Startup bouwt Zweeds ecodorp voor radeloze huizenzoekers

Terwijl de huizenprijzen in de stad tot recordhoogtes stijgen, kun je op nog geen half uur rijden van Amsterdam en Utrecht voor een redelijke prijs wonen in Tiny Village Bolderburen. Het ecodorp wordt momenteel ontwikkeld door startup Kvist. Een plek in de Randstad, dichtbij de stad, midden in het groen, waar je toch veel ruimte […]

Goede buren: conferentie over gemengde woonprojecten

Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op diverse plekken in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen. Tijdens de conferentie 'Goede buren' op 26 januari 2018 in Utrecht ontmoet u ‘goede buren’ uit diverse gemengd-wonenprojecten. Bewoners, professionals en onderzoekers gaan met u in gesprek over de lessen die er te trekken zijn om bestaande projecten te versterken en nieuwe mogelijk te maken. (12-12-2017)

Visie op zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ besproken met inwoners en initiatiefnemers

STADSKANAAL – De komst van zonneparken biedt kansen voor het regionale bedrijfsleven en het stimuleren van andere duurzaamheidsmaatregelen, aldus het college. Met een zekere omvang van zonneparken wordt bovendien een substantiële bijdrage geleverd aan de energietransitie. Niet voor niets is ‘Stadskanaal werkt Duurzaam’ één van de drie pijlers in het onlangs gepresenteerde koersdocument. De komst […]

Advies aan minister Van Engelshoven: meer regionale benadering

Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen.

Provincie kiest toch zelf locatie windmolens

HEKELINGEN - Provincie Zuid-Holland gaat toch zelf bepalen waar de windmolens komen aan het Spui. Dit nadat de gemeente Korendijk te lang wachtte met het bepalen van een locatie. Dat kan betekenen dat er ook windmolens recht tegenover Hekelingen, Simonshaven en Zuidland kunnen komen te staan aan het Spui. Er staan momenteel vijf windturbines gepland van elk 155 meter hoog.

Buurtbatterij bewaart je stroom lokaal

Een buurt met 35 woningen met zonnepanelen in het dorp Rijsenhout in de gemeente Haarlemmermeer bewaart zelf zonne-energie in een smart storage of zogenaamde buurtbatterij. De buurtbatterij lijkt zomaar een schuurtje. Maar in die groene container wordt de stroom bewaard van 35 woningen met zonnepanelen. Binnenin staan accu’s waarin netwerkbeheerder Liander de overtollige stroom van de buurt opslaat. Liander investeert daar 140.000 euro in. Waarom wil de netbeheerder lokaal opslaan?... Klik op de kop om naar het artikel op Bright.nl te gaan

SchuldHulpMaatje zoekt

BERGEN OP ZOOM/STEENBERGEN – Stichting SchuldhulpMaatje BOZ is op zoek naar nieuwe maatjes. In deze regio zet een twintigtal enthousiaste maatjes zich actief in voor de medemens met financiële problemen, maar men zoekt nog meer vrijwilligers in de omgeving van Bergen op Zoom en Steenbergen. Zij worden goed voorbereid door middel van een intensieve training [...]

'Dementerenden op wachtlijst twee keer de dupe'

Ouderen met dementie die op een wachtlijst van een verpleeghuis komen, krijgen minder zorg en moeten daar meer voor betalen. Dat meldt het tv-programma De Monitor van KRO-NCRV in de uitzending van morgenavond. Ook raken ze hun casemanager kwijt: hun vaste aanspreekpunt en begeleider. Het verschijnsel wordt de zorgval genoemd. Zolang zorgbehoevenden thuis wonen, worden hun huishoudelijke hulp, dagbesteding en wijkverpleging door gemeenten en zorgverzekeraars betaald.

Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende twintig jaar bereikbaar en leefbaar te houden. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen.

SP presenteert plan voor Het Zorgbuurthuis

8 december, 2017 - 13:41

SP presenteert plan voor Het Zorgbuurthuis. https://tinyurl.com/y7vkav3y Veel dorpen namen al initiatief: LVKK Zorgzame dorpen https://tinyurl.com/y9vjsg2u Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen https://tinyurl.com/nh36uva

Eerste proef met afvangen van fijnstof in openbare ruimte ter wereld

* 7 december 2017 In het project Longen van de Stad werkt de TU/e samen met milieu-innovatiebedrijf ENS Urban, de gemeente Eindhoven en Air Liquide. Zij hebben als doel een Het bericht Eerste proef met afvangen van fijnstof in openbare ruimte ter wereld verscheen eerst op Eindhoven.

Verder aan de slag met uitstromers beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Hoe pakken gemeenten de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de praktijk aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden? Resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! en het experimentenprogramma Weer thuis in de wijk. (07-12-2017)

'Exploitatie cultuurcomplex werd eerder veel te positief ingeschat'

De oorspronkelijke ramingen voor de exploitatie van het nieuwe cultuurcomplex in het centrum van Den Haag waren veel te optimistisch. Toen in 2013 een bedrijfsplan werd opgesteld, werd onder meer gedacht dat er veel meer geld zou kunnen worden kunnen verdiend aan popconcerten en congressen dan reëel is.

Actie nodig om mensen met psychische problemen thuis te laten wonen

Uit een verkenning van APE, advies en onderzoeksbureau, blijkt dat gemeenten de komende jaren grote investeringen te wachten staan als gevolg van de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ruim 35.000 mensen met een psychische aandoening die nu beschermd wonen of op de wachtlijst staan, gaan zo zelfstandig mogelijk wonen in de wijk. De traditionele vormen van opvang en beschermd wonen worden afgebouwd. Hierdoor wordt er een groter beroep gedaan op reguliere woningen en Sociale Zaken van de gemeenten. Dit meldt Federatie Opvang.

Pagina's