‘Functioneren dorpsverenigingen Emmen onduidelijk’

Het is onduidelijk of de wijkverenigingen en dorpsraden in de gemeente Emmen de belangen van hun inwoners goed behartigen. Er zijn geen doelen en de gemeenteraad staat op te grote afstand om daarover fatsoenlijk te oordelen.