Cooperatie & organisatie

Coöperatie Esbeek heeft zich als lid aangemeld

8 september, 2009 - 16:52

Coöperatie Esbeek uit de gemeente Hilvarenbeek, heeft zich aangemeld als lid van de vereniging kleine kernen noord-brabant. Daarmee komt het ledenaantal op 135.

Het bestuur van de vereniging kleine kernen noord-brabant heet Coöperatie Esbeek van harte welkom!  Coöperatie Esbeek heeft een webstek: www.esbeek.nu

Merk Brabant gepresenteerd

21 september, 2009 - 11:01

... DAN DENK JE AAN BRABANT...BRABANTMARKETING SLAAT NIEUWE WEG IN

Kouwenbergs Kerkje, Weg uit de Peel en Zorgcoöperatie Helenaveen strijden om Peeltrofee

18 maart, 2010 - 10:38
De Peeltrofee is een prijs die in het leven is geroepen door reconstructiecommissie De Peel. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan een project, persoon of organisatie die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan een duurzaam platteland in De Peel. In 2010 ligt het accent van de Peeltrofee op de ‘kleine projecten’ die vaak door vrijwilligers of particulieren worden getrokken. De winnaar van de Peeltrofee wordt in het zonnetje gezet en ontvangt een uniek kunstwerk van kunstenares Leny van den Eerenbeemt.

Kouwenbergs Kerkje (Aarle-Rixtel)

Nieuwe coöperatie wil welzijn in De Rips verhogen

15 oktober, 2010 - 21:44

DE RIPS:  Vaak zijn het kleine problemen, die best op te lossen zijn. “Stel dat iemand vroeger regelmatig naar de markt in Deurne ging, maar dat nu niet meer kan omdat ze geen vervoer meer heeft. Wij zoeken dan iemand uit De Rips die wel naar die markt gaat, zodat ze samen kunnen rijden”, legt voorzitter Elly van den Broek uit. Met secretaris Ingrid van Geffen, voorlopig penningmeester Herman Gommers en lid van het Dorpsoverleg Bernadette van der Heijden vormt ze het bestuur van de Wit Gele Kruis coöperatie De Rips, die vorige week is opgericht.

2010-12 FDG en VKK tekenen statuten voor de werkorganisatie VKK-FDG

12 januari, 2011 - 17:18

 Op 17 december 2010 hebben de voorzitters van de FDG en de VKK bij notaris Mr. van Hagen te Eibergen de statuten getekend voor de samenwerking in de werkorganisatie VKK-FDG.

Voor de tekst van de statuten, zie de bijlage van dit bericht.

 

Kleine Kernen vertegenwoordigd in Programma Bepalend Orgaan van Omroep Gelderland

Met haar benoeming in het PBO (programma bepalend orgaan) van Omroep Gelderland vertegenwoordigt Josien Hissink de kleine kernen, landbouw, toerisme en recreatie bij het bepalen van het media-aanbodbeleid van de omroep. Het PBO is samengesteld uit iets meer dan tien mensen, uit diverse maatschappelijke stromingen. Viermaal per jaar komt het PBO bij elkaar om te praten over het media-aanbodbeleid, maatschappelijke trends, het evalueren van de programmering en om bijvoorbeeld te brainstormen over een specifieke programmacategorie.

LVKK

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is lid van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen; de LVKK.

De comeback van de dorpssuper

9 september, 2011 - 18:54

De comeback van de dorpssuper

Terwijl in een hoop Nederlandse dorpen de buurtsupers gestaag aan het verdwijnen zijn, verheugt het Gelderse dorpje Herwen zich op de comeback van de dorpskruidenier. Met een beetje hulp van de provincie, gemeente en de inwoners opent er weer een supermarkt de deuren na vijf jaar.

 

Zo staat in Binnenlands Bestuur

 

23 maal € 10.000,00 voor 23 dorpskernen

15 februari, 2012 - 16:38

 

 

2012 Internationale Jaar van de Coöperaties

 

Dorpen aan de slag met coöperatieve dorpswinkel


“Wil ons dorp een winkel, dan krijgt ons dorp een winkel”

Uit steeds meer kleine dorpen verdwijnen de dorpswinkels of zijn al verdwenen. Sterksel en Someren-Heide berusten er niet in en nemen het initiatief in eigen hand. In deze dorpen zien we een omgekeerde beweging en werken dorpsbewoners zelf aan de oprichting en instandhouding van hun dorpswinkel.

Van dorp tot stad: ‘VNG is dé belangenbehartiger’

10 maart, 2012 - 11:07

Van dorp tot stad: ‘VNG is dé belangenbehartiger’

Auteur: Marten Muskee - 28/02/2012

VKK Gelderland viert 25-jarig bestaan

13 maart, 2012 - 11:29

ZELHEM - De Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland bestaat 25 jaar. Kleine dorpskernen verenigden zich een kwarteeuw geleden in de Achterhoek en de Liemers om zo beter voor hun belangen op te kunnen komen.
Zo liepen de voorzieningen terug en er was nauwelijks nieuwbouw. Hier werd tegen in actie gekomen. Diverse kleinschalige projecten kwamen van de grond en steeds meer dorpsbelangenorganisaties sloten zich aan.

Werken aan een echte zelfbouwcultuur

10 april, 2012 - 15:24

Werken aan een echte zelfbouwcultuur

Zelfbouw, doe-het-zelf, CPO, we hebben er de mond van vol. Toch wordt de behoefte aan keuzevrijheid van de woonconsument lang niet altijd serieus genomen.

Herwen Actief overlegt met boot over bevoorrading buurtsuper

16 april, 2012 - 12:23

Herwen Actief overlegt met boot over bevoorrading buurtsuper

Dorpsbelangenorganisatie De Stichting Herwen Actief

 

 

Standpunt BEO t.a.v. voorgenomen fusie en opheffen locatie OBS Exel

25 april, 2012 - 12:14

Het bestuur van Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) heeft recentelijk kennis genomen van het voorgenomen besluit van het schoolbestuur om de OBS-Exel te fuseren met De Branink en de locatie OBS-Exel per 1 augustus 2013 op te heffen.

www.gelderlandanders.nl

25 april, 2012 - 13:57

'Gelderland anders' is een proces van cocreëren. Op de bijeenkomst in Arnhem is hier een start mee gemaakt. De volgende stap is het verder interpreteren en aanvullen van de resultaten. We nodigen alle deelnemers aan het proces en belangstellenden uit om de aantekeningen aan te vullen en te reageren op elkaars inbreng.

De aantekeningen van deze gesprekken zijn hier beschikbaar. Het zijn geen afgeronde teksten, maar eerder opsommingen van wat er per thema is besproken.

‘De toekomst van leefbaarheid in kleine kernen’

27 oktober, 2012 - 11:42

Pim Elshof & Kevin Schoot 9.2812

Normal 0 21

Pim Elshof & Kevin Schoot 9.2812

Normal 0 21

Pim Elshof & Kevin Schoot 9.2812

 

 ‘De toekomst van leefbaarheid in kleine kernen’

Pim Elshof & Kevin Schoot

Wervingscirkel

31 oktober, 2012 - 19:56

Wervingscirkel
Veel vrijwilligersorganisaties hebben problemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In eerste instantie lijkt het vaak of je meer vraagt dan je te bieden hebt. Wat het oplevert wordt pas later duidelijk. De wervingscirkel is een instrument dat je helpt om een goed wervingsplan op te zetten en daarbij ook de opbrengst voor de vrijwilliger zelf duidelijk te maken.

Informatie over de Brabantse Dag van de Cooperatie

1 november, 2012 - 14:15

Op 31 oktober was de Brabantse Dag van de Cooperatie in het provinciehuis van Noord-Brabant. Informatie over de dag wordt beschikbaar gesteld op de website http://brabant.cooperatiedag.nl.

Bijdrage van voorzitter Wim van Lith tijdens de Brabantse Dag van de Coöperatie

14 november, 2012 - 12:38

De Verenigde Naties heeft 2012 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Coöperaties. In het kader hiervan was op 31 oktober de Brabantse Dag van de Coöperatie. Ook Wim van Lith, voorzitter van de VKKNB, hield een betoog  tijdens de Brabantse Dag van de Coöperatie.

Strooizout als pleister op de wond

28 december, 2012 - 10:42

Strooizout als pleister op de wond

EMPE/TONDEN Stichting Kleine Kernen Empe-Tonden geeft inwoners van beide kernen een zak strooizout. Via deze ludieke kerst- en nieuwjaarswens wil de belangenbehartiger duidelijk maken dat het opkomt voor de belangen van bewoners in het buitengebied van de gemeente Brummen.

Lees meer:

http://www.destentor.nl/regio/brummen/strooizout-als-pleister-op-de-wond-1.3581552

Houtresten warmen duurzame dorpskachel op

29 december, 2012 - 21:53

Houtresten warmen duurzame dorpskachel op

HOONHORST - Duurzame dorpskachel moet kerk, school, sportcomplex en zalencentrum verwarmen. Boomtakken op grondgebied van Huize Den Berg dienen als brandstof. Belangenorganisaties tekenen samenwerkingsverband.

Lees meer:

http://www.destentor.nl/regio/dalfsen/houtresten-warmen-kachel-op-1.3583539

Duurzame energie komt eraan, dankzij burgers

7 januari, 2013 - 17:12

 

Duurzame energie komt eraan, dankzij burgers

Energie komt straks niet meer van grote centrales alleen. Burgers organiseren steeds meer kleinschalige initiatieven om zelf stroom te produceren. Behalve duurzame energie leveren ze ook sociale binding op.

 

Film Kernen en wijkenbeleid gemeente Steenwijkerland

16 januari, 2013 - 00:23

Film Kernen en wijkenbeleid gemeente Steenwijkerland

https://www.youtube.com/watch?v=eJoYCedir1k

Lees over Het kernen- en wijkenbeleid
De gemeente Steenwijkerland vindt een goede relatie en samenwerking met de plaatselijke belangen en wijkorganisaties (PBW's) erg belangrijk. De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners en hoe er over bepaalde zaken wordt gedacht

Op zoek naar zorgcoöperaties of -initiatieven boven de rivieren

16 januari, 2013 - 13:02

Normal 0 21

Normal 0 21

 

Op zoek naar zorgcoöperaties of -initiatieven boven de rivieren

Het Landelijk PlattelandsParlement 2013 wil zich vooral richten op burgerinitiatieven op het platteland, zoals energiecoöperaties, dorpscoöperaties, particulier opdrachtgeverschap bij bouwprojecten, etc. In dit kader kijken we ook naar zorgcoöperaties. Er zijn de nodige initiatieven in Brabant en Limburg. We zijn benieuwd of er ook zorgcoöperaties of -initiatieven boven de rivieren te vinden zijn. Wie is hiermee bekend?

Je gemeente doet het niet alleen

11 februari, 2013 - 23:34

Je gemeente doet het niet alleen

Met welke gemeenten werkt mijn gemeente allemaal samen? En hoe vaak? Maak een gemeentekaart om de samenwerkingsverbanden van één specifieke gemeente in kaart te brengen.

Minister Plasterk heeft de RegioAtlas gelanceerd. Hij deed dit op de bestuurdersconferentie van de provincie Gelderland over regionale samenwerking. De RegioAtlas biedt bestuurders, beleidsmedewerkers en burgers een gebruiksvriendelijk instrument dat inzicht verschaft in de bestuurlijke inrichting van Nederland.

thema dossier over coöperaties

10 maart, 2013 - 22:51

Normal 0 21

Thema dossier over coöperaties


Op de site van het Netwerk Platteland is een thema dossier over coöperaties aangemaakt.

Zie hier de link: http://www.netwerkplatteland.nl/cooperaties Hier is een selectie gemaakt van een aantal coöperaties en punten waar ze tegen aan lopen.


 

 

 

Sociale cohesie eigen dorp vraagt actieve inzet bewoners

8 april, 2013 - 18:44

Sociale cohesie eigen dorp vraagt actieve inzet bewoners

Zelf activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op de integratie van sociale netwerken. Zo kunnen bewoners bijdragen aan het behouden en versterken van de sociale cohesie in hun dorp. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) deed naar de leefbaarheid in het Brabantse dorp Nederwetten. (Persbericht Wageningen UR, 4 april 2013)

Zorgcoöperatie doet solidariteit herleven

21 april, 2013 - 13:24

 

Zorgcoöperatie doet solidariteit herleven

De langdurige zorg moet op de schop. Een omslag naar maatwerk en meer zorg in de buurt. Moeten we op zoek naar nieuwe modellen of liggen ze voor het grijpen?

Pagina's