERBOSJE

Een milieubewust en sociaal bomenproject met de burger als Bosbaas

Burgerbosbeheer:een kwestie van goed burgerschap, saamhorigheid en liefde voor de natuur: Een Burgerbosje plant je nooit alleen!

Officieel startschot project BURGERBOSJE in Friesland Gemeente Gaasterlan-Sleat:
de eerste Nederlandse Burgerbosgemeente

Rekenkamer praat met inwoners over vitaliteit van Loenen

12 april, 2011 - 14:48

Rekenkamer praat met inwoners over vitaliteit van Loenen

LOENEN – Loenen is een mooi dorp, gelegen in de gemeente Apeldoorn, in een groene rustige omgeving. Wat heeft Loenen nodig heeft om vitaal en leefbaar te blijven? In de structuurvisie van Loenen zijn verschillende verbeterpunten genoemd. Maar de Rekenkamercommissie van de gemeente is benieuwd wat de Loenenaren kunnen doen voor een leefbaar Loenen en wat daarvoor nodig is van de gemeente Apeldoorn.

Emst, Veluwe: Geen dorp zonder buitengebied

16 juni, 2011 - 16:27

Emst, Veluwe: Geen dorp zonder buitengebied

Vier je successen!

Hoe realiseer je een briljant idee? Via het IdealenKompas!

17 juni, 2011 - 12:46

Na de zomer lanceert GreenWish het IdealenKompas, een online wegwijzer voor maatschappelijk initiatief. Iedereen met een goed idee vindt hier de weg naar geld, advies, materiaal of andere hulp.

Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine kernen

10 augustus, 2011 - 12:48

De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) is er om innovatieve antwoorden te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Dat doen we door op zoek te gaan naar vernieuwende, grensverleggende en oplossingsgerichte ideeën. Deze ideeën werken we uit in praktijkexperimenten. Zo komen we te weten of de innovatieve oplossing werkt in de omgeving en situatie waarvoor deze bedoeld is. Als dat zo is, zetten we de stap om de innovatie breed te introduceren en te verspreiden.

Kern Met Pit

20 augustus, 2011 - 21:41

Kern Met Pit

 

 

  Wedstrijd Kern met Pit: beloning voor bewonersinitiatieven

Make Over Participatieportal.nl

25 augustus, 2011 - 10:39

Make Over Participatieportal.nl

Het Participatieportal is veranderd in aansluiting op de behoefte die uit de enquête onder de gebruikers blijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de domeinen (beleidsterreinen) hebben een prominentere plaats gekregen en dat de commentaren beter zichtbaar zijn.  We gaan er van uit dat het zo voor jullie gebruikers makkelijker wordt om zelf beter [...]

Link

Levy en de les van Berkelland

25 augustus, 2011 - 10:50

Levy en de les van Berkelland

By Redactie Participatieportal.nl on 15 augustus 2011 in Algemeen

Doe mee aan de Limburgse vrijwilligersawards!

1 september, 2011 - 17:16

2011 Is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk (EJV). Om de vrijwilligers in Limburg te waarderen is het idee ontstaan vanuit de stichting POVL (Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk Limburg) en de Provincie Limburg om provinciale prijzen voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, projecten en activiteiten uit te reiken. Het gaat om vette geldprijzen en heel veel eer!

 

Kleinschalige initiatieven van groot belang voor nieuwe manier van omgaan met natuur

20 september, 2011 - 11:21

'Groene Golflengte leverde een week lang een bijdrage aan een gezond debat over de wijze waarop economie, samenleving en natuur elkaar kunnen versterken.'

Kleinschalige initiatieven van groot belang voor nieuwe manier van omgaan met natuur

Meer samenleving- minder overheid: dorpen geven het voorbeeld Gemeente Apeldoorn

6 oktober, 2011 - 16:13

Meer samenleving- minder overheid: dorpen geven het voorbeeld

Zijn de dorpen achtergesteld bij de stad in het beleid van de gemeente Apeldoorn? En wat kan de gemeente leren van de zelfredzame dorpsgemeenschappen? Naar aanleiding van deze twee vragen van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie een rapport uitgebracht.

FACILITERING VAN DERDE GENERATIE BURGERPARTICIPATIE

18 oktober, 2011 - 15:00

FACILITERING VAN DERDE GENERATIE BURGERPARTICIPATIE

EEN ONDERZOEK NAAR HOE BURGERS HET BURGERINITIATIEF BEZIEN EN WELKE ROL GEMEENTEN KUNNEN SPELEN BIJ HET FACILITEREN HIERVAN.

BACHELOROPDRACHT
Ter afronding van de bacheloropleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente


Jogchem Pieter van Dijk
Universiteit Twente
1-1-2010

Zie: http://essay.utwente.nl/60708/1/BSc_J_van_Dijk.pdf

Burgers en Landschap 5

18 oktober, 2011 - 15:25

Burgers en Landschap 5

 

Burgers spelen in toenemende mate een rol bij de zorg voor het landschap en erfgoed. Zij wachten niet langer af, maar nemen zelf actie en zetten zich in voor dingen die zij belangrijk achten. De serie Burgers en Landschap bevat studies en essays over de betekenis van  burgerinitiatieven met betrekking tot landschap en cultuurhistorie.

Zie link:

“Chillen in Vierhouten” Allemaal Buiten, maar toch lekker droog zitten.

13 december, 2011 - 15:20

“Chillen in Vierhouten” Allemaal Buiten, maar toch lekker droog zitten.

 

 

Ook jongeren zien resultaten van dorpsplan helemaal zitten!

Dorpscontactpersoon Teuge volop in het nieuws

19 december, 2011 - 15:51

Dorpscontactpersoon Teuge volop in het nieuws

Omroep Gelderland besteedde aandacht aan dorpscontactpersoon als katalysator voor burgerinitiatieven en zelfredzaamheid in dorpen.

 

Zie website van Algemeen Belang Teuge

Kleine kern Vragender groot voorbeeld tijdens nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Gelderland

9 januari, 2012 - 14:56

Nieuwjaarstoespraak Commissaris van de Koningin in Gelderland dhr. Cornielje

Dinsdag 3 januari 2012 is de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Gelderland gehouden. De Commissaris van de Koningin, dhr. Cornielje stelde in zijn nieuwjaarstoespraak Vragender voor als goed voorbeeld van hoe een klein kerkdorp de handen ineen slaat om de bedreigingen het hoofd te bieden en ze om te zetten in kansen. Hieronder dit gedeelte van de toespraak:

Gezocht: Noaber van het Jaar

18 januari, 2012 - 14:45

Noaberschap is een begrip in met name Twente en de Achterhoek. Het is vanouds een manier om elkaar als buren door goede en zware tijden te helpen. Dat gebeurt op basis van ongeschreven, maar duidelijke regels. Linda Commandeur en Tanja Abbas ontdekten dat deze vorm van burenhulp op het platteland toekomst heeft.

 

Zie link:

Gezocht: Noaber van het Jaar

 

Kern Met Pit deelnemers bekend

19 januari, 2012 - 13:54

Kern met Pit-deelnemers 2012 bekend

middagsymposium over landschapsversterking door bewonersinitiatieven. Woensdag 22 februari 2012

8 februari, 2012 - 09:58

Op woensdag 22 februari 2012 organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland een middagsymposium over landschapsversterking door bewonersinitiatieven.

Het symposium is bedoeld voor professionals en bewonersorganisaties die concreet aan de slag willen in het landschap.

 

De vergeten band tussen stad en platteland

15 februari, 2012 - 15:44

De vergeten band tussen stad en platteland

Het platteland krijgt de opdracht om zelfvoorzienend te worden. De vraag is niet alleen of dit rechtvaardig is, maar ook of steden daarmee niet weglopen voor hun verantwoordelijkheid.

Lees meer:

Spijk bepaalt zelf waar het geld naartoe gaat

6 maart, 2012 - 19:52

.

 

SPIJK - De inwoners van Spijk bepalen zelf waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed

Het initiatief komt van de gemeente Rijnwaarden, de Vereniging Kleine Kernen Gelderland(VKK) en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

 

 

Leergang Actief Burgerschap en Overheidsparticipatie (ABOP)

9 maart, 2012 - 12:44

De Vereniging van Kleine Kernen Gelderland start in de tweede helft van 2012 met een leergang over Actief Burgerschap en OverheidsParticipatie. Voor burgers, dorpsorganisaties, ambtenaren, raadsleden en wethouders.

Waarom een leergang ABOP

Wapenvelder staat bij kleine kernen model voor actieve dorpsvrijwilliger

10 maart, 2012 - 11:55

Wapenvelder staat bij kleine kernen model voor actieve dorpsvrijwilliger

 

Auteur: door Inge Blankvoort |   zaterdag 10 maart 2012 | 06:56

 

Prodemos publiceert nieuwe uitkomsten monitor Burgerparticipatie

11 maart, 2012 - 11:21

Prodemos publiceert nieuwe uitkomsten monitor Burgerparticipatie

Belangrijkste uitkomsten:

Pagina's