Ruim vijfhonderd extra opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

In achttien steden en gemeenten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen er vanaf 1 maart 513 opvangplaatsen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen bij. Via lokale samenwerkingsverbanden zullen er ook kind- en ouderactiviteiten worden aangeboden. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bekend. Hij lanceerde eerder dit jaar nog een subsidie-oproep (Koala), waarbij de overheid samen met de private sector middelen tegen kinderarmoede ter beschikking stelde.

Actiegroep die hele stad vol hangt met opvallende affiches: “Het beleid beschouwt fietsers schuldig aan hun eigen onveiligheid”

Misschien zijn ze u ook al opgevallen de voorbije dagen, de opvallende afficheborden in het centrum met daarop een tamelijk morbide tekening van een wagen die net een fietser van de sokken heeft gereden. In drukletters staat er ‘Maak plaats’. Wie goed kijkt, kan ook de tekst ‘Met de fiets was u er al geweest’ lezen. De borden blijken een campagne te zijn van het collectief … ‘Maak Plaats!’.

Stemmen op lokale vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

REGIO – Maar liefst 67 gemeenten hebben vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Het publiek kan uit deze projecten en vrijwilligers een favoriet kiezen. Het project en de vrijwilliger met de meeste stemmen wint de publieksprijs. Alle gemeenten die projecten en vrijwilligers hebben aangemeld, zijn te vinden op www.vrijwilligersprijzen.nl/gemeenten.

’s-Hertogenbosch wil koploper worden digitale economie

Het college van burgemeester en wethouders wil ’s-Hertogenbosch economisch versterken. Dit wil ze doen door ruim baan te geven aan bedrijvigheid in de digitale economie. Dit blijkt uit de discussienotitie over de economische toekomst van de stad. Deze is door het college aangeboden aan de...

Duurzaam Groningen op de kaart

De RUG Green Office heeft een plattegrond gemaakt met alle duurzame winkels, restaurants, en groene initiatieven in de stad Groningen. De Green Office is een platform van de Rijksuniversiteit Groningen waarin studenten en medewerkers samenwerken om 'sustainability' te promoten en de universiteit duurzamer te maken.

Nederlander voor mantelzorg, maar minder voor zorg uit eigen netwerk

Ongeveer 36 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft informele hulp aan iemand met gezondheidsbeperkingen. Onder informele hulp valt mantelzorg aan familie, vrienden of buren en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning. De houding van Nederlanders ten opzichte van informele hulp is de afgelopen jaren iets veranderd: meer mensen vinden dat mensen elkaar moeten helpen. Het aandeel dat vindt dat je hulp zoveel mogelijk van dat netwerk moet krijgen, daalde echter. Mensen vinden de zorg voor hulpbehoevende ouders nog steeds vooral een taak voor de overheid. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Minister pleit voor lokale doorzettingsmacht en meer samenwerking rond problematiek verwarde personen

"Ik acht het verstandig dat lokaal betrokken partijen sluitende afspraken maken over de regie en eventuele doorzettingskracht. Niet alle woningcorporaties benutten de mogelijkheden voor samenwerking al optimaal. 63% van de corporaties geeft bijvoorbeeld aan de wijkteams in te zetten bij huurders met verward gedrag, de rest nog niet."Dat schrijft Minister Ollongren (BZK) in reactie op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag 2017 van Aedes. De minister gaat onder meer in op de privacyaspecten waar woningcorporaties tegen aan lopen bij het delen van informatie.

Creatieve Coöperatie Zwolle zamelt kerstpakketten in voor zzp'ers

Het kerstpakket; een blik ragout, lekkere chips en chocolade en misschien wel als extraatje een grillpan of een mini-blender. Ondanks dat we er allemaal wat van vinden zijn de meeste mensen blij met het geschenk van hun baas. Maar als zzp'er heb je in feite geen baas en dus geen pakket.

Startup bouwt Zweeds ecodorp voor radeloze huizenzoekers

Terwijl de huizenprijzen in de stad tot recordhoogtes stijgen, kun je op nog geen half uur rijden van Amsterdam en Utrecht voor een redelijke prijs wonen in Tiny Village Bolderburen. Het ecodorp wordt momenteel ontwikkeld door startup Kvist. Een plek in de Randstad, dichtbij de stad, midden in het groen, waar je toch veel ruimte […]

Goede buren: conferentie over gemengde woonprojecten

Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op diverse plekken in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen. Tijdens de conferentie 'Goede buren' op 26 januari 2018 in Utrecht ontmoet u ‘goede buren’ uit diverse gemengd-wonenprojecten. Bewoners, professionals en onderzoekers gaan met u in gesprek over de lessen die er te trekken zijn om bestaande projecten te versterken en nieuwe mogelijk te maken. (12-12-2017)

Visie op zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ besproken met inwoners en initiatiefnemers

STADSKANAAL – De komst van zonneparken biedt kansen voor het regionale bedrijfsleven en het stimuleren van andere duurzaamheidsmaatregelen, aldus het college. Met een zekere omvang van zonneparken wordt bovendien een substantiële bijdrage geleverd aan de energietransitie. Niet voor niets is ‘Stadskanaal werkt Duurzaam’ één van de drie pijlers in het onlangs gepresenteerde koersdocument. De komst […]

Pagina's