Participatie in de Omgevingswet. Ook voor erfgoed van belang

Niemand zit te wachten op lange juridische procedures. Projecten lopen daardoor vaak flinke vertraging op. In de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2019 in werking zal treden, neemt participatie daarom een belangrijke plaats in. Erfgoedorganisaties zijn nu vaak al bij betrokken bij bestemmingsplannen en zullen in de toekomst bij het uitgebreidere omgevingsplan nog meer hun rol kunnen pakken. Nieuw is dat de Omgevingswet straks een initiatiefnemer van een project verplicht om bij de aanvraag voor een vergunning verantwoording af te leggen over de door hem georganiseerde participatie.

Voortbestaan kunstenaarsdorp Ruigoord tot 2027 verzekerd

AMSTERDAM Kunstenaarsdorp Ruigoord in Amsterdam blijft in elk geval tot 2027 zitten waar het zit. Met het Havenbedrijf Amsterdam is het huurcontract met tien jaar verlengd, maakte beide partijen vandaag bekend.  In de nieuwe verbintenis is ook vastgelegd dat de ‘dorpelingen’ zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan terreinen, ateliers en kerk. "Maar in de praktijk gebeurde dat al", aldus een woordvoerder van Ruigoord. De zogeheten culturele vrijhaven, waar ook evenementen zijn, telt zo'n 45 ateliers met negentig kunstenaars. Zij gaan hun creativiteit ook inzetten om de haven te helpen duurzamer en mooier te maken.