Nieuws %1

Historische Linie van Linschoten weer zichtbaar

Verborgen in het landschap bij Linschoten ligt de 18e eeuwse Linie van Linschoten. Om dit verdedigingswerk beter zichtbaar te maken, is een vier meter lange betonnen maquette van de linie ontworpen door Parklaan Landschapsarchitecten. De maquette is tot stand gekomen door de provincie Utrecht in samenwerking met de Gebiedscommissie Utrecht-West en de gemeente Montfoort.

Nieuw educatieplatform voor Overijssels erfgoed

Educatief materiaal op het gebied van streektaal, streekcultuur en regionale geschiedenis is sinds deze week te vinden op de website: Educatie.MijnStadMijnDorp.nl. "Doel is docenten te helpen hun bestaande onderwijs betekenisvol te maken, door gebruik te maken van de eigen leefomgeving van de leerlingen", zegt Willemijn Zwart, tevens projectleider (onderwijs) van de IJsselacademie.

Midden-Delfland aangewezen als eerste Bijzonder Provinciaal Landschap

Zorg dragen voor natuur, landschap en cultuur Natuurmonumenten zet zich al jarenlang in voor meer natuur en recreatiemogelijkheden tussen Rotterdam en dit unieke gebied. Midden-Delfland is de groene long voor twee miljoen Randstedelingen. Ingeklemd tussen de steden Rotterdam, Delft en Den Haag is dit een kwetsbaar oer-Hollands (polder)landschap met natuurgebieden, cultuurhistorie en vele recreatiemogelijkheden.

Groningse volksverhalen in beeld in geluid in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – De provincie Groningen kent een schat aan prachtige oude volksverhalen. Deze verhalen zijn niet alleen mooi, spannend of grappig: ze vertellen ook veel over de geschiedenis van onze provincie en over het ontstaan van het landschap. Dit was aanleiding voor een groot project rond Groningse volksverhalen, genoemd naar die geheimzinnige heuvel in […]

Landschappen als beschermd dorpsgezicht?

De status van een beschermd dorps- of stadsgezicht is voorbehouden aan (delen van) een dorp of stad. De ruimtelijke grenzen van de bescherming werden en worden secuur getrokken daar waar de bebouwing ophoudt: schootsvelden bij een vesting horen over het algemeen niet bij het beschermd gezicht, net zo min als kleinschalige akkercomplexen rondom een dorp. In de oude Monumentenwet is met enige stelligheid aangegeven dat het instrument van het beschermde gezicht niet bedoeld is voor het beschermen van landschappen.

Arm en Rijk / Rijk en Arm: Fenomeen van alle tijden belicht door Haagse instellingen

Den Haag wordt ‘de stad van zand en veen’ genoemd. Een stad waar rijk en arm wonen in aparte werelden. Klopt dat beeld? En is het altijd zo geweest? Het Haags Historisch Museum laat in de tentoonstelling Arm en Rijk/Rijk en Arm van 29 april t/m 3 september 2017 zien hoe en waar de rijke én arme Hagenaars woonden en leefden. The post Arm en Rijk / Rijk en Arm: Fenomeen van alle tijden belicht door Haagse instellingen appeared first on Verkeersbureaus.info.

Informatiebijeenkomst Herdenking 65 jaar Watersnoodramp met ooggetuigen

Goeree-Overflakkee - In 2018 is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De stormvloed van 1953 was een gebeurtenis van enorme betekenis voor de samenleving, die een blijvende plek inneemt in de collectieve herinnering. De Watersnoodramp is één van de 50 vensters in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Goeree-Overflakkee werd zwaar getroffen door de ramp. In het dorp Oude-Tonge overleefde tien procent van de inwoners de ramp niet en in Battenoord/Nieuwe-Tonge speelde zich een tragedie af.

Beschermd stadsgezicht vormt geen belemmering voor afvalcontainers

De ORAC, wie kent hem niet? De Ondergrondse RestAvalContainer is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Niet iedereen vindt het ding echter mooi of wil hem voor de deur hebben. Bij pogingen om de ORAC uit het straatbeeld te weren worden ook cultuurhistorische argumenten in de strijd gegooid. De Raad van State oordeelde onlangs dat ORAC’s ook in een beschermd stadsgezicht mogen worden geplaatst.

Geef je mening over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en daarmee over de toekomst van ons landschap!

Bijna 70% van de gronden in Nederland zijn in agrarisch gebruik. Boeren zijn daarom van cruciaal belang voor ons landschap, inclusief kenmerkende natuur en waardevolle cultuurhistorie. Met veel boerenlandsoorten zoals weidevogels gaat het erg slecht en ook de landschappelijke kwaliteit in het buitengebied staat onder druk. De intensivering van de landbouw speelt hierbij een belangrijke […] The post Geef je mening over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en daarmee over de toekomst van ons landschap! appeared first on Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

De Beleving blaast Medembliks brouwgeschiedenis nieuw leven in

MEDEMBLIK Kasteel Radboud in Medemblik heeft een eeuwenoude brouwgeschiedenis maar de afgelopen tweehonderd jaar kwam er geen bier uit voort. De nieuwe stadsbrouwerij De Beleving brengt daar nu eindelijk verandering in en is vanaf vandaag weer geopend. In kasteel Radboud werd al in 1554 bier gebrouwen voor de bewoners van het kasteel. Vanaf 1591 werd er ook gebrouwen om bier te leveren aan de VOC-schepen die toentertijd uit Medemblik vertrokken. "Het bier dat in de stadsbrouwerij vanaf 1591 werd gebrouwen was echt bedoeld voor de verkoop aan schepen", zegt historicus Peter Swart. HoogtijdagenTussen 1615 en 1625 vierde de brouwerij onder de naam Anker en onder leiding van Gees Jans hoogtijdagen als een van de grootste bierleveranciers in de omgeving. In 1810 sloot de brouwerij zijn deuren en diende het als pakhuis.

Leidse terrassen moeten passen in historische binnenstad

Er is ophef over de nieuwe terrasregels van de gemeente Leiden. Vorige maand heeft de Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de gemeente per brief laten weten het oneens te zijn met de regelgeving, omdat de regels te streng zijn en de stad geen openluchtmuseum is. Het gemeentebestuur is het daar niet mee eens en gaat de nieuwe regels vanaf 1 juni handhaven. Burgemeester Lenferink wijst erop dat Leiden een historische binnenstad is en dat niet mag worden vergeten dat terrassen deel uitmaken van de openbare ruimte.

Even geduld a.u.b. – Behoud door onthouding

Binnen nu en vijftien jaar zullen 24.000 boerenbedrijven ermee stoppen en zullen 700 van de 2.000 rijksmonumentale boerderijen hun functie verliezen. Dit kan vergaande consequenties hebben, niet alleen voor de objecten zelf, maar ook voor het omringende landschap. Hoe komt het dat functieverlies bij historisch waardevolle boerderijen zo vaak tot sloop leidt? Heeft het soms te maken met de Nederlandse ‘opgeruimd staat netjes-mentaliteit’?

Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte (Workshop)

Het Stimuleringsfonds stelt in 2017 en 2018 acht ton euro subsidie beschikbaar aan samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Hiervoor heeft het rijkscultuurfonds een ontwerpprogramma opgesteld met als uitgangspunt op een duurzame manier ontwerp met cultureel erfgoed te verbinden. Het programma bestaat uit drie themalijnen: 'Energietransitie in het landschap'' en 'Klimaatadaptatie in de stad' (4 open oproepen, eerste twee Stedenbouw voor extremen en Nieuwe energie voor het landschap - 18 april een informatiebijeenkomst) en een kennistraject gericht op het ruimtelijke adaptatievermogen van erfgoedstructuren in naoorlogse wijken en krimpgebieden.

Stimuleringsfonds lanceert nieuw Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). (...) Het programma bestaat uit drie themalijnen. Binnen de lijnen ‘Energietransitie in het landschap’ en ‘Klimaatadaptatie in de stad’ schrijft het fonds in 2017 gefaseerd vier Open Oproepen uit.

Pagina's