Esbeek wint hoofdprijs als een 'Kern met pit'

2 april, 2007 - 16:18

Zaterdag 31 maart 2007- ESBEEK- Esbeek heeft gisteren de hoofdprijs in de wacht gesleept tijdens de verkiezing Kern met pit. Deze op initiatief van de KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) gehouden wedstrijd heeft tot doel de leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen. In Brabant werden een kleine dertig initiatieven ingediend.

Chatbox2

2 april, 2007 - 12:30
document.writeln(''); <iframe src="http://www.spinchat.com/cb/start?chn=kpb;srv=1;cat=2;id=RgVHBn8AAAEAAAQu... width="640" height="480" border="0" frameborder="0"> <a href="http://www.spinchat.com">Spinchat.com - free chat community with boards, blogs, online games and more</a&a

Burgerforum Provincie Limburg

30 maart, 2007 - 12:27

Het nieuwe kabinet is in mediastilte en achter gesloten deuren tot stand gebracht. Formeren kan echter ook anders. De Provincie Limburg wil bij het opstellen van het nieuwe akkoord rekening houden met de wensen, voorkeuren en reacties van de Limburgse bevolking. Daarom willen we u oproepen om ook uw stem te laten horen en mee te discussiëren over wat er in Limburg moet gebeuren! Deze inspraak of betrokkenheid is niet meer gebonden aan rokerige achterzaaltjes, maar kan vanaf nu via www.limburg.nl/burgerforum.

Algemene ledenvergadering vereniging kleine kernen noord-brabant, dinsdag 3 april 2007

26 maart, 2007 - 10:38

Met genoegen nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van 3 april aanstaande. Locatie: partycentrum Hercules, Rijtseweg 1 te Diessen (013) 504 25 17. De vergadering vangt aan om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Dorpen worden steeds grijzer

20 maart, 2007 - 13:14

Udenhout- In de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout wordt op afzienbare termijn de meerderheid van de bevolking gevormd door 55-plussers.

 

Wandelroute op weg door Heusden.

8 maart, 2007 - 16:20
Bijdrage aan de leefbaarheid van dorp.
Een wandelroute "Op weg door Heusden"is een initiatief van de Dorpsraad Heusden in de gemeente Asten. Een speciale projectgroep bestaande uit dorpsbewoners, een afgevaardigde van de dorpsraad als voorzitter, de beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente en de VVV, heeft zich met de planopzet en de uitvoering bezig gehouden. De route is 10.5 km lang, met diverse mogelijkheden om af te korten. Op 29 oktober 2005 werd de route feestelijk geopend.

Woningmarkt zondag 11 maart in Overloon

8 maart, 2007 - 16:09
Voor Overloonse begrippen wordt er de komende jaren flink gebouwd in Overloon. Als dorpsraad zien we dat hierdoor de woningmarkt in Overloon in beweging komt en dat er een doorstroming ontstaat. En wij vinden het een goede zaak om de inwoners van Overloon niet alleen te informeren over de bouwplannen, maar ook over samenhangende zaken rond bouwen en wonen.

In samenwerking met de gemeente Boxmeer gaan wij daarom een breed opgezette woningmarkt organiseren, centraal om de vijf bouwprojecten die de komende jaren in Overloon spelen.

Start virtuele brede scholen in Aa en Hunze en De Wolden (Drenthe)

5 maart, 2007 - 10:36
De stuurgroep Digitale Leefbaarheid, onder voorzitterschap van gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA), heeft vanmiddag in Gieten haar plannen ontvouwd om virtuele brede scholen te starten in vier dorpen in de gemeenten Aa en Hunze en De Wolden. In totaal gaat het hierbij om een investering van 1 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft door het rijk wordt betaald.

Gedeputeerde Anneke Haarsma: "Je ziet dat er in met name de kleinere dorpen steeds minder voorzieningen zijn.

Week van de goede doelen in Ysselsteyn

4 maart, 2007 - 18:58
Week van de goede doelenAfgelopen week is in Ysselsteyn de week van de goede doelen gehouden. De vele collectes en het gebrek aan vrijwilligers om collectes in stand te houden waren de aanleiding voor dit initiatief. De Dorpsraad heeft met een werkgroep van contactpersonen het initiatief genomen de collectes te bundelen in navolging van Vredepeel.

@lle dorpen digit@@l

1 maart, 2007 - 18:01

Met de slogan "@lle dorpen digit@@l" is het Dorpsradenoverleg Venray gestart met het project dat heeft geleid tot de website www.dorpenvenray.nl. Op 30 november 2004 is de website online gegaan. In eerste aanleg alleen voor de dorpen, later ook voor verenigingen en organisaties van de kerkdorpen en voor de wijkraden van de kern Venray. Per 1 april 2007 zal de gemeente Venray toetreden met het onderdeel "Gebiedspanels".

Onsdorpsweb in Koningsbosch

1 maart, 2007 - 17:53

Gemeente Echt-Susteren stimuleert websites dorpen

Door Jos Heijen

Dorpendag Limburg 9 juni 2007

1 maart, 2007 - 17:42
Echt-Susteren is dit jaar op 9 juni de gastgemeente voor de Dorpendag Limburg. In het gemeenschapshuis Roosteren worden een tiental workshops georganiseerd over onder andere dorpsontwikkelingsplannen, brede scholen, multifunctionele dorpsaccommodaties, provinciaal kleine kernenbeleid, WMO in kleine kernen, bouwen in eigen beheer en dorpswebsites. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe je als dorpsraad de bewoners betrokken krijgt en houdt.

Brabantse leergang 'Ideeen voor het platteland of dorp?' start 6 maart 2007

1 maart, 2007 - 10:05

Iedereen is gebaat bij een mooi buitengebied met natuur. Maar ook met leefbare dorpen waar het veilig is en waar grondeigenaren een inkomen vinden. Om het buitengebied "vitaal" te houden, kan iedereen een beroep doen op de zogenoemde Reconstructie De Meierij van provincie en gemeenten.

Succesvolle training in Montferland

1 maart, 2007 - 01:00

In samenwerking met de gemeente Montferland heeft de VKK een training gehouden voor de dorpsraden in deze gemeente. Tijdens deze training, waar ook gemeentelijke ambtenaren aanwezig waren, is gekeken naar de verwachtingen en rollen van dorpsraad en gemeente. Door zowel de dorpsraden als de ambtenaren werd de training als zeer zinvol ervaren.

Pilot "Tarief kleine kernen" verlengd voor onbepaalde tijd

27 februari, 2007 - 18:08
Op 1 september 2005 is de pilot "Tarief kleine kernen" van start gegaan in Midden-Brabant, Door dit project is het mogelijk om op doordeweekse avonden tussen 20:00 02:00 uur en in de weekenden tussen 06:00 en 02:00 uur tegen bustarief met de deeltaxi van diverse kleine kernen naar Tilburg CS en terug te gaan.

Grote stijging aantal brede scholen Brabant

27 februari, 2007 - 15:14

Den Bosch-Het aantal brede scholen in Brabant is de afgelopen jaren explosief gestegen. In 2001 waren er nog 23 brede scholen in Brabant, dit jaar zijn dat er 183. De komende jaren worden er nog zo'n honderd bijgebouwd.

Dat bleek op woensdag 14 februari 2007 op het provinciehuis, waar een bijeenkomst was voor mensen die op brede scholen werken.

11 miljoen euro voor platteland in De Peel

26 februari, 2007 - 16:33

Verzevenvoudiging van subsidiebijdragen

Deurne, 22 februari 2007. 39 Reconstructieprojecten hebben in 2006 bijna 11 miljoen euro aan subsidiegelden ontvangen voor de verbetering van het landelijk gebied in De Peel. Dit is bijna 7 maal zoveel dan in 2005. Jaren van plannen maken en inspanningen worden hiermee beloond en resultaten worden zichtbaar.

Meedenken over uw dorp

8 februari, 2007 - 11:08

Een dorpsontwikkelingsplan omvat voorstellen over de ontwikkeling van een dorp. Het gaat erom goede afwegingen te maken die moeten leiden tot een actieplan dat bewoners met andere organisaties maken. De brochure ‘Handreiking Dorpsontwikkelingsplannen’ van de Provincie helpt daarbij. U kunt de brochure downloaden.

Pagina's