CROW-verkenning naar effect rijstroken

CROW verkende in opdracht van dagblad Trouw de waarde van investeringen in nieuwe infrastructuur als maatregel om files op te lossen. ‘In het verleden werkte dit goed, tegenwoordig kan het juist extra problemen opleveren, met name in steden’, zegt ‘verkenner’ Hans Voerknecht, senior adviseur bij CROW. Hij pleit voor meer aandacht voor rijstrook-alternatieven. 

Kamer voor participatie

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met de zogeheten participatieverklaring als verplicht onderdeel van de inburgering voor nieuwkomers. Het voorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) houdt in dat nieuwkomers leren over de Nederlandse kernwaarden en een verklaring ondertekenen dat ze deze waarden respecteren.